Водосховища Дніпра

(курсова робота з географії і міжнародних відносин)

Вступ ... 3
Розділ 1. Загальна характеристика водосховищ. Водосховища і їх відмінності від інших типів водойм ... 5
Розділ 2. Загальна характеристика водосховищ Дніпра ... 12
2.1. Дніпро і його водосховища ... 12
2.2. Дніпро (до зарегулювання його стоку) ... 15
2.3. Гідрологічний режим водосховищ ... 18
2.4. Загальна гідрохімічна характеристика водосховищ ... 20
Розділ 3. Характеристика окремих водосховищ Дніпра ... 24
3.1. Київське водосховище ... 24
3.2. Канівське водосховище ... 25
3.3. Кременчуцьке водосховище ... 26
3.4. Дніпродзержинське водосховище ... 27
3.5. Запорізьке водосховище ... 28
3.6. Каховське водосховище ... 29
Висновки ... 31
Література ... 34

Для придбання курсової роботи "Водосховища Дніпра" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Водосховища Дніпра"

Курсова робота "Водосховища Дніпра" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Водосховища Дніпра", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Водосховища Дніпра" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Водосховища Дніпра" і призначений виключно для пошукових систем.

ВЧИТЕЛЬСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ в Росії - Першими проф. орг-циями вчителів і вихователів були позиково-ощадні каси і об-ва взаємної допомоги, що з'явилися в 60-х рр. 19 в. Такі об-ва були організовані в Одесі (1866), в Москві (1870) - Про-у виховательок і учительок, в Рязані (1882) - Про-у допомоги що вчить в нач. уч-щах і ряд інш. До 1894 було 15 про-в, кожне з к-рих мало свої програму діяльності і статут (9 з них перебували при Відомстві Мін-ва внутр. справ і 6 - при МНП). У дек. 1902 - янв. 1903 відбувся 1-й Всерос. з'їзд представників про-в вспомоществования обличчям вчительського звання; до того часу подібних орг-ций нараховувалося ок. МОЛОДІЖНІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ - стали помітним явищем суспільств. життя в світі з сірок. 19 в. Їх поява була зумовлено ускладненням трудової і обществ. діяльності, в к-рую у все більших масштабах залучалася молодь. Паралельно йшов процес об'єднання молодих людей в конфессиональні молодіжні організації. До сірок. 19 в. спочатку в Німеччині, а потім майже у всіх країнах Європи і в США виникли керовані священиками молодіжні союзи. Одним з перших в сірок. 19 в. був організований католич. священиком Колпінгом союз підмайстрів в Ельберфельде. Ре-лігиозно-нравств. сфера діяльності союзів знаходила підтримку влади, завдяки. ІНСПЕКТУВАННЯ - перевірка відповідності діяльності установ системи освіти нормам законодавства і інш. правових актів. Організується інспекціями і т. п., діючими від імені органу управління освітою або уповноваженої посадової особи. У РСФСР И. закріплене Положенням об Наркомпросе, затверджену пост. ВЦИК і СНК РСФСР в 1925. Гл. напрямом І. був аналіз стану навчання і виховання в дошк. установах, школах і інш., метод. допомога педагогам. І. зіграло важливу роль в поширенні нач. і семирічного всеобуча, творчого досвіду мн. викладачів 30 - 50-х рр. У 70 - 80-х рр. явища застою вплинули негативний чином на І.. ОСВІТНЯ СЕРЕДА - - частина социокультурного простору, зона взаємодії освітніх систем, їх елеметнов, освітнього матеріалу і суб'єктів освітніх процесів. Освітня середа також володіє великою мірою складності, оскільки має декілька рівнів - від федерального, регіонального до основного свого первоелемента - освітньої середи конкретного учбового закладу і класу. Освітня середа також створюється індивідом, оскільки кожний розвивається згідно своїм індивідуальним особливостям і створює свій власний простір входження в історію і культуру, своє бачення цінностей і пріоритетів пізнання. А оскільки всяке знання особово.
Кожна вагома структурна частина курсової "Водосховища Дніпра" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЗАРДАБИ - [червень 1842, з. Зардоб, нині місто в Азербайджані, - 15(28). 11.1907, Баку], азерб. просвітник, публіцист, педагог. Закінчив физ. ф-т Моськ. ун-та (1865). Викладав природознавство в Бакинському реальному уч-ще (1869 - 78). Організував (1872) перше в Закавказье благотворит. про-у для незаможних мусульман, що бажали вчитися в гос. уч. закладах, і відкрив для них пансіон в своєму будинку (про-у закрилося в 1876). Створив і редагував газету на рідній мові "Екинчи" ("Орач", 1875 - 77), в до-ой пропагував ідеї поширення в народі культури і освіти, принципи шкільної освіти. Маркович, Светозар - один з найвидніших сербських соціалістів, член Першого Інтернаціоналу. Діставши прекрасну за тим часом освіту в Петербурге і Цюріхе, Маркович в шістдесятих роках приїжджає в Сербію, де вступає в политико-літературне суспільство "Омладіна". Це суспільство, організоване в 1861 р. зарубіжними (угорськими і хорватськими) сербами в гір. Гросс-Кикинда, невдовзі розділилося на два крила: помірне, що ставило собі метою "свободу і розумову преуспеяние сербів", і радикальне, що прагнуло до соціалізму. Светозар Маркович став у розділі лівої, радикальної течії "Омладіни". У своїй газеті "Раденик". ВОЛОДИМИРСЬКІ СВЯТІ - Святкування Собору святих, в землі Володимирській що просяяли, встановлено в 1982 і приурочено до дня святкування Володимирської ікони Божієй Матері, коли згадується її чудове заступництво від нашестя Ахмет-хана в 1480. Саме тією перемогою завершилося татаро-монгольське ярмо, за Москвою було визнане значення центра всієї Русі, а Володимирська ікона вже назавжди залишилася в столиці. Град Володимир поступився "першородністю" своїй околиці, що з'явилося підсумком трудів і чаяний багатьох подвижників, їх благословенням. Список Володимирських святих, що просяяли на всій обширній тоді території.
У вступі курсової "Водосховища Дніпра" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Еберт Фрідріх (EBERT) - (1871-1925). Народився в Гейдельберге (на півдні Німеччині) в сім'ї кравця. Будучи за професією шорником, невдовзі кидає свою роботу в майстерні і цілком віддається професійній діяльності по об'єднанню шорников. У 900-х роках обирається редактором с. газети в Бремені, і з цього часу вже відкрито стає на бік реформістський і опортуністичний елементів партії. У 1905 р. на Ієнськом з'їзді німецької с. партії, Еберт, що отримав широку популярність завдяки своїм сильним організаторським здібностям, обирається в центральний комітет партії. З цього часу починається його спільна робота з.

