Вивчення творчості Ліни Костенко

(курсова робота з літератури)

Вступ ... 3
Розділ 1. Вивчення біографії Ліни Костенко ... 5
1.1. Основні методичні засади вивчення біографії письменника на уроці української літератури ... 5
1.2. Вивчення біографії Ліни Костенко (урок 1) ... 8
Розділ 2. Вивчення творчості Ліни Костенко (5 год.) ... 10
2.1. Провідні мотиви лірики Ліни Костенко (урок 2) ... 10
2.2. Біблійні мотиви у творчості Ліни Костенко. Ліро-епічні поезії у творчому доробку (урок 3) ... 15
2.3. Історія написання й видання та художня цінність історичного роману у віршах "Маруся Чурай" (урок 4-5) ... 21
Висновки ... 38
Список використаної літератури ... 39

Для придбання курсової роботи "Вивчення творчості Ліни Костенко" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Вивчення творчості Ліни Костенко"

Курсова робота "Вивчення творчості Ліни Костенко" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Вивчення творчості Ліни Костенко", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Вивчення творчості Ліни Костенко" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Вивчення творчості Ліни Костенко" і призначений виключно для пошукових систем.

Технологія навчання - Епіграфом для розгляду цього терміну може служити висловлювання славнозвісного педагога А.С. Макаренко: "Наше педагогічне виробництво ніколи не будувалося за технологічною логікою, а завжди за логікою моральної проповіді. Саме тому у нас відсутні всі важливі відділи педагогічного виробництва: технологічний процес, облік операцій, конструкторська робота, застосування конструкторів і пристосувань, нормування, контроль, допуски і бракування". Появі в педагогіці терміну "технологія" сприяло бурхливий розвиток науково-технічного прогресу в різних областях теоретичної і. ЮНІСТЬ шкільна -   - рання юність, стадія життя і розвитку людини, що охоплює вік від 14-15 до 17-18 років, що приблизно відповідає періоду навчання в старших класах загальноосвітньої школи або в середніх професійних учбових закладах. Хронологічні межі цього вікового періоду умовні. Біологічно в юнацькому віці завершується фізичне дозрівання; хоч більшість юнаків і дівчат вступають в нього в основному половозрелими, на частку цього віку доводиться усунення раніше чого склався диспропорцій в фізичному розвитку. У соціальному плані До кінця цього періоду завершується професійне самовизначення молодої людини. МОВНЕ СПІЛКУВАННЯ - це вмотивований живий процес взаємодії між учасниками комунікації, який направлений на реалізацію конкретної, життєвої цільової установки, протікає на основі зворотного зв'язку в конкретних видах мовної діяльності. Воно органічно включається у всі інші види діяльності людини (трудову, суспільну, пізнавальну і т. п.). Р. про. здійснюється між багатьма, декількома або двома людьми, кожний з яких є носієм активності і передбачає її в своїх співрозмовниках. Р. про. обопільно. Як всяка соціальна активність людини, Р. про. соціально і цілеспрямовано. Формою вияву Р. про. є мовна поведінка співрозмовників, а. ОЦІНКА - 1. (оцінний бал, відмітка). Умовне вираження або придбаних знань, що є, умінь і навиків учнів (перша трехбалльная система виникла в середньовічних школах Німеччини). О. виставляється за результатами тестування, часто відповідно до системи оцінок, вживаної в країні (в Росії, Угорщині, Польщі - 5-балльная, в Італії - 11-балльная, в англосаксонских країнах застосовується система буквеної про. від А до D або від А до F. Кроме цього можуть використовуватися такі показники, як половина або чверть бала і т. д.). При проходженні критериально-орієнтованого тесту по російській мові як.
Кожна вагома структурна частина курсової "Вивчення творчості Ліни Костенко" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЗНАННЯ - продукт пізнання (представлення, поняття) людьми предметів і явищ дійсності, законів природи і суспільства. Знання не є незмінними. Вони весь час розвиваються, уточнюються, заглиблюються. Іноді істотно змінюються, перебудовуються. Не буває знеособлених знань. Знання завжди чиєсь, його не можна купити, украсти. Інформація безубьектна. Є прагнення знань і інформаційний голод. Знання вібратися, інформація жується і ковтається. Ідеал - школа персонального, особового, живого знання, в якому злилися значення і значення. Необхідна вимога до знань, що засвоюються в процесі навчання, - їх. МЕЛЬНИКІВ-ПЕЧЕРСЬКИЙ - (справжнє прізвище Мельників) Павло Іванович (1818, Нижній Новгород - 1883, там же), російський прозаїк, історик, етнограф. Належав до старовинного дворянського роду. Закінчив словесне відділення Казанського ун-та. Перші літературні досліди (розповіді, нариси, незавершений роман "Торін"), що з'явилися друкується на початку 1840-х рр., читацького успіху не мали. Мельників майже на 12 років залишив літературу і присвятив себе службі, переважно у справах нижегородских старообрядців і сектантів. Результати цих спостережень в 1845-50 рр. публікувалися в газеті. Еберт, Фрідріх (Фріц) - (Ebert, Friedrich) (1871-1925) - колишній президент Німецької Республіки і керівник с. партії Німеччині. Народився в Гейдельберге (на півдні Німеччині) в сім'ї кравця. Будучи за професією шорником, Еберт невдовзі кидає свою роботу в майстерні і цілком віддається професійній діяльності по об'єднанню шорников. У 1900-х роках Еберт обирається редактором с. газети в Бремені, і з цього часу вже відкрито стає на бік реформістський і опортуністичний елементів партії. У 1905 р. на Ієнськом з'їзді німецької с. партії, Еберт, що отримав широку популярність завдяки своїм сильним організаторським.
У вступі курсової "Вивчення творчості Ліни Костенко" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Шумлянський Павло Михайлович - Шумлянський Павло Михайлович (1750 - 1821) - хірург, брат попереднього, в службу вступив учнем в санкт-петербургский генеральний госпіталь, звідки випущений лікарем і служив в різних полицях. У 1784 р. відправився в Страсбург, де в 1789 р. за дисертацію "De proxima topicae inflamationis causa" удостоєний мірі доктора медицини. У 1793 р. призначений професором анатомії і хірургії кронштадтской хірургічної школи; в 1795 р. переведений професором фармакології і хірургії в московську хірургічну школу; при основі московської медико-хірургічної академії призначений ординарним професором хірургії.

