Вимоги до обліку конфіденційних документів

(курсова робота з документознавства)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження особливостей обліку конфіденційних документів.....5
1.1. Сутність конфіденційної інформації.....5
1.2. Особливості організації конфіденційного діловодства.....15
Розділ 2. Характеристика вимог до обліку конфіденційних документів.....21
2.1. Визначення складу конфіденційних документів.....21
2.2. Порядок обліку, зберігання і використання конфіденційної інформації.....29
Висновки.....40
Література.....43

Для придбання курсової роботи "Вимоги до обліку конфіденційних документів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Вимоги до обліку конфіденційних документів"

Курсова робота "Вимоги до обліку конфіденційних документів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Вимоги до обліку конфіденційних документів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Вимоги до обліку конфіденційних документів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Вимоги до обліку конфіденційних документів" і призначений виключно для пошукових систем.

МУЗИКА - уч. предмет в общеобразоват. школі, сприяючий розвитку муз. культури школярів. Занятія М. з школярами ставлять своєю метою пробудити інтерес до цього вигляду иск-ва, потребу в спілкуванні з достовірно худож. творами; навчити розуміти мову музики, виразно виконувати доступні муз. твору, формувати творчі здібності. Гл. задача предмета, як і масового музичного виховання, - вплив на духовний світ дітей, формування нравств. відношення до иск-ву. У отеч. педагогіці затвердився широкий соціальний погляд на вивчення музики як иск-ва, той, що розвиває традиції русявий. муз. культури (В. В. Стасов, А. Г. Іоганн Фрідріх Гербарт - (1776-1841) І. Ф. Гербарт - філософ, психолог, педагог. Погляди Гербарта сформувалися під впливом німецької філософії І. Канта, І. Г. Фіхте, Ф. В. Шеллінга, французьких мислителів XVIII у., вражень від педагогічних ідей І. Г. Песталоцци. Його "Загальна педагогіка, виведена з мети виховання" (1806) - перший досвід наукової побудови педагогічної теорії. Гербарт виводить свою педагогічну систему з філософії (целеполагание) і психології (кошти, методи освіти). Педагогіка мислиться їм тільки в науковій формі. Але це і наука, і мистецтво одночасне (як сума навиків, необхідних для. ДЕМКОВ Михайло Іванович - [12(24).3. 1859, хутір Скринний Прілукського повіту, нині Чернігівська обл., - 27.3.1939, Прілуки Чернігівської обл.], русявий. теоретик, історик і популяризатор педагогіки. По закінченні Київського ун-та (1881) викладав фізику і природознавство в Чернігівській дружин. гімназії і Глухов-ськом вчительському ин-ті. У 1905 - 11 директор Моськ. вчительського ин-та; з окт. 1911 директор нар. уч-щ Володимирської губ. З нач. 1890-х рр. публікував статті по педагогіці, дидактиці, історії педагогіки в журналах "Русявий. школа", "Рус.нач. вчитель", "Пед. КОН Ігор Семенович - (р. 21.5.1928, Ленінград), соціолог, філософ і психолог, акад. РАО (1993; акад. АПН з 1989), д-р филос. наук (1960), проф. (1963). Закінчив ист. ф-т ЛГПИ (1947); викладав в ряді ленингр. вузів, в т. ч. БРЕШУ (1957 - 67). З 1967 в установах АН, з 1973 в Москві. Поч. проф. Корнельского ун-та США. Досліджував проблеми історії соціології і філософії історії, теорії особистості і самосвідомості, психології і соціологій юнацького віку, етнографії дитинства, а також по людській сексуальності. У трудах "Соціологія особистості" (1967), "Відкриття "Я"" (1978) і інш. виявилися.
Кожна вагома структурна частина курсової "Вимоги до обліку конфіденційних документів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

