Вимоги до обліку конфіденційних документів

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження особливостей обліку конфіденційних документів ... 5
1.1. Сутність конфіденційної інформації ... 5
1.2. Особливості організації конфіденційного діловодства ... 15
Розділ 2. Характеристика вимог до обліку конфіденційних документів ... 21
2.1. Визначення складу конфіденційних документів ... 21
2.2. Порядок обліку, зберігання і використання конфіденційної інформації ... 29
Висновки ... 40
Література ... 43

Для придбання курсової роботи "Вимоги до обліку конфіденційних документів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Вимоги до обліку конфіденційних документів"

Курсова робота "Вимоги до обліку конфіденційних документів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Вимоги до обліку конфіденційних документів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Вимоги до обліку конфіденційних документів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Вимоги до обліку конфіденційних документів" і призначений виключно для пошукових систем.

МУЗИКА - уч. предмет в общеобразоват. школі, сприяючий розвитку муз. культури школярів. Занятія М. з школярами ставлять своєю метою пробудити інтерес до цього вигляду иск-ва, потребу в спілкуванні з достовірно худож. творами; навчити розуміти мову музики, виразно виконувати доступні муз. твору, формувати творчі здібності. Гл. задача предмета, як і масового музичного виховання, - вплив на духовний світ дітей, формування нравств. відношення до иск-ву. У отеч. педагогіці затвердився широкий соціальний погляд на вивчення музики як иск-ва, той, що розвиває традиції русявий. муз. культури (В. В. Стасов, А. Г. Іоганн Фрідріх Гербарт - (1776-1841) І. Ф. Гербарт - філософ, психолог, педагог. Погляди Гербарта сформувалися під впливом німецької філософії І. Канта, І. Г. Фіхте, Ф. В. Шеллінга, французьких мислителів XVIII у., вражень від педагогічних ідей І. Г. Песталоцци. Його "Загальна педагогіка, виведена з мети виховання" (1806) - перший досвід наукової побудови педагогічної теорії. Гербарт виводить свою педагогічну систему з філософії (целеполагание) і психології (кошти, методи освіти). Педагогіка мислиться їм тільки в науковій формі. Але це і наука, і мистецтво одночасне (як сума навиків, необхідних для. ДЕМКОВ Михайло Іванович - [12(24).3. 1859, хутір Скринний Прілукського повіту, нині Чернігівська обл., - 27.3.1939, Прілуки Чернігівської обл.], русявий. теоретик, історик і популяризатор педагогіки. По закінченні Київського ун-та (1881) викладав фізику і природознавство в Чернігівській дружин. гімназії і Глухов-ськом вчительському ин-ті. У 1905 - 11 директор Моськ. вчительського ин-та; з окт. 1911 директор нар. уч-щ Володимирської губ. З нач. 1890-х рр. публікував статті по педагогіці, дидактиці, історії педагогіки в журналах "Русявий. школа", "Рус.нач. вчитель", "Пед. КОН Ігор Семенович - (р. 21.5.1928, Ленінград), соціолог, філософ і психолог, акад. РАО (1993; акад. АПН з 1989), д-р филос. наук (1960), проф. (1963). Закінчив ист. ф-т ЛГПИ (1947); викладав в ряді ленингр. вузів, в т. ч. БРЕШУ (1957 - 67). З 1967 в установах АН, з 1973 в Москві. Поч. проф. Корнельского ун-та США. Досліджував проблеми історії соціології і філософії історії, теорії особистості і самосвідомості, психології і соціологій юнацького віку, етнографії дитинства, а також по людській сексуальності. У трудах "Соціологія особистості" (1967), "Відкриття "Я"" (1978) і інш. виявилися.
Кожна вагома структурна частина курсової "Вимоги до обліку конфіденційних документів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

