Волинь у роки перебудови

(курсова робота з історії)

Вступ ... 3
Розділ 1. Основні події суспільно-політичного життя Волині у 1988-1989 роках ... 5
Розділ 2. Напередодні проголошення незалежності України (1990 рік). Завершення перебудови ... 13
Розділ 3. Політичне протистояння 1991 року на Волині ... 26
Висновки ... 32
Література ... 34

Для придбання курсової роботи "Волинь у роки перебудови" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Волинь у роки перебудови"

Курсова робота "Волинь у роки перебудови" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Волинь у роки перебудови", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Волинь у роки перебудови" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Волинь у роки перебудови" і призначений виключно для пошукових систем.

ПЕРИОДИКА дитяча - в Росії, периодич. видання, адресовані дітям і юнацтву. Журнали для дітей і юнацтва виникли в Німеччині у 2-й підлогу. 18 в. і потім розповсюдилися в Великобританії, Франції, Голландії, США. У Росії вони з'явилися в 80-х рр. 18 в. Перший подітий. журн. "Дитяче читання для серця і розуму" (додаток до "Московських відомостей") заснував Н. І. Новіков в 1785. До 178Еришло 20 книжок, що неодноразово перевидавалися в подальші роки. Журнал був для свого часу зразком організації і побудови подітий. видання. Його авторами і редакторами були А. А. Петров і H. M. Карамзін. Кожна книжка. РАЧИНСКИЙ Сергій Олександрович - [2(14).5.1833, з. Татево Бельського повіту Смоленської губ., нині Оленінського р-на Тверської обл., - 2(15).5.1902, там же], педагог-просвітник, діяч нар. освіти. По закінченні Моськ. ун-та (1853). вивчав єств. науки в Берлінськом і Йенськом ун-тах (1856 - 58). У 1859 першим очолив кафедру фізіології рослин в Моськ. ун-ті (проф. ботаніка, 1866). Публікував в "Вісникові єств. наук" (1855 - 60). і "Русявий. вісникові" (1857 - 1901). науч. труди і нариси, що популяризували еволюц. вчення Ч. Дарвіна. Займався переказами науч., уч. і худож. літри; уперше переклав на русяву. мова. ЗАЇКАННЯ - - порушення темпу ритмічної організації мови. Осн. ознаки З.: виникаючі в момент мови судоми в дихальному, голосовому або артикуляционном апараті. Мова стає переривистою, з'являються вимушені паузи, повтори, змінюються сила, висота і тембр голосу. По типу судом розрізнюють три форми З.: клоническую (найбільш рання і легка форма, при якій мимовільно повторюються букви і склади), тонічну (спостерігаються тривалі зупинки на початку або середині слова, що супроводяться судорожними рухами м'язів особи, напруженням шиї, стисканням пальців - т.н. супутні рухи) і змішану. Міра вияву З. залежить. КЛАСНО-ПРИЗНАЧЕНА СИСТЕМА навчання - - організація учбового процесу, при якій учні групуються в окремі класи відповідно до віку і рівня знань. Осн. формою навчання є урок. Вміст навчання в кожному класі визначається учбовими планами і освітніми програмами. Уроки проводяться по твердому розкладу, складеному на основі учбового плану. Місцем проведення уроків служать класні кімнати, учбові кабінети, майстерні, учбово-досвідчені дільниці. Історично К. навчання прийшла на зміну індивідуальній і індивідуально-груповій системам, що не забезпечують обхвату великого числа учнів. Затвердження К. навчання відносять до діяльності страсбургской.
Кожна вагома структурна частина курсової "Волинь у роки перебудови" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЕТИЧНА СВОБОДА - людини починається з його свободи від диктату власних надлишкових потреб, неконтрольованих почуттів і непомірних бажань, які і є основними спонукальними стимулами всякої антигромадської (аморального) поведінки. Т. е., етична свобода починається з виховання в собі самовладання як основної передумови цієї свободи. Бути етично-вільним - значить усвідомлювати себе в своїх намірах і діях вільним від впливу спонук, що суперечать вимогам моральності. Людина в собі самому, у власному дусі знаходить опору для вибору на користь етичних намірів і дій, тоді як тварина засновує свої дії на. ДРУКАРСЬКИЙ ДВІР - в Росії XVI-XVII вв. назва друкарні. Перший Друкарський двір в Росії був заснований в Москві ок. 1553 при підтримці Івана IV і митра. Макарія. Заклад книгодрукування був викликаний прагненням російського уряду і церкви уніфікувати тексти богослужебних книг і необхідністю в значній кількості таких книг для поширення християнства серед населення Поволжья. Друкарський двір знаходився на Нікольської вулиці. Першими російськими друкарськими книгами, випущеними, мабуть, на Друкарському дворі, вважаються: Триодь пісна, 2 Євангеліє, Псалтірь, ще одне Євангеліє і Псалтірь, а також Тріодь кольорова. Каратигин Петро Андрійович - Каратигин, Петро Андрійович - відомий водевилист і актор (1805 - 1879), брат Василя Каратигина. По закінченні театральної школи, поступив на сцену на ролі других коханців, потім, зайнявши амплуа коміків, часто виступав у водевілях свого твору. У 1832 - 1838 роках завідував драматичним класом театрального училища, де під його керівництвом виховалися Мартинов, Максима, Марковецкий. З кінця 50-х років Каратигин рідко з'являється на сцені. Популярність Каратигина, як водевилиста, не поступалася популярністю Ф.А. Коні і Д.Т. Ленського. Він брав "сюжети", як і вони, в французьких водевілях.
У вступі курсової "Волинь у роки перебудови" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Главки і центри - Головні і центральні комітети по управлінню окремими галузями промисловості, об'єднані Вищою Порадою Народного Господарства, з метою створення загальнодержавного регулювання і управління всією промисловістю. Вони являли собою в той час сильно централізовані органи, що охопили цілі галузі промисловості на всій території країни. Об'єднуючи безліч підприємств даної галузі по вертикалі, вони були ізольовані один від одного і лише на верхівці були пов'язані з ВСНХ. Звідси - жахливі форми тяганини і бюрократизму, які утрудняли господарську ініціативу і творчість місць. Надалі така.

