Вивчення української літератури в контексті світової

(курсова робота з педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Українська література в сучасній школі ... 5
Розділ 2. Порівняльне літературознавство в школі ... 9
2.1. Методологія літературознавчої компаративістики ... 9
2.2. Компаративний аналіз художнього твору на уроках зарубіжної літератури ... 18
Розділ 3. Практичні аспекти вивчення української літератури в контексті світової ... 22
3.1. Компаративістика в школі - структурні паралелі: Генрік Ібсен ("Ляльковий дім") - Іван Франко ("Для домашнього огнища") ... 22
3.2. Творчість Миколи Хвильового в контексті українсько-німецьких літературних взаємин ... 30
Висновки ... 38
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Вивчення української літератури в контексті світової" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Вивчення української літератури в контексті світової"

Курсова робота "Вивчення української літератури в контексті світової" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Вивчення української літератури в контексті світової", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Вивчення української літератури в контексті світової" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Вивчення української літератури в контексті світової" і призначений виключно для пошукових систем.

ТЕАТР - для дітей і юнацтва, вигляд сценич. иск-ва, одне з коштів естетич., нравств. виховання і худож. утворення школярів. Для дітей створюються ті ж види театр, уявлень, що і для дорослих: драма, опера, балет, естрада, ляльковий театр. Дітям адресують свої спектаклі специа-лизиров. проф. подітий. Т. і мн. самодіяльні. Мн. театри мають в своєму репертуарі спец. подітий. спектаклі, старшеклассники відвідують більшість спектаклів, адресованих дорослим. Дітям доступні також фільми-спектаклі, тілі- і радиоспектакли, а також театр, записи, в т. ч. на аудіо-і видеоносителях. У Росії джерелом Т. КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ АВТОНОМНИЙ ОКРУГ - входить в Пермськую обл. Рос. Федерації. Пл. 32,9 тис. км2. Нас. 159 тис. чол. (1989). Центр - м. Ку-димкар. У 1372 русявий. церк. діяч Стефан Пермський створив пермскую писемність (проіснувала св. 300 років і використовувалася гл. обр. в религ. цілях) і почав залучати коми-пермяков до книжкової культури. Перше світське уч. заклад на терр. совр. авт. округа - заводська школа, відкрита в 1799 поміщиками Всеволжськимі в пос. Пожва. У 1841 засноване Кудимкарськоє міське училище. Початкові сіл. школи (гл. обр. земські) і міністерські уч-ща створювалися з 60-х рр. 19 в. (до 1887 - св. 20). З сірок. ЛІТОТА - (від греч. litotes - простота, худість) - стежок (див. стежки) слова, що вживається в двох значеннях: 1) стежок, близький до емфазе або іронії і що виражається шляхом двійчастого заперечення (заперечення протилежного), наприклад: відомий тип; 2) стежок, що являє собою нарочитое зменшення властивостей або розмірів об'єкта, процесу або явища. Наприклад: ліліпути (жителі Ліліпутам і острови Блефуську) Дж. Свифта, хлопчик з пальчик Ш. Перро, незнайко і його друзі Н.Н. Носова. Як основа для створення Л. можуть виступати: 1) протяжність, розмір; наприклад: "Мій Маріхен так уже малий, так уже. БАЗОВЕ ПІДПРИЄМСТВО - в Рос. Федерації, організація, що надає общеобразоват. і проф. уч. закладам практич. сприяння в організації трудової підготовки учнів і що створюють для неї відповідні умови. Адм. закріплення Б. п. за общеобразоват. школами набуло поширення в СРСР в кон. 70-х рр., спочатку за ср. школами, а з 1984 за інш. типами цих уч. закладів. З нач. 90-х рр. в якості Б. п. можуть виступати підприємства промисловості, сіл. і лісового х-ва, транспорту, проектні і інш. орг-ции, а також колгоспи (із згоди загальних зборів членів). Б. п. ПТУ (з 1985) - орг-ции, на основі к-рих створюються і діють.
Кожна вагома структурна частина курсової "Вивчення української літератури в контексті світової" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЕКСПЕРИМЕНТ - (від лати. experimentum - досвід, проба)  - в педагогіці і психології, один з основних (нарівні з спостереженням) методів наукового пізнання, за допомогою якого в контрольованих і керованих умовах досліджуються явища дійсності; в психолого-педагогічному дослідженні направлений на виявлення змін в поведінці людини при планомірному маніпулюванні визначальною цю поведінку чинниками (змінними). На відміну від спостерігача дослідник створює необхідні для виникнення процесів умови. Істотна межа Оскільки в педагогіці і психології абсолютна ізоляція чинника неможлива, виділення його. Польські землі під владою Австрії і Пруссиї - Реакційно-абсолютистський режим, що затвердився в Австрії після поразки революції 1848 р., розповсюджувався і на Галіцию з її польськими і українськими землями. Австрійські власті переслідували самі скромні вияви національних почуттів. Аграрна реформа, проведена в Галіциї з 1848 по 1857 р., хоч і перетворила селян у власників землі, що обробляється ними, але закріпила за ними тільки злидарські наділи. Селянство випробовувало гостру потребу в землі, особливо в пасовищах і лісах. Поміщики широко застосовували селянський труд на умовах відробляння; багато хто з них значну частину землі вважали за краще. Війна Росії з Швецією у другій половині XVII в. - Ослаблення Мови Посполітой спонукало шведського короля Карла X Густава оголосити їй під нікчемним приводом війну. Зустрічаючи слабий опір, шведські війська зайняли майже всю Польщу разом з її столицею Варшавою, а також частину Литви і Білорусії, де шведів підтримав найбільший литовський магнат Януш Радзівілл. Втручання Швеції різко змінило розставляння сил в Східній Європі. Легкі перемоги в Польщі значно посилили положення Швеції, що затвердилася на берегах Балтійського моря. Вважаючи, що польська армія надовго втратила свою боєздатність, російський уряд уклав з Польщею перемир'я в Вільно і.
У вступі курсової "Вивчення української літератури в контексті світової" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Шервінський Василь Дмитрович - Шервінський (Василь Дмитрович) - лікар, народився в 1850 р.; по закінченні курсу в Московському університеті в 1873 р. перебував помічником прозектора при кафедрі патологічної анатомії. У 1879 р., за дисертацію: "Об жирову емболии" (М.) удостоєний мірі доктора медицини; в 1880 р. вибраний штатним доцентом по тій же кафедрі, а в 1884 р. отримав звання екстраординарного професора. У 1894 р. був перекладений на кафедру приватної патології і терапії внутрішніх хвороб, а в 1896 р. йому крім того доручено завідування загальною клінічною амбулаторія. У 1899 р. переведений ординарним професором на.