АСАКИ Георге - [1(12).3.1788, Герца, нині в Чернівецької обл. України, - 12(24). І.1869, Ясси], молд. і рум. письменник, просвітник, вчений, педагог. Вчився (1803 - 12) в ун-тах Львова, Вени, Рима. Перебував на гос. службі у молд. господарей. У 1827 - 49 і 1856-1857 керував освітою в Молд. князівстві. Прихильник гос. шк. системи. Один з організаторів (1814) першого в краї проф. уч. заклади - курсів інженерів-землевпорядників (в Господар-ської академії в Яссах), де науч. дисципліни уперше почали викладати на рідній мові. Сприяв відкриттю гос. уч. закладів: гімназії в Яссах (1828), 6 нач. уч-щ (1832), школи. Бунге Олександр Олександрович - Бунге, Олександр Олександрович - зоолог і мандрівник, син Олександра Андрійовича Бунге. Народився в 1851 р. Освіту Бунге отримав в Дерпте; в 1870 р. поступив на медичний факультет, який закінчив в 1878 р. Звання доктора медицини отримав в 1880 р. Ще будучи студентом, надрукував "Ueber die Nachweisbarkeit eines biserialen Archipterygium bei Selachiern und Dipnoern" ( Jenaische Zeitscrift", т. VIII). Після відвідування Австрії, Італії і Німеччини (1876), Бунге, в званні понадштатного чиновника медичного департаменту міністерства внутрішніх справ (з 1882 по 1884 р.), взяв участь в експедиції на гирлі ріки. ПОСЛЕТРАПЕЗНОЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ (Біркат На-мазон) - Це одна із заповідей-наказів Тори*, бо сказано: "Будеш ти є і наситишся і благословиш Господа, Бога твого, за цю хорошу землю, яку Він дав тобі" (Втор. VIII, 10). Згідно із законом Тори заповідь ця обов'язкова тільки для того, хто вкушати хліба і їв його досхочу. Під хлібом маються на увазі вироби з пшениці або ячменю, гречки, вівса або ржи. А поняття "насичення" - індивідуально, але, згідно з Талмудом*, той, хто з'їв шматок хліба величиною не менше маслини, зобов'язаний благословити. Порядок П.Б.: перше - вдячність за їжу, друге - благословення за землю нашу, третє - Зодчому Ієрусаліма.
У вступі курсової "Вимоги до обліку конфіденційних документів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Промислова революція (переворот) - Промислова революція (переворот)(Industrial Revolution) (ок. 1750 - ок. 1850 рр.), зміни в орг-ции пром. произ-ва, к-рі перетворили Англію, а потім і інш. країни, перетворивши їх економіку изаграрной в індустріальну. Процес, що почався в Англії, став можливий завдяки поєднанню економ., политий, і суспільств, чинників в умовах внутр. миру і наявності капіталу. До того ж серйозні зміни в с.х. дозволили вивільнити селян для роботи на ф-ках і з-дах. П.р. з'явилася слідством введення совр. прогресивних методів произ-ва, в к-рих енергія пари замінила силу мускулів, вітру і води, а також рез-том зростання.

Голишев Іван Олександрович - Голишев, Іван Олександрович (1838 - 1897) - селянин-археолог, народився в слободі Мстере Вязниковського повіту, Володимирської губернії, в кріпосній сім'ї, що здавна займалася иконописанием. Навчившись грамоті в приходській школі, він поступив в Москві у вченні до літографа. Насилу відкупившись від рекрутства, Голишев в 1858 р. відкрив в Мстере літографію, що випускала з великим успіхом лубкові картинки, ворожбильний таблиці, сонники, а також народні видання творів Крилова, Пушкина, Кольцова і інш. Під впливом відомого володимирського археолога К.Н. Тіхонравова, Голишев зайнявся вивченням. БОРОВОЙ Олексій Олексійович - (30.10.1875, Москва - 21.11.1935, Володимир). Анархіст. З дворян, син генерала. Закінчивши юридичний факультет Московського університету, залишився викладати в ньому приват-доцент. Коло інтересів Б. включало в себе історію, філософію, політекономію, педагогіку, музику, літературу. Зі студентських років цікавився марксизмом, до якого все життя відносився з великою повагою, потім філософією Ф. Ніцше. Восени 1904 самостійно, без чийого-небудь особистого або літературного впливу ( "Ніхто мене анархізму не вчив, не переконував, не заражав") Б. прийшов до вчення анархізму: "Несподівано, з якихсь незнаних.
Список літератури курсової "Вимоги до обліку конфіденційних документів" - більше 20 джерел. ДОНДУКОВ Олександр Миколайович - (р. 29.03.1954) Міністр промисловості, науки і технологій Російської Федерації в уряді М. М. Касьянова з 18.05.2000 м. по 17.10.2001 м. в першому президентському терміні В. В. Путіна. Народився в м. Управлінський Куйбишевської області. Батько був керівником одного з підрозділів Міністерства авіаційної промисловості СРСР. Освіту отримав в Куйбишевськом авіаційному інституті ім. Королева (1975) і на факультеті двигателестроения Московського авіаційного інституту по спеціальності инженермеханик (1977). Доктор технічних наук. У 1977-1984 рр. працював на Московському машинобудівному заводі ім. Микояна. МУТКО Віталій Леонтійович - (р. 08.12.1958) Разом з В. В. Путіним був заступником мера СанктПетербурга А. А. Собчака. Народився в станиці Курінської Краснодарського краю. Освіту отримав в Ленінградськом річковому училищі (1981), в Ленінградськом інституті водного транспорту по спеціальності "инженермеханик" (1987), на юридичному факультеті СанктПетербургського державного університету (1999). Трудовий шлях починав матросом і мотористом на судах СевероЗападного річкового пароплавства, потім був головою профкома Ленінградського річкового училища. У 1983-1991 рр. інструктор, завідуючий відділом, секретар Кировського.

