Вивчення особистості підлітка

(курсова робота з психології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Особливості методів вивчення особистості підлітків ... 5
1.1. Проблема діагностики параметрів особистості ... 5
1.2. Основні методи вивчення особистості ... 7
1.1.1. Тестування ... 7
1.2.2 Бесіда ... 10
1.2.3. Спостереження ... 11
1.2.4. Експеримент ... 14
1.3. Допоміжні методи дослідження ... 17
1.3.1. Опитування ... 17
1.3.2. Анкета ... 18
1.3.3. Аналіз продуктів діяльності ... 19
1.3.4. Порівняння ... 20
1.4. Організаційні методи ... 21
1.4.1. Лонгітюдний метод ... 21
Розділ 2. Практика вивчення особистості підлітка ... 23
2.1. Опис методів дослідження ... 23
2.2. Аналіз отриманих результатів ... 26
Висновок ... 30
Література ... 31

Для придбання курсової роботи "Вивчення особистості підлітка" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Вивчення особистості підлітка"

Курсова робота "Вивчення особистості підлітка" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Вивчення особистості підлітка", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Вивчення особистості підлітка" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Вивчення особистості підлітка" і призначений виключно для пошукових систем.

УКРАЇНА - гос-у в Виє Європі Пл 603,7 тис. км2 Нас 52,1 млн чел (1994), в т.ч. українці - ївши 72%, російські - 22,1% Гос. яз - українська Столиця - Київ. У 1989 на 1000 чел населення у віці 15 лет.н. старше доводилося 794 чел з вищим і середнім (повним і неповним). освітою (в 1979 - 681 чел). У галузях економіки було зайнято 6822 тис. фахівців, в т.ч. 2942 тис. з вищим і ївши 3879 тис. зі ср. спец. освітою. Дошкільні установи Перші дошк. установи відкриті в 70-х гг 19 в Однак їх поширення почалося після утворення Київського об-ва нар. подітий. садів (1907), Київського, Одеського і Харківського. УОСОБЛЕННЯ, ПРОСОПОПЕЯ - (греч. prosopopofia, від prosopon - особа і poieo - роблю) - один з типів алегорії: стилістичний прийом, що полягає в тому, що неживому предмету, відверненому поняттю, живій істоті, не наділеному свідомістю, приписуються якості або дії, властиві людині: "Обвіяний віщою дрімотою, полураздетий ліс сумує; з літнього листя хіба сотий, блестя осінньої позолотой, ще на гілці шелестит" (Ф.І. Тютчев). О. було пов'язано в древності з анималистическими уявленнями і релігійними верованиями. О. поміщається велику в міфології (наприклад, Уран (Небо) і Гея (Земля) - особово-оформлені. ЛУНАЧАРСКИЙ Анатолій Васильович - (1875-1933) - радянський державний діяч, письменник і критик, мистецтвознавець, академік АН СРСР (1930). У 1917 вибраний до складу Петроградської думи, відав питаннями народної освіти. За участю Л. почалося обговорення і підготовка шкільної реформи. Після Жовтневої революції нарком освіти РСФСР (1917- 1929). З 1929 голова Вченого комітету при ЦИК СРСР. У 1933 призначений повпредом в Іспанію. Разом з Н.К. Крупської, М.Н. Покровським і іншими розробляв найважливіші теоретичні проблеми народної освіти, загальну стратегію радянської школи. Л. спирався на "філософію трудової школи" -. Правила проходження навчання - Сукупність документів, фіксуючих норми реалізації кредитно-модульної системи. У правилах закріпляються такі норми, як: 1. Загальна кількість кредитів, необхідних для отримання диплома і диплома з відмінністю (в деяких вузах є дві міри відмінності - Honors і High Honors). 2. Додаткові вимоги до отримання диплома - успішний захист Випускної кваліфікаційної роботи, успішна здача державних екзаменів по спеціальності, інші вимоги. Наприклад, в правилах може бути обумовлено, що умовами отримання диплома про вищу професійну освіту є обов'язкова успішна здача ВКР, виконання всіх вимог учбового плану.
Кожна вагома структурна частина курсової "Вивчення особистості підлітка" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

