На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Вплив середовища на розвиток особистості

(курсова робота з педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Проблеми розвитку особистості та їх значення для виховання ... 5
1.1. Особистість і умови її розвитку ... 5
1.2. Спадковість у людському розвитку ... 12
1.3. Середовище і розвиток особистості ... 18
Розділ 2. Соціалізація особистості як процес і результат впливу середовища на її розвиток ... 20
2.1. Фактори і механізми соціалізації особистості ... 20
2.2. Соціалізація і становлення особистості ... 25
Розділ 3. Виховання, навчання і розвиток особистості ... 34
Висновки ... 40
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Вплив середовища на розвиток особистості" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Вплив середовища на розвиток особистості"

Курсова робота "Вплив середовища на розвиток особистості" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Вплив середовища на розвиток особистості", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Вплив середовища на розвиток особистості" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Вплив середовища на розвиток особистості" і призначений виключно для пошукових систем.

ІТАЛІЯ - (Italia), Італійська Республіка (Repubblica Italiana), гос-у на півдні Європи. Пл. 301,2 тис. км2. Нас. 57,5 млн. чол. (1990). Офіц. яз. - італійський. Столиця - Рим. Історія нар. освіти на терр. совр. І. йде своїм корінням в епоху Рим. імперії (див. Античність). У кон. 5 - 8 вв. христ. школи при монастирях і соборах поступово витіснили римські. У 6 - 7 вв. практично всі монастирі відкрили школи, в к-рих вчилися не тільки майбутні ченці і священики, але і діти преим. з сімей висш. станів, що не мали намір бути церковнослужителями. Осн. увага приділялася религ. вихованню і навчанню грамоті. ПОТРЕБИ - внутр. стану, що виражають залежність живого організму від конкретних умов існування; осн. джерело активності особистості. У первинних биол. формах П. виступають як потреба, що випробовується організмом в чомусь, що знаходиться поза ним і необхідному для його життєдіяльності. Для людини потреба - це об'єктивна необхідність, краї може бути що неусвідомлюється. Напр., новонароджений об'єктивно має потребу у дорослій людині, але суб'єктивно він цього не усвідомлює, не відчуває, не переживає. Тільки на 3-м мес житті об'єктивна потреба у дорослому перетворюється в суб'єктивне психич. МІСЬКІ ШКОЛИ - елементарні або середні уч. заклади в Європі, що створювалися з ініціативи і при підтримці бюргерства (в Німеччині і Шотландії - бюргерські школи). Виникли в 13 в. в зв'язку з потребою гір. населення в спец. практич. освіті, гл. обр. на базі гильдейских і цехових шкіл. Виховання і викладання в Г. ш. будувалося на основі практики церковних шкіл (див. в ст. Середні віки). Крім традиц. предметів (читання, лист, основи лати. граматики і, як правило, релігії) в Г. ш. навчали складанню ділових паперів, рахівництву, давали нач. зведення з географії і історії. Поряд з Г. ш., де мовою навчання був. СИЛЬВЕСТР МЕДВЕДЕВ - [27.1(6.2). 1641, Курськ, - 11(21).2.1691, Троице-Сергиев монастир], просвітник, історик, поет, друкар. Початків службу подьячим Наказу таємних справ в Москві. З 1665 вчився в Заїконоспасської школі Симеона Полоцкого, під впливом к-рого прийняв постриг і поселився в Заїконоспасськом монастирі, де займався редагуванням і виданням трудів вчителя. З 1678 книжковий справщик на друкарському дворі. Після кончини Симеона Полоцкого успадкував б-ку і прийняв на себе його обов'язки, в т. ч. вчителя в Заїконоспасської школі, викладав грамоту, церкв. і лати. мови. Що Мав вплив при дворі і що.
Кожна вагома структурна частина курсової "Вплив середовища на розвиток особистості" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ГОВОРУНІВ Олександр Павлович - [23.8 (5.9). 1883, Петербург, - лютий, 1942, Ленінград], психолог і педагог, проф. (1917), д-р пед. наук (1936). Закінчив Берлінський і Московський ун-ти (1907). ПРОФ. ЛГПИ ім. А. І. Герцена (1925- 1936), завідував школьно-психотехн. лабораторією цього ин-та. З 1936 науч. консультант по психології при Ленінгр. індустріальному ин-ті. Перша велика науч. робота Б. присвячена анкетному методу ("Метод анкети в пед. і психол. дослідженні", 1916), до-рому він передбачав велике майбутнє. На основі тесту А. Біне розробив "вимірювальну шкалу розуму" - психодиагнос-тич. Верблюд - (евр. гамал), згідно із законом, нечиста тварина (Лев. 11:4); ізраїльтяни, як і навколишні їх народи, користувалися їм для перевезення тягарів, верхової їзди, а також під час війни (4 Цар. 8:9; Побут. 24:64; 1 Цар. 30:17). Верблюди водилися в Єгипті (Побут. 12:16), Ефиопии (2 Пар. 14:15), Кидаре і Асоре (Ієр. 49:29). Цариця Савська привезла Соломону на верблюдах пряности, золото і коштовні камені (3Цар. 10:2). Давид напав на гессурян і амаликитян, і відняв у них, між іншим, верблюдів (1 Цар. 27:9). У Іова під кінець його життя було 6000 верблюдів (Іов. 42: 12). Верблюдів у мадианитян і їх союзників було. Мільеран (MILLERAND) Олександр - (1859-1943). За професією адвокат. Уперше був вибраний в парламент в 1885 р. У 1889 р. організував групу "радикала-соціалістів". У 1893 р. Мильеран був вибраний в парламент вже як представник незалежних соціалістів. У 1899 р. Мильеран входить до складу міністерства Вальдека-Руссо міністром торгівлі, "відкриваючи" еру "мильеранизма" і "министериализма" (перший в історії випадок участі соціаліста в буржуазному уряді - т. н. "казус Мільерана"). Цей вчинок був предметом пристрасних дебатов на Амстердамськом конгресі II Інтернаціоналу в 1904 р., і "мильеранизм" став прозивним.
У вступі курсової "Вплив середовища на розвиток особистості" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Пруссия - Пруссия (Prussia), бив. герм, королівство на С.-В. Європи. Прус, король Фрідріх-Вільгельм III (1770- 1840) безуспішно намагався зберегти нейтралітет країни в період Наполеонівських воєн, був вимушений відмовитися від частини своїх терр., включених в Рейнський союз; Тильзитский мир врятував королівство від знищення. У 1814 р. П. приєдналася до Четверному альянсу, а в 1815 р. на Венськом конгресі отримала частину Саксонії і землі по Рейну. До кінця свого правління Фрідріх-Вільгельм III слідував консервативній політиці Меттерніха, а створення Митного союзу (Zollverein) зіграло надто.

