Вивчення задоволеності роботою державних службовців

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження вивчення задоволеності роботою державних службовців ... 5
1.1. Сутність та особливості державної служби ... 5
1.2. Категоріальні основи дослідження державних службовців ... 12
Розділ 2. Особливості вивчення задоволеності роботою державних службовців ... 15
2.1. Особливості проведення соціологічних досліджень у виробничих колективах ... 15
2.2. Дослідження задоволеності роботою державних службовців ... 22
Висновки ... 33
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Вивчення задоволеності роботою державних службовців" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Вивчення задоволеності роботою державних службовців"

Курсова робота "Вивчення задоволеності роботою державних службовців" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Вивчення задоволеності роботою державних службовців", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Вивчення задоволеності роботою державних службовців" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Вивчення задоволеності роботою державних службовців" і призначений виключно для пошукових систем.

Педагогіка Західної цивілізації - В 1-м тис. до н. е. в древнегреч. полісах висока политий. активність громадян, поширення свободомислия і ідей гносеологии, раціоналізму сприяли розвитку філософії і науч. уявлень про мир. У 5 в. до н. е. софісти оголосили людину початком і мірою всіх речей, а значенням його буття - прагнення до досягнення особистого життєвого успіху. Вони обгрунтували пед. шляхи і кошти рішення цієї задачі, сформулювавши ідеали риторич. образованности. Полемізуючи з софістами, Сократ зв'язав оздоровлення суспільства з правильним вихованням. Першу розгорнену систему теоретич. П. створив. СЕМЕНОВ Дмитро Дмитрович - [22.12.1834(3.1.1835), з. Осиновка Моги-льовської губ., - 8(21).3.1902, Петербург], педагог, діяч нар. освіти. По закінченні гімназії (1852). вчитель Вітебського уїздного уч-ща. Після відвідування лекцій в Петербургськом ун-ті витримав екзамен на звання вчителя географії. З 1857 викладав русявий. словесність і географію в 1-й петерб. гімназії і Маріїнськом уч-ще. У 1860 - 62 вчитель нач. класів і географії Смільного ин-та. З 1865 викладач висш. пед. курсів при 2-й петерб. воен. гімназії. У 1868 відряджений за межу для ознайомлення з вчительськими семінаріями і нижчими гір. школами. У 1870 - 78. АВТОРСЬКИЙ ПЛАН ТЕКСТУ - сукупність фрагментів тексту, змістом яких є авторські відступи, асоціації, оцінки, психологічні екскурси, біографічні і исповедальні мотиви. У більш широкому значенні до А. п. т. відносять все, що пов'язано з образом автора. Літературознвський аспектом образу автора в творах художньої літератури займалися М. М. Бахтін, Д.С. Ліхачев, В.М. Ейхенбаум і інш., лінгвістичним (стилістичним і перекладацьким) аспектом - М. П. Бран-дес, які ввели в науковий побут дані про язикову структуру образу автора-спостерігача, автора-письменника і автора-оповідача. Переважання в тексті. БЛАГОЙ Дмитро Дмитрович - [28.1 (9.2). 1893, Москва, - 14.2.1984, там же], літературознавець, ч.-до. АН СРСР (1953), дер филол. наук (1938), проф. (1931), д. ч. АПН (1947). Після закінчення ист. ф-та Харківського ун-та (1919) викладав в ср. школі в Феодосиї. З 1923 на науч. роботі в Москві: в Ін-ті слова (1923 - 25), МГПИ (1925 - 35), МГУ (1943 - 60), з 1938 в Ін-ті світової літри ім. А. М. Горького. Центр. місце в лит. трудах Б. займало дослідження творчої долі А. С. Пушкина ("Творчий шлях Пушкина", в 2 тт., 1950 - 67, Гос. пр., 1951). Худож. мир поета розглядався Б. як визначальний момент русявий.
