Виникнення і розвиток соціології як науки

(курсова робота з соціології)

Вступ.....3
Розділ 1. Соціологія як наука та її предмет.....5
1.1. Поняття соціології та її предмет.....5
1.2. Місце соціології в системі суспільствознавства, її зв'язок з іншими науками.....8
Розділ 2. Огюст Конт і Герберт Спенсер - основоположники соціології - самостійної науки.....11
2.1. Передумови виникнення соціології як окремої науки.....11
2.2. Анрі Сен-Симон: наука про людину.....14
2.3. Соціологія Огюста Конта.....15
2.4. Соціологія Герберта Спенсера.....20
Розділ 3. Особливості подальшого розвитку соціології як науки.....25
Висновки.....37
Література.....39

Для придбання курсової роботи "Виникнення і розвиток соціології як науки" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Виникнення і розвиток соціології як науки"

Курсова робота "Виникнення і розвиток соціології як науки" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Виникнення і розвиток соціології як науки", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Виникнення і розвиток соціології як науки" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Виникнення і розвиток соціології як науки" і призначений виключно для пошукових систем.

ШКОЛА загальноосвітня - уч. установа, базовий елемент образоват. системи. У цій якості дисциплін: пед., ист., демографич., соціологія, і інш. Тільки в педагогіці проблематика Ш. займає цілком самостоят. місце. Изученность разл. аспектів діяльності Ш. в отеч. науці нерівномірна. Повніше усього розроблені питання внутр. організації Т., менш - проблеми Ш. як частини освітньої системи країни, і менш усього - соціальні і етнонац. характеристики Ш., проблематика її загальної социо-культурної ефективності. Ця нерівномірність може пояснюватися специ-фич. особливостями становлення совр. отеч. пед. науки, неоднакової на разл. ВЕНТЦЕЛЬ Костянтин Миколайович - [24.11(6.12). 1857, Петербург, - 10.3.1947, Москва], педагог, теоретик і пропагандист. вільного виховання. Вчився в Технол. ин-ті (1875 - 76) і Петерб. ун-ті (1876 - 77). З 1880 учасник рев. народнич. руху (в 1885 арештований в Воронеже, висланий). З 1891 працював в статистич. відділенні Моськ. гір. управи. З 1919 в Воронеже: викладав в пед. технікумі і ун-ті, був організатором і викладачем Ін-та нар. освіти. З 1922 в Москві, на пенсії. У кн. "Етика і педагогіка творчої особистості" (т. 1 - 2, 1911 - 12) В. виділяв 3 найважливіші сфери людської діяльності: етичну, направлену на. Загартування - Наш організм постійно знаходиться в тісному зв'язку і взаємодії із зовнішньою середою. Незважаючи на зміну навколишнього оточення, температури, вогкості, атмосферного тиску і інш. організм зберігає постійність своєї внутрішньої середи. Загартування не тільки профілактичний засіб проти простудних захворювань. Воно нормалізує порушені функції організму, насамперед діяльність сердечно-судинної системи і Ц.Н.С. Завдяки швидкій зміні сосудосуживающих і судинорозширювальний реакцій при загартовуючих процедурах відбувається хороше тренування кровоносних судин, поліпшується. МОЛОДЬ - - соціально-демографічна група, виділена на основі зумовлених віковими особливостями соціального положення людей, їх місця і функцій в соціальній структурі суспільства, інтересів і цінностей. М. часто розглядають як перехідний період між дитинством і взрослостью. У цьому значенні виділяються дві стадії М.: отроцтво (підлітковий вік) і юність. Хронологічні межі молодості визначаються в залежності від особливостей історичного розвитку, культури, способів і форм социализации даного людського співтовариства. Протягом історії людства вікова періодизація М. часто змінювалася. Істотну коректива у.
Кожна вагома структурна частина курсової "Виникнення і розвиток соціології як науки" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