ТАЦИТ - (Tacitus) Публій Корнелій (ок. 55, в Галій - після 117, місце смерті невідоме), римський письменник. Автор невеликих творів "Діалог про ораторів" (ок. 102, приналежність твору Тациту іноді оспорюється; про причини занепаду красномовства), "Життєпис Юлія Агріколи" (97, панегірик тестю Тацита Агріколе, що включає опис завоювання Британії), "Про походження і місцезнаходження германців" (97-98, інш. назва "Німеччина", про суспільний пристрій, походження, бите німецьких племен). Всесвітньо відомий двома великими історичними творами: "Історія". ПРАВОСВІДОМІСТЬ - сукупність поглядів на діюче право, на існуючі правові норми. Правосвідомість громадян, їх відношення до закону (розуміння необхідності його неухильного виконання або повна зневага) визначає правова культура, що відображає що склався в суспільстві юридичні норми. Рівень правосвідомості будь-якого народу визначається історичними, релігійними традиціями і етнопсихологическими особливостями. Багато в чому саме вони формують у нації загалом і у кожного громадянина країни відношення до закону. У країнах з високою правовою культурою склалися школи правознавців, що сформулювали в своїх трудах.
Список літератури курсової "Вивчення української літератури в контексті світової" - більше 20 джерел. УПРАВЛІННЯ ПОЛІТИЧНЕ - основна форма регулювання суспільних відносин в класовому суспільстві, яка здійснюється публічним образом через владу держави. Від всіх інших форм управління політичне відрізняється абсолютним характером в межах політичної організації. Політичне управління здійснюється за рахунок ряду заходів, які підкріпляються насиллям, яке може носити як актуальний, так і потенційний характер. Це управління загалом має наступну структуру: приймається політичне рішення, організується його виконання і контроль за виконанням; у разі непокори рішенню відповідальні обличчя або структури зазнають покарання, аж до. Центрально-Східна Європа (ЦВЕ) - Після  падіння Берлінської стіни зберігся "бар'єр", що проходить через душі людей, існуючий вже тисячоліття з моменту розколу християнського світу на західних християн і православних. Якщо подивитися на європейську карту конфесій, то стає очевидним, що нові незалежні країни Балтії, Польща, Чехія, Угорщина, Словенія і Хорватія повернулися в свій конфессиональное простір. Цілком з'ясовна і західна орієнтація українських грекокатоликов, що володіє безцінним досвідом рубежной конфессиональности. Нині вододіл благополуччя і убогості проходить вздовж цьому європейському социокультурной.