Кожна вагома структурна частина курсової "Вивчення задоволеності роботою державних службовців" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ТІТКА, Алена Тітка - [псевд.; наст, ім'я і фам. - Алоїза (Елоїза). Степанівна Пашкевич] [3(15).7.1876, фольварк Пещин, нині в Щучинськом р-не Білорусії, - 4(17).2.1916, похована в з. Новий Двір, нині в Гродненської обл.], білорус, поетеса, просвітник, педагог. Закінчила Віленськоє приватне семинарское уч-ще (1901). Викладала в сіл. школах. У 1902 - 04 вчилася на Лесгафтовських курсах в Петербурге, в 1907 - 08 - в Ягеллонськом ун-ті в Кракове (вільний слухач). Отримала популярність як автор поетич. творів, що відрізнялися демокр. спрямованістю. Померла від тифу, беручи участь в боротьбі з епідемією. ВЕРСАЛЬСЬКИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР 1919 р. - договір, що завершив I Світову війну. Підписаний в Версале 28 червня державами-переможницями - США, Британською імперією, Францією, Італією Японією, Бельгією і інш., з одного боку, і переможеною Німеччиною - з іншою. Умови договору вироблені на Паріжської мирній конференції 1919-1920 рр. Німеччина повертала Франції Ельзас і Лотарінгию в межах 1870 р., Бельгії - округа Маотмеді і Ейпен, Польщі - Познань, частини Поморья і інші території Західній Пруссиї. Місто Данциг (Гданьськ) оголошене вільним містом, Мемель (Клайпеда) переданий у ведіння держав-переможниць, в лютому 1923 р. приєднався. Гладстон Уїльям Юарт - Гладстон Уїльям Юарт (Gladstone, William Ewart) (1809-98), англ. гос. діяч. Видна фігура в политий, життя Великобританії в Вікторіанську епоху, чотири раза по чотири займав пост прем'єр-мін. (1868-74, 1880- 85, 1886, 1892-94). Уперше вибраний в парламент від партії тори в 1832 р. Переконаний прихильник вільної торгівлі, Г. подав у відставку разом з прем'єр-мін. Робертом Пілем після скасування Хлібних законів (1846). Будучи мін. фінансів від Ліберальної партії (1859-66) затвердив ряд важливих бюджетів, що скорочували тарифи і гос, що обмежували. витрати. Вибраний лідером Ліберальної партії (1867), Г.
У вступі курсової "Вивчення задоволеності роботою державних службовців" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ОТРОЧЬ УСПЕНСКИЙ чоловічий монастир - Тверська еп., в Твері. Заснований раніше XIII в. У літописах в перший раз згадується про нього під 1205 і під 1206, як про монастир вже благоустроенном. Назву своє "Отрочь" він отримав тому, що тут влаштований був "детинец", в якому знаходилися отроки великокняжеские для спостереження за Новгородськимі межами і обгороджування великокняжеских володінь від нападу новгородцев. Монастирський соборний храм в ім'я Успенія Пресвятой Богородиці був побудований в 1722 на місці старого. У монастирі зберігалися наступні местночтимі ікони і визначні пам'ятки: 1) ікона Успенія Пресвятой Богородиці, в.

Едіп - в міфах древніх греків син царя Фів Гавкоту і Іокасти. Оскільки Гавкоту була передбачена Аполлоном смерть від руки сина, він велів дружині кинути новонародженого на горі Киферон, проколів йому шпилькою сухожилля у кісточок. Пастух, що отримав від цариця немовляти, пожалів його і віддав коринфскому пастуху, який відніс дитину своєму бездітному царю Полібу. Той назвав немовляти Едіпом (з опухлими ногами) і виховав як рідного сина. Юнаком Едіп вирішив відправитися в Дельфи до оракула Аполлона, щоб дізнатися про своє походження. Оракул замість відповіді дав Едіпу прорікання, що йому призначено убити батька. АЛИЕВ Гейдар Алієвич (Алі Рза огли) - (10.05.1923 - 12.12.2003) Президент Азербайджанської республіки з жовтня 1993 м. по жовтень 2003 р. Народився в м. Нахичевани Азербайджанської ССР. З дитинства знав декілька східних мов: фарси, турецький, арабський. Високообдарований від природи. У 1936-1939 рр. вчився в Нахичеванськом педагогічному технікумі, в 1939-1941 рр. на архітектурному факультеті Азербайджанського індустріального інституту ім. М. Азізбекова в м. Баку. У 1957 р. закінчив історичний факультет Азербайджанського державного університету ім. С. М. Кирова. У 1941-1943 рр. працював в НКВД Нахичеванської АССР, в.
