Внутрішньогрупові взаємини та їх вплив на соціальну адаптацію учнів

(курсова робота з психології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження внутрішньогрупових взаємин та їх впливу на соціальну адаптацію учнів ... 5
1.1. Мала група у контексті соціальної психології ... 5
1.2. Адаптація особистості як проблема психологічної науки ... 9
1.3. Характеристика впливу у міжособистісній взаємодії ... 17
Розділ 2. Емпіричне дослідження внутрішньогрупових взаємин та їх впливу на соціальну адаптацію учнів ... 27
2.1. Характеристика вибірки та методики дослідження ... 27
2.2. Аналіз результатів дослідження ... 29
Висновки ... 35
Література ... 37
Додатки ... 40

Для придбання курсової роботи "Внутрішньогрупові взаємини та їх вплив на соціальну адаптацію учнів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Внутрішньогрупові взаємини та їх вплив на соціальну адаптацію учнів"

Курсова робота "Внутрішньогрупові взаємини та їх вплив на соціальну адаптацію учнів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Внутрішньогрупові взаємини та їх вплив на соціальну адаптацію учнів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Внутрішньогрупові взаємини та їх вплив на соціальну адаптацію учнів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Внутрішньогрупові взаємини та їх вплив на соціальну адаптацію учнів" і призначений виключно для пошукових систем.

ІЛЮСТРАЦІЯ - (від лати. illustratio, букв. - освітлення; наочне зображення) в дитячій книзі, специфич. область книжкової графіки. З моменту виникнення (сірок. 17 в.)вона своєрідно відображає істотні історично що склався риси худож. творчість, несе в собі характерне для різних епох і країн містять, початок, зумовлений принципами формування особистості, що устоялися і естетич. виховання. Цим визначаються роль І. в розвитку дитини, можливості її використання батьками, педагогами, бібліотекарями в спілкуванні з дітьми. Наявність органич. зв'язків з лит-рій не виключає самостійного, чисте худож. значення І. В отд. ЮНГ Карл Густав - (26.7.1875, Кес-віль, поблизу Базеля, - 6.6.1961, Кюснахт, поблизу Цюріха), швейц. психолог. У 1900 закінчив мед. ф-т Базельського ун-та (спочатку спеціалізувався по внутр. хворобам, лише на останньому курсі віддав перевагу психіатрії). У 1902 захистив дисс. "До психології так званих окультних феноменів". У 1902 - 03 пройшов навчання в Парижі під керівництвом П. Жане. З 1903 працював в психиатрич. клініці Бурхгольц в Цюріхе (в 1905 - 09 гл. лікар); тут в 1904 він організував експерим. лабораторію, де розроблялися методи психиатрич. діагностики. У 1905 - 13 приват-доцент мед. ф-та. НАРОДІВ ПІВНОЧІ ІНСТИТУТ - ним НГ Смідовича, уч і науч. установа Організований в Ленінграде в 1930 з метою підготовки фахівців з середи корінного населення Крайньої Півночі, а також науч. дослідження мов, писемності, історії і культур цих народів Серед ініціаторів створення ин-та - вчений-етнограф ВГ Бого-раз-Тан Ін-т діяв до окт 1941 В ин-ті централизованно велася планомірна підготовка фахівців з представників малочисл народів Крайньої Півночі, Сибіру і Д Сходу, почата ще в 1924 після створення і-та сприяння народності сівба. околиць при Президії ВЦИК (К-т Півночі) непо-коштів попередником ин-та стало сівба. ИНФОРМАЦИОННО-РЕЦЕПТИВНИЙ МЕТОД навчання - пояснювально-ілюстративний спосіб організації совм. діяльність вчителя і учнів, при до-ром вчитель повідомляє готову інформацію, а уч-ця сприймають, усвідомлюють і фіксують її в пам'яті. Інформація повідомляється у вигляді розповіді, лекції, пояснення, за допомогою друкарських посібників (підручник, уч. допомога і т. д.), наочних коштів (картини, схеми, кіно- і диафильми, натуральні об'єкти в класі і під час екскурсій), практич. показу способів діяльності (спосіб рішення задачі, доказу теореми, демонстрація способу роботи на станку і інш.). І. м. навчання - одні з якби. економних способів.
Кожна вагома структурна частина курсової "Внутрішньогрупові взаємини та їх вплив на соціальну адаптацію учнів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