Філіпьев Віктор Іванович - Філіпьев (Віктор Іванович) - ентомолог, народився в 1857 р. Первинну освіту отримав в екатеринославской гімназії, після чого поступив в Санкт-Петербургский університет на фізико-математичний факультет, де і закінчив курс по розряду природних наук зі мірою кандидата, отримавши Кесслеровськую премію за твір про хлібного жука. Ще до закінчення університетського курсу, Ф. займався прикладний ентомологией і потім протягом ряду років здійснював поїздки в різні місцевості Росії для вивчення шкідливих в сільському господарстві комах. Займає нині посаду вченого секретаря і члена вченого комітету. КОСОВО - самопроголошений держава, що займає територію автономного краю Косово і Метохия, вхідного в склад Республіки Сербія. Сусіди Косово - Албанія і Чорногорія (на заході), Македонія (на півдні), сербські землі (на півночі і сході). У 1997 р. в краї проживало біля 2,3 млн чоловік. Косово є споконвічною територією православних сербів, тут сталися найважливіші події їх історії. Косово - батьківщина сербського західного православ'я, священне місце не тільки для кожного серба, але і для всієї православної гілки християнства. Аж до кінця ХХ в. тут існувало 1300 монастирів (сьогодні майже всі зруйновані.
Список літератури курсової "Волинь у роки перебудови" - більше 20 джерел. Харламов Василь Акимович - (1 січня 1875, хутір Кременської Усть-Бистрянской станиці Області війська Донського, - 13 березня 1957, Буенос-Айрес). З сім'ї козачого офіцера. Закінчив історико-філологічний факультет Московського університету. Викладав в Новочеркасської гімназії. Автор робіт по історії і етнографії Донського краю. Зазнавав репресій. Член партії кадетів з 1906. Член Державної Думи всіх 4 скликань; у 2-й Державній Думі товариш секретаря, член аграрного комітету; в 3-й Державній Думі член переселенського і церковного комітетів; у всі Думи висувався від Області війська Донського. У роки першої світової війни. ІНТЕГРАЦІЯ ПОЛІТИЧНА - (від лати. integratio - відновлення, заповнення цілого) - об'єднання, злиття політичних сил в рамках державних або міждержавних структур, політичних інститутів з метою досягнення певної політичної спільності, стабільності розвитку держав і суспільств. Політична інтеграція - це об'єктивний процес, що дозволяє досягнути взаємовигідних результатів з меншими витратами для всіх суб'єктів, що беруть участь в ньому. Але интегративні процеси вимагають грунтовної підготовки суб'єктів, бажання і уміння управляти ними. При виникненні і становленні нових интегративних політичних якостей, інститутів.

