На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Відеоадаптери

(курсова робота з інформатики)

1. Аналіз, передумови ... 3
2. Будова, принцип організації, функціонування ... 6
3. Тестування, настройка ... 19
Література ... 31

Для придбання курсової роботи "Відеоадаптери" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Відеоадаптери"

Курсова робота "Відеоадаптери" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Відеоадаптери", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Відеоадаптери" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Відеоадаптери" і призначений виключно для пошукових систем.

СЕРЕДНІ ВІКИ (освіта, виховання) - період, наступний за історією древнього світу і попередній новій історії (звичайно датується кон. 5 - сірок. 17 вв.), час виникнення, розвитку і занепаду ср. цивілізації і феодалізму як особливого етапу ист. розвитку людства. У С. в. консолідувалися і розширилися культурні області Європи і інш. регіонів світу, отримали розвиток християнство і інш. світові релігії, склалися життєздатні нації і їх мови, були створені классич. твору світовою літри і иск-ва, закладені фундаментальні принципи формування людської індивідуальності, утворення і виховання, що мали на меті не тільки розумовий. ТИФЛОТЕХНИКА - (від греч. typhlos - сліпий і техніка), галузь приладобудування, що займається конструюванням і виробництвом тифлотехн. коштів (тифлоприборов). для людей з аномаліями зору (слабовидящих, сліпих, слепоглухонемих). з метою корекції або компенсації порушених зорових функцій, а також для розвитку і відновлення зору. Корекція неповноцінного зору здійснюється шляхом посилення корисного оптич. сигналу (яскравості, контрастности і інш. характеристик об'єкта). на сітчатці ока за допомогою звичайних (що коригують). очок. У тих випадках, коли при зниженому зорі звичайна корекція неефективна. ГРИНЬКО Григорій Федорович - [18(30). 11.1890, з. Штеповка, нині Лебедінського р на Сумської обл., - 15.3.1938, Москва], гос. і парт, діяч. У 1909 - 13 вчився в Московському, Харківському ун тах (виключений з них за участь в рев. русі). У 1917 вчитель гімназії в Харкові. Чл. Колегії Наркомпроса УССР (з липня 1919), нарком освіти УССР (февр. 1920 - нояб. 1922). У 1922 - 37 займав гос. пости в пр-вах УССР і СРСР. Необгрунтоване репрес сирован, посмертно реабілітований. освіти в УССР в 20 - 30 х рр. У висуненій ним совм. з Я. П. Ряппо схемі нар. освіти, відмінної від прийнятої в РСФСР, для дітей до 15 років створювалася єдина система. НАЦІОНАЛЬНІ ШКОЛИ - - загальноосвітні учбові заклади, що здійснюють навчання на рідній мові учнів, маючі специфічні цілі, учбовий план і зміст освіти. У практиці під Н.ш. часто розуміють взагалі всі школи (в т.ч. і російськомовні), які функціонують в національних районах, областях і республіках. Особливе значення проблема Н.ш. придбаває в країнах з полиетническим складом населення. У Росії до 1917 кількість т.н. "инородческих" або "тубільних" шкіл в районах мешкання неросійських національностей було незначним, викладання в них, як правило, велося на російській мові. Існували конфессиональні школи.
Кожна вагома структурна частина курсової "Відеоадаптери" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

КУДРЯВЦЕВ Василь Дмитрович - [28.2(12.3). 1898, з. Абаканское, нині Червоність ранск Красноярського краю, - 16.2.1980, Іркутськ], педагог і лінгвіст, засл. деят. науки і техніка Бурять. АССР (1963). Д-р пед. наук (1954), проф. (1955), засл. вчитель школи Бурят. АССР. У 1921 - 25 вчився в Красноярськом ин-ті нар. освіти і в Іркутськом ун-ті. З 1926 викладав русявий. яз. на бурят, і якут, відділеннях пед. ф-та Іркутського ун-та і на робітфаку при ньому. У 1933 - 43 зав. кафедрою русявий. яз. Бурят, пед. ин-та, в 1943 - 57 зав. кафедрою русявий. яз. і язикознания Іркутського ун-та, ініціатор створення при филол. ф-ті бурять. Чебишев-Дмитра Олександр Павлович - Чебишев-Дмитра (Олександр Павлович, 1834 - 1877) - криміналіст. Юридичну освіту отримав в Московському університеті. У 1858 р. був призначений виконуючим посаду викладача в Демідовськом ярославском ліцеї, звідки перейшов в Казанський університет на кафедру карних і поліцейських законів; пізніше перебував професором карного права і судочинства в Санкт-Петербургском університеті. Перша його наукова робота надрукована у "Літописі" Демідовського ліцея - актова мова 1859 р. "Про право покарань". У "Вітчизняних Записках" з'явилися його вступна лекція в Казанськом. ПЕТРАШЕВЦИ - гурток разночинной молоді в Санкт-Петербурге (кон. 1844 - нач. 1849). На загальнодоступних "п'ятницях" у М. В. Буташевича-Петрашевского обговорювалися соціально-утопічні теорії Ш. Фурье і  Вони виходили з визнання суспільної ролі мистецтва і високої місії письменника, закликали до демократизації літератури, прагнули зблизити її з життям народу. Ідеї петрашевцев знайшли відображення в їх літературній творчості. Першим поетом гуртка був А. Н. Плещеєв, автор збірника "Вірша" (1846). Рядки з його вірша "Уперед! Без страху і сумніву/На подвиг доблесний, друзі!" стали.
У вступі курсової "Відеоадаптери" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Kоль Гельмут - Kоль Гельмут (Kohl, Helmut) (рід. 1930), ньому. гос. діяч і канцлер Федеративної Республіки Німеччина (1982-98). Вибраний в бундестаг в 1976 р. як член Християнсько-демократичного союзу (ХДС), він переміг соціал-демократа Гельмута Шмідта на виборах канцлера в 1982 р., новообраний в 1987 р. У 1989 р. його пр-у надавало притулок весь числу біженців, що збільшувалося з Німецької Демократичної Республіки. Після закінчення "холодної війни" СРСР відмовився від контролю над Вост. Європою, і в окт. 1990 р. Вост. і Зап. Німеччина возз'єдналися. У дек. 1990 р. на перших всегерм. парлам. виборах К.