АЙЗЕНБЕРГ Дора Ноєвна - (2.5.1902 Рівне Волинської губ. - 1974). Соціал-демократ. У 1919 вступила в Київський союз соціал-демократичної молоді. Арештована в 1920, після декількох місяців висновки звільнена. Знову арештована 6.9.1923 в Ірпене під Києвом, де була секретарем конференції, укладена у внутрішню в'язницю Київського ОГПУ. 25.9.1923 оголосила голодовку, яку тримала 8 днів. 13.10.1923 (за іншими відомостями, 9.10.1923) осуджена на 3 роки концлагеря, 26.11.1923 відправлена етапом в СЛОН. У травні - листопаді 1925 містилася в Верхнеуральськом (за іншими відомостями - в Тобольськом) политизоляторе. У 1926 разом з.
Посилання в тексті роботи "Вивчення української літератури в контексті світової" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. АПОКРИФИ - (oTrpe4.apokryphos-таємний, секретний) - твори религ. змісту, але не визнані церквою (або жречеством) священними. Існують старозавітні Більшість в.-з. А. до нас не дійшло; нек-рі збереглися в переказах гл. обр. на греч., а також на інш.. і ста-рослав. мови. ДО в.-з. А. відносяться книги Маккавеєв, Юдіфь, Мудрості Іїсуса сина Сирахова (Бен-Сира), Мудрості Соломона, Товіт, Барух, отд. частини книг Ездри, Даніїла і Есфірі, Заповіти 12 патріархів і інш. Серед кумранских рукописів виявлені фрагменти не відомих раніше ДО н.-з. А. відносяться різне євангеліє, діяння отд. апостолів, послання. ВИБІР - духовно-практична процедура, в ході якої свідомість особистості здійснює виборчу перевагу одних цінностей і норм, відкидаючи інші. У складних умовах цивілізованого існування з різноманіттям різних вимог до людини і з існуванням альтернативних поведенческих моделей В. виступає як необхідний компонент соціальної поведінки. Онтологічною основою необхідності В. є різноманіття форм дійсності, багатогранність буття, об'єктивна суперечність будь-якої з реалій і неможливість людини охопити все відразу, оволодіти всім сущим. Вимушений обмежуватися чимсь одним, зосередитися на одному з. Концепція морального розвитку Колберга - Словотворення. Відбувається від лати. mоrale - етичний. Автор. Л.Колберг. Категорія. Генетична теорія. Специфіка. У дослідженнях Колберга випробуваним давалися для оцінки складні в плані морального вибору ситуації (чи можна украсти, щоб врятувати життя людини). При цьому був виділений ряд рівнів і рівнів морального розвитку. Преконвенциональний рівень (гедонистический) включає наступні рівні: 0. Моральна оцінка знаходиться в самому індивідові (добре те, що дає мені щось). 1. Штрафи і покарання. Цінність людського життя міняється в залежності від цінності речей і статусу або інших ознак людини.

УИПЛА СИНДРОМ - (описаний американським лікарем і патологом G. H. Whipple, 1878-1976; синоніми - интестинальная липодистрофия, нетропічна спру) - рідке захворювання, що характеризується порушенням липидного обміну, накопиченням липидно-мукополисахаридних комплексів і запальною реакцією в різних органах. Вірогідний збуджувач - палочкообразная бактерія Tropheryma whippleii; істотну роль відводять імунним порушенням. Виявляється в середньому віці, значно частіше у чоловіків. Характерна переважна поразка тонкого кишечника, брижеечних лімфатичних вузлів, серця і нервової системи. Левітов Микола Дмитрович - (17.04.1890, Ранненбург Рязанської губернії - 17.02.1972, Москва) - вітчизняний психолог. Біографія. Народився в сім'ї священика, закінчив Ранненбургськоє духовне училище першим учнем, за казенний рахунок вчився в Рязанської духовній семінарії, звідки серед кращих учнів був відправлений в Петербургськую духовну академію, яку закінчив в 1914 р. (магістр). Одночасно займався психологією в Петербургськом психоневрологічному інституті під керівництвом А.Ф.Лазурського і В.С.Сербського. З 1918 р. по 1921 р. викладав психологію і логіку в Ранненбургськом педагогічному інституті. З 1921 р. ЗАХИСТ ПСИХОЛОГІЧНИЙ - система регуляторних механізмів, службовців усуненню або зведенню до мінімуму негативних, травмуючих особистість переживань, зв'язаних з внутрішніми або зовнішніми конфліктами, станами тривоги або дискомфорту. Ситуації, породжуючі З. п., характеризуються реальною або уявною загрозою цілісності особистості, її ідентичності і самооценке. Ця суб'єктивна загроза може, в свою чергу, породжуватися конфліктом суперечливих тенденцій всередині особистості або невідповідністю поступаючої ззовні інформації чому склався у особистості образу світу і образу "Я". З. п. направлена зрештою на. СЕГРЕГАЦІЯ - розділення людей в суспільстві на категорії по ознаці відмінності соціальних статусів, що вимагає обмеження сфери життєдіяльності, при якому контакти між групами заборонені частково або повністю. Таке розділення закріпляється в нормах соціальних, стереотипах поведенческих, суспільних інститутах, кодується і підкреслюється символікою - відзнаками, одягом, табу, традиціями, ритуалами. Історія суспільства відкриває широкий спектр різних видів сегрегації. У її основі може лежати реально існуюча відмінність між людьми, осмислена особливим образом: підлога - сегрегація статева, вік - сегрегація вікова.