Рівень життя і реальні доходи населення - Президент РФ В. Путін: "Чотири останніх роки наша економіка розвивалася загалом непоганими темпами За цей період реальні доходи населення збільшилися в півтори разу, підкреслю реальні доходи. Проте, ми повинні задати собі питання: чи всі ми зробили, чи всі можливості для економічного зростання і соціального розвитку ми використали?" (Послання 2004 року.) Поняття "рівень життя" включає об'єм реальних доходів населення (тобто доходів за вирахуванням обов'язкових платежів), якість живлення, рівень і динаміку цін на основні предмети споживання, тарифи комунальних і.
Посилання в тексті роботи "Вимоги до обліку конфіденційних документів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ІНТЕЛІГЕНЦІЯ - (від лати. intellegere - осягати, схоплювати, бути знавцем) - властива людині духовна, розумна здатність, у вузькому значенні - здатність швидко знаходити вихід, рішення в незвичайних обставинах, правильно і швидко схоплювати головне в стані речей або процесі і взагалі гнучкість розуму, пристосовність, розумова цікавість, здібність до швидкого мислення і висновку. Міра розвитку інтелігенції різна, починаючи з близькою до нульової при ідіотизмі до незбагненно високої у генія. По характеру своєму вона реактивна або спонтанна, судячи по тому, чи має потребу вона в поштовху ззовні чи ні, вона. ВИНКЕЛЬ Іоганн Іоахим - (9 грудня 1717, Стендаль - 8 червня 1768, Трієст - німецький просвітник, представник класичної німецької естетики. Дістав богословську освіту; прийнявши католицтво, в 1755 переїхав в Рим; з 1763 - головний антикварий Ватікану і "президент древностей". Вплив його ідей пов'язаний з виходом роботи "Історія мистецтва древності" (Geschichte der Kunst des Alterthums, 1764; русявий. пер. 1890), в якій мистецтво розглядається як цілісне органічне явище в його виникненні, розквіті і занепаді. Причиною розквіту грецького мистецтва Вінкельман вважає. климат, державний пристрій. ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ - (від лати. inter - взаємно, між собою і ferio - ударяю, вражаю) - взаємодія двох або більшого числа процесів, при якому виникає порушення (придушення) принаймні одного з них. Іногда И. називають будь-яку взаємодію, в тому числі і не ведуче до порушення процесів, що беруть участь в йому. У психології процеси І. досліджуються в області пізнавальних процесів: сприйняття, уваги, пам'яті, мислення. Дослідження показують, що І. виникає з тим більшою імовірністю, ніж вище сукупні вимоги пізнавальних і виконавчих процесів до обмеженого об'єму уваги. У інженерній психології і ергономіці велика увага.

ВИНА - (guilt) Психоаналіз має справу не з фактом провини, а з почуттям провини, тобто з ЕМОЦІЄЮ, яка слідує за порушенням морального розпорядження. Більш характерно для психоаналізу мати справу з НЕВРОТИЧНИМ почуттям провини, тобто з тими відчуттями своєї винності, які не можна пояснити з позицій порушення свідомих цінностей пацієнта. Згідно з КЛАСИЧНОЮ ТЕОРІЄЮ, невротичне почуття провини виникає внаслідок конфлікту між СУПЕР-ЕГО і ІНФАНТИЛЬНИМИ сексуальними і агресивними бажаннями (див. СЕКС і АГРЕСІЯ ), причому цей конфлікт являє собою интернализованное УЯВЛЕННЯ і увічнення конфліктів між. ЗООКОНФЛИКТ - один з типів конфліктів (нарівні з конфліктами у людини), суттю якого є те, що він відбувається між тваринами. З. класифікуються на зоосоциальні і интропсихические. Зоосоциальні конфлікти бувають внутривидові і міжвидові. Зоосоциальні конфлікти можуть відбуватися між двома тваринами, між твариною і групою тварин, між двома групами тварин. Внутрівідовие З. мають три групи типових причин. Перша пов'язана з боротьбою тварин за життєві ресурси: територія, їжа, джерело води, нора (гніздо) і т. п. У етологии найбільш досліджена боротьба тварин за володіння певною територією. Друга. Психологія жінок, психологія чоловіків - нові розділи психології, предметом вивчення яких є: 1) особливості психофизического, особового, когнитивного розвитку представників різної полови; 2) психологічні проблеми, виникаючі внаслідок асиметрії гендерной социализации, полоролевих стереотипів, в зв'язку з особливостями вікового розвитку (наприклад, менопауза) і фізіологічних функцій (годівля грудьми). Гендер означає соціальну підлогу (на відміну від біологічного), тобто ті полоролеві очікування і відносини, які розрізнюються для чоловіків і жінок і під впливом яких формується людина. Ісследованія П. же., П. м. виникли внаслідок. ВІК ПСИХОЛОГІЧНИЙ - на відміну від віку хронологічного це поняття означає певний, якісно своєрідний рівень розвитку онтогенетического, що зумовлюється закономірностями формування організму, умовами життя, навчання і виховання і що має конкретно-історичне походження (=> дитинство). Перша спроба аналізу системного категорії віку психологічного належить Л. С. Виготському. Ключовими характеристиками він вважав: "соціальну ситуацію розвитку", що відображає місце дитини в системі суспільних відносин; діяльність дитини; новоутворення в сфері свідомості і особистості. Процес переходу від одного вікового.