На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Відеопідсистема

(курсова робота з інформатики)

1. Відеопідсистема і шляхи збільшення її продуктивності ... 3
2. Відеоадаптери ... 5
1.1. Будова, принцип організації, функціонування ... 5
1.3. Тестування, настройка ... 16
3. Монітори ... 22
3.1. Параметри монітора ... 22
2.2. Настройка монітора ... 27
2.3. Управління енергоспоживанням ... 31
2.4. Ергономічні характеристики ... 32
2.5. Особливості плоских дисплеїв ... 34
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Відеопідсистема" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Відеопідсистема"

Курсова робота "Відеопідсистема" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Відеопідсистема", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Відеопідсистема" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Відеопідсистема" і призначений виключно для пошукових систем.

УГОРЩИНА - (Magyarorszag), Угорська Республіка, гос-у в Центр. Європі. Пл. 93 тис. км2. Нас. ок. 10,4 млн. чол. (1989), св. 96% - угорці. Офіц. мова - угорська. Столиця - Будапешт. Перша школа виникла (ок. 996) в монастирі бенедиктинского ордена на горі Св. Мартіна (венг. Паннонхаль-ма). ВИ в. в архиепископствах і епископатах було організовано 10 соборних шкіл. У них готували священиків і навчали на лати. яз. дітей знання семи вільним позову-вам. Королем Іштваном був виданий указ, згідно з до-ромом кожні 10 населених пунктів зобов'язані побудувати церкву, при до-ой діяла приходська школа. З 12 в. МОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ - вид діяльності (нарівні з трудовою, пізнавальною, ігровою і інш.), який характеризується предметним мотивом, цілеспрямованістю, складається з декількох послідовних фаз - орієнтування, планування, реалізації мовного плану, контролю (Л.С. Виготський). Р. д. людей може входити в іншу, більш широку діяльність, наприклад суспільно-виробничу, пізнавальну. Однак вона може бути і самостійною діяльністю. Так, наприклад, Р. д. говоріння визначає професійну діяльність лектора, лист - професійну діяльність письменника. У цих випадках Р. д. реалізовує як власне коммуникативную, так і професійну. КАРЖАВИН Федір Васильович - [20(31). 1.1745, Петербург, - 1812, Москва], просвітник, педагог, перекладач. Дістав домашню освіту, потім вчився у Франції (1753 - 65), закінчив коллеж, слухав лекції в Паріжськом ун-ті. Просвітницькі погляди К. сформувалися під впливом творів франц. енциклопедистів, на к-рі згодом він неодноразово посилався в своїх трудах. Готуючись до викладацької діяльності в Росії, склав записку "Про порядки шкіл і навчання в Паріжськом університеті" (ок. 1765). З 1767 викладав франц. яз. в Троїцкой Лаврській семінарії, потім по запрошенню архітектора В. І. Баженова перейшов в Експедицію. ХЛУП Отокар - (30.8.1875, Босько-віце, Юж. Моравия, - 14.5.1965, Прага), чеш. педагог, акад. Чехосл. АН (1952). Закінчив Празький ун-т (1899). Викладав в середніх школах. Відвідав неск. зап. країн для ознайомлення з пед. течіями і шк. практикою. З 1921 викладав в Висш. пед. школі в Празі; в 1923 - 38 проф. ун-та в Брно. У 1946 - 53 перший вибраний декан встановленого в 1945 пед. ф-та Карлова ун-та в Празі; в 1955- 57 читав лекції на фил ос ф-ті. Фундатор (1957). і директор Ін-та пед. наук ім. Я. А. Коменського Чехосл. АН. Ранні роботи присвячені гл. обр. проблемам нравств. виховання ("Про етику і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Відеопідсистема" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