Тальберг Дмитро Германович - Тальберг (Дмитро Германович, 1853 - 91) - криміналіст. Закінчив курс на юридичному факультеті Київського університету. По захисту магістерської дисертації: "Насильне викрадення чужого майна по російському праву: розбій і грабунок" (Санкт-Петербург, 1880), був призначений доцентом, потім професором Демідовського юридичного ліцея. У 1884 році перейшов в Київський університет. У 1887 році захистив дисертацію на міру лікаря: "Цивільний позов в карному суді або сполучений процес" (Київ, 1888). Незважаючи на слабе здоров'я, Т. безперервно працював і написав ряд монографій, журнальних. СВІДОМІСТЬ ПОЛІТИЧНА - усвідомлення социокультурной цілісності частковим, ідеологічним образом, направлене на збереження і захист національно-державного утворення з урахуванням інтересів пануючих соціальних класів або шарів. Політична свідомість є моментом цілісної общекультурного свідомості, воно відображає всі практичні і духовні особливості готівкової социальности. Політична свідомість відрізняється від свідомості загального характеру тим, що воно прагне до осмислення цілого на основі системи цінностей, до яких відносяться інтереси держави, політичної еліти, пануючих верств населення і т.д. В залежності.
Список літератури курсової "Вплив середовища на розвиток особистості" - більше 20 джерел. Організація звільнення Палестіни - (Munazzamat At-Tahrir Filastiniyah) - ООП. Створена в 1964 на нараді арабських лідерів, щоб представляти інтереси 2-х млн. палестинских арабів, вигнаних зі своїх земель. При створенні ООП очолив Ахмад Шукейрі, керівництво здійснюється Національною порадою Палестіни. Спочатку ООП будувалася за географічним принципом, з 1968 в організації представлені різні партизанські рухи. ООП ставила метою ліквідацію Держави Ізраїль, вигнання з Палестіни більшості єврейських переселенців і створення "демократичної і світської держави". Засіб досягнення цілей - озброєна боротьба з Ізраїлем, що. НИЖЧИЙ КЛАС - Термін "нижчий клас" використовується відносно тих, хто займає нижню сходинку соціальних сходів. Загальноприйнятого визначення терміну не існує. Спочатку до нижчого класу відносили представників расових меншин: в Великобританії вони були маргинализировани неповним включенням в систему держави загального добробуту, в рамках якої інші представники робочого класу наділялися певними правами і привілеями, наприклад, мали роботу, забезпечувалися житлом, отримували доступ до системи соціального забезпечення. У всьому перерахованому етнічним меншинам було або відмовлене, або.