Шебор Іосиф Антонович - Шебор (Іосиф Антонович) - філолог, народився в 1848 р. в Чехії. Ще до закінчення гімназичного курсу вивчав слов'янську наречения. У 1867 р. переклав на чеську мову комедію Гоголя "Ревізор". У тому ж році був запрошений академіком Я.К. Гротом в наставники його сини. У 1868 р. поступив в Санкт-Петербургский університет на історико-філологічний факультет. У 1873 р. призначений викладачем древніх мов в 5-ю санкт-петербургскую гімназію. У 1875 р. запрошений викладачем латинської мови на історико-філологічному факультеті Санкт-Петербургского університету, а в 1877 р., по видержании. Шульгин Василь Віталійович - (1 січня 1878, Київ, - 13 лютого 1976, Володимир). Батько - В.Л. Шульгин - професор історії Київського університету, в 1864 створив газету "Киянин" (передова стаття 1-го номера закінчувалася словами: "Це край російський, російський, російський!"; згодом вони стали життєвим девізом для сина). У рік, коли народився Шульгин, батько помер; мати невдовзі вийшла заміж за професора Д.І. Піхно, викладача політичної економії того ж університету і що взяв на себе редагування "Киянина". Шульгин завжди відносився до вітчима з повагою, розділяв його переконання (необмежена влада царя, боротьба з.
Список літератури курсової "Водосховища Дніпра" - більше 20 джерел. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА - політика, регулююча взаємовідносини між державами і народами на міжнародній арені. Зовнішня політика тієї або інакшої країни являє собою конкретну практичну реалізацію відповідним (зовнішньополітичним) відомством основних принципів міжнародної політики держави. Зовнішньополітичні цілі відображають національні інтереси. Реалізовуючи їх, держава здійснює зовнішньополітичну діяльність. Політика держави на міжнародній арені формується під впливом як зовнішніх, так і особливо внутрішніх чинників. Існує тісний взаємозв'язок і взаємовплив внутриобщественних і міжнародних відносин. Розглянемо. Політичний режим - реально що склався в суспільстві форми, методи і способи здійснення політичної влади. Всі суспільства можна порівнювати по наступних параметрах, що характеризують форми і способи здійснення політичної влади: 1. Міра автономності індивіда: чи прагне держава до повного контролю над особистістю, або воно надає їй свободу в рамках закону і право самостійно вирішувати свої особисті проблеми. 2. Об'єм відносин політичної влади в суспільстві: чи володіє держава Правом і реальними можливостями здійснювати управління і контролювати економіку, соціальну і культурну сфери суспільства, або в суспільстві.

