Використання лінгвістичних ігор на уроках рідної мови у 6-му класі

(курсова робота з педагогіки)

1. Вступ ... 3
1.1. Критичний огляд літератури ... 4
1.2. Мета і завдання курсової роботи ... 4
2. Використання лінгвістичних ігор на уроках рідної мови у 6-му класі ... 5
2.1. Гра серед методів формування пізнавальних інтересів учнів ... 5
2.2. Практика застосування лінгвістичних ігор на уроках мови в 6-му класі ... 8
2.2.1. Значення колективізму в сучасних школах ... 9
2.2.2. Основні теоретичні засади проведення колективної лінгвістичної гри ... 10
2.2.3. Організаційні питання проведення лінгвістичної колективної гри на уроці української мови у шостому класі ... 10
2.2.4. Хід колективного уроку-гри ... 12
2.3. Зразок лінгвістичної гри для проведення уроків мови у 6-му класі ... 20
Висновки ... 27
Список використаної літератури ... 28

Для придбання курсової роботи "Використання лінгвістичних ігор на уроках рідної мови у 6-му класі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Використання лінгвістичних ігор на уроках рідної мови у 6-му класі"

Курсова робота "Використання лінгвістичних ігор на уроках рідної мови у 6-му класі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Використання лінгвістичних ігор на уроках рідної мови у 6-му класі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Використання лінгвістичних ігор на уроках рідної мови у 6-му класі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Використання лінгвістичних ігор на уроках рідної мови у 6-му класі" і призначений виключно для пошукових систем.

