На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Виникнення і розвиток соціології як науки

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Соціологія як наука та її предмет ... 5
1.1. Поняття соціології та її предмет ... 5
1.2. Місце соціології в системі суспільствознавства, її зв'язок з іншими науками ... 8
Розділ 2. Огюст Конт і Герберт Спенсер - основоположники соціології - самостійної науки ... 11
2.1. Передумови виникнення соціології як окремої науки ... 11
2.2. Анрі Сен-Симон: наука про людину ... 14
2.3. Соціологія Огюста Конта ... 15
2.4. Соціологія Герберта Спенсера ... 20
Розділ 3. Особливості подальшого розвитку соціології як науки ... 25
Висновки ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Виникнення і розвиток соціології як науки" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Виникнення і розвиток соціології як науки"

Курсова робота "Виникнення і розвиток соціології як науки" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Виникнення і розвиток соціології як науки", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Виникнення і розвиток соціології як науки" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Виникнення і розвиток соціології як науки" і призначений виключно для пошукових систем.

ШКОЛА загальноосвітня - уч. установа, базовий елемент образоват. системи. У цій якості дисциплін: пед., ист., демографич., соціологія, і інш. Тільки в педагогіці проблематика Ш. займає цілком самостоят. місце. Изученность разл. аспектів діяльності Ш. в отеч. науці нерівномірна. Повніше усього розроблені питання внутр. організації Т., менш - проблеми Ш. як частини освітньої системи країни, і менш усього - соціальні і етнонац. характеристики Ш., проблематика її загальної социо-культурної ефективності. Ця нерівномірність може пояснюватися специ-фич. особливостями становлення совр. отеч. пед. науки, неоднакової на разл. ВЕНТЦЕЛЬ Костянтин Миколайович - [24.11(6.12). 1857, Петербург, - 10.3.1947, Москва], педагог, теоретик і пропагандист. вільного виховання. Вчився в Технол. ин-ті (1875 - 76) і Петерб. ун-ті (1876 - 77). З 1880 учасник рев. народнич. руху (в 1885 арештований в Воронеже, висланий). З 1891 працював в статистич. відділенні Моськ. гір. управи. З 1919 в Воронеже: викладав в пед. технікумі і ун-ті, був організатором і викладачем Ін-та нар. освіти. З 1922 в Москві, на пенсії. У кн. "Етика і педагогіка творчої особистості" (т. 1 - 2, 1911 - 12) В. виділяв 3 найважливіші сфери людської діяльності: етичну, направлену на. Загартування - Наш організм постійно знаходиться в тісному зв'язку і взаємодії із зовнішньою середою. Незважаючи на зміну навколишнього оточення, температури, вогкості, атмосферного тиску і інш. організм зберігає постійність своєї внутрішньої середи. Загартування не тільки профілактичний засіб проти простудних захворювань. Воно нормалізує порушені функції організму, насамперед діяльність сердечно-судинної системи і Ц.Н.С. Завдяки швидкій зміні сосудосуживающих і судинорозширювальний реакцій при загартовуючих процедурах відбувається хороше тренування кровоносних судин, поліпшується. МОЛОДЬ - - соціально-демографічна група, виділена на основі зумовлених віковими особливостями соціального положення людей, їх місця і функцій в соціальній структурі суспільства, інтересів і цінностей. М. часто розглядають як перехідний період між дитинством і взрослостью. У цьому значенні виділяються дві стадії М.: отроцтво (підлітковий вік) і юність. Хронологічні межі молодості визначаються в залежності від особливостей історичного розвитку, культури, способів і форм социализации даного людського співтовариства. Протягом історії людства вікова періодизація М. часто змінювалася. Істотну коректива у.
Кожна вагома структурна частина курсової "Виникнення і розвиток соціології як науки" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