Список літератури курсової "Вивчення задоволеності роботою державних службовців" - більше 20 джерел. Левіцкий Володимир Осипович (Іосифович) - (справжнє прізвище Цедербаум) (28 лютого 1883, Петербург, - 22 лютого 1938, Уфа). З сім'ї службовця. Молодший брат Ю.О. Мартова. З 1897, будучи гімназистом, брав участь в соціал-демократичному русі, входив до групи "Робоче знамено", в суспільство "Червоний хрест". Уперше арештований в 1899. Вчився в Петербургськом університеті. У 1901 за організацію студентської демонстрації висланий. Після посилання жил в Полтаві; агент "Іскри" з 1902. Неодноразово арештовувався. У 1904 - за межею. Учасник Революції 1905-07 в Петербурге. Делегат 4-го (Об'єднувального) з'їзду РСДРП (1906); в 1906 член ПК. Франція, 1961-62. Замахи на Ш. де Голля - Де Голль зазнав тридцяти замахів, велика частина з яких була організована ОАС. У травні 1961 на трасі під Парижем в автомобіль президента кинута бомба, 8.9.1961 зроблений замах в Парижі. Здійснено за наказом Годара групою з 4 чоловік. Розділ тергруппи - Анрі Манурі (власник страхової контори), при здійсненні замаху подав сигнал про наближення автомобіля президента. Доминик де ля Прад (що включив "пекельну машину") - контролер аеропорту; члени тергруппи - Марсиаль де ля Вільманді (б. директор "Радіо Сайгона", страховий агент), Арман Бельвізі (продавець автомобілів). У травні.

ПАРАД СУВЕРЕНІТЕТІВ - процес, що почався з приходом до влади в СРСР М. С. Горбачева і початої ним перебудови. Розвал СРСР спричинив утворення нових держав на пострадянському просторі. Крім того, на території Російській Федерації так само утворилася тенденція до відособленості деяких колишніх частин РСФСР від загального центра. Парад суверенітетів отримав подальший розвиток у часи правління Б. Н. Ельцина, який славнозвісний своєю крилатою фразою: "Беріть суверенітету, скільки проковтнете" - оная сентенція прямувала керівникам всіх колишніх автономних областей і республік в складі РСФСР. І гріх було цим.
