Вплив колективу на формування особистості школяра

(курсова робота з психології)

Вступ ... 3
Розділ. 1. Учень в системі особистих взаємовідносин ... 4
1.1. Потреба в спілкуванні ... 4
1.2. Основні системи відносин в шкільних класах ... 10
Розділ 2. Психологічні закономірності розвитку особистості школяра в умовах формування учбової діяльності в початковій школі ... 15
2.1. Соціально-психологічна характеристика акту колективно-розподіленої учбової діяльності ... 15
2.2. Соціально-психологічна модель колективно-розподіленої НД при емпіричному узагальненні учбового матеріалу ... 18
2.3. Соціально-психологічна модель колективно-розподіленої НД при змістовному узагальненні учбового матеріалу ... 21
Висновки ... 28
Література ... 29

Для придбання курсової роботи "Вплив колективу на формування особистості школяра" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Вплив колективу на формування особистості школяра"

Курсова робота "Вплив колективу на формування особистості школяра" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Вплив колективу на формування особистості школяра", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Вплив колективу на формування особистості школяра" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Вплив колективу на формування особистості школяра" і призначений виключно для пошукових систем.

КАЗАХСТАН - Республіка Казахстан, гос-у в Азії. Пл. 2717,3 тис. км2. Нас. 16 538 тис. чол. (1989). Гос. яз. - казахський. Столиця - Алма-Ата. У 1989 на 1000 чол. населення у віці 15 років і старше доводилося 838 чол. з вищою і середньою (повним і неповним) освітою (в 1979 - 722 чол.). У галузях економіки зайняте св. 1839 тис. фахівців, в т. ч. св. 767 тис. з висш. і 1072 тис. зі ср. спец. освітою. Дошкільні установи. Перші подітий. сади відкрилися в 1918 в рр. Вірний (нині Алма-Ата), Уральськ, Перовськ (нині Кзил-Орда) і Семіпалатінськ. Створення системи дошк. установ супроводилося великими труднощами. МІНІСТЕРСТВО НАРОДНОЇ ОСВІТИ - (МНП), центр. гос. установа в Росії (1802 - 1917), що відала питаннями освіти. Створене 8 сент. 1802 при загальній установі зростав. мін-в, мало на меті "виховання юнацтва і поширення наук". Відало уч. закладами (крім воен., духовних і інш. відомчих), вченими про-вами, Академією наук і (до 1863) цензурою; однією з найважливіших задач МНП вважалася установа ун-тов. До 1810 МНП підкорялося безпосередньо імператору під загальним наглядом Сенату. З 1810 законопроекти і інш. питання управління нар. освітою заздалегідь вносилися на розгляд Гос. ради, а з 1812 і До-та. ПАВЛОВ Іван Петрович (1849-1936) - - фізіолог, творець вчення про вищу нервову діяльність, академік Петербурзькою АН (з 1907) і академік АН СРСР, лауреат Нобелівської премії (1904). Професор (з 1890) Військово-медичної академії, в 1896-1924 зав. кафедрою фізіології. З 1925 директор Інституту фізіології АН СРСР. Розвиваючи ідеї И.М. Сеченова, П. створив на початку 20 в. принципово нове вчення про вищу нервову діяльність, що відрізнялося від концепцій інших авторів строго причинним поясненням механізмів і закономірностей поведінки живих істот. Осн. поняття цього учення - "умовний рефлекс" - П. визначав як елементарне явище. ФОНАСТЕНИЯ - (від греч. phone - звук і asteneia - слабість) - розлад голосу функціонального характеру, який виявляється в швидкій стомлюваності, хриплости голосу (дисфония) або його відсутності (афонія). Виникає внаслідок надмірного напруження гортані. При співі і розмові спостерігаються неприємні відчуття в горлі (дряпання, печіння). Чаще Ф. зустрічається як професійне захворювання у співаків, акторів, лекторів, командирів, педагогів. Ф. може бути у маленьких дітей, які багато плачуть, а також у школярів при зайвому напруженні голосу. У молодших школярів іноді спостерігається так звана псевдофонастения -.
Кожна вагома структурна частина курсової "Вплив колективу на формування особистості школяра" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ТОМСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ - найстаріший вуз в азіат, частини Росії. Осн. в 1880, відкритий в 1888 в складі мед. ф-та; пізніше створені юрид. (1898), ист. і физ.-мат. (1917). ф-ти (5 тис. студентів). У 1919 - нач. 30-х рр. пережив ряд реорганізацій; з складу ун-та виділилися вузи - медичний (1930; нині Сиб. мед. ун-т). і педагогічний (1931). З унтом пов'язана діяльність фізиків В. Д. Кузнецова, В. Е. Зуєва, Н. Н. Яненко, М. В. Кабанова, ботаніка П. Н. Крилова, хіміка В. В. Бондарева і інш. Совр. профіль ун-та визначився гл. обр. в 40 - 60-х рр. Науч. школи і підрозділ ун-та сприяли формуванню в Томське великого ядра н.-і. Мілорадовичи - Милорадовичи - малорусский дворянський рід, що відбувається від двох братів, Міхайла і Гавріла, виходців з Сербії. У 1711 р. Петро Великий, готуючись до війни з турками, шукав між турецькими слов'янами агентів для збудження населення проти мусульман. Одним з таких агентів зробився серб Михайло Мілорадович, що переселився потім в Росію, з братами Гаврілом і Олександром. Петро Великий в 1715 р. призначив його гадяцким полковником. Своїх полчан він тіснив і мучив, вимагаючи від них подарунки і земельні поступки. Жалоби полчан ні до чого не вели, оскільки гетьман позбавлений був права стягати з. Аладьін Олексій Федорович - Аладьін, Олексій Федорович, член першої державної думи. Відбувається з селян Самарської губернії; народився в 1873 році; будучи студентом Казанського університету, арештований за пропаганду серед робітників і висланий в адміністративному порядку в Архангельськую губернію, але в 1895 році біг за межу; мандрував по Бельгії, Франції, Англії, працював на фабриках, жахливо бідував. У 1905 році повернувся в Росію. Вибраний в державну думу від селянської курії Симбірської губернії. Був одним з ініціаторів і організаторів трудової групи. У державній думі виділився як талановитий оратор. Основна.
У вступі курсової "Вплив колективу на формування особистості школяра" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПОДОЛИЯ - російська земля за течією Дністра і Південного Горба. До 944 літопис згадує про тут слов'янські племена, що жили, уличах і тиверцах. У древнейшие часи землю цю греки називали "Велика Скуфь". Можна затверджувати, що на початку відомого нам історичного часу ці племена були численні і сильні, заселяли західну смугу пізнішої Подолії, жили незалежним життям і ще в до. XI в. володіли міськими центрами. До сірок. XII в. літопис абсолютно умовчує про цей край. Пов'язане загальним життям з Києвом, населення Подолії поступово було відрізане, завдяки натискам кочівників, - в н. X в. печенегов, в сірок. XI в.

