Виконання простої штукатурки вручну по дерев'яній поверхні. Лакування дерев'яних поверхонь

(курсова робота з технологій)

Вступ ... 4
Розділ 1. Виконання простої штукатурки вручну по дерев'яній поверхні ... 6
1.1. Матеріали для виконання простої штукатурки вручну по дерев'яній поверхні ... 6
1.2. Використовувані інструменти, пристрої, машини ... 8
1.3. Послідовність виконання роботи ... 16
1.4. Вимоги до якості виконаної роботи ... 18
Розділ 2. Лакування дерев'яних поверхонь ... 21
2.1. Використовувані матеріали ... 21
2.2. Використовувані інструменти, пристрої, машини ... 22
2.3. Порядок виконання робіт ... 26
2.4. Вимоги до якості роботи ... 30
Розділ 3. Техніка безпеки і організація робочого місця ... 33
3.1. Техніка безпеки і робоче місце при штукатурних роботах ... 33
3.2. Техніка безпеки і робоче місце при малярних роботах ... 36
Висновки ... 39
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Виконання простої штукатурки вручну по дерев'яній поверхні. Лакування дерев'яних поверхонь" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Виконання простої штукатурки вручну по дерев'яній поверхні. Лакування дерев'яних поверхонь"

Курсова робота "Виконання простої штукатурки вручну по дерев'яній поверхні. Лакування дерев'яних поверхонь" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Виконання простої штукатурки вручну по дерев'яній поверхні. Лакування дерев'яних поверхонь", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Виконання простої штукатурки вручну по дерев'яній поверхні. Лакування дерев'яних поверхонь" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Виконання простої штукатурки вручну по дерев'яній поверхні. Лакування дерев'яних поверхонь" і призначений виключно для пошукових систем.

ПСИХОЛОГІЯ - (від греч. psyche - душа і logos - вчення, наука), наука про закони і механізми розвитку і функціонування психіки як особливої форми життєдіяльності, опосередкованої суб'єктивним образом внеш. реальність і активним відношенням до неї. Протягом сторіч явища, що вивчаються П., означалися терміном "душу" і вважалися предметом одного з розділів філософії, к-рий в 16 в. отримав назв. "П.". Природа душі і характер її зв'язків з організмом і внеш. миром трактувалися по-різному. Під нею розумілося або над природний, безтілесний початок, або форма життя того ж порядку буття. Закономірності процесу навчання військовослужбовців (специфічні) - закономірності, дія яких розповсюджується на окремі компоненти процесу навчання. Їх умовно можна розділити на групи: - власне дидактичні (узагальнюють власне дидактичні змістовно-процесуальні характеристики процесу навчання); - учбово-пізнавальні (визначають особливості пізнавальної діяльності військовослужбовців); - психологічні, включаючі індивідуально-психологічні і соціально-психологічні (відносяться до особливостей впливу індивідуальних і групових психічних явищ на діяльність, особистість військовослужбовця і вояцькі колективи в процесі навчання); - організаційні. ТЕКСТ - (від лати. textus - тканина, сплетення) - результат речемис-лительного процесу, реалізованого автором у вигляді конкретного письмового (або усного) твору відповідно до мотивів, цілями, вибраною темою, задумом і ідеєю і що характеризується певною структурою, композиційною, логічною і стилістичною єдністю. З численних визначень Т., що є в літературі і що засновуються на різних підходах до дослідження "Текст - це твір речетворческого процесу, що володіє завершеністю, обьективированное у вигляді письмового документа, літературно оброблений відповідно до типу цього документа. АВТОРИТАРНЕ ВИХОВАННЯ - воспитат. концепція, що передбачає підкорення вихованця волі вихователя. Придушуючи ініціативу і самостійність, А. в. перешкоджає розвитку активності дітей, їх індивідуальності, веде до виникнення конфронтації між вихователем і вихованцями. А. в. переважає в умовах панування авторитарних, тоталітарних форм правління і политий. режиму. Виступу проти А. в. почалися в епоху переходу від середньовіччя до нового часу (див. Відродження). У 18 в. в противагу А. в. Ж. Ж. Руссо висунув концепцію природного виховання, засновану на ідеї єств. права людини на свободу і вільний розвиток. У Росії в 18.
Кожна вагома структурна частина курсової "Виконання простої штукатурки вручну по дерев'яній поверхні. Лакування дерев'яних поверхонь" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ГОРТАНЬ - Гортань - орган, в якому виникає звук. По відчуттю під час співу гортань повинна бути вільна від напруження. Гортань повинна бути опущена, як це буває при зіванні. У баритонів і басів гортань завжди стоїть низько. Гортань у високих голосів звичайно вище спокійного положення.   Людина не відчуває своєї гортані. Блискуча ідея вокальної школи - вмістити гортань в "мертву зону", щоб не виникало ні напруження, ні відчуття (по Гарсия). Гортань повинна м'яко виконувати властиві їй руху під час співу, цьому служить техніка співу і спеціальні вправи. Правда, є тут одна проблема - це первинне положення. Джон Рід - американський революціонер, рід. в 1887 р. в сім'ї великого чиновника. Освіту отримав в Гарвардськом університеті, серед учнів якого, належних до привілейованих шарів американського суспільства, організував соціалістичний гурток. Закінчивши університет, став працювати як журналіст. Тут кипуча енергія Джона Ріда знайшла собі широке поле діяльності: Джон Рід був завжди перший там, де відбувалися страйки, робочі хвилювання, в самій гущавині класової боротьби пролетаріату. У 1912 р. він в Мексіці, де спалахнуло повстання батраків, в 1913 р. - в Патерсоне, де страйк текстильник перейшов у відкрите. Веллій Патеркул - рід. ок. 20 р. до н. е., римський історик. Всі відомості про життя В.П. відомі з його твору. Він народився в Кампанії, в багатій сім'ї еквитов. Як і його батько і дід, служив в армії. У 1-4 рр. н. е. брав участь в поході на Схід, а потім до 12 р. н. е. бився під знаменами Тіберія в Німеччині і Паннонії. Твір В.П. під (ймовірно, не аутентичним) заголовком Римська історія (Historia Romana) в 2 книгах, що охоплює всю історію Рима, автор присвятив консулу 30 р. н. е. Марку Вініцию, який був сином його колишнього воєначальника. У кн. I (що починала історію Рима від Троянської війни) загинув початок і частина.
У вступі курсової "Виконання простої штукатурки вручну по дерев'яній поверхні. Лакування дерев'яних поверхонь" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Економічний лад німецьких держав і Австрійської імперії - Політична роздробленість Німеччини, панування реакційних порядків були серйозною перешкодою для її економічного розвитку. Пруські поміщики постаралися загальмувати розкріпачення селян, почате під тиском необхідності в роки воєн з наполеонівською Францією. Законом 1816 р. право викупу феодальних повинностей надавалося лише заможним селянам. Пруському юнкерству вдалося значно розширити свої землі за рахунок селянських наділів: селяни вимушені були поступитися частиною своєї землі у вигляді викупу. У 1821 р. був виданий закон про так зване розділення "марки", тобто про знищення.

