На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Вплив кліматичних факторів на організм людини

(курсова робота з екології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження впливу кліматичних факторів на організм людини ... 5
1.1. Місце людини в біосфері ... 5
1.2. Поняття середовища ... 7
1.3. Поняття клімату ... 9
1.4. Зв'язок внутрішнього середовища людини з навколишнім середовищем, поняття про гомеостаз ... 10
Розділ 2. Поняття та значення кліматичних факторів ... 12
2.1. Промениста енергія ... 12
2.2. Температура ... 12
2.3. Освітлюваність ... 14
2.4. Відносна вологість і опади ... 15
2.5. Екологічна класифікація кліматів ... 15
2.6. Поняття про мега-, мезо- і мікроклімат ... 17
Розділ 3. Особливості впливу клімату на організм людини ... 19
3.1. Людина і метеорологія ... 20
3.2. Вплив клімату на людину ... 20
3.3. Клімат і захворювання людей. Сезонні захворювання ... 22
3.4. Вплив температури ... 22
3.5. Адаптація людини до кліматичних умов ... 24
Висновки ... 30
Література ... 33

Для придбання курсової роботи "Вплив кліматичних факторів на організм людини" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Вплив кліматичних факторів на організм людини"

Курсова робота "Вплив кліматичних факторів на організм людини" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Вплив кліматичних факторів на організм людини", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Вплив кліматичних факторів на організм людини" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Вплив кліматичних факторів на організм людини" і призначений виключно для пошукових систем.

МОЛДОВА - Республіка Молдова, гос-у в Європі. Пл. 33,7 тис. км2. Нас. 4362 тис. чол. (1989, перепис). Столиця - Кишинів. У 1989 на 1000 чол. населення у віці 15 років і старше доводилося 755 чол. з вищою і середньою (повним і неповним) освітою (в 1979 - 634 чол.). У галузях економіки було зайнято 473,2 тис. фахівців, в т. ч. 206,6 тис. з вищим і 266,6 тис. зі середнім спец. освітою. Дошкільні установи. Перший приватний подітий. сад відкритий в 1865 році в Кишиневі. Після 1917 на терр. Бессарабии (з березня 1918 в складі Румунії) з'явилися гос. дошк. установи. Мережа гос. і приватних подітий. садів і. КОНГО - Народна Республіка Конго, гос-у в Центр. Африці. Пл. 342 тис. км2. Нас. 2,3 млн. чол. (1990), в основному - народи банту. Офіц. мова - французька. Столиця - Браззавіль. До нач. 19 в. єдності, уч. закладами були школи при фортецях, засновані работорговцями для підготовки з місцевого населення посередників і перекладачів. У сірок. 19 в. на терр. К. стали створюватися місіонерські 2 - 3-літні школи, в к-рих до нач. 20 в. навчалося св. 2,5 тис. уч-ця. Реформою 1948 була встановлена система освіти, в основу до-ой була встановлена франц. модель: нач. школа для дітей з 6 до 11 років, середня. МНОГОСОЮЗИЕ - (від греч. polysyndeton - многосоюзие) - фігури слова, вхідні до групи фігур додавання. Так, оратора Гегесиппа (прихильника Демосфена), що збуджував своїми мовами громадян Афін проти Пилипа II, спитали: чи хоче він війни? На що Геге-сипп гордо відповів: "Так, і війни, і трауру, і всенародних похоронів, і надмогильний мов, якщо тільки ми хочемо жити вільними, а не по указці македонян" (Плутарх. Застільні бесіди). Найбільш поширеним є варіант М., заснований на повторі з'єднувальних союзів. Наприклад: "І серце б'ється в захваті, і для нього воскресли знову і божество, і. ЗАДОВОЛЕННЯ - - почуття, переживання, супроводжуюче задоволення потреби або інтересу (те ж, що насолода). У. супроводить зменшення внутрішнього напруження (фізичного і психічного), сприяє відновленню життєвих функцій організму. У. може бути представлено як благо і, отже, добро. З. Фрейд зробив висновок про безсумнівно позитивну роль У. в житті організму, особливо У., пов'язаного з продовженням роду, і дав підставу говорити про "принцип У." як гл. природного регулятора психічних процесів, або душевної діяльності, а ширше - інстинкту життя. Як показав Фрейд, для дитини ранні сексуальні У. знаменні як інтимний.
Кожна вагома структурна частина курсової "Вплив кліматичних факторів на організм людини" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЖОРСТОКІСТЬ ДИТЯЧА - спричинення дитиною страждань людям або тваринам. На відміну від жорстокості дорослих Ж. д. не продиктована злими намірами. Маленька дитина може здійснити жорстокий вчинок - розорити пташине гніздо, поранити товариша під час гри і т. п., не маючи сознат. метою спричинення болю і страждання. Він поступає так тому, що не знає властивостей предметів і явищ, не уявляє собі наслідків свого вчинку. Не володіючи досвідом розшифровки виразних рухів (гримаси, плач і т. п.), дитина не усвідомлює положення, в до-ой ставить іншу істоту. Не навчившись ще розумінню і сопереживанию, він не здатний оцінити і. ЮРІЙ АНДРІЙОВИЧ - З роду Владимиро-Суздальских вів. кн. Син Андрія Юрьевича Боголюбського і боярини Уліти Стенановни Кучкової. Кн. Новгородский в 1173 - 1175 рр. ЖЕ.: грузинська цариця Тамара. У 1176 році Юрій з владимирцами зустрів в Москві Михайла, що приїхав з Чернігова Юрьевича і разом з ним розбив ростовцев в битві у Загорья. Михайло сіл княжити у Володимирові, але деякий час опісля помер. Його брат Всеволод Юрьевич Велике Гніздо ледве сів на Володимирському престолі, вигнав з міста Юрія, побоюючись, видимо, знайти в його особі суперника. Більш в російських літописах про Юрій нічого не повідомляється. Шарданов [Хажі] Магомет Якубович - (1814-не не пізніше 1904), штабс-капітан (07/20.01.1867), з кабардинців узденей 3-го ступеня (уорк-шауотлухус) князів Бекмурзіних, по ін. даним - з узденей 2-го ступеня (беслен-уорк). У лейб-гвардії Кавказький-гористому півескадроні власного Його Імператорської Величності конвою полягав зброєносцем з 24.12.1834, вибув з півескадрону юнкером 24.12.1835. "За відмінно старанну службу" проведений в корнети в 1836 (за іншими даними 09.05.1838) з прикомандировуванням до 2-го Волгському козачому полку. З 19.08.1851 - підпоручик 2-го полку Волгського. Призначений секретарем суду Кабардинця.
У вступі курсової "Вплив кліматичних факторів на організм людини" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СОЛОВ'ЇВ Володимир Сергійович - (16.01.1853 - 31.07.1900), філософ, поет, публіцист і критик. Син історика С.М. Соловьева. Загальний пафос філософської творчості Соловьева - звільнення людини як від згубної влади індивідуалістичних помилок, так і антигуманистического тиску потребуючого перетворення суспільства. У основі усього філософської творчості Соловьева лежить прагнення до універсальному всеединству, досягненню "суцільного життя" на основі "суцільного знання" і "суцільної творчості". Шлях до цього він бачив в універсальному синтезі філософії, науки і релігії (досвіду, знання і віри). Антропологічне вчення Соловьева подвійне. Як.

