На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Вплив національного виховання на формування етнічної толерантності

(курсова робота з психології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження впливу національного виховання на формування етнічної толерантності ... 5
1.1. Сутність національного виховання ... 5
1.2. Толерантність як дієвий чинник демократизації сучасного українського соціуму ... 12
1.3. Етнічна толерантність як соціально-психологічне явище ... 18
Розділ 2. Аналіз особливостей впливу національного виховання на формування етнічної толерантності ... 24
2.1. Психологічні особливості молодшого шкільного віку ... 24
2.2. Особливості виховання толерантності в учнів початкової школи ... 34
Висновки ... 38
Література ... 40
Додатки ... 43

Для придбання курсової роботи "Вплив національного виховання на формування етнічної толерантності" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Вплив національного виховання на формування етнічної толерантності"

Курсова робота "Вплив національного виховання на формування етнічної толерантності" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Вплив національного виховання на формування етнічної толерантності", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Вплив національного виховання на формування етнічної толерантності" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Вплив національного виховання на формування етнічної толерантності" і призначений виключно для пошукових систем.

СВІТОГЛЯД - цілісне уявлення про природу, суспільство, людину, знаходяче вираження в системі цінностей і ідеалів особистості, соціальної групи, суспільства. У основі М. лежить світорозуміння, тобто сукупність певних знань про мир. Ці знання і уявлення відносяться не тільки до теперішнього часу, але і до минулого, і до очікуваного майбутнього. Вони скріпляють в єдине ціле духовний світ людей. На основі таких знань і уявлень виникали, формувалися і розвивалися традиції у всіх сферах людської діяльності. У М. входить також і світосприймання, до-ой виражено в певних ідеалах, моделях і образах реальності. ДИСТЕРВЕГ Фрідріх Адольф Вільгельм - (29.10. 1790, Зіген, Вестфалія, - 7.7.1866, Берлін), ньому: педагог. Вчився в ун-тах в Гейдельберге, Херборне і Тюбінгене (д-р філософії, 1820). У 1811 - 20 викладав фізику і математику в гімназіях і зразкових школах в Борисові, Франкфурте-на-Травень-не і Ельберфельде; директор вчительських семінарій в Мерсе (1820 - 32), в Берліні (1832 - 47), викладав в них педагогіку, математику, ким. мова. У 1827 - 66 видавав пед. журн. "Rheinische Blatter" ("Рейнские листки"), в до-ром вмістив св. 400 статей, особливу увагу приділяючи нар. школі. Д. прагнув до. ЖІНОЧІ ІНСТИТУТИ - в Росії дружин. закриті ср. уч. закладу. Ведуть історію від заснованого по проекту І. І. Бецкого (при непосредств. участі імператриці Екатеріни II) Об-ва виховання благородних дівчат (Смільного ин-та; 1764) з відділенням для дівчат міщанського звання (Александровський інститут; 1765). Ж. і, створювалися як суворо станові (дворянські і міщанські) уч. закладу, преим. для сиріт і дівчинок з малозабезпечених сімей; відносилися до Відомства установ імператриці Марії, За час існування (до 1917) зазнали мн. змін відповідно до еволюції поглядів на жіноче утворити, залишаючись в числі кращих і. ГЛЕККЕЛЬ - (Glockeb otto (8.2.1874, Поттендорф, Ніж. Австрія, - 23.7.1935, Вена), австр. педагог, суспільств. діяч. Закінчив вчительську семінарію. У 1897 відчужений від роботи в школі як соціал-демократ. Викладав на курсах для робітників. Після падіння Австро-Венг. монархії був в 1919 - 20 другим статс-секретарем по освіті. З 1920 керував гір. шк. порадою Вени. Розробив (совм. з групою педагогів) проект шк. реформи в Австрії, по к-ро-му в систему освіти увійшли осн. школа (для дітей з 6-літнього віку), ср. школа з можливістю ділення учнів в залежності від здібностей на 2 потоки, гл. школа.
Кожна вагома структурна частина курсової "Вплив національного виховання на формування етнічної толерантності" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВНУТРИШКОЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ - всебічне вивчення і аналіз учбово-виховального процесу в школі з метою координації всієї її роботи у відповідності зі стоячими перед нею задачами, попередження можливих помилок і надання необхідною допомоги пед. колективу. Прінципи В. до.: попереджувальний характер, планомірність, обгрунтованість, всесторонность, теоретична і методична підготовленість. Об'екти В. до.: учбовий процес, виховальний процес, методична робота, наукова і експериментальна діяльність, психологічний стан дитячого і пед. колективів, забезпеченість учбово-виховального процесу необхідними умовами. Віди В. до.: по ознаці. ЕЛАМ - древнейшая цивілізація на території сучасного Ірану. Найбільш відомою цивілізацією, мабуть, була протоеламская. Це самостійна цивілізація складається на ю. Ірану, там, де в неоліті існувала стоянка Али-Кош. У кінці IV і на початку III тис. до н.е. тут з'являються свої міста і навіть столиця - м. Сузи. Між протоеламскими містами і шумерскими з самого початку були тісні зв'язки. Кераміка Джемдет Насра, напр., знайдена в еламитском поселенні Яхья, хоч м. Яхья знаходиться ледве чи не в 1,5 тис. км від Джемдет Насра. У еламских містах також рано, ок. 3200 р. до н.е. з'являється і своя. Промислова криза Англії 1825 р. Боротьба за парламентську реформу - В 1825 р. в Англії вибухнув перший в історії капіталізму циклічна промислова криза. Він охопив майже всі галузі англійської економіки. У другій половині 20-х років знову загострилася політична обстановка. У центрі політичної боротьби стояло питання про парламентську реформу. Цю вимогу висували не тільки радикально-демократичні кола, що спиралися на дрібну буржуазію і робітників і що боролися за загальне виборче право і інші демократичні перетворення. Парламентської реформи, але, звісно, більш обмеженої, вимагали і діячі промислової буржуазії. Панування землевласницької аристократії не.
У вступі курсової "Вплив національного виховання на формування етнічної толерантності" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЦАРЕГОРОДЦЕВ Олександр Дмитрович - (26.08.1946). Міністр охорони здоров'я Російської Федерації в уряді В. С. Черномирдіна з 05.12.1995 м. по 1996 р. Народився в д. Клест Санчурського району Кировської області. Освіту отримав в Казанськом державному медичному інституті ім. С. В. Курашова по спеціальності лікар-педіатр (1970), в аспірантурі кафедри дитячих інфекцій цього інституту (1975). Доктор медичних наук, професор. Тема докторської дисертації присвячена проблемам подолання захворюваності дітей із зниженим імунітетом. З 1975 р. асистент, в 1980 - 1986 рр. завідуючий кафедрою дитячих інфекцій Казанського медичного інституту. У.

