На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Вплив реклами на формування гендерних стереотипів

(курсова робота з психології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження впливу реклами на формування гендерних стереотипів ... 5
1.1. Стереотипи і стереотипізація: основні методологічні підходи ... 5
1.2. Гендерні стереотипи у світлі теорії стереотипізації ... 10
1.3. Формування гендерних стереотипів в засобах масової комунікації ... 18
1.4. Гендерні стереотипи при підборі акторів в рекламі ... 24
Розділ 2. Емпіричне дослідження ... 27
2.1. Аналіз інструментарію дослідження ... 27
2.2. Аналіз результатів першого етапу дослідження ... 29
2.3. Аналіз результатів другого етапу дослідження ... 32
Висновки ... 34
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Вплив реклами на формування гендерних стереотипів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Вплив реклами на формування гендерних стереотипів"

Курсова робота "Вплив реклами на формування гендерних стереотипів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Вплив реклами на формування гендерних стереотипів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Вплив реклами на формування гендерних стереотипів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Вплив реклами на формування гендерних стереотипів" і призначений виключно для пошукових систем.

Виховання Мене-концепції - Актуальність психологічного забезпечення Мене-концепції визначається багатьма причинами. Е. Берне показав величезний вплив Я-концепції на успішність процесу навчання в школі. Є дослідження, в яких показується вплив Я-концепції на успішність життєвого шляху. Гуманизация школи пропонує по-новому розглянути властивості особистості учнів. Якщо мета традиційного підходу в педагогіці - погодити, підігнати людину під суспільство, то гуманизация школи передбачає ще і узгодження людини з самим собою (внутрішня рівновага, стабільність, єдність і т. п.). Поняття Мене-концепції має різні визначення і зв'язки з. МОВНИЙ АКТ (МОВНА ДІЯ, МОВНИЙ ВЧИНОК) - елементарна, мінімальна (далі неподільна) одиниця мовної поведінки. Р. а., об'єднані в одиниці більш високих рівнів (мовний крок, цикл, взаємодія), утворять дискурс. Теорія Р. а. виникла в руслі лінгвістичної філософії і сходить до роботи Дж. Остина "Як здійснювати вчинки за допомогою слів" (1960). Остин, спираючись на відомий античний вислів ("Слово є вигляд справи" - Солон), помічає, що вимовлення деякого висловлювання в певних умовах рівнозначне здійсненню деякої дії, вчинку. Висловлювання, що володіє такими властивостями, було назване Остіном перформативами. Надалі. ПЕТЯЕВ Іван Матвійович - [25.8(6.9). 1861, дер. Болтаевка Карсунського у. Симбирской губ., нині в Ульяновської обл., - 17.12.1930, Пермь], педагог, методист, нач. навчання, організатор нар. освіти в Поволжье. По закінченні Порец-кой вчительської семінарії (1880) працював в нач. нар. уч-щах Симбірської губ. і Симбірська. На літніх пед. курсах і з'їздах вчителів Поволжья організував обмін досвідом вчителів з віддалених сіл, пошук оптимальних методів і прийомів викладання окремих, в т. ч. якби. важких, розділів програми. Читав лекції по методиці викладання русявий. яз. і арифметики. У 1897 П. переїхав в. ВАГНЕР Володимир Олександрович - [17(29).3.1849, Москва, - 8.3.1934, Ленінград], біолог-дарвініст, психолог і педагог, основоположник порівняє, психології в Росії. Закінчив юрид. (1874) і физ.-мат. (єств. відділення, 1882) ф-ти Моськ. ун-та, дер зоології (1899). Приват-доцент Моськ. (1895 - 1905) і Петерб. (1906 - 17) ун-тов. Одноврем. директор Петерб. коммерч. уч-ща (1904 - 17), проф. і віце-през. Психоневрологич. ин-та (1907 - 17), проф. Пед. академії (1907 - 15). У 1917 - 31 очолював кафедру порівняє, психології в Ленінгр. ун-ті. В. розробив об'єктивний ("біологічний") метод дослідження поведінки.
Кожна вагома структурна частина курсової "Вплив реклами на формування гендерних стереотипів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

