Вихованість школярів як умова попередження відхилень у поведінці

(курсова робота з педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Важковиховувані діти як педагогічна проблема ... 4
Розділ 2. Специфіка, вікові особливості і причини виникнення відхилень у поведінці ... 12
2.1. Специфіка девіантної поведінки у підлітковому віці ... 12
2.2. Вікові особливості підлітків як фактор виникнення девіантної поведінки ... 15
2.3. Причини виникнення девіантної поведінки у підлітків ... 17
Розділ 3. Педагогічна занедбаність і шляхи її запобігання ... 29
Висновки ... 36
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Вихованість школярів як умова попередження відхилень у поведінці" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Вихованість школярів як умова попередження відхилень у поведінці"

Курсова робота "Вихованість школярів як умова попередження відхилень у поведінці" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Вихованість школярів як умова попередження відхилень у поведінці", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Вихованість школярів як умова попередження відхилень у поведінці" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Вихованість школярів як умова попередження відхилень у поведінці" і призначений виключно для пошукових систем.

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ - (ТСО), кошти навчання, що складаються з екранно-звукових носіїв уч. інформації і апаратура, з допомогою до-ой виявляється ця інформація. Екранно-звукові кошти (ЕЗС). поділяють на звукові (ауди-тивні) - грамзаписи, магнітні записи уч. матеріалів, радіопередачі; екранні (візуальні) - "німі" кінофільми і кинокольцовки, диафильми, серії діапозитивів, транспаранти (плівки з нанесеним на них мал.). для графопроектора, набори і отд. зобразить, матеріали для епипроекции; власне екранно-звукові (аудіовізуальні) - звукові кінофільми, телепередачі; озвучені диафильми, серії. Наркотики - У природі існує немало речовин, здатних надавати на психіку людини наркотична дія. Наркотичними властивостями володіють речовини, що містяться в коробочках снотворного маку (що витік з надрізів на недозрілих коробочках маку молочний сік після висихання називається опіумом), речовини, що містяться в різних частинах індійських конопель (гашиш), в листі американського чагарника кока, в деяких отруйних грибах і т.д. Ряд наркотичних речовин отриманий штучним шляхом - етиловий спирт, хлороформ, хлоралгидрат, снотворні кошти типу люминала, транквілізатор. Наркотичні речовини широко застосовуються в. КИЛПАТРИК Уїльям Херд - (20.11.1871, Уайт-Плейнс, шт. Джорджія, - 13.2.1965, Нью-Йорк), амер. педагог, учень і послідовник Дж. Дьюї. Освіту отримав в Мерсеровськом ун-ті (1891) і ун-ті Джонса Хопкинса. У 1890-х рр. почав працювати шк. вчителем в шт. Джорджія; викладав в Мерсеровськом ун-ті (1897 - 1906), в 1903 - 05 його президент. У 1909 - 38 викладач, проф. пед. про коледжа Колумбійського ун-та (Нью-Йорк). Розроблена ним пед. система ("експериментализм") спирається на філософію прагматизму і психологію бихевиоризма. К. відкидав традиц. школу, засновану на передачі учням готових знань поза зв'язком. КОРНИЛОВ Костянтин Миколайович - [24.2(8.3). 1879, Тюмень, - 10.7.1957, Москва], психолог, д. ч. АПН РСФСР з 1943, д-р пед. наук, проф. (1921). Закінчив Омськую вчительську семінарію (1898) і Моськ. ун-т (1910). У 1898 - 1905 нар. вчитель в Сибірі. З 1910 науч. співробітник психол. ин-та Моськ. ун-та, з 1916 приват-доцент ун-та. У 1921 за дорученням Наркомпроса К. організував пед. ф-т 2-го МГУ і був призначений його деканом і проф. кафедри психології. У 1923 - 30 і 1938 - 41 директор НДІ психології. У 1944 - 50 віце-през. АПН РСФСР. Ред. ряду пед. і психол. журналів. На 1-м (1923) і 2-м (1924) Всерос. з'їздах по психоневрології.
Кожна вагома структурна частина курсової "Вихованість школярів як умова попередження відхилень у поведінці" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