БЕЛЛ Ендрю - (27.3.1753, Сент-Енд-рю, Шотландія, - 27.1.1832, Челтнем), англ. педагог, священик англиканской церкви, один з фундаторів Белл-Ланкастерской системи, взаємного навчання. Освіту отримав в ун-ті Сент-Ендрю. З 1789 завідував притулком для сиріт військовослужбовців поблизу Мадраса (Індія). У 1791 в зв'язку з гострою недостачею вчителів ввів там систему взаємного навчання, елементи до-ой запозичав з практики инд. школи. Повернувшись в Великобританію в 1797, виклав свою "мадрасскую систему" в соч. "Досвід навчання, проведений в Мадрасе і що рекомендує систему, при якій діти в. Мальборо Джон Черчилл, 1-й герцог - Мальборо Джон Черчилл, 1-й герцог (Marlbo-rough, John Churchill, 1st Duke of) (1650 - 1722), англ, полководець, один з кращих стратегів в англ. воен. історії. Вже в перших воен. кампаніях виявив неабиякі полководницькі здібності; виявив також политий, прозорливість, одружувавшись на Саре Дженнігс, фаворитці принцеси Ганни. У 1685 р. призначений королем Яковом II заст. команд, військами, направленим на придушення повстання герцога Мон-маута. Відмовився підтримати спроби Якова II відновити католич. церква і в 1688 р. перейшов на сторону Вільгельма Оранського. Коли Марія, дружина Вільгельма. Товстої, Лев Миколайович - (1828 - 1910) - славнозвісний російський письменник і мораліст. У своїх творах, частиною написаних ще при кріпацтві, Товстих яскравими фарбами зображав кріпосницьку Росію. Росія поміщика і селянина знайшла своє повне відображення в літературних творах Товстого. Товстого-художника треба відрізняти від Товстого-проповідника і мораліста. Ідеї "непротивлення злу", етичного самовдосконалення, аскетизму і т. д. - все те, що отримало назву "толстовства", "приносить, - зі слів Леніна, - самий безпосередня і самий глибока шкода". У вересні 1908 р., в день вісімдесятиріччя Товстого, В. І.
У вступі курсової "Вивчення особистості підлітка" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Варрон - (Marcus TerentiusVarro) - найбільший і найбільш плодовитий римський вчений-енциклопедист I в. до Р.Х. Роділся в 116 р. в Реате (в області сабинов), помер в 27 р. до Р.Х. Проїсходіл з стані вершників, займав багато які політичні і військові посади. У громадянській війні 49 р. виступав на стороні ворогів Цезаря, але в 47 р. Цезар, що переміг пробачив Варрона і, приймаючи у уваги його виняткові знання, доручив йому пристрій і керівництво публічною бібліотекою в Римі. Все своє подальше життя Варрон присвятив науці, як філолог, антиквар і історіограф. Вже за житті науковий авторитет Марка Теренция.

МЕРМНАДИ - Царський рід, що правив в 680-547 рр. до Р. Х. в Лідії (Мала Азія). Лідія утворилася на початку I тисячоліття до Р. Х. на території, де раніше протягом декількох віків існувало древнє хетто-лувийское царство Арцава. Мова лидийцев, проте, була набагато ближче до хеттскому, ніж до лувийскому. Згідно Геродоту, лидийци мали свою царську династію, що відбувалася від Геракла, але політично Лідія протягом декількох віків підкорялася Фрігиї. Тільки на початку VII в. до Р. Х., коли Фрігия була розгромлена киммерийцами, Лідія знайшла незалежність. Тоді ж, біля 680 р. до Р. Х., тут сталася зміна династій -. ЄЛЬЦИН Борис Миколайович - (1931-2007) - Президент Російської Федерації в 1991-1999 рр. Народився 1 лютого 1931 р. в з. Бутка Таліцкого р-на Свердловської обл. У армії не служив через відсутність двох пальців на лівій руці внаслідок вибуху украденої ним на військовому складі гранати. У 1955 р. закінчив будівельний факультет Уральського політехнічного інституту в Свердловське. Працював каменярем, кранівником, майстром, контролером, інженером, головним інженером, начальником "Южгорстроя". З 1963 р. - головний інженер, а з 1965 р. - начальник Свердловського домостроительного комбінату. У 1968 р. перекладений на.
Список літератури курсової "Вивчення особистості підлітка" - більше 20 джерел. ГАЧКІВ Володимир Олександрович - (29.02.1924-23.11.2007) Начальник ПГУ КДБ СРСР в роки, коли В. В. Путін працював у зовнішній розвідці. Народився в м. Сталінграде (нині Волгоград). Освіту отримав у Всесоюзному заочному юридичному інституті (1949) і в Вищій дипломатичній школі МЗС СРСР (1954). У 1946-1947 рр. народний слідчий прокуратури Тракторозаводського району, в 1947-1950 рр. прокурор слідчого відділу Сталінградської прокуратури, в 1950-1951 рр. прокурор Кировського району м. Сталінграда. З 1954 р. на дипломатичній роботі: третій секретар Четвертого Європейського відділу МЗС СРСР, в 1955-1959 рр. третій секретар посольства. Кулаковський Олексій Елісеєвич - (4 березня 1877, 4-й Жексогонський наслег Ботурусського улуса Якутської області, - 6 червня 1926, Москва). З сім'ї заможного селянина-якута. Закінчив реальне училище. Чиновник в низових органах влади, вчитель. Один з перших якутських письменників, краєзнавець. У звертанні "Якутської інтелігенції", призначеному як програма Якутському обласному "инородческому" з'їзду (серпень 1912), запропонував план "порятунку якутської народності" шляхом згуртування її навколо "здорового ядра" - тойоната (байства): "Багатії-кулаки, висисаючи у голоти все можливе і тим самим тримаючи її в чорному.