КОРЧАГИН Олександр Дмитрович - (31.08.1949). Генеральний директор Російського агентства по патентних і товарних знаках з 1996 р. Народився в м. Чкалове (Оренбург). Освіту отримав в Московському інституті інженерів транспорту по спеціальності інженер-механік (1971) і в Інституті підвищення кваліфікації керівників вищої ланки державного управління Академії народного господарства при Раді Міністрів СРСР. Кандидат економічних наук. У 1971 - 1977 рр. експерт, старший експерт, керівник групи, і. про. заступника завідуючого відділом транспорту Всеросійського науково-дослідного інституту державної патентної експертизи. (ВНИИГПЕ). У. СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ І РІВНІСТЬ - це древнейшие соціальні ідеї і ідеали людства, вони проходять крізь всю його історію. Саме в боротьбі за соціальну справедливість і рівність знаходить своє найбільш яскраве вираження суспільна природа людини. Оскільки в суспільному житті, а відповідно, і в суспільствознавстві проблеми справедливість і рівність невіддільні один від одного, їх часто змішують, ототожнюють, хоч насправді кожне з цих понять має своє особливе значення, свій зміст. Розглянемо цей зв'язок і цю відмінність. Соціальна справедливість (несправедливість) і соціальна рівність (нерівність) - це об'єктивні якості.
Список літератури курсової "Вплив колективу на формування особистості школяра" - більше 20 джерел. ІДЕОЛОГІЯ - (від греч. idea - ідея і logos - вчення: вчення про ідеї) - в просторі промислової культури осмислення політичної і інакшої соціальної структури з позицій відособленого суб'єкта пізнання. Розвиток науки в Західній культурі привів до панування "об'єктного" усвідомлення предмета. Об'єкт і суб'єкт пізнання в цій парадигмі жорстко протипоставити і розділені, задача людини - осмислити предмет так, як він є в собі. У суспільстві таке пізнання утруднене і проблематичне, оскільки люди осмислюють свій внутрішній досвід, а він завжди частковий. До частичности досвіду приєднуються ціннісні орієнтації і. ЕЛІТА ПОЛІТИЧНА - (лати. eligere і фр. elite - краще, добірне, вибране) - особлива група людей, що займає привілейоване положення в структурах политико-державної і политико-недержавної влади і що безпосередньо здійснює функцію керівництва владними відносинами. До складу політичної еліти входять люди, що володіють верховно-політичною владою в державних і партійних інститутах. Вони, як правило, займаються розробкою стратегії діяльності своїх інститутів, керують ними. Коріння елітарної будови суспільства і держави можна знайти у багатьох мислителів древності. Так, Платон ділив суспільство на три страти:.