Виховання законопослушания - Актуальність виховання законопослушания визначається багатьма причинами. Існування будь-якого людського суспільства неможливе без дотримання його членами історично зумовлених норм поведінки, що регламентують різноманітні права і обов'язки. Мета виховання в широкому значенні і складається в тому, щоб кожний знову вхідний в суспільство новий громадянин знав ці норми і слідував їм (П. В. Симонов). Однак відомо, що знання норм саме по собі не забезпечує проходження цим нормам (там же). При формуванні законопослушания необхідно відповісти на наступні питання: 1) що є психічним матеріалом. ІНДОНЕЗІЯ - (Indonesia), Республіка Індонезія, гос-у в Південно-Вост. Азії, на о-вах Малайського архіпелагу і в зап. частини про. Нова Гвінея. Пл. 1904,5 тис. км2. Нас. 176 млн. чол. (1989, оцінка). Офіц. яз. - індонезійський. Столиця - Джакарта. У період гол л. панування (з сірок. 18 в.) в країні існували 2 разл. шк. системи: одна - для європейців, нач., що включала, ср. і висш. уч. закладу з навчанням на голл. яз., інша - для місцевого населення - 3-літні нач. школи "де-са", де навчали елементарним навикам читання і листа на рідній мові. Ці школи закінчувало лише ок. 23% що поступали. У нач. 40-х. ПЕРЕВІРКА І ОЦІНКА знань, умінь і навиків учнів - - процес виявлення і порівняння на тому або інакшому етапі навчання результатів учбової діяльності з вимогами, що задаються учбовими програмами. Виражається в формі відмітки (в балах) або словесної (оцінного) думки вчителя. Згідно з Законом РФ про утворення (1992) основою об'єктивної оцінки рівня освіти і кваліфікації випускників незалежно від форми отримання освіти є державні освітні стандарти (див. Стандарти освітні). Контролююча функція перевірки і оцінки складається у виявленні знань, умінь і навиків учнів, засвоєних на кожному етапі навчання, для визначення готовності їх до подальшого. АНДРІЯ Євген Миколайович - [4(16). Ю. 1829, Таганрог, - 12(24).7.1889, Париж, похований в Петербурге], діяч робітника і техн. освіти в Росії, педагог. У 1849 закінчив юрид. ф-т Петерб. ун-та. У 1857 - 60 інспектор Петерб. технол. ин-та. У 1863 - 78 зав. кафедрою с. технології в Лісовому ин-ті в Петербурге. Один із засновників Русявий. техн. об-ва (РТО), ініціатор створення і перший перед. (1868 - 83) його Постійної комісії по техн. освіті. Зіграв важливу роль в розробці теоретич. основ проф. освіти. Виступав за заборону подітий. труда і заміну його проф. школами. Висунув (1874) проект закону про труд і навчання.
Кожна вагома структурна частина курсової "Використання лінгвістичних ігор на уроках рідної мови у 6-му класі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЛОСЕВ Олексій Федорович (1893-1988) - - філософ і філолог-класик, д-р філологічних наук (1943), професор (1923). Після закінчення Московського університету вів в нім наукову роботу. Брав участь в діяльності філософських суспільств в 10-х - початку 20-х рр. Викладав в різних вузах. Дійсний член Державної академії художніх наук (1923-30), Державного інституту музичної науки (1921-31). У 1930 був арештований і відбував ув'язнення в таборах, потім в посиланні; після зняття судимості і відновлення в цивільних правах (1933) повернувся до наукової роботи. З 1944 професор МГПІ ім. В.И. Леніна. У монографіях (1927-30) "Античний космос і. Мухаммед Алі - (1769- 1849 рр.) - правитель Єгипту в 1805- 49 рр., фундатор династії, що правила до Липневої революції 1952 р. Народився в сім'ї яничара албанського походження. У 45 років почав вчитися грамоті. У 1799 р. був посланий в Єгипет із загоном албанських ополченців. У 1800- 01 рр. командував албанськими частинами в складі яничарского корпусу. Добився підтримки духовенства Каїра. У 1805 р. на зборах улемов і шейхов університету аль-Азхар проголошений намісником (вали) Єгипту. У 1807 р. після позбавлення влади Селиться III затверджений Портой як намісник. У 1809 р. затвердився як. Серпень (Гай Юлій Цезар Октавіан) - Серпень (Гай Юлій Цезар Октавіан) (Augustus, Gaius Julius Caesar Octavianus) (63 до н.е. - 14 н.е.), 1-й рим. імператор (27 до н.е. - 14 н.е.). Рід. в сім'ї Цезарів, був онучатим племінником Юлія Цезаря, до 44 р. до н.е. носив ім'я Гай Октавій. Після смерті Цезаря в 44 р. до н.е. початків в боротьбу за владу. Незважаючи на протидію Марка Антонія, отримав посаду консула, а невдовзі разом з Антонієм і Лепідом уклав 2-й тріумвірат, союз трьох диктаторів. Розбивши війська своїх противників, республіканців Брута і Кассия, в битві при Пилипові, вони розділили управління імперією: А. отримав зап.
У вступі курсової "Використання лінгвістичних ігор на уроках рідної мови у 6-му класі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. МАРТОС Іван Петрович - (1754 - 5.04.1835), скульптор, один з самих значних представників російського класицизму в мистецтві. Відбувався з дрібномаєтних малороссийских дворян. Вчився в Петербургської Академії мистецтв (1764-73), пансіонер (стипендіат) академії в Римі (1773-79). У н. 1780-х Мартос створив серію скульптурних портретів (з них найбільш відомі - Н.І. Паніна (1780) і А.В. Паніной (1782). У останні десятиріччя XVIII в. Мартос був зайнятий в основному надмогильний скульптурою, що придбавала в той час широке поширення. Починав з мармурових рельєфів, переходячи до скульптурних композицій, передаючи в них інтимний.