БЕРК Фредерік Лістер - (1.9.1862, Бленім, Онтаріо, Канада, - 12.6.1924, Кентфілд, Каліфорнія, США), амер. педагог. Закінчив Каліфорнійський ун-т (1883). Працюючи журналістом (1883 - 89), захопився психологією; викладав в школах шт. Каліфорнія (1889 - 91); вивчав психологію під керівництвом Г. С. Холла в Кларкськом ун-ті (закінчив в 1898). Займаючи пост президента нормальних шкіл м. Сан-Франциско (1899 - 1924), вів активні пошуки шляхів індивідуалізації навчання в нач. школі. Розробив оригин. систему індивід, навчання. Б. створив уч. допомоги для самостоят. роботи учнів, що дозволяють їм засвоювати мат-л в собств. темпі. САНД - (Sand) Жорж (справжнє ім'я Аврора Дюпен, в заміжжі Дюдеван; 1804, Париж - 1876, Ноан, департамент Ендр), французька письменниця. Народилася в дворянській сім'ї, рано вийшла заміж. У 1831 м., залишивши чоловіка, виїжджає в Париж, де бере активну участь в житті артистичної і літературної богеми. Тоді ж взяла собі псевдонім Жорж Санд (від імені співавтора - журналіста Жюля Сандо). Ранні романи Ж. Санд відрізняє умовність сюжету, їх персонажі позбавлені психологічній достовірності: "Індіана", "Валентина" (обидва - 1832), "Лелія" (1833). У цей період. СТАРОДУБОВ Володимир Іванович - (17.05.1950). Міністр охорони здоров'я Російської Федерації в уряді Е. М. Прімакова з 30.09.1998 м. по 12.05.1999 м. Народився на станції Кособродськ Каргопольського району Курганської області. Освіту отримав в Свердловськом державному медичному інституті (1973). Кандидат медичних наук, доцент. З 1973 р. в медичних установах Свердловської області. У 1981 - 1989 рр. інструктор відділу науки і учбових закладів Свердловського обкому КПРС, потім заступник, перший заступник завідуючого головного управління охорони здоров'я виконкому Свердловського обласної Ради народних депутатів. З 1989 р. в.
У вступі курсової "Виникнення і розвиток соціології як науки" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Аггеєв Костянтин Маркович - Аггеєв, Костянтин Маркович, народився в 1868 році, духовний письменник, священик, син селянина Тульської губернії; освіту отримав в київській духовній академії. Складається законовчителем санкт-петербургской Ларінської чоловічої гімназії і викладачем богословия і церковного права на вищих жіночих історико-літературних і юридичних курсах. А. був одним із засновників "Братства церковного оновлення" в СПб. і "СПб. релігійно-філософського суспільства", членом яких складається і тепер. Був співробітником "Церковного Вісника", де вмістив ряд статей з церковно-суспільних питань, і журналу "Повік";.

Регель Василь Едуардович - Регель (Василь Едуардович, народився в 1857 р.) - історик; дістав освіту в реформатском училищі і в Санкт-Петербургском університеті по історико-філологічному факультету; в 1892 р. отримав міру магістра загальної історії; складається приват-доцентом Санкт-Петербургского університету і редактором журналу "Візантійський Літопис", що видається при Імператорській Академії Наук. Головні труди Регеля: "Засновницькі грамоти Пражської єпархії" ("Збірник статей по слов'янознавству", СПб., 1883), "Про одну похоронну печеру в Віфінії" ("Журнал Міністерства. Бош Євгена Богданівна - [11 серпня 1879, згідно з автобіографією, містечко Очаков, по жандармських документах - сіло Адрагиолі (Аджіголь) Одеського повіту Херсонської губернії, - 5 січня 1925]. Батько з німців-колоністів, механік, землевласник, мати з молдавських дворян. Бош в 16-літньому віці вийшла заміж за сина власника невеликої фургонной майстерні в м. Вознесенське (Херсонської губернії). Незважаючи на народження двох дочок і сімейні турботи, закінчила екстерном гімназію, продовжила самоосвіта, готуючись до здачі екзаменів на звання народного вчителя. У кінці 90-х рр. XIX віку познайомилася з.
Список літератури курсової "Виникнення і розвиток соціології як науки" - більше 20 джерел. Курдська робоча партія - (Kurdistan Workers Party, Kurdish Separatists, Mesopotamian Army) - КРП. Створена в 1978, спочатку орієнтувалася на політичну діяльність. Розділ (до 1999) і творець КРП - Абдулла Оджалан. КРП - організація марксистського глузду "з курдской специфікою". Є військово-політичною організацією з бойовими структурами: Курдистанский національний фронт звільнення (ENRK), Столична група помсти, Народна визвольна армія Курдістана (ARGK). Спочатку програма передбачала будівництво суверенної курдского держави з парламентським пристроєм; в області економіки передбачалася націоналізація. ЛОББИРОВАНИЕ - Терміном "лоббирование" описується комунікація між деякою особою, діючою або від свого імені, або від імені клієнта і включеним в процес прийняття політичних рішень представником влади або державним органом з метою вплинути на характер рішень, що приймаються останніми. У США лоббирование - великий бізнес; в 1998 м. корпоративними клієнтами було витрачено порядку 700 мільйонів фунтів стерлінгів на оплату послуг чотирнадцяти тисяч офіційно зареєстрованих в Вашингтоні лоббістів (в середньому по 27 лоббістів на кожного члена конгресу). Для порівняння: в Великобританії річні доходи.