Лейпциг (LEIPZIG) II Наполеонівські війни - Тут 16-19 окт. 1813 Наполеон у розділі франц. армії протистояв силам коаліції. Проти Наполеона, який втримував Лейпциг з 185 000 солдат і 600 гарматами, діяли 160 000 австрійців і росіян під командуванням князя Шварценберга, а також 60 000 прусаків ген. Блюхера приблизно з 1400 гарматами. 16 окт. Шварценберг зробив атаку проти 115 000 солдат Наполеона. Наполегливий бій тривав до ночі, і французи добилися деякого успіху. У цей же час Блюхер атакував марш. Мармона, який з 24 000 солдат втримував свої позиції протягом всього дня. Франц. втрати становили 27 000 чол.; союзники втратили ок. 35 000. РЕФОРМІЗМ - ідейно-теоретична і суспільно-політична течія, що віддає реформі перевагу перед революцією, що вважає реформу кращим способом здійснення суспільних змін. Лівацькі елементи в робочому русі, що роблять ставку на повстання і революції, відкидають реформізм як зраду, як опортунізм. Історично поняття "реформа" закріпляється в суспільній свідомості вже в XVIII у., в епоху Освіти. Цьому сприяли щонайменше дві обставини. По-перше, в багатьох країнах, де зростання капіталізму протікало під феодально-монархічною оболонкою, співвідношення сил між буржуазією, що народжувалася і засадами, що.
Список літератури курсової "Вплив національного виховання на формування етнічної толерантності" - більше 20 джерел. Усташеська хорватська революційна організація - УХРО. У кінці 1920-х рр. відбувається зростання національної самосвідомості хорватів, що супроводиться формуванням екстремістського крила хорватського національного руху. Лідер екстремістів Анте Павеліч після парламентської кризи 1928 створив таємну організацію "Хорватський домобран", членами якої був убитий редактор проправительственной газети "Єдність" Н. Рісович. Переворот 6.1.1929 сприяв подальшої радикализации націоналістів. Павелич разом з однодумцями створює УХРО, що копіювала те, що набирало силу в Європі фашистський рух. Павелич прийняв титул. БЕРДЯЄВ Микола Олександрович (1874-1948) - найбільший російський філософ XX в. На Западе Н.А. Бердяєв став яскравим популяризатором російського духовного світу. Його називали "російськими Гегелем XX століття", "одним з найбільших філософів і пророків нашого часу", "однією з універсальних людей XX століття". Як і багато інтелектуалів останнього десятиліття XIX в., Бердяєв "перехворів" марксизмом. З початку XX в. учений переходить на позиції релігійної філософії і залишається їй вірний до кінця свого життя. У центрі політичної філософії Бердяєва - "вічні питання": особа і свобода, людина і держава. Тема держави у Бердяєва тісно.