СТАТУТ освітньої установи - - документ, що визначає порядок діяльності освітньої установи. У У. вказуються: найменування, місце знаходження (юридична, фактична адреса), статус, засновник і організаційно-правова форма освітньої установи; цілі освітнього процесу, типи і види програм, що реалізовуються; осн. характеристики освітнього процесу (мова, на якій ведеться навчання і виховання; порядок прийому учнів, вихованців; тривалість навчання на кожному етапі; порядок і основи відрахування учнів; система оцінок при проміжній атестації, форми і порядок її проведення; режим освітньої установи; наявність платних. Олігер Микола Фрідріхович - Олігер, Микола Фрідріхович - письменник. Народився в 1882 р. Вчився в омской гімназії, але курсу не кінчив, внаслідок участі в політичному безладді. Перший збірник його розповідей вийшов в 1907 р. Талант Олігера чисто белетристичний; творчість його образна, жива, іноді яскрава; недоліком його є нерівність, нестійкість: поруч з речами цілком зрілими у нього попадаються і дуже слабі, бліді, необроблені. Велике достоїнство розповідей Олігера - їх свіжість, і своєрідність; можливо, що він цим зобов'язаний впливу такої самобутньої країни, як Сибір, його батьківщина. По манері листа Олігер. Карамишеви - Карамишеви - російські дворянські роди. Предок їх, татарин Карамиш, виїхав в Москву на початку XV в. Дві гілки, що відділилися від цього роду внесені в VI частину родовідних книг губерній Пськовської, Тверської і Тамбовської (Гербовник, III, 34). Більш відомі з Карамишевих: 1) Андрій Васильович, дворянин, в 1492 р. був посланий в Горб і в Новгородок переписувати і расчислять сохам землі; в 1496 р. відправлений в Вильну першим конюшим при княжні Олені Іоанновне. 2) Василь Васильович, дворянин, в 1488 р. був відправлений до угорського короля Матфею, якого Іоанн III сповіщав про підкорення Твері.
У вступі курсової "Вихованість школярів як умова попередження відхилень у поведінці" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Південна Америка - Південна Америка (South America), юж. частина амер. материка. У 1816-25 рр. більшість исп. володінь в Ю.А. отримали незалежність в боротьбі під керівництвом Симона Болівара і Хосе де Сан-Мартина. Згодом на їх місці утворилося дев'ять незалежних гос-в: Венесуела, Колумбія, Еквадор, Перу, Болівія, Чілі, Аргентина, Уругвай і Парагвай. Отримали незалежність: Бразілія від Португалії в 1822 р., Британська Гвіана від Великобританії в 1966 р. (стала називатися Гайана), Суринам від Нідерландів в 1975 р., Франц. Гвиана залишається під управлінням Франциї.Контінент зберігав политий, незалежність протягом.

Сперанський, М. М. - (1772 - 1839) - відомий державний діяч часів Олександра I, син священика. Закінчивши петербургскую семінарію, був деякий час вчителем математики і фізики, але невдовзі кинув викладацьку роботу і поступив на службу в канцелярію генерала-прокурора Куракина. Після вступу на престол Олександра I Сперанський отримує звання статс-секретаря. У 1802 р. він поступає на службу в міністерство іноземних справ. Тут Сперанським був складений його славнозвісний "План державних перетворень". Основні риси цього плану полягали в наступному: встановлення законодавчих зборів, відповідальність уряду. ЦИВІЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО - сукупність громадян держави, а також комплекс самоорганизующихся і самоуправляемих суспільних інститутів, реалізуючий приватні права і свободи цих громадян і, як правило, юридично держави, що регламентуються зі сторони. До інститутів цивільного суспільства відносять сім'ю, бізнес, освітні, інформаційні і релігійні установи, громадські організації і асоціації, місцеве самоврядування і інші структури, хоч з приводу того, які саме інститути відносити до цивільного суспільства, існує маса суперечок. Мабуть, уперше термін був вжитий в XVI в. в одному з французьких коментарів до.
Список літератури курсової "Вихованість школярів як умова попередження відхилень у поведінці" - більше 20 джерел. Штернберг Павло Карлович - (21 березня 1865, Орел, - 1 лютого 1920, Москва). З сім'ї залізничного підрядчика. Закінчив фізико-математичний факультет Московського університету (1887); астроном-спостерігач обсерваторії Московського університету; професор (з 1914 заслужений екстраординарний, з 1917 - ординарний). Член РСДРП з 1905 (в соціал-демократичному русі з 1904), більшовик (партійний псевдонім - Місячний). У 1906 - 08 член Військово-технічного бюро МК РСДРП (в обсерваторії зберігав зброю і боєприпаси, налагодив в Сокольниках виготовлення ручних бомб; в 1907 - 08 під виглядом вимірювання аномалії сили тягаря. ПРЕЗИДЕНТ - (лати. praesidens - такий, що сидить попереду) - виборний глава держави, покликаний провести політику, направлену на стабілізацію і упорядкування життєдіяльності суспільства і держави, поліпшення життя народу. У залежності від форми правління визначаються його положення і роль в суспільстві і державі. У президентських республіках він обирається шляхом прямих або непрямих виборів парламентом, але після обрання наділяється значними повноваженнями і не може бути зміщений законодавчим органом, крім випадків, вказаних в конституції. У президентських республіках президент є основоположним.