СКОРНЯКОВ-ПИСАРЕВ Григорій Григорійович - (1696, Москва, - 1747), воен. і политий. діяч, організатор шк. справи. У 1697 - 98 вивчав механіку, математику і инж. позов-у в Берліні. З 1700 на воен. службі. У 1711 - 19 за дорученням Петра I проводив гидротехн. і геодезич. роботи. У 1725 генерал-майор, отримав посаду обер-прокурора Сенату. За участь в змові проти А. Д. Менши-кова (1727). був засланець на Камчатку. У 1731 по уявленню В. І. Берінга переведений в Охотськ, в 1743 повернений з посилання. Після указу про створення гос. цифирних шкіл (1714). ці уч. закладу в Москві, Пськове, Новгороде, Вологде знаходилися у ведінні С.-П. З. Зейсс-Инкварт, Артур - (Seyss-Inquart), (1892-1946), один з лідерів націонал-соціалізму, австрієць. Народився 22 липня 1892 в Штаннерне, недалеко від Іглау, Богемія. Під час 1-й світової війни служив в Тирольському кайзеровском полку, був неодноразово поранився. Після війни Зейсс-Инкварт, хоч і що не перебував членом австрійської нацистської партії, став ярим прихильником приєднання Австрії до Німеччини. У 1937 канцлер Курт фон Шушніг, який вважав Зейсс-Инкварта набожною людиною, ввів його до складу Державної ради (статсрата) і доручив йому встановлення зв'язків з національною опозицією. 12 лютого 1938 Гитлер. СКОПАС - (Sko?)(pas), грецький скульптор і архітектор 4 в. до н. е. Можливо, син і учень Арістандра. Працював в Тегеє (нині Піалі), Галікарнасе (нині Бодрум) і інш. містах Греції і Малій Азії. Керував спорудою храму Афіни в Тегеє (Пелопоннес), який зберігся лише в обломках. На східному фронтоні храму було зображене міфічне полювання на Калідонського вепра, на західному - поєдинок героя Телефа з Ахиллом. Збереглися голова Геракла, воїни, мисливці і вепр, а також фрагменти чоловічих статуй і жіночий торс, ймовірно учасниці полювання Аталанти. У одному з фрагментів - голові пораненого воїна - уперше в.
У вступі курсової "Внутрішньогрупові взаємини та їх вплив на соціальну адаптацію учнів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Чайковський Михайло Станіславович - Чайковський (Михайло Станіславович, Czajkowski, інакше Садик-паша, 1808 - 1886) - польський письменник і емігрант, родом з України. У 1831 р. брав участь в польському повстанні. Після падіння Варшави відправився в Париж. Французький уряд послав його як таємний агент в Константінополь. У 1851 р. він поступив на турецьку службу і прийняв іслам. Під ім'ям Могаммед Садика Ч., у розділі так званих султанских козаків, брав участь у війні проти Росії (1853 - 1856). У 1873 р. перейшов в православ'я і отримав дозвіл поселитися у Києві. Покінчив життя самогубством в своєму чернігівському маєтку. Расськази Ч.