Аум Синріке - ("Вчення істини Аум", Японія) - АС. Релігійна секта, заснована Секо Асахарой в 1987. Асахара ставив задачу захопити владу спочатку в Японії, потім у всьому світі. Структура організації включала "міністерства" і "секретаріат", які повинні були стати основою майбутньої держави. У 1989 секта була офіційно зареєстрована японською владою, в 1990 взяла участь в місцевих виборах. У секту притягувалися люди спроможні, які могли пожертвувати значні кошти, але самі вони, як правило, залишалися на периферії організації. Ядро Аум складали молоді талановиті вчені.
Посилання в тексті роботи "Виникнення і розвиток соціології як науки" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. РАДЛОВ Ернст Леопольдович - (рід. 1854, Петербург - розум. 1928) - русявий. філософ, член-кореспондент Російської академії наук (з 1920), директор Петербургської публічної бібліотеки (1917 - 1924). Вважав себе послідовником філософії В. С. Соловьева, присвятив своєму вчителю ряд робіт, в т. ч. "Вчення Соловьева про свободу волі" (1911). Осн. наукові інтереси його знаходилися в області історії філософії. Радлов був великим знавцем філософії Арістотеля. Ним написані монографії "Етика Арістотеля" (1884) і "Про тлумачення Арістотеля" (1891); йому належать перші перекази "Феноменології духа" Гегеля (1913), за його участю видане. ПРЕРИВНОСТЬ І БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ - істотні характеристики, ті, що відображають протилежні, але взаємопов'язані властивості матеріальних об'єктів. П. характеризує дискретні стану матерії (планети, тіла, кристали, молекули, атоми, ядра і т. д.), міра її диференціації у вигляді окремих стійких елементів різних систем, якісно визначених структурних рівнів. Вона виражається також в стрибкоподібному характері процесу розвитку, зміни. Н., навпаки, виявляється в цілісності систем, що складаються з окремих дискретних елементів, в нескінченності їх зв'язків, поступовості зміни станів, плавному переході з- одного в інш. Для. F93.3 Розлад внаслідок сиблингового суперництва - Високий відсоток або навіть більшість маленьких дітей виявляють яку-небудь міру емоційних розладів, наступаючих услід за народженням молодшого сиблинга (звичайно наступного по рахунку). У більшості випадків цей розлад легкий, але суперництво або ревнощі після народження сибса можуть відрізнятися стійкістю. Потрібно відмітити: У цьому випадку сибси (полусибси) - це діти, які мають хоч би одного загального родителя (рідного або приймального). Діагностичні вказівки: Порушення характеризується поєднанням наступних ознак: а) очевидність існування суперництва сибсов і/або ревнощів; би) початок.

Катарсис - (catharsis) Термін "До." вживається в естетиці і в психології иск-ва застосовно до реакції глядача, а в психотер. - в зв'язку з вивільненням витісненого афекту або психич. енергії. У древньогрецький мові слово katharsis частіше за все означало "очищення", особливо від почуття провини. Однак найбільш відоме його вживання в період античності зустрічається в загадковому визначенні Арістотелем трагедії як дії (drama), що "здійснює шляхом співчуття і страху очищення (ДО.) подібних почуттів". У психоаналитической літературі цей термін уперше з'являється в "Дослідженнях істерії" (Studien uber Hysterie. ФУНКЦИОНАЛИЗМ - У психології: 1. Загальна і широко представлена точка зору, яка підкреслює, що аналіз мислення і поведінки повинен провестися швидше в поняттях їх функцій або корисності, чому в поняттях їх змісту. 2. Школа мислення, формально заснована в Чикагськом Університеті під керівництвом Енджелла і Карра в 1910-е і 1920-е роки. Хоч школа мислення в значенні 2 відображала багато які характеристики підходу в значенні 1, важливо їх розрізнювати. Формальна школа (значення 2) представляла певний програмний підхід до вивчення свідомості. Набір основних принципів був висунений Енджеллом і. ЛЕВИНА - Троянда Євгеніївна (р. 1908) -російський патопсихолог, доктор психологічних наук, професор. У 1928 р. під керівництвом Л.С. Виготського в складі п'ятірки студентів почала вести дослідження плануючої (випереджальної) мови дитини як засобу передбачення і регуляции дій. У 1936 р. завершила почату з ініціативи Виготського роботу на тему До психології дитячої мови в патологічних випадках, пов'язану з вивченням значень слів у дітей, страждаючих алалией (Автономна дитяча мова, 1936). Їй вдалося знайти експериментальний підхід до найскладніших питань смислової будови свідомості і межфункциональних зв'язків на. КВАЛИМЕТРИЯ - (від лати. qualis - якість, якої, якої якості і metreo - вимірюю) - наукова область, об'єднуюча кількісні методи оцінки якості, що використовуються для обгрунтування що приймаються при управлінні якістю продукції і стандартизації. Одним з напрямів в К. є ергономічна До., практичні задачі якої полягають в розробці методів визначення чисельних значень показників якості (див. Ергономічний показник якості), збору і обробки початкових даних для їх обчислень; методів визначення оптимальних значень показників якості різних видів продукції при їх стандартизації; єдиних принципів і методів оцінки рівня.