Колосовський, Валентин Вікторович - російський, син лікаря; рід. в 1888 р. в Омське; оконч. гімн. До революц. движ. прилучився в Петербурге в 1904 р., надавав допомога Партії соц.-революціонерів в друкуванні прокламацій, перевезенні зброї з Фінляндії, снабж. паспортами і відправці избегших арешту матросів, участн. Кронштадтськ. вооруж. восст. Одновремнно робіт. в "Північному союзі учнів ср. закладів". У 1906 р. увійшов в Партію соц.-революціонерів, був організатором бойової дружини Петерб. району, участв. в провед. ряду террористич. актів, замаху на життя пристава Виборгськ. частині, вбивстві нач. в'язниці. БЕЛАШ Віктор Федорович - (1893, д. Новоспасовка Бердянського у. Таврической губ. - 24.1.1938, Харків). Анархіст. З селян. Освіта початкова. Паровозний машиніст. З 1908 - учасник Новоспасовської групи анархістів-комуністів, вів пропаганду в рідному селі, а також в Бердянське і Маріуполі (здійснював зв'язок з місцевими анархічними групами). У 1917-18 секретар Новоспасовської групи. У жовтні 1917 знаходився в Туапсе, під час повстання більшовиків, лівих с. і анархістів - один з його керівників, входив в Військово-революційний комітет, командир красногвардейского загону. Повернувшись в Новоспасовку, продовжував керувати.
Список літератури курсової "Виконання простої штукатурки вручну по дерев'яній поверхні. Лакування дерев'яних поверхонь" - більше 20 джерел. ПРЕЗИДЕНТ - (від лати. prasidens - такий, що сидить попереду) - глава держави в більшості країн з республіканською формою правління. У президентських республіках П. є одночасно главою держави і главою уряду. У світовій політичній практиці склалося три системи обрання П.: 1 ) прямі вибори П. незалежний від парламенту; 2) непрямі вибори населення вибирає колегію вибірників, яка потім вибирає П.; 3) в парламентських республіках (за винятком, Австрії, Ірландії, Ісландії, де вибори П. прямі) П. обирається шляхом многостеленних виборів (частіше за все двоступеневих); в цій системі виділяються наступні різновиди: а). ЛИТВИНЕНКО Володимир Стефанович - (р. 14.08.1955) Ректор СанктПетербургського гірського інституту, в якому В. В. Путін захищав кандидатську дисертацію. Освіту отримав в Ленінградськом гірському інституті і в аспірантурі. Доктор технічних наук, професор, академік РАЕН. Спеціалізувався по методах і технологіях буріння свердловин в ускладнених умовах. Розробив основи технології буріння методом плавлення гірських порід. З 1982 р. в Ленінградськом гірському інституті: аспірант, з 1984 р. проректор по административнохозяйственной роботі, з 1986 р. проректор по зовнішньоекономічній і комерційній діяльності. З 1995 р. ректор.