ХАНТИНГТОН Самюель Філліпс - (1927) - ведучий американський політолог, директор Інституту стратегічних досліджень в Гарвардськом університеті. Займав пост координатора в області планування при Пораді національної безпеки в адміністрації президента Дж. Картера (1977-1978). Член поради Американської асоціації політичних наук в 1969-1971 рр., її віце-президент в 1984-1985 рр., президент з 1985 по 1987 р. На думку Хантінгтона, світовий порядок в XXI в. буде визначатися взаємодією різних культур-цивілізацій, межі яких співпадають з межами ареалів поширення певних мов і стилів життя. Цивілізація, по Хантінгтону, - найвища культурна освіта.
Посилання в тексті роботи "Вихованість школярів як умова попередження відхилень у поведінці" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ВИЗНАЧЕННЯ ОСТЕНСИВНОЕ - (від лати. ostentus - показуючий, виставляння напоказ) - неявне визначення, що розкриває зміст поняття шляхом безпосереднього показу, ознайомлення що навчається з предметами, діями і ситуаціями, що означаються даним поняттям. Напр., утрудняючись визначити, що являє собою зебра, ми можемо підвести того, що питає до клітки із зеброю і сказати: "Це і є зебра". О. про. не є чисто вербальним, оскільки включає не тільки слова, але і певні дії. О. про. нагадує звичайне визначення контекстуальное. Але контекстом у випадку О. про. є не уривок якогось тексту, а ситуація, в якій зустрічається. ДИАЛОГИЗМ - напрям в філософії першої половини 20 в., що ставило метою створення нового типу рефлексії на основі діалогу - як відношення до Іншого як до "Ти". К Д. передусім відносяться роботи Розенцвейга, О. Розенштока-Хюсси, Ф. Ебнера, Бубера і Бахтіна. Важливу роль в становленні Д. зіграв гурток "Патмос" в Берліні (1919-1923). Істотна частина проекту - критика, солипсически-монологічної мови класичної філософії, що передувала. Суть останнього фіксувалася як націленість обізнаного на об'єкти ( "Воно") або на самого себе ( "теоретичность"). Нове ж мислення повинно базуватися на "відношенні" (а не пізнанні). ШПАЛИНСКИЙ - Владислав Вікторович (1936-2003) - український психолог, фахівець в області педагогічної і соціальної психології. Канд. психологічних наук (1973), професор (1992). Закінчив філологічний факт Харківського державного ун-та. Працював викладачем мови і літератури, завучем, заст. директора по виховальній роботі, але його увагу завжди залучала психологія. Після закінчення аспірантури в МГПИ ім. В.І. Леніна захистив канд. дисс. на тему: Експериментальне психологічне дослідження групової згуртованості, присвячену дослідженню згуртованості, як ціннісної ориентационного єдності (ЦОЕ) колективу. У.

Синдром "ригидного людини" - Син.: Синдром "задеревеніти людини". Синдром Мерша-Вольтмана. Прогресуюча симетрична мишечная ригидность, що виявляється звичайно у чоловіків у віці 20-40 років. Напруження м'язів і хворобливі мишечні спазми наростають протягом декількох тижнів або місяців. Передусім вони виявляються на тулубі, але невдовзі розповсюджуються на шию, кінцівки. Різко обмеженою стає рухливість хребта, формуються гиперлордоз, сколиоз поясничного і нижнегрудного його відділів, утрудняється ходьба. Патологічна установка тулуба посилюється вертикализацией таза (симптом "вичавленого таза"). Нарівні з. ВЕРТГЕЙМЕР МАКС - (Wertheimer, 1880-1943) - ньому. і амер. психолог, фундатор гештальт-психології. У своєму славнозвісному експериментальному дослідженні уявного руху (1912), початком" гештальт-психології, що вважається "як напряму, В. піддав експериментальній і теоретичній критиці теорії сприйняття, що існували, що базувалися на принципі елементаризма (властивості цілої пояснюються на основі знання властивостей елементів). У цей період своєї творчості для пояснення феномена уявного руху і інш. явищ цілісності сприйняття В. використовує принцип фізіологічного і психічного изоморфизма. ЕЛІТИ ТЕОРІЇ - соціально-філософські концепції, що затверджують, що необхідні елементи соціальної структури будь-якого суспільства - еліта (вищий, привілейований шар або шари, що здійснює функції управління, розвитку науки і культури) і інша маса людей. Виразниками подібного роду ідей були Платон, Макиавеллі. Як певна система поглядів Е. т. були сформульовані в ХХ в. В. Парето і Г. Моська (Італія). В. Парето (1848-1923), творець теорії еліти, вважав, що соціальна поведінка людей залежить від розуму і від ірраціональних рівнів психіки. Як люди відрізняються за биопсихологическим якостями, так і суспільство. УИСДОМ - Уїздом (Wisdom) Джон (р. 1904) - англійський філософ і психолог. Один з фундаторів і лідерів терапевтичного напряму лінгвістичної філософії. Під впливом ідей Б. Рассела, Л. Вітгенштейна і 3. Фрейд прийшов до висновку, згідно з яким основною задачею філософського дослідження повинне бути прояснення виразів мови буденного життя. Запропонував вважати джерелом традиційних філософських проблем несвідомі психічні процеси (потяга і прагнення людей). Здійснив зближення лінгвістичної філософії і психоаналізу. Запропонував розуміння філософських теорій як схожих на висловлювання невротиков.