АСКЕТИЗМ - (від греч. asketes - такий, що вправляється в чому-небудь, а також відлюдник, чернець) практичний метод етичного самоудосконалення, що виражається в обмеженні або придушенні своїх тілесних потреб, почуттєвих бажань і т.п. Аскетами називалися грецькі атлети, які займалися загартуванням і тренуванням тіла шляхом гімнастичних вправ і стриманості. Філософи стоїчної школи вживали поняття "аскезис" в значенні "вправи в доброчесність" і стриманість від безрозсудних спонук (пристрастей): страху, скорботи, гніву, задоволення. Аскетичне вдосконалення духа втілюється в ідеалі любові (див. Щеголенок Василь Петрович - Щеголенок (Василь Петрович) - олонецкий селянин, один з видатних сказителей билин (народився в 1806 р., помер в 1880-х роках). Крім землеробства займався шевською майстерністю. Зі слів Гильфердінга, що познайомився з Щеголенком в 1871 р., сказитель придбав схильність до співу старинок ще в малолітті, під впливом свого діда і особливо дядька Тімофея, який, будучи безногим і нездібним до селянського господарства, сорок років сидів в кутку в будинку його батька, займаючись шевською роботою. Перейнявши ремесло дядька, Щеголенок від нього ж навчився більшій частині билин свого репертуару. Версальський договір - мирний договір між державами Антанти і Німеччиною, підписаний в Версале 28 червня 1919 року і що дипломатично закріпив криваві результати імперіалістичної війни. Згідно з цим договором, по своєму кабальному і грабіжницькому характеру що далеко перевершив Брест-Литовський договір, - Німеччина позбавилася значної частини своєї території в Європі, всіх своїх колоніальних володінь і переваг, якими вона користувалася в Марокко, Сиаме, Ліберії і т. д. Передача Антанте вугільних копей, більше ніж трьох чвертей залізних рудників, позбавлення Німеччини обширних просторів посівної площі, - все це.
У вступі курсової "Відеопідсистема" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Беданоков Махмуд Алхазович - (05.03.1896-не раніше 1928), прапорщик міліції (1916), з абадзехских узденей. Народився в аулі Беданокохабль, Майкопського відділу Кубанської області. Закінчив 6 класів приватної гімназії. Під час Першої світової війни зарахований мисливцем на правах вольноопределяющегося в 1 сотню Черкеського полку Кавказької Тубільної кінної дивізії 14.09.1914, перейменований в приказні 29.10.1914. Нагороджений Георгиєвської медаллю 4-й міри під № 112807 (32.01.1915), зроблений в молодші урядники 23.01.1915, старші урядники 01.05.1915. "За мужність і хоробрість, виявлену в боях з ворогом".

Барятінський Олександр Іванович - (1815-1879 рр.) - князь, військовий і державний діяч, генерал-фельдмаршал (1859 р.), генерал-ад'ютант (1853 р.). У 1833 р. закінчив Школу гвардійських подпрапорщиков і кавалерійських юнкерів. Службу початків в 1831 р. юнкером в Кавалергардськом полицю. У 1833 р. зроблений в корнети із зарахуванням в Лейб-кирасирский полк. У 1835 р. брав участь в боях з горцями під час Кавказької війни. У 1836-1845 рр. в Свиті (з 1839 р. - ад'ютант) спадкоємця престолу (майбутнього Олександра II). У 1850 р. передав майорат брату, перервав світські знайомства і поїхав на Кавказ. Командував Кавказькою. Жорданія Ний Миколайович - (1869, Кутаїсська губернія, - 1953). З дворян. Закінчив Тіфлісськую духовну семінарію, вчився в Варшавськом ветеринарному інституті. Революційну діяльність початків в робочих кухлях Тіфліса, в 1893-98 очолював легальних марксистів в "Месаме даси" (Третій групі"). У 1894 притягувався до суду за участь в "Лізі свободи Грузії". Делегат 2-го з'їзду РСДРП (1903), прилучився до меншовиків. У 1905 редактор меншовистський газети "Соціал-демократ" (Тифлис, на грузинській мові); в своїх публікаціях виступав проти більшовиків. У час Революції 1905-07 противник озброєного повстання, прихильник створення.
Список літератури курсової "Відеопідсистема" - більше 20 джерел. Консерватизм - (від лати. conservate - зберігати, охороняти) - політична ідеологія, виступаюча за збереження існуючого суспільного устрій, насамперед морально-правового відносин, втіленого в нації, релігії, браку, сім'ї, власності. КОНСЕРВАТИЗМ (від лати. conservare - зберігати) - відносна самостійна течія соціально-політичної думки; з'явилося в кінці XVIII в. Творцем політичної філософії консерватизму був Е. Берк. Його книга "Роздуму про революцію у Франції" протягом двох сторіч сприймається прихильниками консервативного підходу як "Біблія консерватизму". Сам термін консерватизм ввів в побут Ф. КОГАН Володимир Ігоревич - (р. 27.04.1963) СанктПетербургський банкір і підприємець. Народився в Ленінграде. Освіту отримав в Ленінградськом инженерностроительном інституті по спеціальності инженеравтомеханик (1989). Кандидат економічних наук (1995). Трудовий шлях почав инженероммехаником відділу технічного контролю на автобазі ленинградского "Інтуриста". У 1991-1992 рр. заступник директора асоціації підприємств і суспільств "Інверт". У 1992-1996 рр. генеральний директор спільного підприємства "Петровський Трейд Хауз". З 1996 р. заступник, потім голова спостережливої поради.