Донченко Юрій Вікторович (1946 м. народження) - Інженер-механік і економіст. Колекціонер курских видових листівок, видавець їх перших альбомів. Уродженець Нового Оськола тогочасної Курської області. Кандидат економічних наук, доцент; викладав в Курськом сільськогосподарському інституті (1984-1992). З 1992 м. по теперішній час займав ряд відповідальних посад в державних органах управління Курської областю. У 2000-2007 рр. - керівник обласного комітету державної статистики. Державний радник Російської Федерації 3-го класу. Філокартіст. Укладач і видавець двох альбомів старих листівок з видами дореволюційного Курська. Ці видання -. РУСОФОБИЯ - неприязнь або відверта ненависть до всього російського: до менталітету нації, її культури, мови, державність - вигляд ксенофобии (неприйняття іноземців і усього іноземного), присутньої в суспільній свідомості і інформаційній пропаганді. Русофобия має свої, що відрізняють її від інакших видів етнічних фобій, особливості, зумовлені передусім геополітичним положенням Росії, яка є не тільки найбільшою по території державою планети і енергетичною сверхдержавой, але і центром слов'янства і оплотом православ'я в світі. Джерелами русофобии є свідомо базові русофобские міфи, що культивуються на.
Список літератури курсової "Вплив кліматичних факторів на організм людини" - більше 20 джерел. Челебієв Челебі - [справжнє ім'я Нуман (Номан) Челебі Джіхан] (1885, село Санак Перекопського повіту Таврічеської губернії, - 23 лютого 1918, Севастополь). Народився в селянській сім'ї. Закінчив медресе. Захопився соціалістичними ідеями і в 15-літньому віці покинув отчий будинок. Вчився в Стамбульському університеті, за пропаганду революційних ідей арештований. Потім повернувся в Росію. У роки першої світової війни вольноопределяющийся на фронті. Після Лютневої революції 1917 повернувся в Крим, разом з Д. Сейдаметом і іншими очолив національний рух кримських татар. На 1-м їх з'їзді в Сімферополі 25 березня вибраний. КАРЕЛОВА Галина Миколаївна - (р. 29.06.1950) Заступник голови Уряду Російської Федерації в уряді М. М. Касьянова з 23.04.2003 м. по 09.03.2004 м. в першому президентському терміні В. В. Путіна. Народилася в м. Нижня Салда Свердловської області. Освіту отримала на инженерноекономическом факультеті Уральського політехнічного інституту (1972). Кандидат економічних наук (1977). Тема дисертації "Ефективне використання робочого часу в його зв'язку згодом вільним ". Доктор соціологічних наук. Після закінчення інституту працювала в ньому асистентом, старшим викладачем, доцентом. У кінці 1970х рр. була активістом.