ПЕРЕГЛЯД ПІДСУМКІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ - розхожий жупел, яким люблять лякати адепти лібералізму і демократії простої людини в Росії. При цьому треба відмітити, що більше за 90 % громадян Росії абсолютно не мають нічого проти улаштування цього самого перегляду підсумків приватизації, щиро вважаючи, що таким чином можна відновити справедливість по розподілу колишньої державної власності. Однак влада заможні із завидною постійністю повторюють як заклинання: "Перегляду підсумків приватизації не буде, т. до. перегляд розколе російське суспільство і спровокує громадянську війну." Однак наївно думати, що 2 % людей, що грабастали на.
Посилання в тексті роботи "Водосховища Дніпра" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ФЕНОМЕНОЛОГІЯ - дескриптивное вивчення комплексу феноменів. Сьогодні феноменологія означає систему Гуссерля, а також весь той напрям думки, який спирається якщо не на поняття, то, щонайменше, на метод Гуссерля. Феноменологія починає з критики класичної метафізики, і її основне спрямування - повернення до конкретного. Гуссерль (математик за освітою) розглядає це повернення до конкретного як повернення до "первинної інтуїції" речей і ідей. Він пояснює цю первинну інтуїцію на математичному прикладі: він констатує, наприклад, що ми можемо інтуїтивно уявити собі три або чотири об'єкти, а тисячу - не. УЯВА - фантазія, психич. діяльність, що перебуває в створенні представлень і уявних ситуацій, що ніколи загалом не сприймалися людиною насправді. В. засноване на оперуванні конкретними почуттів. образами або наочними моделями дійсності, але при цьому має риси опосередкованого, узагальненого пізнання, об'єднуючого його з мисленням. Характерний для В. відхід від реальності дозволяє визначити його як процес перетворюючого відображення дійсності. Гл. функція В. складається в ідеальному представленні результату діяльності до того, як він буде досягнутий реально, в передбаченні того, чого ще не існує. З цим. Шкала соціальної дистанції Богардуса - (Bogardus social distance scale) Ш. з. д. Б. входить в число перших методик, разраб. для вимірювання аттитюдов до расових і етнічних груп. У основі цієї шкали лежить наступне принципове допущення: чим більше упередження випробовує індивідуума відносно конкретної групи, тим менше він бажає взаємодіяти з членами цієї групи. Тому формулювання пунктів Ш. з. д. Б. описують взаємовідносини, в к-рі респондент може побажати вступити з членом специфічної соц. групи (напр., чоловіком(-гой), другом, сусідом, колегою по роботі, громадянином, іноземцем, що приїхав в нашу країну, і т. д.). Пункти.

Професійна сегрегація по ознаці підлоги - цей нерівномірний розподіл жінок і чоловіків в економіці. Професійна сегрегація, з одного боку, є одним з основних ресурсів створення гендера (створення між підлогами відмінностей, які не є природними, сущностними або біологічними) (Уест, Зіммерман. С. 193-220); з іншого боку, професійна сегрегація сама формується під впливом гендерной системи, існуючої в суспільстві. Однією з основних наслідків професійної сегрегації виявляється нерівність доходів і соціальних позицій між підлогами. Як правило, жінки набагато частіше за чоловіків зайняті на роботах, відмінних незначними можливостями кар'єрного. ШПИГЛЕРА ПУХЛИНА - (синдром Ансела - Шпіглера, 1802-1863; трихоепителиома Брука - Фордайса; по іменах британських лікарів H. Ancell і H. A. G. Brooke, 1854-1919, американського дерматолога J. A. Fordyce, 1858-1925, і австрійського дерматолога E. Spiegler, 1860-1908; синоніми - цилиндрома шкіри, аденокистозная епителиома, тюрбанная пухлина) - рідка доброякісна пухлина складної будови, що розвивається з волосяного фолікула і його ембріонального зачатка, еккринних і апокринних потових залоз і їх ембріональних зачатків, комбінованого елементів додатків шкіри: частіше множинні щільні полушаровидні вузли різного. Невропатія променевого нерва на рівні локтевого суглоба - Син.: Синдром "ліктя тенісиста". Синдром Томсона-Копеля. Компрессионная невропатія глибокої гілки (ramus profumdus) променевого нерва, відходячий до латеральному надмищелку плеча, зумовлена її перегином і компресією фиброзним краєм променевого разгибателя кисті і ущемленням в місці проходження цієї гілки через супинатор. Виявляється звичайно у осіб старше за 20 років. Хворі скаржаться на біль в області надмищелка, яка посилюється при рухах в лікті, при опорі активному пронированию кисті. Хворобливість особливо значна приблизно на 3 см дистальнее латерального надмищелка. Біль при. Глибинна психологія - Словотворення. Відбувається від греч. psyche - душа logos - вчення. Категорія. Ряд напрямів в психології і психіатрії. Специфіка. Заснована на естественнонаучной методології. Її суть визначається положенням про нетотожність особистості і свідомості (раціонального пізнання). Всі душевні процеси розглядаються як детермінований зрештою біологічно, постулювалася ведуча роль несвідомих (ірраціональних, афективно-емоційних, інстинктивних і інтуїтивних) процесів в діяльності індивіда, в формуванні його особистості. Людина з'являється тут як трехчастная структура, що складається з Я (свідомості), Воно.