РЕФОРМА ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ - ще одна з демократичних реформ, що проводяться в Російській Федерації після остаточної перемоги демократії над тоталітаризмом радянського ладу. Зі слів реформаторів дана реформа полягає в підвищенні загального рівня утворення громадян, впровадження в школах нових методик навчання, переклад шкіл на західні стандарти освіти. На ділі все виявилося набагато прозаїчнішим, як звичайно - повна деградація того, що було досягнуто в цій області при СРСР. Школи в своїй більшості стали джерелом розпусти і безкультур'я, де викладачі бояться своїх учнів. Неможливо привести в приклад хоч би.
Посилання в тексті роботи "Відеопідсистема" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Віндельбанд Вільгельм - (18481915) передусім відомий як історик філософії, що написав "Історію древньої філософії" і "Історію нової філософії" всебічні курси для вивчення історії філософії. Крім того, ним опубліковані труди: "Про свободу волі" і "Філософія в німецькому духовному житті XIX сторіччя". Виндельбанд - один з головних представників неокантианства. У своїх роботах Віндельбанд розглядає філософію як наукову методологію, що займається логічним аналізом структури знання, і намагається створити методологію історичного знання. Передусім він проводить ділення наук на основі. ПИФАГОР Самосський (ок. 570 - ок. 500 до н.е.) - древньогрецький філософ, релігійний і політичний діяч, фундатор пифагореизма. Історію його життя важко відділити від легенд, що представляють П. як напівбог і чудотворець, довершеного мудреця і "великого присвяченого" у всі містерії (таємні доктрини) греків і варварів. За переказами, П. відвідав в своїх подорожах Єгипет і Фіникию. На 40-м році життя він поселився в південно-италийской колонії м. Кротоне. Там П. заснував співтовариство своїх послідовників, що являє собою одночасно і філософсько-наукову школу і релігійно-магічний союз "присвячених". П. уперше назвав Всесвіт "космосом" (греч. СИГНАЛИЗАТОР СЧМ - різновид індикатора, призначеного для пред'явлення людині-оператору відомостей в тих випадках, коли потрібно спеціальне залучення його уваги. Залучення уваги потрібно при надходженні особливо важливих сигналів, виникненні відмов і несправностей в апаратурі, порушенні ходу технологічного процесу, здійсненні оператором помилок при введенні інформації і інш. випадках, що вимагають негайного реагування. Для цього застосовуються візуальні і звукові С. Прі використанні візуальних С. для залучення уваги оператора використовується мерехтіння (проблесковое свічення), застосування індикатора.

Психічні розлади при хронічних інтоксикаціях - При хронічній інтоксикації багатьма отрутами можна виділити дві стадії - неврозоподобную і психоорганическую. Неврозоподобная стадія виявляється астенічним, астеноипохондрическим, астенодепрессивним синдромами. Рідше спостерігаються синдроми истероидний (наприклад, при хронічному отруєнні бензином) або астенообессивний (звичайно на фоні преморбидной акцентуации характеру психастенического або сенситивного типу). При отруєнні ртуттю астенія поєднується з афективної лабильностью, при отруєнні марганцем - з депресією. Психоорганическая стадія або поступово формується на фоні. Клоназепам - (Clonazepame, Clonopin, Ictorivil, Rivatril, Антелепсин, Рівотріл і інш.) - анксиолитик, взаємодіє з бензодиазепиновими рецепторами, надає ГАМК-ергическое дію в лимбических структурах і ретикулярной формації, у вставочних нейронах спинного мозку. Зменшує збудливість підкоркових структур головного мозку і нормалізує їх взаємодію з корою великих півкуль. Володіє, крім вираженого анксиолитического, противосудорожной, антиепілептичною і седативной активністю, снотворною і центральною миорелаксантним дією. Клоназепам показаний до застосування при лікуванні епілепсії з великими, скроневими, фокальними і. ГЕЛЬПАХ - (Hellpach) Віллі (1877)- німецький невропатолог і психолог. Закінчив народну школу і гімназію в Ландесхуте. У 1895-1900 рр. вивчав медицину в Грейсвальде і Лейпциге. У 1897- 1899 рр. вивчав психологію у В. Вундта. У 1899 р. захистив докторську дисертацію по медицині і в 1901 р. здав медичні державні екзамени. У 1901 - 1903 рр. працював в Психологічній клініці в Гейдельберге і Нервовій клініці Оппенгейма в Берліні. У 1904-1906 рр. працював невропатологом в Карлсруе. У 1906-1911 рр. був приват-доцентом і з 1911 по 1914 р. екстраординарним професором психології на медицинско-ес-тественнонаучном основі. Список особистих переваг Едвардса - (Edwards personal preference schedule, EPPS) С. л. п. приниження (abasement), досягнення, аффилиации, агресії, незалежності, зміни (change), поваги, домінування, стійкості (endurance), залучення до себе уваги, гетеросексуальних відносин, интрацепии, заступництва, порядку і пошуку допомоги (залежність) - всі взяті з теорії особистості Мюррея. Тест призначений для студентів коледжів і дорослих. С. л. п. Е. складається з 210 пунктів, кожний з к-рих містить два самоописательних твердження. Твердження зрівняні по своєї соц. бажаність, однак вимірюють різні потреби. Респондент повинен.