КУЛЬТУРА МОВИ - 1) це такий вибір і така організація язикових коштів, яке в певній ситуації спілкування при дотриманні сучасних язикових норм і етики спілкування дозволяє забезпечити найбільший ефект в досягненні поставлених коммуникативних задач (Е.Н. Ширяев); 2) розділ язикознания, що досліджує проблеми нормалізації (див. язикова норма) і оптимізації спілкування. К. р. вчителя - предмет гуманітарного общекультурного плану. Одна з центральних ідей курсу К. р. вчитель-взаємозв'язок понять: культура - культурна людина - культура мови - культура професійного (педагогічного) спілкування. К. р. - поняття. ХАНЬ - Китайська князівська династія, що правила в 403-230 рр. до Р. Х. Предки Хань носили прізвище Цзі. Протягом декількох поколінь вони служили князівському будинку Цзінь. Один з Цзі на ім'я У-цзи отримав володіння в Ханьюане, чому його нащадки стали іменувати себе Хань. При внукові У-цзи, Хань Цюе, що служив цзиньскому Цзін-гуну, рід Хань знайшов велику могутність. Коли в Цзінь встановили посади шести вищих сановников-цинов, Хань Цюе став одним з них. У кінці V в. до Р. Х. цзиньские гуни втратили всяку владу; управління в Цзінь перейшло до трьох кланів: Чжао, Хань і Вей. У 403 р. до Р. Х. імператор звів. ЛИСТОПАДІВ Олександр Михайлович - (дон.) - рожд. 1875 р., ст. Екатеріненської; донський фольклорист, зібрав, систематизував і коментував слова і мелодії донських козачих пісень; п'ять томів їх видані Музгизом і вийшли в світло під назвою "Пісні Донських Козаків" в рр. 1949-55, забезпечені нотами і коментарями. Вміщені в них 1200 творів народної творчості Л. ділить на історичні пісні - билини, побутові - веснянки, карагодні і весільні, військові і радянські. Перші він зустрічав на Дону всюди, веснянки - тільки в Хоперськом окриге і на півночі Усть-Медведицкого, а карагодні - переважно по р. Донцу і навколо його гирла.
У вступі курсової "Вплив реклами на формування гендерних стереотипів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Тридцять восьма паралель (38TH PARALLEL) Корейська війна - В янв. 1951 365-тисячна армія ООН під командуванням ген. Макартура, що просувалася від Інчхона на північ, була атакована силами Північної Кореї при підтримці кит. "добровольців" (всього 485 000 чол.) і відтіснена до 38-й паралелі. До того часу, коли ген. Риджуею вдалося закріпитися і стабілізувати фронт в 75 милях південніше 38-й паралелі, Сеул і Інчхон були захоплені противником (24 янв.). На наступний день почався контрнаступ, в ході якого були відвойовані Інчхон (10 февр.) і Сеул (14 березня). Війська, що Наступали перетнули 38-ю паралель. Президент Трумен змістив ген. Макартура, що вимагав.

КИПРИАН МОСКОВСЬКИЙ - митрополит (ск. 1406), серб за походженням, трудився на Афоне. Своїм благочестивим життям і освітою він звернув на себе увагу Константінопольського патр. Филофея, який в 1373 послав його в Литву і на Русь для примирення литовських і тверских князів зі свт. Алексиєм. Тоді ж Кипріан брав участь в прославлянні литовських (виленских) мучеників Антонія, Іоанна і Евстафія. У 1375, коли поновилася ворожнеча Литви і Москви, литовські князья просили патріарха поставити їм митрополитом Кипріана. Патр. Филофей рукоположил Кипріана в митрополита Київського, Російського і Литовського з тим, щоб по смерті свт. ІРАК - (Республіка Ірак) - держава на Ближньому Сході, в Месопотамської низовині, в долині рік Тигр і Евфрат. Столиця - Багдад. На півночі межує з Туреччиною, на сході - з Іраном, на заході - з Йорданією і Сірією, на півдні - з Саудівською Аравією і Кувейтом, на крайньому південному сході має вихід в Персидську затоку. Територія 437 тис. кв. км. Населення 26 млн чол. (2005). З них 75% - араби, 18% - курди, 7% - туркмени, ассирийци, вірмени і інш. 94% віруючих сповідають іслам. Шиити складають більше за половину всіх мусульман і переважають на півдні. У інших областях більшість складають суннити. 3%.
Список літератури курсової "Вплив реклами на формування гендерних стереотипів" - більше 20 джерел. ПОЛІТОЛОГІЯ - галузь знання про політику, закони структури, функціонування і розвитку політичного життя держави і суспільства, відображаючої процес включення офіційної спільності, особистості в діяльність по вираженню політичних інтересів і політичної влади. Об'єктом політології є політичне життя людей, соціальної спільності, інтегрованих в державу і суспільство. Предметом служить та частина об'єкта, яка пізнана на даний період суспільно-політичного розвитку, виражена в законах і категоріях даної галузі знання і складає певну концепцію знань про об'єкт. До основних розділів політології можна. КОЛЕКТИВІЗМ - Колективізм передбачає жертвування особистими інтересами ради досягнення загальних цілей. Нерідко такі цілі проголошуються центральною політичною владою, що приводить до того, що держава бере активну участь в досягненні цілей з використанням ресурсів, що є в його розпорядженні. Колективізм звичайно протиставляється індивідуалізму, оскільки мова йде про примат групових потреб по відношенню до індивідуальних інтересів. Тим часом деякі прихильники ліберальної ідеї затверджують, що дані концепції не є несумісними, оскільки атмосфера взаємодопомоги і братства, що формується при.