КРЕЗ - Цар Лідії (Мала Азія) з роду Мермнадов, що правив в 560-547 рр. до Р. Х. Син Аліатта. Рід. 595 р. до Р. Х. Крез завершив почату його предками війну з малоазийскими греками. Спочатку він підкорив Ефес, а потім всіх інших ионийцев і еолийцев. З течією часу йому вдалося підпорядкувати майже всі народи на заходу від ріки Галіс, так що всі вони, крім киликийцев і ликийцев, повинні були платити Крезу данину. Панування над багатьма квітучими країнами давало лидийскому царю величезні доходи - багатство Креза навіть увійшло в прислів'я. Бажаючи ще більш розширити межі своєї держави, він напав на Каппадокию. ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА - загальна назва країн, розташованих в південній частині Північної Америки, на півдню від р. Рио-Браво-дель-Норте (включаючи Центральну Америку і Вест-Індію), і в Південній Америці. Назва "Латинська Америка" сталося від латинської основи романських мов, на яких говорить велика частина населення цієї частини континенту. Загальна площа - 20,5 млн кв. км. Населення - 470 млн чоловік. Це єдиний регіон, де за один XX в. чисельність населення виросла більш ніж в 8 раз, в основному за рахунок трудової еміграції. Етнічний склад Латинської Америки вельми строкатий, його умовно можна.
Список літератури курсової "Використання лінгвістичних ігор на уроках рідної мови у 6-му класі" - більше 20 джерел. ПИАР - (від англ. public relations, PR) - заходи щодо зв'язків з громадськістю, створення і підтримки взаємовигідних відносин між організацією і різними суспільними структурами і шарами суспільства, від яких залежить успіх організації. Зв'язки з громадськістю передбачають створення сприятливої думки про організацію, її діяльність, про того або інакшого політика або бізнесмена, нейтралізацію несприятливих подій і чуток, забезпечення необхідного рівня лояльності у членів організації або співробітників компанії ("внутрішній пиар"). Методи для рішення подібних задач вибираються, виходячи з обставин -. ІНТЕЛІГЕНЦІЯ В ПОЛІТИЦІ - (від лати. intelligentia - розуміння, intelligens - мислячий, розумний) поміщається, яке визначається фактичним розподілом праці і громадською організацією загалом. Це місце залежить від змісту діяльності інтелігенції, яка може бути або творче - пассионарной або институционализированно - репродукційної, а також від властивостей середи, в якої статуирована ця частина населення. Розвиток промислових відносин приводить до зростання ролі інтелігенції. Вона перетворюється в могутній чинник політичного життя. Інтелігенцію відносно політики потрібно розділити на дві категорії:.

МИРОТВОРЧА ОПЕРАЦІЯ - один з видів гуманітарних місій, коли під завісою слів про запобігання гуманітарній катастрофі і припинення військових дій в суверенну державу вводяться війська (природно, під егідою якої-небудь серйозної міжнародної організації, типу ООН). Війська, що Звичайно вводяться складаються з відповідних вояцьких підрозділів різних держав - це робиться для того, щоб додержати хоч би видимість міжнародної присутності. Але насправді цілі подібних акцій полягають в закріпленні панування однієї держави або деякого блоку держав. Одна з самих відомих миротворчих операцій - припинення поліцейської акції.
Посилання в тексті роботи "Використання лінгвістичних ігор на уроках рідної мови у 6-му класі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ХОМА АКВИНСКИЙ (THOMAS AQUINAS) - (рід. 1225/26, замок Роккасекка, поблизу Акуїно, недалеко від Неаполя - розум. 7 березня 1274, монастир Фоссануова, біля Рима) - перший схоластичний вчитель церкви, "princeps philosophorum" ( "князь філософії"); з 1879 визнаний офіційним католич. релігійним філософом, який зв'язав христ. віровчення (зокрема, ідеї Августіна Блаженного) з філософією Арістотеля. Вчився в Кельне, Болонье, Римі, Неаполе; Хома аквинский перший проводить чітку і різку межу між вірою і знанням. Розум, на його думку, тільки дає обгрунтування несуперечності прозріння, віри (містерій); заперечення ж проти них розглядаються лише. СЕМАНТИЧНІ АНТИНОМИИ - антиномии, виникаючі у висловлюванні, предметом к-рих є вирази нек-рого мови. Представником одного з осн. типів С. а. служить антиномія "Брехун, висхідна до Евбуліду з Мілета (4 в. до і. е.), к-рую можна сформулювати так: [Пропозиція, взята на цій сторінці в квадратні дужки, помилкова]. Якщо ця пропозиція істинна, то з його змісту витікає, що воно помилкове. Якщо ж воно помилкове, то знов-таки з його змісту витікає, що воно істинне. Т. обр., в порушення логічного закону суперечності в будь-якому випадку ця пропозиція виявляється і істинним і помилковим. Др. прикладом С. а. є антиномія. Туга - (общеславянск. "тьска" - первинне значення - пустої) - 1. емоційний стан, який, як вказує його назву, виснажує, висушує, "гризе" (смуток), "пече" (смуток), "пакостити сердцю мужеви", в якому індивід цілком зосереджений на своєму нещасті, віддаляється від людей і соромиться їх, закидає всі свої справи, катує себе самозвинуваченнями і спогадами своїх недобрих вчинків так, неначе це доставляє йому якщо не радість і задоволення, то якесь нікому незрозуміле почуття задоволення, так що туга для свого розвитку не потребує якоїсь дуже уже особливої біди, їй буває.