АСАКИ Георге - [1(12).3.1788, Герца, нині в Чернівецької обл. України, - 12(24). І.1869, Ясси], молд. і рум. письменник, просвітник, вчений, педагог. Вчився (1803 - 12) в ун-тах Львова, Вени, Рима. Перебував на гос. службі у молд. господарей. У 1827 - 49 і 1856-1857 керував освітою в Молд. князівстві. Прихильник гос. шк. системи. Один з організаторів (1814) першого в краї проф. уч. заклади - курсів інженерів-землевпорядників (в Господар-ської академії в Яссах), де науч. дисципліни уперше почали викладати на рідній мові. Сприяв відкриттю гос. уч. закладів: гімназії в Яссах (1828), 6 нач. уч-щ (1832), школи. Бунге Олександр Олександрович - Бунге, Олександр Олександрович - зоолог і мандрівник, син Олександра Андрійовича Бунге. Народився в 1851 р. Освіту Бунге отримав в Дерпте; в 1870 р. поступив на медичний факультет, який закінчив в 1878 р. Звання доктора медицини отримав в 1880 р. Ще будучи студентом, надрукував "Ueber die Nachweisbarkeit eines biserialen Archipterygium bei Selachiern und Dipnoern" ( Jenaische Zeitscrift", т. VIII). Після відвідування Австрії, Італії і Німеччини (1876), Бунге, в званні понадштатного чиновника медичного департаменту міністерства внутрішніх справ (з 1882 по 1884 р.), взяв участь в експедиції на гирлі ріки. ПОСЛЕТРАПЕЗНОЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ (Біркат На-мазон) - Це одна із заповідей-наказів Тори*, бо сказано: "Будеш ти є і наситишся і благословиш Господа, Бога твого, за цю хорошу землю, яку Він дав тобі" (Втор. VIII, 10). Згідно із законом Тори заповідь ця обов'язкова тільки для того, хто вкушати хліба і їв його досхочу. Під хлібом маються на увазі вироби з пшениці або ячменю, гречки, вівса або ржи. А поняття "насичення" - індивідуально, але, згідно з Талмудом*, той, хто з'їв шматок хліба величиною не менше маслини, зобов'язаний благословити. Порядок П.Б.: перше - вдячність за їжу, друге - благословення за землю нашу, третє - Зодчому Ієрусаліма.
У вступі курсової "Вимоги до обліку конфіденційних документів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Промислова революція (переворот) - Промислова революція (переворот)(Industrial Revolution) (ок. 1750 - ок. 1850 рр.), зміни в орг-ции пром. произ-ва, к-рі перетворили Англію, а потім і інш. країни, перетворивши їх економіку изаграрной в індустріальну. Процес, що почався в Англії, став можливий завдяки поєднанню економ., политий, і суспільств, чинників в умовах внутр. миру і наявності капіталу. До того ж серйозні зміни в с.х. дозволили вивільнити селян для роботи на ф-ках і з-дах. П.р. з'явилася слідством введення совр. прогресивних методів произ-ва, в к-рих енергія пари замінила силу мускулів, вітру і води, а також рез-том зростання.

Голишев Іван Олександрович - Голишев, Іван Олександрович (1838 - 1897) - селянин-археолог, народився в слободі Мстере Вязниковського повіту, Володимирської губернії, в кріпосній сім'ї, що здавна займалася иконописанием. Навчившись грамоті в приходській школі, він поступив в Москві у вченні до літографа. Насилу відкупившись від рекрутства, Голишев в 1858 р. відкрив в Мстере літографію, що випускала з великим успіхом лубкові картинки, ворожбильний таблиці, сонники, а також народні видання творів Крилова, Пушкина, Кольцова і інш. Під впливом відомого володимирського археолога К.Н. Тіхонравова, Голишев зайнявся вивченням. БОРОВОЙ Олексій Олексійович - (30.10.1875, Москва - 21.11.1935, Володимир). Анархіст. З дворян, син генерала. Закінчивши юридичний факультет Московського університету, залишився викладати в ньому приват-доцент. Коло інтересів Б. включало в себе історію, філософію, політекономію, педагогіку, музику, літературу. Зі студентських років цікавився марксизмом, до якого все життя відносився з великою повагою, потім філософією Ф. Ніцше. Восени 1904 самостійно, без чийого-небудь особистого або літературного впливу ( "Ніхто мене анархізму не вчив, не переконував, не заражав") Б. прийшов до вчення анархізму: "Несподівано, з якихсь незнаних.
Список літератури курсової "Вимоги до обліку конфіденційних документів" - більше 20 джерел. ДОНДУКОВ Олександр Миколайович - (р. 29.03.1954) Міністр промисловості, науки і технологій Російської Федерації в уряді М. М. Касьянова з 18.05.2000 м. по 17.10.2001 м. в першому президентському терміні В. В. Путіна. Народився в м. Управлінський Куйбишевської області. Батько був керівником одного з підрозділів Міністерства авіаційної промисловості СРСР. Освіту отримав в Куйбишевськом авіаційному інституті ім. Королева (1975) і на факультеті двигателестроения Московського авіаційного інституту по спеціальності инженермеханик (1977). Доктор технічних наук. У 1977-1984 рр. працював на Московському машинобудівному заводі ім. Микояна. МУТКО Віталій Леонтійович - (р. 08.12.1958) Разом з В. В. Путіним був заступником мера СанктПетербурга А. А. Собчака. Народився в станиці Курінської Краснодарського краю. Освіту отримав в Ленінградськом річковому училищі (1981), в Ленінградськом інституті водного транспорту по спеціальності "инженермеханик" (1987), на юридичному факультеті СанктПетербургського державного університету (1999). Трудовий шлях починав матросом і мотористом на судах СевероЗападного річкового пароплавства, потім був головою профкома Ленінградського річкового училища. У 1983-1991 рр. інструктор, завідуючий відділом, секретар Кировського.