Велика Каспійська нафта - Найбільша геоекономическая проблема Великого Каспія, навколо якою йде боротьба за геополітичний вплив в регіоні. Каспійські запаси енергетичних ресурсів складають від світових приблизно 4-6% по нафті і 7-10 % по газу. Найбільш перспективні родовища відкриті в 90-х роках на північному сході Каспія. Казахстанський морське родовище Кашаган відносять по запасах нафти до найбільших в світі. Тут зосереджене 75 % запасів каспійської нафти. Разом з тим, Каспій не є конкурентом Персидської затоки, де нафти на порядок більше. Спостерігається гостре суперництво в питаннях здобичі і.
Посилання в тексті роботи "Вивчення особистості підлітка" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. БЕРДЯЕВ Микола Олександрович - (рід. 6 березня 1874, Київ - розум. 23 березня 1948, Кламар, поблизу Парижа) - русявий. релігійний філософ; з 1922 в еміграції, жил в Берліні, потім - в Парижі. Перебуваючи під сильним впливом Маркса, Ніцше, Ібсена, Канта і Карлейля, захищав ідеї екзистенціалізму, в яких переважала проблематика філософії, вчив про примат свободи над буттям (свобода не може бути ніким і нічим детермінований, навіть Богом; вона йде своїм корінням в небуття), про прозріння буття через (богоподобного) людину, про розумний хід історії, писав об христ. прозрінні, з питань соціології і етики. У дев'ятнадцять. СЮРРЕАЛІЗМ - Інореалізм, сверхреализм, відкриття оборотних значень кажимости. У широкому значенні - сукупність напрямів, що вельми різняться в мистецтві, що демонструють перші фази перегляду натуралістичної связности або відмови від предметности, а також - перегляду традицій в творчих методах і мисленні. Емоційно менш стерильний, ніж абстракціонізм; на відміну від багатьох напрямів експресіонізму містить відмову від трафаретної системи цінностей; ейдетически близький імажинізму, але значно радикальніше за його. Більшість творів С. виявилися естетично помилковими, коллажеподобними. Популярність їх порівнянна з. ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ НАПРЯМ - (в інженерній психології) - комплекс задач, пов'язаних з инженернопсихологическим забезпеченням експлуатації СЧМ. Необхідність розробки Е. н. зумовлено тим, що як би ні була досконала техніка, як би добре вона ні була пристосована до людини, ефективна робота на ній вимагає обліку психологічних і інших властивостей і особливостей людини. Велике число відмов, аварій і випадків зумовлено експлуатаційними причинами. За ним часто криються помилки людини, довершені через відсутність належної організації його труда, недостатньої технічної підготовки, незнання правил експлуатації техніки і.

Мислення релігійне - 1. психології - загальна назва особливостей мислення, на яку впливає релігійна віра або, н виключене, за допомогою якого індивіди звертаються в релігійну віру. У віруючих людей воно характеризується певними обмеженнями в правилах побудови думок. Основними ознаками релігійного мислення (є у вигляду будь-яка з монотеистических релігій, оскільки саме в них особливо скрупульозно розроблені правила руху думки) є, приблизно, наступні: 1 відмова в тому або інакшому вигляді від очолюючого в реалістичному мисленні принципу каузальности, оскільки віруюча людина визнає єдино прийнятною роль в тому, що. Епілепсія - Згідно з визначенням ВІЗ (1975), епілепсія - хронічне захворювання головного мозку різної етіології, яке характеризується повторними епілептичними припадками, виникаючими внаслідок надмірних нейронних розрядів, і разноообразними клінічними і параклиническими симптомами, що супроводяться. При цьому потрібно диференціювати епілепсію як хвороба і одиничні "випадкові" (див. "Термінологічний словник по епілепсії", Женева, 1975) епілептичні припадки або епілептичні реакції, виникла під впливом тимчасових екзогенних або ендогенних чинників. У розвитку епілепсії велика. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ПІДГОТОВКИ - (ТСП) операторів - сукупність пристроїв, призначених для професійної підготовки і тренувань як окремих операторів, так і усього обслуговуючого персоналу СЧМ відповідно до прийнятого методу. До числа ТСП відносяться тренажери, імітатори, повчальні машини, учбові стенди, макети і інш. Основними задачами ТСП є формування учбової інформаційної моделі і управління нею; контроль дій і функціонального стану що навчається і на основі цього оцінка якості його роботи і рівня підготовки; управління процесом підготовки.. У загальному випадку в склад ТСП входять моделюючий пристрій, робоче місце що. ЛЕЙКОПЛАКИЯ - поразка слизових оболонок, що характеризується ороговінням покровного епітелію. Частіше локалізується на слизових оболонках порожнини рота, піхви, сечового пузиря, а також на шийці матки і статевому членові. Виявляються плоскі, гладкі плями білувато-сірого кольору, які виглядають як наліт, що не знімається при соскабливании. Лейкоплакия може виявлятися і у вигляді білястих бляшек з бородавчастими ороговевающими разрастаниями на поверхні (лейкокератоз). Вогнища лейкоплакии бувають множинними, забарвлення їх не завжди рівномірна - місцями білувато-рожева, місцями сірувато-біла з перламутровим.