На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Вплив моральних цінностей на учнів початкових класів

(курсова робота з педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження впливу моральних цінностей на учнів початкових класів ... 5
Розділ 2. Вплив сімейного середовища на дитину та розвиток її моральних якостей ... 14
Розділ 3. Ідеї виховання моральних цінностей молодших школярів у творчості В. Сухомлинського ... 24
3.1. Системний підхід у педагогіці В. О. Сухомлинського ... 24
3.2 Виховання особистості у творчості В.О. Сухомлинського ... 31
Висновки ... 40
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Вплив моральних цінностей на учнів початкових класів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Вплив моральних цінностей на учнів початкових класів"

Курсова робота "Вплив моральних цінностей на учнів початкових класів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Вплив моральних цінностей на учнів початкових класів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Вплив моральних цінностей на учнів початкових класів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Вплив моральних цінностей на учнів початкових класів" і призначений виключно для пошукових систем.

ВИЩА ОСВІТА - рівень освіти, що отримується на базі середнього у вищих уч. закладах і що підтверджується офіційно визнаними документами (дипломами, сертифікатами і т. п.). В. про. - результат засвоєння такої сукупності систематизиров. знань і навиків деятельнос! і, краї дозволяє фахівцю самостійно і відповідально вирішувати исследоват. і практич. задачі, творче використовуючи і розвиваючи досягнення культури, науки, техніки. Прагматіч. розуміння В. про. тільки як придбання вищої по спеціальності кваліфікації не цілком адекватно: мета В. про. - розвиток особистості людини, його інтелектуальних. РЕЖИМ ДНЯ дітей і підлітків - порядок чергування разл видів діяльності і відпочинку на протязі доби Сприяє нормальному розвитку дитини, зміцненню здоров'я, вихованню волі, привчає до дисципліни Правильно організувати Р.д. в сім'ї допомагають вчителя, вихователі, лікарі обра-зоват установ. Составляют P. д. з урахуванням стану здоров'я, віковими анатомо-физиол. і індивідуальних особливостей дитини Р.д. передбачає певну тривалість разл занять, сну і відпочинку, в т.ч. відпочинку на відкритому повітрі, регулярне і калорійне живлення, виконання правил особистої гігієни Привчати дитини до дотримання Р.д. необхідно з. КОНСПЕКТУВАННЯ - (від лати. cons-pectus - огляд, нарис), короткий письмовий виклад змісту статті, книги, лекції, що включає в себе осн. положення і їх обгрунтування фактами, прикладами і т. д. У процесі К. школярі вчаться виділяти головне, послідовно викладати матеріал, встановлювати зв'язки між отд. положеннями. К. розвиває логич. мислення, вдосконалює культуру мови, закріплює в пам'яті прочитане і почуте. Оволодіння навиками К. необхідне для занять самообразованием. Роль К. значно зростає в зв'язку із здійсненням безперервної освіти. Перш ніж приступити до До., школярі вчаться складати план і тези. У. БАКУШИНСКИЙ Анатолій Васильович - [16(28).4.1883, з. Верх. Ландех, нині Івановської обл., - 9.1.1939, Москва], мистецтвознавець, педагог, дер мистецтвознавства (1936). Закінчив ист. ф-т Юрьевського (Тартуського) ун-та (1911), Пед. ин-т ім. П. Г. Шелапутіна (1914). Працював в Цветковської (1917 - 25) і Третьяковської (1924 - 39) галереях в Москві. Одночасно викладав в 1-м МГУ, Літ. ин-ті ім. В. Я. Брюсова, МИФЛИ. педагогіки зобразить, иск-ва; розробив теорію пофазного розвитку худож. здібностей людини ("Худож. творчість і виховання", 1922, 1925). Виділив 3 фази розвитку зобразить, діяльність, пов'язана з.
Кожна вагома структурна частина курсової "Вплив моральних цінностей на учнів початкових класів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Взаємний диктант (Метод М. Г. Булановської) - Цілі: - Навчання учнів умінням грамотно писати на різних предметах: рідна мова, література, математика і т. п. - Формування умінь співробітничати при виконанні вправ. - Розвиток інтересу до предмета. - Звільнення вчителя від рутинної роботи по перевірці зошитів. Інсценування "взаємний диктант" може використовуватися як в початкових класах в послебуквенний період, так і з деякими змінами її можна застосовувати і в старших класах. 1. Підготовчий період. Готуються різні тексти Диктантів. Це можуть бути вирізки з старих книг, журналів, газет в 4-12 рядків, бажано з картинками. Зміст. Англійська колоніальна система в XVII в. - На відміну від голландців англійці в цей період не мали в своєму розпорядженні достатню озброєну силу і тому користувалися головним чином коштами економічного проникнення в Індію. У XVII в. англійська компанія, витіснена більш сильним суперником - голландцями - з Індонезії, розвивала основну свою діяльність на території імперії Великих Моголов. Посольствами, подарунками, хабарями, послугами англійська компанія добилася спочатку права основи факторій і торгівлі в Індії, потім зниженій і уніфікованого мита, нарешті, повного звільнення від мита за одноразовий річний внесок в скарбницю. Гостомисл - Гостомисл - легендарна особа, з ім'ям якого в багатьох списках літописів зв'язується оповідь про покликання варягів. По уривку Іоакимовської літопису, що приводиться Татіщевим, Гостомисл був нащадком Вандала. При батьку його, Бурівоє, варяги підкорили слов'янську землю; але Гостомисл, вибраний слов'янами князем, прогнав варягів і правила потім спокійно, любимий народом за хоробрість, розум і справедливість. Три його дочки були замужем за сусідніми князьями, а чотири сини померли ще за його житті. Тужачи про відсутність чоловічого потомства, Гостомисл одного разу побачив у сні, що з чрева середньої його.
У вступі курсової "Вплив моральних цінностей на учнів початкових класів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. КИРЕЕВСКИЙ Петро Васильович - (11.02.1808 - 25.10.1856), публіцист, археограф і фольклорист. Видний діяч слов'янофільства, молодший брат І.В. Киреєвського. Дитячі роки, як і його брат, Петро провів в маєтку своїх батьків в Калужської губ., дістав солідну домашню освіту. У сірок. 1820-х Киреєвський встановив літературні і дружні зв'язки з А.С. Хомяковим, С.П. Шевиревим, Д.В. Веневітіновим, разом з братом входив в "Суспільство любомудрия". Киреевский вивчив сім іноземних мов, багато переводив Байрона, Шекспіра, Кальдерона. Перші літературні досліди Киреєвського відносяться до 1827 (з публікації в "Московському.