Хартман, Еріх - (Hartmann), льотчик-винищувач Люфтваффе, майор. Згідно з офіційною статистикою, збив 352 літаки противника, очоливши список німецьких асів у 2-й світовій війні. Народився 19 квітня 1922 в Вейсзахе. Дитинство провів в Китаї, де його батько працював лікарем. З 1936 літав на планерах в авиаклубе під керівництвом своєї матері - спортсменки-летчици. З 16 років пілотував літаки. З 1940 проходив підготовку в 10-м учбовому полицю Люфтваффе під Кенігсбергом, потім в льотній школі в Берліні. Бойову льотну кар'єру початків в серпні 1942 в складі 52-го полку винищувальної авіації, що воював на Кавказі. НЕОЛИБЕРАЛИЗМ - (лати. liberalis - вільний) - соціально-політичне вчення і суспільний рух, що отримало розвиток в середині - кінці XX в. і що успадковує лібералізму. Неолиберали виходять з вимоги максимальної свободи діяльності індивіда в сферах політики, економіки, приватного життя і т. д. Економічний неолиберализм спирається на тезу про недопущення втручання держави в економіку (laissez-faire) і постульованому необмеженої конкуренції як найбільш ефективного економічного механізму, що забезпечує через вільне ринкове формування цін регулювання господарських процесів, зростання суспільного добробуту і.
Список літератури курсової "Вивчення творчості Ліни Костенко" - більше 20 джерел. Кишкин Микола Михайлович - (29 листопада 1864, Москва, - 16 березня 1930, там же). За освітою врач-физиотерапевт. Співвласник і директор клініки в Москві, потім санаторію. Член "Союзу Звільнення". Один з лідерів партії кадетів і її московської групи, член ЦК з 1905, займав ліві позиції. Заступник головноуповноваженого і член Головного комітету (з вересня 1914) Всеросійського союзу міст. У квітні 1916 на засіданні ЦК Партії Народної Свободи запропонував перейти до більш активної тактики боротьби з самодержавством. Після Лютневої революції 1917 комісар Тимчасового уряду в Москві. У квітні виступав за коаліційний уряд, а. МАЖОРИТАРНА ВИБОРЧА СИСТЕМА - (фр. ma oritaire ma orite більшість лати. ma or більший) - порядок визначення результатів голосування, при якому вибраним до того або інакшого виборного органу вважається кандидат (або список кандидатів), що набрав передбачену законом більшість голосів. Більшість буває різним. Розрізнюють М.і.с. абсолютної більшості, М.і.с. відносної більшості і М.і.с. кваліфікованої більшості (застосовується рідко). При М.і.с. абсолютної більшості кандидат вважається вибраним, якщо він отримав по округу більше за половину всіх голосів (50% 1 голос і більш). Така система існує, напр., в Австралії.