СПРИЙНЯТТЯ УСНОЇ МОВИ - один з різновидів слухового сприйняття, що представляє процес прийому і переробки слуховим аналізатором мовних повідомлень, адресованих людині. Як елементи словесного повідомлення виступають мовні звуки, що містять в собі при цьому одночасно звукові ознаки, що виражають настрій говорячого, його відношення до змісту того, про що він говорить, відношення до співрозмовника або аудиторії і т. д. Такі звуки можуть розглядатися також як мовний сигнал. Інтонаційний, громкостні, спектральні оттенки мови, характерні затримки, зміна темпу, акцентування і т. п.- все це лежить в основі сприйняття. МЕТОД ДВІЙЧАСТОЇ СТИМУЛЯЦІЇ - (англ method of double stimulation) - метод психологічного дослідження вищих психічних функцій, розроблений на основі теорії Л. С. Виготського про їх знаково-опосредствованном характер. Впервие М. д. з. був використаний в спільному дослідженні Виготського і Л. С. Сахарова при вивченні процесу утворення понять. Суть методу полягає в тому, що дослідження вищих психічних функцій здійснюється за допомогою 2 рядів стимулів, кожний з яких грає особливу роль по відношенню до діяльності випробуваного. Один ряд стимулів виконує функцію об'єкта, на який направлена діяльність випробуваного, а інш. СУБ'ЄКТИВНІ ПРИЧИНИ КОНФЛІКТІВ - нарівні з об'єктивними, один з основних класів причин конфліктів. Пов'язані з такими стійкими і ситуативними психологічними особливостями опонентів або малої групи, які приводять до того, що вони вибирають саме конфліктний, а не какой-л. інш. спосіб дозволу об'єктивної суперечності, що створилася. Людина не йде на компромісне розв'язання проблеми, не поступається, не уникає конфлікту, не намагається спільно з опонентом взаємовигідно дозволити виниклу суперечність, а вибирає стратегію протидії. Жорстке розділення об'єктивних і С. п. до., а тим більше їх зіставлення, мабуть, неправомірне. ЛЮТЕМБАШЕ СИНДРОМ - (описаний французьким лікарем R. Lutembacher, 1884-1968) - поєднання природженого дефекту межпредсердной перегородки (ДМПП), митрального стенозу і збільшених в розмірах правого предсердия і правого шлуночка. Зустрічається у 4-6 % хворих з ДМПП, частіше у жінок. Відносять до так званих блідих вад серця зі скиданням крові зліва направо і легеневою гипертензией. У анамнезі - жалоби на задишку, серцебиття, часту бронхопневмонии і відставання в фізичному розвитку. При огляді області серця виявляють деформацію грудної клітки ("серцевий горб"). Характеризується систолическим шумом, акцентом і.