СИДЕНКО Костянтин Семенович - (р. 02.02.1953) Командуючий Балтійським флотом з 06.05.2006 м. у другому президентському терміні В. В. Путіна. Народився в м. Хабаровське. Освіту отримав на минноторпедном факультеті Тихоокеанського вищого военноморского училища ім. С. О. Макарова (1975), в Ленінградської военноморской академії (1989), в Військовій академії Генерального штабу Збройних сил РФ (1994). Більше за 25 років прослужив на Тихоокеанському флоті в різних посадах. Був командиром минноторпедной бойової частини крейсерського підводного човна, помічником командира, старшим помічником командира великого підводного човна (БПЛ).
Посилання в тексті роботи "Волинь у роки перебудови" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ІНСТИНКТ - (лати. - спонукання, стимул) - природний потяг; властива роду і вигляду природжена, тобто спадкова, схильність до певної поведінки, або образу дій. Здійснюється автоматично або внаслідок зовнішнього роздратування, визначаючи вихід більш або менш складних, "цілеспрямованих" дій, але так, що необхідне свідоме передбачення виходу інстинктивних дій, що розглядаються - не говорячи вже про усвідомлення їх доцільності або необхідності - відсутній. Такими інстинктами, постійно пов'язаними з певною схильністю, є в основному інстинкт живлення, чистоти, спаровування, злучки, відкладання яєць, турботи про потомство. ОТСУБЬЕКТИВНОЕ - Див. також ІДЕАЛЬНЕ, псевдоСЕРЕДА. Неіснуюче, полагаемое суб'єктом як би існуючим. Отсубьективное цілком може бути і раціональним, прагматично прийнятним. Отсубьективное є подальшим дробленням (хоч і що представляється) світового буття. Отсубьективное нефеноменальне, але в різній мірі і в певних випадках перетинається з реальними почуттєвими уявленнями, спогадами, іншим феноменальним. Воно пов'язане зі стартовими посилками смислових явищ, почуттєвих і прагматичних очікувань, полаганий. Фактично отсубьективное є швидше межчеловеческой, родовою "отсебятиной", чим індивідуальної. Індивідуальна. Психосексуальние розладу - група порушень сексуальної поведінки, що включає перекручення статевого потяга відносно його об'єкта (обличчя тієї ж підлоги, тваринні, діти) або способу його задоволення (онанізм, петтинг, фроттеризм), також і інші порушення сексуального функціонування при нормальному потягу (психогенна імпотенція, вагинизм, фригидность). Деякі з даних розладів, що виявляються перекрученим потягом, раніше називалися сексуальними, або статевими, психопатіями. Дана термінологія не відображає всю повноту клінічної картини, оскільки при сексуальних перверсиях (статеві перекручення) зміни характеру і.

АБЕЛЬ - (Abeles) Норман (р. 1928) - американський психолог австрійського походження, фахівець в області медичної психології, психотерапії, консультативної і правової психології. Освіту отримав в Нью-Йоркском (бакалавр, 1949) і Техасськом (магістр, 1952; д-р філософії, 1958) ун-тах. Професійну діяльність початків як професор Утрехтського ун-та (Нідерланди, 1968-1969) і професори психології ун-та штату Мічіган (США, з 1968). У 1971-1972 рр. був вибраний президентом Мічиганської психологічної асоціації. З 1978 по 1982 р. очолював психологічну клініку. У 1990 був вибраний президентом відділень клінічної психології. Чутки - специфічний вигляд межличностной комунікації, процес і форма поширення більш або менш достовірних відомостей про соціально значущий предмет по каналах межличностной комунікації в обширній дифузній аудиторії. Нарівні з подіями (реальними або уявними), що описуються зміст С. відображає також громадську думку і настрій, стереотипи і установки аудиторії і, нарешті, загальну інформаційну ситуацію. Тому вивчення і складання балансу С. забезпечує дослідника (психолога, соціолога) цінними різносторонніми даними про стан і динаміку соціально-психологічної реальності. Разом з тим, циркулюючі С. служать. Клімов Євген Олександрович - (рід. 11.06.1930, Вятськиє Поляни Кировської області) - вітчизняний психолог. Біографія. У 1953 р. закінчив відділення російської мови, логіки і психологій Казанського державного університету, надалі працював тут викладачем. У 1958 р. на базі одного з ПТУ м. Казани організував науково-практичну лабораторію по психології труда і виробничого навчання. У 1959 р. захистив кандидатську дисертацію, в 1968 р. - докторську, присвячену проблемі індивідуального стилю діяльності. З 1968 р. завідував відділом психології труда ВНИИ профтехобразования Госпрофобра СРСР в Ленінграде. З 1976 р. по 1980 р. - професор. ПОМИЛКА ОПЕРАТОРА - перевищення встановленого граничного значення, порушуюче нормальне функціонування системи ергатической. Для характеристики ситуацій, де погрішність досягає значень, що унеможливлюють досягнення цілей, ради яких створена система ергатическая, використовується поняття "відмова оператора". Для аналізу і класифікації помилок оператора запропонований набір з п'яти критеріїв: 1) місце помилки в. структурі системи ергатической; 2) зовнішній вияв помилки; 3) наслідки помилки; 4) характер відображення помилки в свідомості оператора; 5) причини помилки. По кожному з критеріїв.