Фігурін Олексій Євдокимович - Фігурін (Олексій Євдокимович) - медико-хірург і мандрівник (1793 - 1851). У 1815 р. закінчив курс наук в санкт-петербургской медико-хірургічній академії. У 1820 р. відправився в кругосвітнє плавання як лікар при експедиції, спорядженій під начальством лейтенанта П.Ф. Анжу, для опису північно-східних берегів Сибіру і Ледовітого океану; Ф. зібрав багатий науковий матеріал, переважно по природній історії і етнографії відвіданих ним країн, і частиною надрукував його в "Записках", що видавалися адмиралтейским департаментом (1825, тому V) під заголовком: "Видобування із. КОМУНІЗМ - (від лати. commи - nis - загальний) - 1. Ідеологія, прихильники якої виступають за побудову суспільства без держави, класової експлуатації і приватної власності. 2. Лад, грядущий, на думку марксистів, на зміну капіталістичної суспільно-економічної формації. Ідеї соціальної справедливості вже в глибокій древності вмотивовували діяльність цілих груп, станів, класів, визначали соціальну психологію масових рухів, бунтів, повстань і ставали причинами появи ересей, сект, політичних організацій. Протокоммунистические ідеї соціального пристрою виявлялися як в міфах про "золотий.
Список літератури курсової "Внутрішньогрупові взаємини та їх вплив на соціальну адаптацію учнів" - більше 20 джерел. Вайнштейн Арон Ісаакович - (23 листопада 1877, Вільно - 12 лютого 1938, Москва). З сім'ї прикажчика. У 1897 закінчив єврейський Вчительський інститут в Вільно. З революційним рухом пов'язаний з 1893; соціал-демократичну роботу вів в Вільно, Варшаві. Член Бунда з 1897. Делегат 5-го (Лондонського) з'їзду Російської соціал-демократичної робочої партії (РСДРП) (1907) і трьох її конференцій. На 4-м з'їзді Бунда (1901) вибраний членом ЦК (залишався їм до 1921). Неодноразово зазнавав репресій. У 1914 - 17 в посиланні, займав центристську, потім оборонческую позицію. Після Лютневої революції 1917 член виконавчого комітету і. БАГАТОНАЦІОНАЛЬНА ДЕРЖАВА - держава, в якій жоден з народів, що проживають на території даної держави, не має домінуючої позиції. Іншими словами, зберігається міжнаціональний паритет, коли жодна національність не може вважатися етнічною більшістю. По міжнародних стандартах багатонаціональних вважається держава, коли в ньому немає етнічних груп, що становлять більш двох третин населення. Зі слів кукловод Російська Федерація є багатонаціональною державою. При цьому дані будь-якого перепису населення покажуть, що Російський народ складає переважну більшість - більше за 80 % населення країни. При цьому якщо вважати разом з.

МАНІПУЛЮВАННЯ ПОЛІТИЧНЕ - (фр. manipulation - махинация) - система способів психологічного впливу на масу, які політичні власті використовують з метою політичного обману, впровадження в свідомість нарда ілюзорних уявлень про політичне життя. Маніпулювання в політиці має глибоке гносеологічне коріння, оскільки політика є область складна, часто прихована від ока простих людей, надзвичайно суперечлива, і може бути брехливою, аморальною, нечесною і т.п. Тому зрозуміти простій людині політичні події, їх пояснити, оцінити - досить складно. Не випадково багато які люди, будучи об'єктом маніпуляцій, не прагнуть вийти з цього плану.
Посилання в тексті роботи "Внутрішньогрупові взаємини та їх вплив на соціальну адаптацію учнів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ИНТРОСПЕКТИВНАЯ ПСИХОЛОГІЯ - один з ведучих напрямів в психології кон. 19 - нач. 20 вв., що поклало в основу психологич. дослідження метод самонаблюдения (интроспекции). Гл. представники - Вундт і Тітченер. У розвиненій ними концепції "аналитич. интроспекции" власне самоспостерігання як спостереження, здійснюване в умовах психологич. експерименту і задовольняючого осн. принципам науч. методу, було протипоставити "внутр. сприйняттю", що протікає в єств. умовах (Вундт, 1888). З інш. сторони, самонаблюдению, що проходить при наївній, буденній установці спостерігача, протиставлялося. ХОМА АКВІНСЬКИЙ (1225 або 1226 - 74) - середньовічний католицький теолог, чернець-домініканець, учень Альберта Великого, в 1323 був зарахований до лиця святих (названий Аквінатом по місцю народження в Аквіо поблизу Неаполя). Об'єктивно-ідеалістична філософія Ф. А. склалася в результаті теологічної інтерпретації учення Арістотеля, пристосування арістотелізма до християнського віровчення. Обробка арістотелівської філософії Аквінатом йшла по лінії вихолощення її матеріалістичних ідей і посилення ідеалістичних елементів (вчення про нерухомий світовому перводвігателе і ін.). Значний вплив на філософію Ф. А. надало і учення неоплатонізма. У. БАЗА ДАНИХ - сукупність відомостей, що зберігаються в запам'ятовуючих пристроях ЕОМ. Ця сукупність виступає як початкові дані задачі, що вирішуються в процесі функціонування АСУ, систем обробки даних, інформаційних і обчислювальних систем. Головною метою створення Б. д. є усупільнювати функція оновлення, ведіння і поповнення інформації, що зберігається, а також виконання довідкової функції. Б. д. в цих системах є однією з основних структурних компонент і призначена для інформаційного забезпечення задач, що вирішуються в умовах колективного користування інформації, що зберігається. Основною характерною.