БЕРК Фредерік Лістер - (1.9.1862, Бленім, Онтаріо, Канада, - 12.6.1924, Кентфілд, Каліфорнія, США), амер. педагог. Закінчив Каліфорнійський ун-т (1883). Працюючи журналістом (1883 - 89), захопився психологією; викладав в школах шт. Каліфорнія (1889 - 91); вивчав психологію під керівництвом Г. С. Холла в Кларкськом ун-ті (закінчив в 1898). Займаючи пост президента нормальних шкіл м. Сан-Франциско (1899 - 1924), вів активні пошуки шляхів індивідуалізації навчання в нач. школі. Розробив оригин. систему індивід, навчання. Б. створив уч. допомоги для самостоят. роботи учнів, що дозволяють їм засвоювати мат-л в собств. темпі. САНД - (Sand) Жорж (справжнє ім'я Аврора Дюпен, в заміжжі Дюдеван; 1804, Париж - 1876, Ноан, департамент Ендр), французька письменниця. Народилася в дворянській сім'ї, рано вийшла заміж. У 1831 м., залишивши чоловіка, виїжджає в Париж, де бере активну участь в житті артистичної і літературної богеми. Тоді ж взяла собі псевдонім Жорж Санд (від імені співавтора - журналіста Жюля Сандо). Ранні романи Ж. Санд відрізняє умовність сюжету, їх персонажі позбавлені психологічній достовірності: "Індіана", "Валентина" (обидва - 1832), "Лелія" (1833). У цей період. СТАРОДУБОВ Володимир Іванович - (17.05.1950). Міністр охорони здоров'я Російської Федерації в уряді Е. М. Прімакова з 30.09.1998 м. по 12.05.1999 м. Народився на станції Кособродськ Каргопольського району Курганської області. Освіту отримав в Свердловськом державному медичному інституті (1973). Кандидат медичних наук, доцент. З 1973 р. в медичних установах Свердловської області. У 1981 - 1989 рр. інструктор відділу науки і учбових закладів Свердловського обкому КПРС, потім заступник, перший заступник завідуючого головного управління охорони здоров'я виконкому Свердловського обласної Ради народних депутатів. З 1989 р. в.
У вступі курсової "Виникнення і розвиток соціології як науки" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Аггеєв Костянтин Маркович - Аггеєв, Костянтин Маркович, народився в 1868 році, духовний письменник, священик, син селянина Тульської губернії; освіту отримав в київській духовній академії. Складається законовчителем санкт-петербургской Ларінської чоловічої гімназії і викладачем богословия і церковного права на вищих жіночих історико-літературних і юридичних курсах. А. був одним із засновників "Братства церковного оновлення" в СПб. і "СПб. релігійно-філософського суспільства", членом яких складається і тепер. Був співробітником "Церковного Вісника", де вмістив ряд статей з церковно-суспільних питань, і журналу "Повік";.

Регель Василь Едуардович - Регель (Василь Едуардович, народився в 1857 р.) - історик; дістав освіту в реформатском училищі і в Санкт-Петербургском університеті по історико-філологічному факультету; в 1892 р. отримав міру магістра загальної історії; складається приват-доцентом Санкт-Петербургского університету і редактором журналу "Візантійський Літопис", що видається при Імператорській Академії Наук. Головні труди Регеля: "Засновницькі грамоти Пражської єпархії" ("Збірник статей по слов'янознавству", СПб., 1883), "Про одну похоронну печеру в Віфінії" ("Журнал Міністерства. Бош Євгена Богданівна - [11 серпня 1879, згідно з автобіографією, містечко Очаков, по жандармських документах - сіло Адрагиолі (Аджіголь) Одеського повіту Херсонської губернії, - 5 січня 1925]. Батько з німців-колоністів, механік, землевласник, мати з молдавських дворян. Бош в 16-літньому віці вийшла заміж за сина власника невеликої фургонной майстерні в м. Вознесенське (Херсонської губернії). Незважаючи на народження двох дочок і сімейні турботи, закінчила екстерном гімназію, продовжила самоосвіта, готуючись до здачі екзаменів на звання народного вчителя. У кінці 90-х рр. XIX віку познайомилася з.
Список літератури курсової "Виникнення і розвиток соціології як науки" - більше 20 джерел. Курдська робоча партія - (Kurdistan Workers Party, Kurdish Separatists, Mesopotamian Army) - КРП. Створена в 1978, спочатку орієнтувалася на політичну діяльність. Розділ (до 1999) і творець КРП - Абдулла Оджалан. КРП - організація марксистського глузду "з курдской специфікою". Є військово-політичною організацією з бойовими структурами: Курдистанский національний фронт звільнення (ENRK), Столична група помсти, Народна визвольна армія Курдістана (ARGK). Спочатку програма передбачала будівництво суверенної курдского держави з парламентським пристроєм; в області економіки передбачалася націоналізація. ЛОББИРОВАНИЕ - Терміном "лоббирование" описується комунікація між деякою особою, діючою або від свого імені, або від імені клієнта і включеним в процес прийняття політичних рішень представником влади або державним органом з метою вплинути на характер рішень, що приймаються останніми. У США лоббирование - великий бізнес; в 1998 м. корпоративними клієнтами було витрачено порядку 700 мільйонів фунтів стерлінгів на оплату послуг чотирнадцяти тисяч офіційно зареєстрованих в Вашингтоні лоббістів (в середньому по 27 лоббістів на кожного члена конгресу). Для порівняння: в Великобританії річні доходи.