Верхня і Нижня Канада - Верхня і Нижня Канада (Upper and Lower Canada), дві англ, колонії, або пер., в Сівбу. Америці (1791-1841). Після Війни за незалежність в США (1775-83) мн. що залишилися вірними голений, короні громадяни перебралися на З., в англ, колонію Квебек. Серед поселенців на 3. Квебека стало зростати бажання отримати особливий статус, к-рий і був наданий Конституційним актом 1791 р. Квебек ділився по р. Оттава на дві частини: землі на В., населені пре-заможний. франкоязичними жителями, отримали назв. Нижня Канада (в наст, час Квебек); терр. до 3. стали називатися Верхньою Канадою (в наст, час Онтаріо), і. Тихон (Белавин, за іншими даними, Беллавін Василь Іванович) - (19 січня 1865, Торопецкий повіт Пськовської губернії, - 7 квітня 1925, Москва). Народився в сім'ї сільського священика. По закінченні церковноприходской школи і Пськовської семінарії (1883) як один з кращих учнів був посланий в Санкт-Петербургскую Духовну академію, яку закінчив в 1888. [У семінарії його жартома прозвали "архієреєм", а в академії "патріархом" ( "Сучасні записки", 1925, т. 24, з. 251).] Викладав в Пськовської семінарії. У 1891 прийняв постриг і став иеромонахом Тіхоном. У 1898 єпископ Люблінський, вікарій Холмської єпархії. З грудня 1898 єпископ Алеутський в США.
Список літератури курсової "Відеоадаптери" - більше 20 джерел. СОКОЛІВ Олександр Сергійович - (р. 08.08.1949) Міністр культури і масових комунікацій Російської Федерації в уряді М. Е. Фрадкова з 09.03.2004 м. і в уряді В. А. Зубкова з 24.09.2007 м. у другому президентському терміні В. В. Путіна. Народився в Ленінграде. Внук письменника Івана СоколоваМікитова. Мати художниця. Освіту отримав в Московському музичному училищі ім. Гнесиних по класу скрипки (1967), на историкотеоретическом факультеті Московської державної консерваторії (1973), в аспірантурі консерваторії. У 1981 м. захистив кандидатську дисертацію "Про роль звукового матеріалу в системі музичних. ПЕРЕГРУПУВАННЯ ПРИХИЛЬНИКІВ - Під перегруппированием прихильників розуміється перерозподіл відносин між політичними партіями і ключовими соціальними групами суспільства, відносин, якими значною мірою зумовлені їх обопільна сила і вплив. Відхід традиційних і класових прихильників, манливий за собою ослаблення історично чого склався зв'язків між індивідами або групами і конкретними партіями, може служити прелюдією до перегруппированию прихильників. Формування нових відносин звичайно знаходить своє підтвердження в ході так званих перегруппировочних виборів, якими відмічається виникнення нових моделей політичної.