АКСЕНОВА Лідія Миколаївна - (1889 - 3.11.1937). Анархіст-комуніст. Народилася в Царстві Польському. З дворян. Освіта незавершена вища. Працювала економістом. У 1929-30 входила до складу Анархічної секції Всеросійського суспільного комітету по увічненню пам'яті П. А. Кропоткина. Причетна до нелегальної анархічної діяльності. Арештована в 1930, засуджена до 3 років посилання в Петропавловськ (Казахстан). Входила до групи засланих анархістів. У 1933 звільнена з "мінусом", відвідала Москву, де зустрічалася з місцевими анархістами. По даним ОГПУ, при звільненні з посилання А. заявляла про намір вести нелегальну.
Посилання в тексті роботи "Вплив колективу на формування особистості школяра" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КУЛІ Чарлз Хортон - (17.8.1864, АннАрбор, шт. Мічіган - 8. 5.1929, там же), амер. соціолог. Випробував вплив Конта, Спенсера, Шеффле, а також Дарвіна. По До., суспільство є органич, що розвивається. ціле; при цьому він відкидав биологич. детермінізм і поверхневі аналогії суспільства з організмом. Розглядаючи свідомість як суспільне, колективне, К. помилково ототожнював суспільство і свідомість. З цього слідувала психологизация суспільств. відносин. Гл. проблеми, досліджувані К. ввів розрізнення первинних груп (йому належить і сам термін) і повторних суспільств. інститутів. Первинні групи (сім'я, дитячі. Пам'ять - (людини) - це здатність зберігати і відтворювати інформацію. Ідеальна пам'ять зберігає всю отриману інформацію і не спотворює її в процесі зберігання і видачі. Реальна пам'ять реальної людини подібними якостями не володіє і її якості, такі, як забудькуватість і помилковість відтворення, також визначають рівень інтелекту людини. Причому звичайно вважається, що не важливо, чому людина не дуже розумна (але чи так це). Досить очевидно, що, не володіючи пам'яттю, не можна мислити. Для нас це твердження буде примітивом. Вельми істотним моментом ситуації є той, що процес звернення до внутрішньої пам'яті. МАТВЕЕВА Лідія Володимирівна - (р. 1948) - російський психолог, спец. в обл. психології телевізійних комунікацій. Докт. психол. наук (2000), проф. Дипломатичної академії МЗС РФ і каф. методології психології ф-та психології МГУ імені М. В. Ломоносова (2001). Голова секції "Психологія масових комунікацій" в Рос. психол. суспільстві. Действ. чл. Межд. академії телебачення і радіо (IATR) з 2008. Закінчила ф-т психології МГУ імені М. В. Ломоносова (1971). Працювала науч. сотр. ин-та судової психіатрії ім. Сербського. У 1977 захистила канд. дис., присвячену особливостям підпорогового сприйняття на матеріалі.

ПОЧУТТЯ - (Feeling; Geffihl) - психологічна функція, яка інформує суб'єкта про цінність для нього тих або інакших речей; про їх значущість. "Почуття є передусім процес, що відбувається між его і яким-небудь даним змістом, притому процес, що додає змісту відому цінність в значенні прийняття або відкидання його ("задоволення" або "незадоволення") - але далі, це є також процес, який крім певного змісту свідомості або відчуттів даного моменту може виникнути, так би мовити, ізольовано, як настрій. Цей останній процес може стояти в причинному зв'язку з більш ранніми содержаниями. Гіпноз - Вселений стан, по зовнішніх ознаках схоже зі сном і представляючий собою змінений стан свідомості. Сучасні теорії гіпнозу можна розділити на структурні і системні. Прихильники структурної теорії вважають, що в гіпнотичному стані поведінка людини значно відрізняється від нормального. Наприклад, він може здійснювати мимовільні вчинки або виявляти виняткові здібності до запам'ятовування. Основна передумова структурної теорії полягає в тому, що під гіпнозом людиною управляють особливі процеси, діючі лише в гіпнотичному стані. Критики структурних теорій затверджують, що багато які. Афазія транскортикальная - (Lichtheim, 1885) - розлад мови, що нині розглядається як відносно легкий варіант моторної і сенсорної афазии. У такій інтерпретації даний розлад може бути представлений у вигляді: а) моторного (з корковим порушенням артикуляції); б) сенсорного (часткового задрімав значення слів) і в) змішаного (з симптомами того і іншого порушення). А.Р. Лурія (1962) розрізнює 5 варіантів транскортикальной афазии. 1. Афферентний моторний варіант - виявляється корковим порушенням артикуляції, виникає при поширенні пошкодження з прецентральной кори на нижні відділи цієї області, де представлений. ПРОТИРІЧЧЯ - (в широкому значенні) - ситуація взаємодії протиборствуючих, перешкоджаючим існуванню або здійсненню один одного процесів, тенденцій, явищ, позицій і установок (в людській життєдіяльності). У цьому широкому, по суті буденному значенні П. без великих зусиль можна відшукати і в природі, і в суспільстві, і в свідомості, і в пізнанні. Неправомірна абсолютизация П. як джерела розвитку усього сущого мала місце і в формулюванні Енгельсом закону єдності і боротьби протилежностей як деякого універсального закону буття. Численні спроби представити предмети наук, що вивчають різні сфери.