БОДЕН (BODIN) Жан - (1530-1596) - французький філософ, історик, політичний мислитель, юрист. Критик егалитаристских ідей Платона, Т. Мора. У роботах "Метод легкого вивчення історії" (1566) і "Шість книг про державу" (1576) розглядав становлення державних інститутів в різних географічних і кліматичних умовах. Виділив три основних принципи державної влади - абсолютизм, постійність і верховенство. Першим в історії політичної думки дав тлумачення суверенітету як найважливішої властивості держави, що виявляється у верховенстві влади як всередині своєї території, так і у відносинах з іншими.
Посилання в тексті роботи "Вплив середовища на розвиток особистості" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЗРАЗКИ ОЧІКУВАНОГО - Сприйняття є активний процес, в якому стимули, що отримуються органами сприйняття, сприймаються через призму минулого досвіду, утворення, культурних цінностей і ролевих установок. Витягуваний інформація залежить від упереджень і передумов сприймаючого суб'єкта, і від контексту обставин, що диктує різні очікування. Людське сприйняття володіє сильною тенденцією моделювати те, що сприймається відповідно до очікувань, люди хочуть сприймати те, що вони чекають. Для того, щоб розпізнати несподіваний феномен, потрібно більше інформованості і більше зусиль по обробці даних, чим для сприйняття очікуваного. ФИНИТИЗМ - (лати. finitus - визначений, обмежений, закінчений), методологич. установка в теорії доказів, виникла в нач. 20 в. в роботах Гильберта і його школи з метою обгрунтування несуперечності теоретико-множин. математики. Программа Ф. передбачала формалізацію теорії (несуперечність до-ой доводиться), включаючи правила висновку і способи утворення понять, і одночасне її аксиоматизацию (див. Аксиоматічеєкий метод) при відверненні від к.-л. (модельного) тлумачення її формальних об'єктів. До цих двох вимог, що стосуються теорій, що вивчаються, Ф. приєднував вимогу обязат. наглядності (конкретності) об'єктів. нетрадиційна медицина - (alternative medicine) - терапевтична теорія і лікувальна практика, принципово відмінна від відповідних аспектів наукової медицини. Основою відмінності самі прихильники нетрадиційної медицини звичайно вважають таке представлення наукової медицини, якої неначе б властиві такі фундаментальні якості: 1. механо-матеріалістичне розуміння організму і процесів хвороби; 2. доктрина "специфічної етіології", згідно якою всі хвороби викликаються певними патогенними чинниками: бактеріями, вірусами, дефектними генами і т.п.; 3. позицією енергійного втручання, інтервенції з активним.

ВІДТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ - (в системах "людина-машина") - процес формування інформаційної моделі (зображень), її зорового сприйняття і прийняття рішення з приводу відповідності побудованої інформаційної моделі її еталону (кодовому еквіваленту). Основна проблема В. і. складається саме в тому, щоб знайти оптимальне співвідношення між вимогами, зумовленими необхідністю узгодження характеристик керованого процесу (об'єкта), оператора і задач, що вирішуються. У процесі В. і. вирішуються наступні задачі: 1) прийом інформації, що поступає від джерела повідомлення і по каналу зв'язку; 2) розміщення інформації в. ЮНГА АНАЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ - [Jung З.]. Один з напрямів глибинної психології, що був відгалуженням від ортодоксального психоаналізу S. Freud і протипоставити йому, хоч відмінності у поглядах S. Freud і C. Jung неістотні: і там, і там на перший план висувається домінування несвідомого, телеологічний волюнтаризм. Основна відмінність аналітичної психології від психоаналізу - в поясненні суті і природи несвідомого, биологизаторское розуміння якого S. Freud замінене трактуванням несвідомого як суто психологічного поняття. Інстинкти людини, по C. Jung, мають не біологічну, а символічну природу. Розрізнюється особисте. Синдром сухих слизових оболонок - Син.: Синдром Шегрена-Гужеро. Поразка імунної системи, ведуча до прогресуючої атрофії і зниження функції екзокринних залоз (залоз зовнішньої секреції): слізних (ксерофтальмия), слинних (ксеростомия), слизових залоз носа, ротової порожнини, потових залоз. Характерна тріада: двосторонній сухий кератоконьюнктивит, ксеростомия і мононуклеарноклеточная инфильтрация слинних залоз. При цьому звичайні лимфоцитарная і крупноклеточная инфильтрация залізистої тканини, збільшення слинних залоз, ускладнення жування і ковтання, руйнування зубів, повторний глоссит і хейлит, хронічний деформуючий полиартроз з. ПСИХОМОРФИЗМ В АВТОМАТИЦІ - (від греч. - psyche - душа і morphe - форма...) - перенесення в автоматичні пристрої властивостей і принципів дії психічних регуляторів поведінки живих систем. Необхідно відразу відмітити, що таке перенесення не скрізь потрібне і не завжди можливе. Тому говорячи об П. в а., мова йде передусім про ті властивості і ті принципи, якими можна описати результати психологічних вимірювань. Коли мова йде про властивості, то передусім є у вигляду властивості константности, цілісності і предметности тих психічних образів, які беруть участь в управлінні практичної діяльності людей там, де бажане.