Посилання в тексті роботи "Вивчення задоволеності роботою державних службовців" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ - поняття, вказуюче ціннісну орієнтацію, що ставить людині обов'язку як члену суспільства, що вимагає від суспільства і від індивіда ретроспектив. і перспектив, оцінки їх виконання. О. виступає як важливий принцип регуляции поведінки людини, а також нравств. основи для ставлення провини і покарання. Реліг. розуміння О. включене в геоцентричну систему моралі, містифікує непідвладний соц. контролю стихійний процес суспільств. розвитку.. Висш. інстанцією, по відношенню до до-ой чоловік повинен усвідомлювати свою О., в религ. моралі є сверхьестеств. сили (доля, божество). Релігія перекручує зміст. ТЕТРАГРАММАТОН - Назва Бога, складена з чотирьох букв, його грецький титул; на єврейській мові ці чотири букви суть "йод, хе, вау, хе", або, англійськими заголовними, IHVH. Справжня древня вимова тепер невідома; істинний єврей вважав це ім'я дуже священним, щоб вимовляти його, і при читанні священних писаний він замінював його ім'ям "Адонай", що означає Господь. У Каббале I асоціюється з Хокма, Н з Біна, V з Тіферет і друге Н з Малкут. Християни звичайно називають IHVH Ієгової, і багато які сучасні учені-библеисти пишуть це як Яхве. У "Таємній Доктрині" назва Ієгова відноситься тільки до Сефіре Біне, але таке. Розладів чутливості симптоми - 1. в неврології - порушення чутливості, виникаючі при пошкодженні корінців спинного мозку, чутливих нервів і провідних шляхів, задніх рогів спинного мозку (останнє торкається болевой і температурної чутливості, мишечно-суглобова чутливість при цьому не страждає). Розрізнюються наступні порушення чутливості: 1) гипестезия (ослаблення чутливості); 2) анестезія (випадання чутливості); 3) гиперестезия (підвищення, загострення) чутливості і 4) гиперпатия (характеризується появою відчуттів з характером печіння, поширенням їх на сусідні дільниці шкіри, збільшенням часу, протягом якого в свідомості.

ВУНДТ ВИЛЬГЕЛЬМ МАКС - (Wundt, 1832-1920) - ньому. психолог, фізіолог і філософ, що висунув в своїх трудах 1860-70-х рр. одну з програм побудови психології як самостійної науки, фундатор 1-й в світі лабораторії експериментальної психології в Лейпцигськом унте (1879). Визначивши психологію як науку про безпосередній досвід (т. е. про феномени свідомості, що осягаються тільки шляхом интроспекции), він вичленил "найпростіші елементи" свідомості: відчуття і елементарні почуття. Метою психолога вважалося вичленение "сенсорної мозаїки" свідомості, а також зв'язків між елементами і встановлення. АРХЕТИП - спеціальне поняття семиотики (науки про знаки) і ряду інших дисциплін; стереотип, штамп в людському мисленні, освячений культурно-історичною традицією, стійкий, часто образне, символічне, уявлення об чем-л. Понятіє А. ввів в оборот філософ Юнг. У юнгианской філософії А. розуміються як властиві колективній свідомості кожного народу, етноса своєрідні уявлення про явища життя, напр., А. води, А. старика і т. д. Це свого роду "підпори" свідомості, що знаходяться у індивідуумів в сфері несвідомого, в спадковому генетичному матеріалі, що дістався від предків. А. впливають на сни людей, беруть участь. ПЕДЖЕТА - ШРЕТТЕРА СИНДРОМ - (описаний J. Paget, пізніше - австрійським лікарем L. von Schrotter, 1837-1908; синоніми - травматичний тромбоз подключичной вени, травматичний веноспазм, тромбоз зусилля, венозна "кульгавість, що перемежається ") - гостре порушення венозного кровообігу в руці внаслідок хронічної травматизации подключичной вени між ключицею і I ребром і розвитку тромбозу. Спостерігається переважно у молодих чоловіків, зайнятих фізичним трудом, може виникати після індивідуально завищеного навантаження, тривалого сну в незручному положенні (наприклад, на фоні алкогольного сп'яніння, з. Розуміюча психологія (GEISTESWISSENSCHAFTLICHE PSYCHLOGIE) - Словотворення. Відбувається від греч. psyche - душа logos - вчення. Автор. В.Дільтей (1894 р.). Категорія. Напрям в німецькій психології кінця ХIХ - початки ХХ в. Специфіка. У протилежність експериментальної психології бачить не пояснення, а розуміння основним методом дослідження психічного. Тільки за рахунок сопереживании можливо схоплювання душевних процесів іншої людини, яка знаходиться в динаміці свого історичного розвитку. Це - аналіз психічного змісту шляхом інтуїтивного переживання його цілісності і співвіднесення з культурно-історичними цінностями. Надалі ідея, висунена Дільтем, була.