Маревні ідеї самоуничижения (депресивне марення) - Марення самоуничижения, самозвинувачення, провинності - вельми близькі за клінічним змістом патологічні ідеї про свої уявні помилки, неіснуючі гріхи, незавершені злочинах ("я в житті не зробив нічого хорошого", "я не на що не придатна людина"). Дані хворі дуже часто упевнені, що своїми помилками і вчинками вони погубили не тільки своє життя, але і життя своїх близьких, що вони "всім в тягар", "об'їдають навколишніх". Для них характерне також очікування покарання, переконаність в його необхідності або неминучості ("немає такої кари, яка б відповідала моїм. ОФТАЛЬМОПЛЕГИЯ - параліч м'язів ока, викликаний поразкою иннервирующих їх нервів, ядер або корінців. Розрізнюють повну і часткову офтальмоплегию. При повної офтальмоплегии здивовуються як зовнішні м'язи ока (прямі, косі і що підіймають верхню повіку), так і внутрішні, що здійснюють розширення і звуження зіниці. Часткова офтальмоплегия може бути зовнішньою, коли в патологічний процес залучені зовнішні м'язи ока, і внутрішньої, коли паралізується тільки внутрішня мускулатура ока. Розрізнюють також интернуклеарную офтальмоплегию, що є слідством поразки заднього подовжнього пучка і що виражається у. НАОЧНО-ОБРАЗНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ - дія, що включає різного роду маніпуляції з образами-уявленнями (див. Маніпулювання образом), що активно виконується в сфері, свідомості. Це і сукцессивное (розгорнене у часі) сприйняття, і всякого роду вимірювальні операції, і уявне "обертання", перебудови образів. У діяльності оператора вельми часто зустрічаються дії по маніпулюванню наочними образами. Такі маніпуляції здійснюються, напр., при ототожненні об'єктів, розташованих під різними ракурсами і відображених в різних системах координат і масштабах, при уявному структуруванні інформаційного поля. Встановлено, що параметри таких Н. КОНТРОЛЬ СОЦІАЛЬНИЙ - система способів впливу суспільства і груп соціальних на особистість для регуляции її поведінки і приведення його у відповідність із загальноприйнятими в цій спільності нормами. Служить рішенню двуединой задачі - досягненню і підтримці стабільності соціальної системи, елементом якої є контрольований індивід, і забезпеченню позитивного розвитку цієї системи. Об'єктом уваги психології насамперед є контроль соціальний, що реалізовується групами соціальними. Вплив контролю більш усього випробовують на собі індивіди, чию поведінку можна характеризувати як девіантне (що не відповідає нормам груповим).