Рівень життя і реальні доходи населення - Президент РФ В. Путін: "Чотири останніх роки наша економіка розвивалася загалом непоганими темпами За цей період реальні доходи населення збільшилися в півтори разу, підкреслю реальні доходи. Проте, ми повинні задати собі питання: чи всі ми зробили, чи всі можливості для економічного зростання і соціального розвитку ми використали?" (Послання 2004 року.) Поняття "рівень життя" включає об'єм реальних доходів населення (тобто доходів за вирахуванням обов'язкових платежів), якість живлення, рівень і динаміку цін на основні предмети споживання, тарифи комунальних і.
Посилання в тексті роботи "Вимоги до обліку конфіденційних документів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ІНТЕЛІГЕНЦІЯ - (від лати. intellegere - осягати, схоплювати, бути знавцем) - властива людині духовна, розумна здатність, у вузькому значенні - здатність швидко знаходити вихід, рішення в незвичайних обставинах, правильно і швидко схоплювати головне в стані речей або процесі і взагалі гнучкість розуму, пристосовність, розумова цікавість, здібність до швидкого мислення і висновку. Міра розвитку інтелігенції різна, починаючи з близькою до нульової при ідіотизмі до незбагненно високої у генія. По характеру своєму вона реактивна або спонтанна, судячи по тому, чи має потребу вона в поштовху ззовні чи ні, вона. ВИНКЕЛЬ Іоганн Іоахим - (9 грудня 1717, Стендаль - 8 червня 1768, Трієст - німецький просвітник, представник класичної німецької естетики. Дістав богословську освіту; прийнявши католицтво, в 1755 переїхав в Рим; з 1763 - головний антикварий Ватікану і "президент древностей". Вплив його ідей пов'язаний з виходом роботи "Історія мистецтва древності" (Geschichte der Kunst des Alterthums, 1764; русявий. пер. 1890), в якій мистецтво розглядається як цілісне органічне явище в його виникненні, розквіті і занепаді. Причиною розквіту грецького мистецтва Вінкельман вважає. климат, державний пристрій. ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ - (від лати. inter - взаємно, між собою і ferio - ударяю, вражаю) - взаємодія двох або більшого числа процесів, при якому виникає порушення (придушення) принаймні одного з них. Іногда И. називають будь-яку взаємодію, в тому числі і не ведуче до порушення процесів, що беруть участь в йому. У психології процеси І. досліджуються в області пізнавальних процесів: сприйняття, уваги, пам'яті, мислення. Дослідження показують, що І. виникає з тим більшою імовірністю, ніж вище сукупні вимоги пізнавальних і виконавчих процесів до обмеженого об'єму уваги. У інженерній психології і ергономіці велика увага.

ВИНА - (guilt) Психоаналіз має справу не з фактом провини, а з почуттям провини, тобто з ЕМОЦІЄЮ, яка слідує за порушенням морального розпорядження. Більш характерно для психоаналізу мати справу з НЕВРОТИЧНИМ почуттям провини, тобто з тими відчуттями своєї винності, які не можна пояснити з позицій порушення свідомих цінностей пацієнта. Згідно з КЛАСИЧНОЮ ТЕОРІЄЮ, невротичне почуття провини виникає внаслідок конфлікту між СУПЕР-ЕГО і ІНФАНТИЛЬНИМИ сексуальними і агресивними бажаннями (див. СЕКС і АГРЕСІЯ ), причому цей конфлікт являє собою интернализованное УЯВЛЕННЯ і увічнення конфліктів між. ЗООКОНФЛИКТ - один з типів конфліктів (нарівні з конфліктами у людини), суттю якого є те, що він відбувається між тваринами. З. класифікуються на зоосоциальні і интропсихические. Зоосоциальні конфлікти бувають внутривидові і міжвидові. Зоосоциальні конфлікти можуть відбуватися між двома тваринами, між твариною і групою тварин, між двома групами тварин. Внутрівідовие З. мають три групи типових причин. Перша пов'язана з боротьбою тварин за життєві ресурси: територія, їжа, джерело води, нора (гніздо) і т. п. У етологии найбільш досліджена боротьба тварин за володіння певною територією. Друга. Психологія жінок, психологія чоловіків - нові розділи психології, предметом вивчення яких є: 1) особливості психофизического, особового, когнитивного розвитку представників різної полови; 2) психологічні проблеми, виникаючі внаслідок асиметрії гендерной социализации, полоролевих стереотипів, в зв'язку з особливостями вікового розвитку (наприклад, менопауза) і фізіологічних функцій (годівля грудьми). Гендер означає соціальну підлогу (на відміну від біологічного), тобто ті полоролеві очікування і відносини, які розрізнюються для чоловіків і жінок і під впливом яких формується людина. Ісследованія П. же., П. м. виникли внаслідок. ВІК ПСИХОЛОГІЧНИЙ - на відміну від віку хронологічного це поняття означає певний, якісно своєрідний рівень розвитку онтогенетического, що зумовлюється закономірностями формування організму, умовами життя, навчання і виховання і що має конкретно-історичне походження (=> дитинство). Перша спроба аналізу системного категорії віку психологічного належить Л. С. Виготському. Ключовими характеристиками він вважав: "соціальну ситуацію розвитку", що відображає місце дитини в системі суспільних відносин; діяльність дитини; новоутворення в сфері свідомості і особистості. Процес переходу від одного вікового.