НАЦІЯ - (від лати. natio - народ, плем'я) - історично вища форма етносоциальной спільності людей, виникаюча в основному в епоху зародження і розвитку товарно-грошових відносин (розкладання феодалізму і зародження капіталізму) на базі пов'язаного з цим згуртування території з населенням, говорячим на одній мові, і що характеризується спільністю мови, культури, психології, історичних доль, етнічної самосвідомості, звичаїв і традицій. Вирішальним чинником формування Н. з попередньої ним народності є економічний. Передусім, під впливом розширення і поглиблення ринкових відносин відбувається все більш тісна.
Посилання в тексті роботи "Вивчення творчості Ліни Костенко" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЖАН З МИРКУРА - (Jean de Mirecourt, Johannes de Mirecuria) [1310/15, Міркур, Вогези - після 1347] - французький філософ і богослов. У 1344 - 46 цистерцианец, білий чернець, бакалавр колегії св. Бернара в Парижі, пояснювач "Сентенцій" Петра Домбароського. Комісія на чолі з папським легатом допитувала його по сумнівних тезах його Коментаря, і в 1347 він був примушений публічно відректися від них перед канцлером університету Роберто деи Барді без права заперечувати. Після цього відомий лише як автор двох "Апологий". У числі т. н. парижских "англофілів" Жан з Міркура услід за. АНДРІЇВСЬКИЙ ХРЕСТ - зображення хреста в формі букви X. Імеєт в геральдиці назва "салтир". Ще Моісей звів з міді Х-образний образ хреста. Він вказував ізраїльтянам, що ті врятуються через нього. Особливими містичними властивостями наділяв даний символ Платон. Згідно з його тлумаченням, Х-образний хрест мав на увазі Божу силу. За переказами, на такому хресті було распят первокреститель Русі апостол Андрій Первозванний. Петро I вмістив зображення Андріївського хреста на державному гербі, на своєму ручному друці, на військово-морському прапорі. "Хрест Святого Андрія,  - роз'яснював цар,  - прийнятий того. Бине-Симона розумового розвитку шкала - [лати. scala - сходи] - тест інтелекту, що є родоначальником сучасних тестів діагностики рівня інтелектуального розвитку. Перша редакція у. р. ш. була розроблена А. Біне і Т. Симоном в 1905 р. з метою виявлення мислено неповноцінних дітей, не здатній навчатися в звичайних школах. Б. у. р. ш. в первинному вигляді містила 30 тестів-завдань, розташованих по мірі зростання трудності таким чином, що імовірність успішного виконання збільшувалася з хронологічним віком. Рівень трудності визначався емпірично, на основі даних вибірки з 50 нормальних дітей у віці 3-11 років і незначної кількості.

УМАНСКИЙ - Лев Ілліч (1921-1983) - російський психолог, фахівець в області соціальної і педагогічної психології. Д-р психологічних наук (1969), професор (1969). Закінчив Курський державний педагогічний ин-т (КГПИ). У 1955 р. захистив канд. дис. і почав займатися проблемами психології організаторської діяльності і організаторських здібностей. Результати досліджень були узагальнені в докт. дис: Психологія організаторських здібностей, захищеної в 1969 р. До 1973 р. У. завідував кафедрою психології КГПИ, а потім Костромського Державного педінституту (1973- 1983). Область наукових інтересів У. охоплювала. ИНТЕНЦИЯ - (від лати. intentio - намір, прагнення) - будь-яка спрямованість до активної діяльності; всі явища і механізми, спонукаючі до діяльності, що направляють її на досягнення мети. У основі интенционального компонента діяльності людини лежить його потребностно-мотивационная сфера, тобто потреби і мотиви. Ця сфера являє собою ієрархічно побудовану систему спонук. Потреби і мотиви в цій системі знаходяться в різних відносинах між собою: синергичности (однонаправленности); антагонізму (конфлікту); взаимоусиливают або ослабляють один одну. При цьому мотиви не завжди усвідомлюються людиною. Більш. АСТМА - (asthma) - стан, що характеризується приступами різкого звуження бронхіальних шляхів (може розвинутися або мимовільно, або внаслідок якогось зовнішнього впливу), що супроводиться кашлем і ускладненням дихання (видиху). Бронхіальна астма (bronchial asthma) може бути спровокована дією одного або декількох чинників, наприклад, алергенів, лікарських речовин (наприклад, аспірину або інших нестероидних противовоспалительних лікарських препаратів, а також бета-блокаторами), фізичного навантаження, емоційним збудженням, інфекційними захворюваннями або забрудненням навколишнього повітря. Астма. НЕВРАСТЕНІЯ - стан розладу, що характеризується дратівливою слабістю, надмірною втомою, підвищеною стомлюваністю.    Як специфічний розлад неврастенія була описана американським лікарем Дж. Бердом (1839-1883) в його роботі "Сексуальна неврастенія (нервове виснаження), її гігієна, причини, симптоми і лікування" (1884). У клінічній картині неврастенії їм були відмічені такі симптоми, як виснаження емоційних реакцій, дратівливість, метушливість, зосередженість на хворобливих відчуттях, нестійкість настрою і інші.    Уявлення про неврастенію містилися в ранніх роботах З. Фрейда, зокрема, в його.