На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Вплив темпераменту на поведінку в конфліктних ситуаціях

(курсова робота з психології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні основи вивчення проблеми особових детермінант конфліктної поведінки ... 5
1.1. Сучасний стан вивчення психології конфлікту ... 5
1.2. Стилі поведінки особи в конфліктній ситуації ... 12
1.3 Психологічні теорії темпераменту ... 18
Розділ 2. Дослідження особливостей впливу темпераменту на поведінку в конфліктних ситуаціях ... 26
2.1. Індивідуально-психологічні особливості поведінки в конфлікті та роль темпераменту ... 26
2.2. Аналіз особливостей впливу темпераменту на поведінку в конфліктних ситуаціях ... 31
Висновок ... 34
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Вплив темпераменту на поведінку в конфліктних ситуаціях" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Вплив темпераменту на поведінку в конфліктних ситуаціях"

Курсова робота "Вплив темпераменту на поведінку в конфліктних ситуаціях" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Вплив темпераменту на поведінку в конфліктних ситуаціях", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Вплив темпераменту на поведінку в конфліктних ситуаціях" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Вплив темпераменту на поведінку в конфліктних ситуаціях" і призначений виключно для пошукових систем.

ІГРАШКИ - спеціально виготовлені предмети подітий. гри; одне з коштів забезпечення ігрової діяльності. І. повинні бути педагогічно доцільними, художньо прийнятними і відповідати віковим інтересам дітей, бути безпечними і гігієнічними. Виховальне, повчальне, розвиваюче значення І. мають для дітей різного віку. Створюються І., к-рі можуть використовуватися і дорослими. Вліяніє И. на дітей і відношення до них залежать від воспитат. позиції дорослих, воспитат. установок в суспільстві. Історія І. Возникновеніє И. вчені зв'язують з розвитком трудової діяльності первісної людини, зміною положення. ФРЕЙД Зігмунд - (6.5 1856, Фрей-берг, Австро-Угорщина, нині Пршибор, на терр Чехії, - 23 9 1939, Хемпстед, поблизу Лондона), австр невропатолог, психіатр і психолог, основоположник психоаналізу. У 1881 закінчив мед ф-т Венського ун-та і отримав міру дера медицини В 1876 - 82 працював в Венськом физиол. ин-ті З 1902 проф. Венского унта В 1908 совм. з Е Блейлером і КГ Юнгом заснував "Щорічник психоаналитич і психопатологич. досліджень", в 1910 - Междунар. психоаналитич асоціацію В 1938 після захвата Австрії фаш Німеччиною зазнав переслідування і емігрував в Великобританію. У процесі лікарської. РИТМ - (греч. rhytmos - пропорційність, стрункість) - 1) чергування яких-небудь елементів (звуків, зображень або предметів), що відбувається з певною послідовністю; 2) впорядкованість звукового, словесного і синтаксичного складу мови, визначена її смисловим завданням. Р. являє собою внутрішню організацію образів, що сприймаються людиною і службовців основою його дій. Чувство Р. в основі своїй має моторну (рухову) природу. Не можна просто "чути Р.". Слухач тільки тоді переживає Р., коли "сопроиз-водить" його. Р. часто ототожнюють з ритмічністю - більш вузьким поняттям по відношенню до Р.. ДЕПРИВАЦИЯ - (від лати. deprivatio - позбавлення; від англ. deprivation - позбавлення, втрата) - психічний стан, виникаючий внаслідок тривалого обмеження можливостей людини для задоволення його осн. психічних потреб; характеризується вираженими відхиленнями в емоційному і інтелектуальному розвитку, порушенням соціальних контактів. Для повноцінного розвитку дитини необхідні наступні умови: 1. багатоманітні стимули різної модальності (зорові, слухові і т.д.); їх недолік викликає стимульную (сенсорну) Д.; 2. задовільні умови для вчення і придбання різних навиків; хаотична структура зовнішньої середи.
Кожна вагома структурна частина курсової "Вплив темпераменту на поведінку в конфліктних ситуаціях" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