Дитяча безпритульність. Викорінювання безпритульності - Президент РФ В. Путін: "Головний конкурентний капітал, головне джерело розвитку країни - це її громадяни. Для розкриття такого потенціалу ми повинні спільними зусиллями створити безпечні умови життя, знизити рівень злочинності в країні, необхідно поліпшити стан здоров'я російської нації, зупинити зростання наркоманії, позбутися дитячої безпритульності". (Послання 2004 року.) Дитяча безпритульність - відсутність у неповнолітніх місця проживання, відрив від сім'ї. На відміну від бездоглядних дітей і підлітків, які хоч і не отримують належної турботи з боку рідних або.
Посилання в тексті роботи "Вплив національного виховання на формування етнічної толерантності" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Александрійський Філон Александрійський (ок. 30 до Р.Х. - 50) - єврейський мислитель, який в своїй філософії з'єднав єврейську і елинистическую спрямованість, іудаїзм і грецьку філософію. Для обгрунтування своїх переконань Філон використовує Ветхий Заповіт -Священне писання древніх іудеїв. У Ветхому Заповіті, на думку Філона, міститься вся мудрість світу. Але Філон не просто використовує Ветхий Заповіт для своїх переконань, він його алегорично витлумачує Він виходить з того, що мир створений Богом, - це основний догмат іудаїзму. Все інше - простір, час - виникли разом з миром. Бог виступає у Філона як суще, яке є єдине, простої, незмінне. Воно не має. САНЬЛУНЬ-ЦЗУН - кит.будд. школа, заснована в кон. 6 в. ченцем Цзіззаном. Вчення С. базируетс на филос. і догматичних положеннях шуньявади (мадхьямики), одного з двох ведучих напрямів буддизму махаяни.Каноніч. текстами є соч. инд. будда. мислителів Нагарджуни ("Міркування про серединне бачення (суті)"," Міркування про дванадцяті брами") і Арьядеви ("Міркування в ста (віршах)"), переведених на кит. мова Кумараджівой. Назва школи (С. в перекладі з кит. - три трактати) вказує на кількість канонич. текстів і підкреслює значущість їх для вчення С.-ц. Доктринальний комплекс С. Вертикальна мобільність - рух вгору і вниз по соціальним сходам. Часто поняття використовується з коннотацией підйому, підвищення суспільного статусу. У психіатричних пацієнтів частіше зустрічається негативна вертикальна мобільність, що відображається також термінами дрейф (див.), у пацієнтів з явищами залежності від психоактивних субстанцій - соціальна деградація. Проте, незважаючи на психічний розлад частина пацієнтів зберігає здатність рухатися вгору по соціальним сходам або навіть стрімко підійматися на самі її верхи (переважно це трапляється, повидимому, при гипоманиакальних станах), що може мати серйозні.

СИНДРОМ ПОЛИКИСТОЗНИХ ЯЄЧНИКІВ - яичниковая гиперандрогения; порушення гормональної (підвищене утворення чоловічих статевих гормонів андрогенов) і генеративной (процесу дозрівання яйцеклеток) функції яєчників. Причиною є розлад центральних механізмів, регулюючих функцію яєчників (гипоталамуса і гіпофіза), і місцевих, яичникових чинників гормонобразования. Як правило, ці порушення виявляються в періоді статевого дозрівання з початком активації гормональної функції яєчників. Клінічна картина зумовлена впливом чоловічих статевих гормонів. Характеризується опсоменореей (рідкими менструаціями), гипертрихозом (надлишковим оволосением). Морене (MORENO) Якоб Леві - (20.05.1892, Бухарест - 14.05.1974, Бікон, Нью-Йорк) - американський психіатр, соціальний психолог, автор фундатор социометрии. Біографія. Під час першої світової війни емігрував в Вену. Освіту по філософії і медицині отримав в Венськом університеті. Вчився у З.Фрейда. Потім працював в психіатричних клініках і інститутах Австрії. З 1927 р. переїхав в США. У 1936 р. створив перший терапевтичний театр. Фундатор (1936) і головний лікар клініки в Бикон-Хилле. Фундатор журналу "Sociometry" (1937). У 1940 р. створив Інститут социометрии і психодрами. З 1951 р. - професор Нью-Йоркского університету. Травма інфантильна - в психоаналізі - травма, що мала місце в дитинстві або в дитинстві і що вважається основною причиною розвитку в подальшому неврозу. Термін означає не тільки випадки одиничних, ізольованих переживань (на зразок сексуального насилля, хірургічної операції без попередньої психологічної підготовки, раптової смерті або зникнення родителя), але і тривалі переживання, такі, як оральний депривация (позбавлення грудей), сепарація з батьками, жорстоке звертання або ненормальні сімейні відносини. Щоб вважати деяку подію травмою, необхідно встановити, що воно сталося без якого-небудь свідомого або. КОНЬЮНКЦИЯ - (Coniunctio - лати.) - в буквальному значенні термін "коньюнкция" використовується в алхімія для позначення хімічних комбінацій, народження нового елемента, психологічно він вказує на союз протилежностей і на появу нових можливостей. Юнг розглядав коньюнкцию як архетип психічного функціонування, символізуючий приклад взаємодії між двома і більш несвідомими чинниками. Оскільки спочатку подібні взаємовідносини спостерігачу незрозумілі і неясні, коньюнкция здібна до незліченної безлічі символічних проекцій (наприклад, чоловік і жінка, Сонце і Місяць, півень і курка, Король і Королева.