АЛФЕРОВ Захар Акимович (дон.) - рожд.1874г.; ст. Еланської; ген. штабу генерал майор. Після закінчення Ростовського реального училища і Новочеркасського юнкерського в 1895 р. вийшов хорунжим в 1 Дон. каз. полк. До 1906 р. закінчив курс Академії Ген. штабу і зарахований по Ген. штабу; в 1913 р. після Петербургських військово-педагогічних курсів призначений на посаду інспектора кадетського корпусу в Ташкенті; в 1914 р. вийшов на фронт Першої Світової війни як командир Дон. каз. полиця. Після революції і проголошення незалежності Дону перебував членом Військового Кола, Окружним отаманом Верхньо-Донського округу, командуючим. ТОТАЛІТАРИЗМ - (від позднелатинского totelitas - весь, цілий, повний) - антигуманна суспільно-політична система, яка ради певної мети своїх творців прагне до повного (тотальному) контролю над всім життям суспільства і всіма сторонами життя кожного індивіда. Слово "тоталітарний" (totalitario) уперше було вжито в Італії на початку 20-х рр. XX в. Дж.Амендола і П.Гобетті при критиці Муссоліні, що затверджував однопартійний фашистську систему. Перехоплюючи ініціативу, Муссоліні сам проголосив тоді своєю метою створення "тоталітарної держави" (stato totalitario). Пізніше в позитивному значенні термін "тоталітарна держава".
Список літератури курсової "Вплив моральних цінностей на учнів початкових класів" - більше 20 джерел. АВТОРИТАРИЗМ - (від лати. auctor - зачинатель, фундатор, творець, творець і auctoritas - думка, рішення, влада, вплив) - політичний режим, при якому монополія на владу належить одній особі, комітету, партії або інакшому органу, що не допускає -участі в управлінні інших угруповань. А. має багату історію. До авторитарних можна віднести східні деспотії Древнього Єгипту, Індії, Китаю; феодальні держави середньовічної Європи; абсолютизм Нового Часу; російський царизм: політичні режими більшої частини європейських країн між I і II Світовими війнами, а в наші дні - режими багатьох країн "третього світу". Чертамі. МАНДАТ - Мандат наділяє політичну партію, що отримала перемогу на виборах, повноваженнями на управління відповідно до положень її передвиборного маніфесту. Це право партії було легитимировано процесом загальних виборів. У деяких країнах ліберальної демократії, зокрема в Великобританії, мандат має велике значення. Їм гарантується, що політична партія декларує ту політику, яку у разі своєї перемоги на виборах дійсно збирається провести. Таким чином, партії не є "темними конячками": виборці голосують, будучи в належній мірі інформованими, їх вибір визначається політичними заявами.