ВИБОРЧА СИСТЕМА - впорядкована сукупність норм, правил і прийомів, що визначають шляхи, форми і методи утворення представницьких і інакших (напр., президентів, суддів, присяжних) виборних органів державної влади. Основи І.С. звичайно визначаються конституцією і конкретизуються в спеціальному законодавстві. Сукупність таких правових норм називається виборчим правом. Останнє регулює як його активну форму, тобто право громадян обирати, так і пасивну форму, тобто право бути вибраним. Відмова І.С. від застарілих і необгрунтованих цензов (нині зберігаються в основному лише віковий ценз і ценз осідлості, так і те не у всіх.
Посилання в тексті роботи "Вплив реклами на формування гендерних стереотипів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ВІДЧУЖЕННЯ - категорія, що описує парадоксальність людського буття, процеси і ситуації, в якого чоловік стає чужий своїй власній діяльності, її умовам, коштам, результатам і самому собі. Сучасна філософія орієнтується не стільки на загальні визначення О., його суті, "природи" і т. п., скільки на з'ясування його різних соціально-історичних форм, на еволюцію самої проблеми О. і на виявлення динаміки соціальних концепцій О., що зміняли один одну в філософії і обществознании. Серед останніх особливе місце займають концепції німецької філософської классики XIX в., що зв'язали проблему О. з трактуванням людської. МОВА-ОБ'ЄКТ - поняття сучасної логіки, математики, філософії і методологій науки, семиотики і теоретичної лінгвістики, вказуюче будь-яку мову (природний, штучний, неформалізований, формалізований), елементи і структура якого описуються на іншій мові - метаязике. Синонімами поняття "мова-об'єкт" є "предметна мова" і "об'єктна мова", при цьому два останніх терміни фіксують предметну (об'єктну) спрямованість будь-якого мови-об'єкта. На цих мовах описуються предмети, об'єкти, події, стану і т. п. навколишнього світу або його фрагментів, тобто вони є дескриптивними, а термін. ОРАЛЬНИЙ - (oral) що Відноситься до рота. Звідси: оральний стадія В КЛАСИЧНІЙ ТЕОРІЇ - перша стадія як ЛИБИДНОГО РОЗВИТКУ, так і РОЗВИТКУ ЕГО, при якій рот - основне джерело задоволення і, тим самим, центр досвіду. По Абрахаму, оральний стадію можна розділити на дві подстадии: що оральний ссучу і оральний кусає. Початок стадії - при народженні; відносно її завершення неясна, чи закінчується вона з видаленням від грудей або ж в тому віці, коли немовляті дійсно захочеться бути віднятим від грудей. Люди, фіксовані на оральний рівні, але тільки схильні зберігати (звичайно несвідомо) рот як головну ЕРОГЕННУ ЗОНУ і.

ВИКАРНИЕ ПЕРЦЕПТИВНИЕ ДІЇ - (від лати. vicarius - замінюючий, що заміняє) - внутрішні перцептивні дії зорової системи, направлені на знімання (лічення) інформації не із зовнішнього світу, як зовнішні перцептивні дії, а зі сліду, накопиченого сітчаткою, або з візуалізованого образу. Передбачається, що у час В. п. д. відбувається виборча зміна чутливості окремих дільниць сітчатки, кероване малоамплитудними рухами очей. Ці рухи здійснюються в зоні 2-4° у вигляді дрейфу або микроскачков (див. Мікродвіженія очей). Психологічно це виражається в можливості переміщення уваги (погляду) по полю стабілізованого образу. Ланге (LANGE) Карл Георг - (4.12.1834, Вордінгборг - 25.5.1900, Копенгаген) - датський медик, фізіолог, філософ. Біографія. Дістав загальну освіту в Метрополітені-школі (1853), потім - медичне (кандидат медицини, 1859), з 1860 р. по 1862 р. працював лікарем в госпіталі Фредеріка, в 1863 р. взяв участь в експедиції по Гренландії для аналізу поширення захворювань, потім знову працював асистентом в госпіталі Фредеріка під керівництвом Е.Далерупа (1863-1866) і військовим лікарем в госпіталі Альмінделіг (1866-1867). З 1867 р. по 1868 р. Ланге продовжив свою освіту: навчався гістології у К.Дж.Еберта і Г.Фрея в Цюріхе. Ілюзія патологічна - спотворення наочних образів з порушенням ідентифікації об'єктів сприйняття, виникаюче під впливом внутрішніх, хворобливих причин і що є тільки виявом деякої патологічної структури. Діагностичні критерії патологічних ілюзій можуть бути представлені таким чином: 1. суто індивідуальний характер таких ілюзій, зустріти хоч би двох пацієнтів з однаковою хворобливою ілюзією вельми малоймовірно; 2. ексклюзивний (фр. exciusif - винятковий; що виключає що-небудь) характер таких ілюзій (навіть у одного пацієнта хворобливі ілюзії практично ніколи не повторюються в однаковому вигляді); 3. тотальність. ПРИНЦИП ІНЕРЦІЇ - принцип функціонування психічного апарату, відповідно до якого енергія, що придбавається ним позбавляється стимулюючої підтримки, а виникаючі в йому процеси не тільки не отримують подальшого розвитку, але, навпаки, прагнуть до повернення в інертний стан.    Поняття принципу інерції було висунене З. Фрейдом на ранній стадії його дослідницької і терапевтичної діяльності, в період переусвідомити ідей і гіпотез, попередніх виникненню психоаналізу. Уявлення про цей принцип містилися в його "Проекті наукової психології" (1895), який в формі окремих тетрадних записів пересилався берлинскому.