Аум Синріке - ("Вчення істини Аум", Японія) - АС. Релігійна секта, заснована Секо Асахарой в 1987. Асахара ставив задачу захопити владу спочатку в Японії, потім у всьому світі. Структура організації включала "міністерства" і "секретаріат", які повинні були стати основою майбутньої держави. У 1989 секта була офіційно зареєстрована японською владою, в 1990 взяла участь в місцевих виборах. У секту притягувалися люди спроможні, які могли пожертвувати значні кошти, але самі вони, як правило, залишалися на периферії організації. Ядро Аум складали молоді талановиті вчені.
Посилання в тексті роботи "Виникнення і розвиток соціології як науки" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. РАДЛОВ Ернст Леопольдович - (рід. 1854, Петербург - розум. 1928) - русявий. філософ, член-кореспондент Російської академії наук (з 1920), директор Петербургської публічної бібліотеки (1917 - 1924). Вважав себе послідовником філософії В. С. Соловьева, присвятив своєму вчителю ряд робіт, в т. ч. "Вчення Соловьева про свободу волі" (1911). Осн. наукові інтереси його знаходилися в області історії філософії. Радлов був великим знавцем філософії Арістотеля. Ним написані монографії "Етика Арістотеля" (1884) і "Про тлумачення Арістотеля" (1891); йому належать перші перекази "Феноменології духа" Гегеля (1913), за його участю видане. ПРЕРИВНОСТЬ І БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ - істотні характеристики, ті, що відображають протилежні, але взаємопов'язані властивості матеріальних об'єктів. П. характеризує дискретні стану матерії (планети, тіла, кристали, молекули, атоми, ядра і т. д.), міра її диференціації у вигляді окремих стійких елементів різних систем, якісно визначених структурних рівнів. Вона виражається також в стрибкоподібному характері процесу розвитку, зміни. Н., навпаки, виявляється в цілісності систем, що складаються з окремих дискретних елементів, в нескінченності їх зв'язків, поступовості зміни станів, плавному переході з- одного в інш. Для. F93.3 Розлад внаслідок сиблингового суперництва - Високий відсоток або навіть більшість маленьких дітей виявляють яку-небудь міру емоційних розладів, наступаючих услід за народженням молодшого сиблинга (звичайно наступного по рахунку). У більшості випадків цей розлад легкий, але суперництво або ревнощі після народження сибса можуть відрізнятися стійкістю. Потрібно відмітити: У цьому випадку сибси (полусибси) - це діти, які мають хоч би одного загального родителя (рідного або приймального). Діагностичні вказівки: Порушення характеризується поєднанням наступних ознак: а) очевидність існування суперництва сибсов і/або ревнощів; би) початок.

Катарсис - (catharsis) Термін "До." вживається в естетиці і в психології иск-ва застосовно до реакції глядача, а в психотер. - в зв'язку з вивільненням витісненого афекту або психич. енергії. У древньогрецький мові слово katharsis частіше за все означало "очищення", особливо від почуття провини. Однак найбільш відоме його вживання в період античності зустрічається в загадковому визначенні Арістотелем трагедії як дії (drama), що "здійснює шляхом співчуття і страху очищення (ДО.) подібних почуттів". У психоаналитической літературі цей термін уперше з'являється в "Дослідженнях істерії" (Studien uber Hysterie. ФУНКЦИОНАЛИЗМ - У психології: 1. Загальна і широко представлена точка зору, яка підкреслює, що аналіз мислення і поведінки повинен провестися швидше в поняттях їх функцій або корисності, чому в поняттях їх змісту. 2. Школа мислення, формально заснована в Чикагськом Університеті під керівництвом Енджелла і Карра в 1910-е і 1920-е роки. Хоч школа мислення в значенні 2 відображала багато які характеристики підходу в значенні 1, важливо їх розрізнювати. Формальна школа (значення 2) представляла певний програмний підхід до вивчення свідомості. Набір основних принципів був висунений Енджеллом і. ЛЕВИНА - Троянда Євгеніївна (р. 1908) -російський патопсихолог, доктор психологічних наук, професор. У 1928 р. під керівництвом Л.С. Виготського в складі п'ятірки студентів почала вести дослідження плануючої (випереджальної) мови дитини як засобу передбачення і регуляции дій. У 1936 р. завершила почату з ініціативи Виготського роботу на тему До психології дитячої мови в патологічних випадках, пов'язану з вивченням значень слів у дітей, страждаючих алалией (Автономна дитяча мова, 1936). Їй вдалося знайти експериментальний підхід до найскладніших питань смислової будови свідомості і межфункциональних зв'язків на. КВАЛИМЕТРИЯ - (від лати. qualis - якість, якої, якої якості і metreo - вимірюю) - наукова область, об'єднуюча кількісні методи оцінки якості, що використовуються для обгрунтування що приймаються при управлінні якістю продукції і стандартизації. Одним з напрямів в К. є ергономічна До., практичні задачі якої полягають в розробці методів визначення чисельних значень показників якості (див. Ергономічний показник якості), збору і обробки початкових даних для їх обчислень; методів визначення оптимальних значень показників якості різних видів продукції при їх стандартизації; єдиних принципів і методів оцінки рівня.