БЛИЗНЕЦОВИЙ МЕТОД - - метод зіставлення психологічних особливостей членів близнецовой пари (див. Близнюки), що дозволяє визначити міру впливу спадкових чинників і середи на формування тих або інакших психічних якостей. Запропонований Ф. Гальтоном в 1875. Заснований на тому, що монозиготні (однояйцеві) близнюки мають ідентичний генотип, дизиготні (двуяйцеві) - неідентичний. При умові, що члени близнецових пар будь-якого типу мають схожу середу виховання, більша внутрипарное схожість монозиготних близнюків в порівнянні з дизиготними може свідчити про наявність спадкових впливів на мінливість. ТЕРНЕР - (turner) Джозеф Меллорд Уїльям (1775, Лондон - 1851, там же), англійський живописець і гравер. Народився в сім'ї цирюльника. Вчився в Академії мистецтв в Лондоні (1789-93). З 1802 м. - академік, з 1808 м. - професор. Багато подорожував по Франції, Швейцарії і особливо по Італії. Почавши свій творчий шлях як аквареліста і гравера, Тернер в кон. 19 в. звертається до живопису маслом. Величезний вплив на майстра надав мистецтво старих майстрів (К. Лоррена, Н. Пуссена). Деякі з ранніх робіт Тернера виконані в жанрі класичного ідилічного пейзажу ("Озеро Аверн: Егеїда і дух Куми", ок. Кавказька війна (1817 - 1864 рр.) - боротьба Російської імперії за приєднання Північного Кавказу до Росії. Північний Кавказ був заселений багатьма народами, що відрізнялися по мові, звичаям, вдачам і рівню суспільного розвитку. У кінці 18 - початку 19 вв. російська адміністрація уклала з правлячою верхівкою племен і общин угоди про їх входження до складу Російської імперії. Внаслідок російсько-турецької і російсько-іранської воєн кінця 20-х рр. 19 в. до Росії приєдналися Грузія, Східна Вірменія, Північний Азербайджан. (Див. історичну карту "Територія Кавказу, що відійшла до Росії до 1830-м рр.") Однак поза контролем.
У вступі курсової "Вплив темпераменту на поведінку в конфліктних ситуаціях" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Еразм Роттердамський (справжнє ім'я - Дезідерій) - (1466 або 1469- 1536 рр.) - вчений-гуманіст, найвидніший представник Північного Відродження. Народився в Роттердаме. У 1499 р. закінчив теологический факультет Паріжського університету. У подальші роки зайняв ведуче положення в європейському науковому світі як видатного філолога, письменника, мислителя. Його діяльність проходила в багатьох європейських країнах: в Англії (де він зблизився з Т. Мором), в нидерландских, німецьких, італійських і швейцарських містах (довго жил в Базеле, де і помер). Еразм Роттердамський важливе значення додавав відновленню справжніх текстів і точних переказів Нового Заповіту.

КАЛУГА - центр Калужської обл. Розташований на Среднерусської піднесеності, на лівому березі Оки. Населення 346,7 тис. чол. Заснований в сірок. XIV в. як прикордонна міцність на південно-західних рубежах Московської держави. Уперше згадується в 1371 в грамоті литовського кн. Ольгерда. У до. XIV в. в складі Можайського князівства. У XIV-XVI вв. важлива військова міцність в системі берегової оборони Московського князівства по ріках Ока і Угра (т.н. Пояс Богородиці). У 1508-18 самостійне питоме князівство. У XVI в. Калуга відома як торговий пункт з розвиненими ремеслами і мистецтвом іконопису, що. ІУДАЇЗМ - релігія єврейського народу, виникла у другому тисячолітті до н. е. Ареал її поширення - Ближній Схід, Аравійський п-ов, автохтонное населення якого складали кочові племена семітів. Поклоніння власному племінному божеству, поширене в древності повсюдне, у невеликого західно-семітського кочового народу хабиру, або Бану Ісраель, трансформувалося в першу в історії людства монотеистическую релігію - іудаїзм, який, так само як християнство і іслам, що сформувалося під сильним впливом верований древніх євреї, прийнято називати авраамической релігією. Всі 3 вчення шанують Авраама (Ібрагима) пророком, що.
Список літератури курсової "Вплив темпераменту на поведінку в конфліктних ситуаціях" - більше 20 джерел. КОНВЕРСІЯ - (від лати. conversio - перетворення, зміна) - політика принципової зміни військової, милитаризационной структури суспільства. Конверсія захоплює самі широкі сфери суспільного життя. До них потрібно віднести політичну, економічну, соціальну, освітню, культурну, споживчу і іншу. Протистояння між капіталізмом і соціалізмом породило небачений в світі рівень мілітаризації. Основний тягар мілітаризму ліг на плечі населення СРСР. Можна сказати, що соціалізм в Росії дозволив здійснити за декілька десятиріч промислову революцію. У той же час цей була індустріалізація, орієнтована на мілітаризм. Азіатсько-Тихоокеанський регіон - що формується світовий полюс економічної потужності (нарівні з США і Західною Європою). Тут розташована більшість держав світу, що найбільш динамічно розвивалися до глобальної фінансової кризи кінця 90-х років. Серед ведучих індустріально розвинених країн регіону виділяються Японія, Китай з Гонконгом, Південна Корея, Тайвань, Сингапур, Австралія і Нова Зеландія. Частка АТР в сумарному світовому ВНП збільшилася з 4 % в 1950 р. до 25 % в 1995 р. і по прогнозах до 2025 р. цей показник може становити 40-50 %. Щоб подвоїти національний дохід на душу населення, США і Великобританії було потрібен.

ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА - одна з підсистем суспільства (нарівні з економічною, соціальною, духовно-ідеологічною і інш.), що являє собою складну, багатоманітну і в той же час впорядковану, інтегровану і цілісну сукупність політичних суб'єктів, їх статусів і ролей, інститутів і організацій, політичної культури і політичних відносин, що здійснюють політичну владу. П.С.О. - явище більш широке, ніж політична організація суспільства, що включає лише політичні інститути і об'єднання. У рамках П.С.О. відбувається політична соціалізація особистості, виработка конкретних політичних програм і курсів, узгодження інтересів.
Посилання в тексті роботи "Вплив темпераменту на поведінку в конфліктних ситуаціях" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Юдхиштхира - (інш. - инд.)  - герой "Махабхарати", старший з братів пандавов, син Кунті від бога Дхарми. Ю. зображений як втілення закону, боргу і справедливості, його правління приносить благоденствие підданим. Коли Дурьодхана надумав погубити пан-давов і наказав підпалити будинок, в якому вони жили, Ю. розгадав його плани і відвів братів через зазделегідь проритий підземний хід. Під час перебування пандавов в лісі Ю. звільнив Бхиму від смертельного обіймання змія Нахуши, відповівши на його питання. У інший раз він розгадав загадки якши, що убив його братів, і повернув їх до життя. Після програшу Ю. в. Сисиф, Сизіф - (греч.)  - син царя Еола і Енарети, внук Елліна, чоловік плеяди Меропи, батько Главку, дід Беллерофонта. С. вважався будівником Ефіри (первинна назва Корінфа). Міфи малюють С. хитруном, здатним обдурити навіть богів і вступаючим з ними в конфлікти. Коли Зевс викрав дочку річкового бога Асопа Егину, С. видав її батькові ім'я викрадача. Розгніваний Зевс послав до С. бога смерті Танатоса, але той піймав бога в пастку, закував в ланцюгу і тримав в полону декілька років. Люди перестали вмирати, але потім Apec звільнив Танатоса, який тут же поніс душу С. в Аїд. Але той знов обдурив богів і вибрався. ДЬЮИ - (Dewey) Джон (1859-1952) - американський філософ, психолог і педагог. Освіту отримав в Вермонтськом ун-ті і коледжі Хопкинса (д-р філософії, 1884). З 1889 р. - професор філософії в Мічиганськом ун-ті, потім в Міннесотськом, Чикагськом і Колумбійськом. Президент Американської психологічної і філософської асоціації (1889-1890), перший президент Американської асоціації університетських професорів. Читав численні гостьові лекції в Китаї, Японії, Англії. На основі філософії Гегеля розвивав уявлення, згідно з якими свідомість і мислення людини зумовлені змістом практичних дій. Основна функція інтелекту.

ФЕСТИНГЕР - (Festinger) Леон (1919-1989) - американський психолог, фахівець в області психології регуляции мислення, соціальної психології, автор теорії когнитивного дисонансу. Учень і послідовник К. Левіна. З 1955 р. - професор Стенфордського унта, з 1968 р. - Нової школи соціальних досліджень в Нью-Йорку. Спочатку займався дослідженнями соціального порівняння, в яких дав аналіз особливої потреби - в оцінюванні самого себе. Теорія когнитивного дисонансу була сформульована ним в 1957 р. на основі теорії поля К. Левіна і теорії рівноваги Ф. Хадера. Поштовхом до неї послужило вивчення чуток, що розповсюдилися. КРЕЧ - (Krech) Девід (1909-1977) -американський психолог, фахівець в області психофізіології і порівняльній психології, психології особистості і соціальній психології. Освіту отримав в Нью-Йоркском ун-ті (бакалавр, 1930; магістр, 1931). Д-р філософії (Каліфорнійський ун-т, Берклі, 1933). Почесний д-р ун-та Осло (1976). Удостоєний нагороди АРА За видатний науковий внесок (1970). Зі студентських років К. цікавився вивченням тварин, і його докт. дис, виконана під керівництвом Е.Толмена в Берклі, була присвячена дослідженню поведінки щурів (Hypotheses in rats. Psychological Review, 6, 1932). Після. ПІЗНАВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ - (в діяльності оператора) - психологічні процеси, що виконують в діяльності оператора функції прийому, зберігання і переробки інформації. У ході П. п. здійснюється відображення явищ дійсності в психіці. Психологія розрізнює наступні групи П. п.: 1) сенсорні, 2) перцептивні, 3) мислительні, 4) мнемические. Перші три групи відповідають трьом рівням організації предметного світу і пристосовані до відображення кожного з цих рівнів: окремих властивостей предмета; організації цих властивостей в целостностную структуру предмета; відносин між предметами і процесами дійсності. У реальній людській. ЛОКК ДЖОН - (Locke, 1632-1704) - англ. філософ, психолог, педагог, політичний діяч. Створив підмурівок емпіричної психології свідомості. У опозиції до концепції Р.Декарта, що визнавав наявність в душі природжених ідей, відстоював положення про походження всіх ідей з досвіду (душа - "чиста дошка", на якій лише досвід пише свої письмена), підкріплюючи це положення аналізом відомих йому фактів відмінності уявлень у різних народів, спостереженням за розвитком дітей і інш. Виділив 2 форми досвіду: зовнішній досвід, або відчуття, за допомогою якого пізнається зовнішній світ, і внутрішній досвід.