Азіатсько-Північноамериканська магістраль (АСАМ) - проект самого протяжного в світі міжнародного транспортного коридора.Сингапур - Бангкок - Пекін - Якутськ - тунель під Берінговим протокою - Ванкувер - Сан-Франциско. Якщо дивитися на географічний глобус, цей шлях з'єднає кінцеві пункти практично по прямій лінії. На відміну від Великого Шовкового шляху, велику частину дороги на Північний схід Росії, Аляськи і Канади має бути створити уперше, що робить проект унікальним за своїми масштабами. У Росії магістраль на північ повинна йти від станції Тинда на БАМе до Якутська і Магадана і далі до мису Уелен. Чукотський і аляскинский дільниці будуть.
Посилання в тексті роботи "Відеоадаптери" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. РАЙДУГА - символ небесного чистого, що дарує життя, таємничого і величного. Райдуга символізує зв'язок між небом і землею. Згідно з Біблією, була створена Богом після Всесвітнього потопу, як знак обіцянки ніколи більше не насилати на людей потоп. У середньовічних християнських зображеннях Христос в день Страшного Суду восседает на райдузі. Райдуга також асоціюється з Дівою Марією як посередником між Богом і людьми. Іноді вона, будучи трикольоровою, може асоціюватися з Трійцею. Взагалі на основі Арістотельовой тріади християнський Захід бачить в райдузі тільки три основних кольори, символ Трійці: синій. КОНФУЦИЙ (Кун Фуцзи) - (рід. 552, Куолі, біля Чоу, держава Лу, нині провінція Шаньдун - розум. 479 до Р. X., там же) - кит. філософ, історик і державний діяч, фундатор кит. державної релігії - конфуцианства, - яка являє собою філософію моралі, убрану в релігійну форму; в 1503 був прирахований державою до лику святих. Конфуций не виступав з власним вченням, але зібрав, прокоментував і переказав п'ять класичних произв. Древнього Китаю. Безсумнівно, йому належать лише коментарі до Книги Весни і Осені, історії держави Лу. Крім того, що приписуються йому чуткою соч. "Велике вчення" і "Вчення про середину" також лише. ЗООПСИХОЛОГІЯ - наука про психіку тварин, про вияви і закономірності психічного еволюції психіки тварин, про вияви і закономірності психічного відображення на цьому рівні. Гілка психології, близька до етологии. Розглядає проблеми розвитку психіки в филогенезе, вивчає - переважно в лабораторних умовах - формування психічних процесів у тварин в онтогенезе, походженні психіки і її розвиток в ході еволюції, біологічні передумови і предисторию зародження людської свідомості. Основною методологічною базою зоопсихологія є орієнтація на суворо об'єктивний аналіз структури діяльності тварин, заснований на.

Міжнародна комунікація - передбачає здійснення процесу О. між акторами світової політики, в число к-рих входять держави, межд. міжурядові організації і інтеграційні об'єднання, бізнес-структури, неурядові організації і окремі особи. М. до. є однією з основ совр. світового процесу. Вона дозволяє здійснювати политий. взаємодія, розвивати економ. співпраця, сприяє культурному обміну. Средства М. до. різноманітні за формою: це дипломатичні канали, ділова активність по досягненню угод економ., торгового і фінансового плану, культурний і науч. обмін. Значущим чинником М. до. є ЗМІ, к-рі спочатку можуть служити як. Сумлінність - межа особистості, етичне почуття, до-ой втримує людину від недобрих вчинків. У процесі межличностного О. С. як розвинене етичне чуття людини підказує оцінку не стільки дій і спонук партнерів, скільки оцінку своїх власних мотивів, дій і їх наслідків. Развітая С. розвертає перед розумовим поглядом людини картину важких, травмуючих наслідків для самої людини і його самоуважения, а також і для об'єкта соціальної оцінки у разі неправедного негуманного вчинку, боязкого конформного схвалення чужих проступків, брехні і обману. На відміну від почуття провини (її не треба ототожнювати з сумлінністю), до-ой. ІДІОМА - те ж, що ФРАЗЕОЛОГІЗМ (див.); такі лексичні І. (греч. Idi?ma - своєрідність, особливість) створюють неповторний національний колорит мови і мови. Це нерозривні словосполучення і пропозиції, ідіоматичні вирази, які насилу піддаються перекладу на іноземну мову або зовсім неперекладні (перекладачі стараються відшукувати їх приблизну смислову відповідність або переводять І. описово, своїми словами). І. можуть виникати внаслідок образного або необразного переусвідомити словосполучень і пропозицій ("кіт наплакал", "взяти на приціл"). Появляются И. і завдяки фігурам мови. ЕЙЗЕНМЕНГЕРА СИНДРОМ - (комплекс Ейзенменгера, на ім'я австрійського педіатра V. Eisenmenger, 1864-1932, що описав пацієнта з великим дефектом межжелудочковой перегородки) - природжена вада серця: поєднання високого дефекту межжелудочковой перегородки з декстропозицией аорти, відходячий від обох шлуночків безпосередньо над дефектом перегородки ("аорта - наїзник"), легеневою гипертензией і розширенням легеневого стовбура, гіпертрофією стінки і дилатацией правого шлуночка. Спочатку струм крові через дефект йде зліва направо; при розвитку високої легеневої гипертензии кров скидається переважно праворуч наліво.