Політичний інститут - стійкий вид соціальної взаємодії, регулюючий певний сегмент відносин політичної влади в суспільстві. Устойчивость П. і. досягається за рахунок: 1. норм, що регламентують характер взаємодії; 2. санкцій, перешкоджаючих відхиленню від нормативних моделей поведінки; 3. звикання людей до чого склався інституційного порядку. Перераховані властивості прийнято називати атрибутами інституту. Саме вони роблять П. і. об'єктивними, самовоспроизводящимися соціальними освітами, що не залежать від волі і бажання окремих індивідів, спонукаючими людей орієнтуватися в своїй поведінці на моделі, що наказуються, на певні.
Посилання в тексті роботи "Вплив моральних цінностей на учнів початкових класів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. АНТРОПОЛОГІЯ - (від греч. anthropos чоловік, і logos - поняття, вчення) - наука про походження і еволюцію людини. 1. Естественнонаучная і медична антропологія визначає місце людини в царстві живих істот (див. Теорія походження видів) і вивчає його тілесну організацію, якою він відрізняється від останніх. До неї відносяться анатомія, фізіологія, вчення про раси і т. п. 2. Філософська антропологія являє собою не стільки окрему філософську дисципліну (в тому вигляді, в якому вона була спочатку обгрунтована О. Касманом), скільки філософську концепцію, що спирається на труди Макса Шелера, яка охоплює реальне людське. ЄРЕСЬ - (греч. hairesis - перевага або вибір) - в первинному значенні це помилка в питаннях віри, що виявилася в чиїй-небудь думці або вченні, що з'явилася всередині Церкви; в суворому значенні слова "єрессю, тобто вченням, що суперечить основам християнства, є доктрина, обговорена і знехтувана одним з Вселенських Соборів" (про. А.Мень). Зустрічаються у філософів інакші критерії. Напр., у Вл.Соловьева еретични вчення, що відкидають віру, що у Христу нероздільно і неслиянно сполучилися довершений Бог і довершена людина (халкидонский догмат). О. С.Булгаков називав ересями однобічності думки, що породжуються. СТРАХ НЕЗНАЙОМЦЯ - емоційний стан, що супроводиться неспокоєм дитини побачивши чужу особу.    У перші місяці після народження дитина може по-різному реагувати на незнайомих людей. Його спілкування з ними може супроводитися усмішкою і плачем, розташуванням і настороженностью, радістю і тривогою. При появі незнайомих людей деякі діти можуть відвертатися від них, ховатися, утикавшись в одяг матері (якщо знаходяться у неї на руках, виявляти тривогу і неспокій. У роботі "Гальмування, симптом і страх" (1926) З. Фрейд відмічав вияви дитячого страху у випадку, коли дитина знаходиться один або в темряві або якщо.

НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ ПО ДЕНЛАПУ - Відноситься до прийомів поведенческой психотерапії. Денлап (Dunlap K., 1928) висунув положення про те, що від "поганої звички" можна позбутися, якщо багато разів свідомо повторювати ту звичну дію, від якої хочеш звільнитися, і запропонував відповідну цьому положенню методику негативного впливу. У 1942 р. він опублікував прийоми лікування нав'язливих дій, тиків, енуреза, езофагоспазма, деяких форм заїкання і інш. А. М. Свядощ (1982) вважає, що один з механізмів, що пояснюють лікувальний ефект даної методики, полягає в тому, що небажані моторні навики, нав'язливі рухи. ОБЛІК НАЦІОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ В ВИХОВАННІ - важлива умова педагогічної діяльності, передбачаюче використання в її практиці знань про особливості національної психології людей. Облік національно-психологічних особливостей допомагає виявити, вивчити і описати національну специфіку сприйняття виховальних заходів; зрозуміти особливості адаптації до виховальних заходів, характер емоційно-експресивного реагування в процесі сприйняття виховальних впливів, своєрідність вияву конкретних відносин в ході педагогічних контактів; правильно використати конкретні форми коммуникативного впливу, що склався внаслідок історичного і культурного розвитку. метафоричне навіювання - En.: Metaphoric suggestion В новому гіпнозі прийнято використати метафори для внушений на несвідомому рівні. Що Ці активізують навіювання доставляють несвідомому пацієнта потрібний матеріал, і тому ефективніше, що метафора (в протилежність аналогії) не розпізнається як така. Метафоричне навіювання може таїтися в одному слові або в його резонансах. Воно може укладатися в пустотах однієї фрази. Воно, нарешті, може бути невисловленим висновком з розказаної історії або казки. Метафоричні навіювання можуть пропонувати рішення даного типу проблем, містити натяк на можливу щасливу розв'язку. АГНОЗИЯ ЗОРОВА - нейропсихологическое порушення, описане в 1889 р. H.LISSAUER. Характеризується втратою здібності до сприйняття предметів і явищ дійсності при прийомі зорової інформації (предметів або їх зображень), коли гострота зору зберігається достатньої. Виникає при поразці повторних полів потиличної кори і прилеглих до них тім'яних і скроневих полів, і її характер визначається стороною поразки і локалізацією вогнища. Розрізнюють АППЕРЦЕПТИВНУЮ зорову агнозию, при якій порушується синтез окремих ознак в єдине ціле, і АСОЦІАТИВНУ, коли втрачається здатність називання предмета, що сприймається. Також.