ІНТЕЛІГЕНЦІЯ - (лати. intelligens - такий, що розуміє, мислячий, розумний), суспільний шар людей, що професіонально займаються розумовим, переважно складним творчим, трудом, розвитком і поширенням культури. Поняттю інтелігенція додають нерідко і моральне значення, вважаючи її втіленням високої моральності і демократизму. Термін "інтелігенція" введений російським письменником П. Д. Боборикиним і з російського перейшов в інші мови. На Заході більш поширений термін "інтелектуали", уживаний і як синонім слова "інтелігент". Інтелігенція неоднорідна по своєму складу.
Посилання в тексті роботи "Виконання простої штукатурки вручну по дерев'яній поверхні. Лакування дерев'яних поверхонь" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПАФОС - в широкомсмисле схвильоване, підведене стан людського духа, пов'язаний з переживанням високого предмета. Аристотель відносить пафос до числа необхідних елементів трагедії, визначаючи його як дія, що заподіює загибель або біль. Пафос, або душевне переживання, протистоїть в античній естетиці етосу, або стійкому характеру. У Новий час категорія пафосу зв'язується передусім з поняттям піднесеного: зображення глибокого і сильного страждання, по думці Ф. Шиллера, повинне бути доповнене картиною опору йому, в ході якого виявляється самостійність і свобода людського духа. Гегель убачає в пафосі. НОЕЗИС і НОЕМА - (греч. - мислення і думка) - терміни феноменологічної філософії Гуссерля, що описують структуру интенциональности. Поетичні акти свідомості характеризують діяльність свідомості по конституюванню предметів. Відповідно сторонам предметів, що виявляються виділяються різні поетичні акти. Феноменологічна установка зосереджує увагу на дослідженні самих цих актів. Поетичні акти свідомості конституюють предмети з пасивного "гилетического" матеріалу. Внаслідок цього конституювання феноменолог отримує ноему - значення предмета як такої. Поема і є сам предмет, взятий в сущностном, смисловій єдності всіх. Психосоматичний або психофізіологічний розлад - 1. загальна назва будь-якого розладу з соматичними (тілесними) виявами, які, як вважатиметься, мають, принаймні частково, "когнитивную і емоційну етіологію". Є декілька підходів до розгляду і категоризации цих розладів. Розрізнюються: а) психосоматичні розлади, які пов'язані із загальною структурою особистості індивіда (наприклад, дуже тривожні люди демонструють більш високу схильність до дихальних порушень); б) психосоматичні розлади, які тісно пов'язані з образом життя індивіда (наприклад, у людей, діяльність яких пов'язана з великим напруженням і стресами, частіше.

Теорія професійних інтересів Роу - Словотворення. Відбувається від греч. theoria - дослідження, лати. profiteor - оголошую своєю справою і interest - важливо. Автор. Е.Роу. Категорія. Психоаналитическая модель розвитку інтересів. Специфіка. У цій теорії виділяється два основних чинники: - орієнтація індивіда на теоретичну або практичну роботу і, відповідно, на високий або низький рівень освіти, - орієнтація індивіда або на людей, або не на людей, що зумовлено досвідом задоволення або фрустрации потреб дитини (в залежності від клімату в сім'ї). Що Визначають в процесі генезису інтересів признаються, по-перше, потреба дитини в. БИСЕКСУАЛЬНОСТЬ - (BISEXUALITY) 1) Універсальна психічна диспозиція людини; 2) реальна сексуальна поведінка. Кожний індивід через ідентифікацію з обома батьківськими об'єктами виявляє схильність в більшій або меншій мірі либидинозно тяжіти до представників обох полови. У дорослому віці, коли гетеро- або гомосексуальна орієнтація є відносно сформованої, один з компонентів стає переважно несвідомим. Обличчям бисексуального складу не потрібно витісняти сексуальну тривогу, внаслідок чого гетеро- і гомосексуальна поведінка чергуються. Хоч частота сексуальних контактів того і іншого типу може варіювати. КОШМАРИ і ТРИВОЖНІ СНИ - вони є невдачею в роботі сновидіння, яка звичайно перетворює неприйнятне ЛАТЕНТНЕ бажання сновидіння в "нешкідливе" МАНИФЕСТНОЕ сновидіння. Травматичні сновидіння (див. ТРАВМА), в яких просто повторюється травматичне переживання, розглядаються як виключення з цієї теорії. Оскільки сновидіння, виконуючі бажання, є рідкістю (звичайно як приклади приводяться дитячі сновидіння і сновидіння "комфортні", спровоковані сексуальним напруженням, повним сечовим пузирем або іншими фізичними незручностями), прихильність Фрейд даної теорії викликає здивування доти, поки читач. ОПЕРАТИВНИЙ ПОРІГ - кількісна характеристика (або різниця характеристик) сигналів, що забезпечує максимальні для даних умов швидкість і точність прийому і переробки інформації оператором. Швидкість і точність розрізнення сигналів мінімальні, а стомлення наступає швидко в тому випадку, коли характеристики сигналів (інтенсивність, тривалість впливу, просторові параметри, інтервал розрізнення) близькі до порогових, встановлених в психофізіології (нижньому абсолютному порогу або диференціальному порогу). З збільшенням дивергенції (розходження) цих характеристик в порівнянні з диференціальним порогом.