Державна система реєстрації прав на нерухомість - Президент РФ В. Путін: "Іпотека повинна стати доступним способом розв'язання проблем для людей. Потрібні і інші форми фінансування - такі, як участь громадян в пайовому будівництві і житловонакопичувальних програмах. І на рішення всіх цих задач повинні ефективно працювати державна система реєстрації прав на нерухомість, бюро кредитних історій, розвинений ринок іпотечних цінних паперів". (Послання 2004 року.) У останні декілька років зусилля держави були направлені на формування ринку доступного житла (см. Право власності добросовісних набувальників житла, гарантії; Житлове кредитування).
Посилання в тексті роботи "Вплив кліматичних факторів на організм людини" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. РЕЛІГІЯ - (від лати. relegere - знову відтворити, religari - з'єднати себе) - зв'язок з Вищим, з Святим, відвертість і довір'я до Нього, готовність прийняти як керівні початки свого життя те, що вийде від Вищого і відкривається людині при зустрічах з Ним. У будь-якій серйозній релігії є заклик внутрішньо змінитися, звернений до кожної людини і співтовариства, прийняти Вищу правду для керівництва своїм життям, поставити в правильний зв'язок з Богом всі сторони свого життя. Прозріння - відповідь на духовне прагнення людини і його порив до замежного, воно - джерело Вищої правди, яку людина в своєму житті. ОРТОДОКСИЯ - (лати. ortos - правильний, doxa - думка) - 1) в теології: еквівалент православ'я (не в конфессиональном, але в оцінно-семантичному його значенні); 2) в філософії культури: феномен канонічного відтворення в рамках традиції певної теоретичної системи, обретшей аксиологически акцентований статус вчення, - поза значущими семантичними трансформаціями її змісту, однак, при неминучій редукції останнього з течією часу. У своєму становленні кожна О. проходить такі етапи, як: а) змістовне становлення концепції; б) оформлення навколо концептуального ядра майбутньої О. пояса культурних поведенческих. Саєнтология - вельми поширена, в тому числі і в РФ, що відноситься фахівцями з релігійних культів до тоталітарних секта, заснована вельми експансивним американським ділком Хаббардом, що виявився здатним чужі страждання конвертувати в сотні мільйонів кревних доларів США. Повидимому, цей проінформований діяч був пацієнтом з паранойею або парафренией, возомнившим себе надлюдиною. Інакше він не ставив би собі в заслугу своє уміння перетворювати людей в рабів, що набагато звичніше і простіше, ніж робити зворотне. Хаббард ставив своєю метою підпорядкувати собі весь світ, тобто він суть мала і не так.

Використання терапевтом своєї особистості - Коли терапевт починає розглядати сім'ю як єдине ціле, він може побоюватися бути залученим в полі сімейного тяжіння до такої міри, що втратить терапевтичну самостійність. Для збереження терапевтичного важеля Карл Вітакер пропонує працювати з іншим терапевтом. Вважають, що така взаємодія передбачає "стереоскопічний зір", краще бачення проблеми, взаємну опору і розвиток творчої взаємодії. Школа Мілано затверджує, що індукція неминуча при тісному спілкуванні. Щоб її уникнути, терапевти повинні утворити свою власну групу з двох терапевтів, роботу яких спостерігають два інших члени команди. Зовнішні. ПРОСТІР - 1. Фундаментальне значення - простір - це абстракція геометрична характеристика системи локалізації m об'єктів в n вимірюваннях. У класичній моделі фізичного простору: m -кінцеве число, а n = 3. Цей так званий Евклідово простір є таким неминучим аспектом людського досвіду, що часто воно представляється як природно-задана форма, і простір часто визначається як еквівалент Евклідова простору. Однак таке обмеження несправедливе; будь-яке математичне представлення m об'єктів в n вимірюваннях відповідає визначенню простору, і хоч воно не є природним, можна уявити собі і формалізувати двумерное плоский. СТРУКТУРНО-ПСИХОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ - запропонований В. Ф. Вендой підхід до аналізу, опису і проектування СЧМ загалом і систем відображення інформації зокрема. Основне значення концепції складається в співвіднесенні структури технічних засобів діяльності оператора і психологічних чинників складності (ПФС) виконання ним своїх функцій, зокрема складності рішення оперативних задач. З позиції С. до. проектування технічних засобів розглядається як процес аналізу і матеріалізації апріорних стратегій рішення задач з метою оптимізації ПФС. Їх оптимальний рівень досягається шляхом багаторівневої взаємної адаптації людей і технічних. ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ - творча проектна діяльність людини, направлена на вдосконалення навколишнього людину предметного середовища, що створюється засобами промислового виробництва; це досягається шляхом приведення в єдину систему функціональних і композиційних зв'язків предметних комплексів і окремих виробів, їх естетичних і експлуатаційних характеристик. X. до. сприяє створенню гармонійного предметного світу, що відповідає матеріальним і духовним потребам людини. X. до. спирається на теорію, що розробляється технічною естетикою, а також на дані економіки, соціології, психології, ергономіки, семиотики.