Вивчення громадської думки методами соціологічної діагностики

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження вивчення громадської думки ... 5
1.1. Поняття громадської думки ... 5
1.2. Вивчення громадської думки ... 7
Розділ 2. Методи вивчення громадської думки ... 17
2.1. Кількісні методи у вивченні громадської думки ... 17
2.2. Якісні методи у вивченні громадської думки ... 28
Висновки ... 41
Література ... 43

Для придбання курсової роботи "Вивчення громадської думки методами соціологічної діагностики" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Вивчення громадської думки методами соціологічної діагностики"

Курсова робота "Вивчення громадської думки методами соціологічної діагностики" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Вивчення громадської думки методами соціологічної діагностики", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Вивчення громадської думки методами соціологічної діагностики" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Вивчення громадської думки методами соціологічної діагностики" і призначений виключно для пошукових систем.

Ф. ИЗИКА в школі - уч. предмет в ср. общеобразоват. школі. Место Ф. в шк. освіті визначається її положенням в системі совр. наук, а також роллю цього предмета у вихованні і розвитку дітей Ф., особливо такі її напрями, як фізика твердого тіла, мікро- і квантова електроніка і оптика, радиофизика, фізика атомного ядра, а також атомна і термоядерна енергетика, перетворення і передача електроенергії, освоєння нетрадиційних джерел енергії, проблеми освоєння космосу, засобу автоматизації произ-ва, розвиток микропроцессорной техніки і др, є науч. базою, що забезпечує глибокі суспільств. зміни. Ф. з. поняття (простір, час. ГЛУХОТА - - найбільш різкий ступінь ураження слуху, при якому неможливе розбірливе сприйняття мови. Полная Г. зустрічається рідко, в більшості випадків зберігаються залишки слуху, що дозволяють сприймати дуже гучні звуки (гудки, дзвінки і т.п.), окремі звуки мови, а також деякі добре знайомі слова, вимовні у вушної раковини. Відповідно до аудиолого-педагогічної класифікації Л.В. Неймана по об'єму частот, що сприймаються виділяються чотири групи Г.: 1-я - сприймаються лише самі низькі тони аудіометра - 128 і 256 Гц; 2-я - 128-512 Гц; 3-я - 128-1024 Гц; 4-я - 128-2048 Гц і вище. Г. може бути. АЛЕН - (Alain) [псевд.; наст. ім'я Еміль Опост Шартье (Chartier)] (3.3.1868, Мор-тань-о-Перш, деп. Орн, - 2.6.1951, Ве-зіне), франц. філософ, лит. критик, педагог. Закінчив Висш. нормальну школу. З 1901 викладав філософію в париж. ліцеях. Найбільш Значить. твір теми, включаючи теми виховання. Один з лідерів "педагогічного традиционализма". На його думку, "педагогіка - це завжди і філософія". Приділяв увагу антропологічному обгрунтуванню педагогіки. Пропонував вивчати і враховувати при вихованні процес дорослішаючого особистості. Виховання розумів як перехід від дитячого стану до. ТУГОУХОСТЬ - - стійке пониження слуху, зухвале ускладнення в сприйнятті мови. Т. може бути кондуктивной, сенсоневральной (нейросенсорной) і змішаної. Кондуктівная Т. виникає внаслідок деяких захворювань, сірчаних пробок, аномальної будови зовнішнього і середнього вуха і усувається методами консервативного лікування або за допомогою оперативного втручання. Найбільш різке пониження слуху відмічається при сенсоневральной Т., пов'язаної з поразкою внутрішнього вуха або слухового нерва; при цьому порушення носять стійкий безповоротний характер. Лікування може іноді дати деякий ефект, якщо воно почате.
Кожна вагома структурна частина курсової "Вивчення громадської думки методами соціологічної діагностики" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПАМВА БЕРИНДА - (сірий. 16 в. - 23.7.1632), діяч вост. культури, лексикограф, письменник, друкар. Уродженець України (по інш. версії, Молдавії). Залучився до книгоиздат. діяльність, працюючи як автор, справщика (редактора) і ілюстратор в православних друкарнях Стрятіна, Львів і інш. У 1617 запрошений в друкарню Києво-Печерської лаври, де в 1627 видав "Лексикон славеноросский і імен тлумачення" - якби. повний тлумачний словник церк. мови (ок. 7 тис. одиниць). Джерелами словника послужили "Лексис" Л. Зізанія, перекази витворів батьків церкви і антич. авторів, отд. книги Біблії. Кеннан Джордж (KENNAN) - Кеннан (Kennan), Джордж - північноамериканський письменник. У 1861 - 68 роки за дорученням російсько-американської телеграфної компанії відвідав крайній північний схід Сибіру для дослідження питання про можливість проведення телеграфу з Америки через Берінгов протоку і Сибір; результатом подорожі з'явилася книга: "Tent Kifa in Siberia" (1870; російський переклад "Кочове життя в Сибірі. Пригоди серед коряков і інших племен Камчатки і північної Азії", Санкт-Петербург, 1872). У 1870 - 71 роки обьездил Кавказ. У 1885 - 86 роки він знову відвідав Сибір з метою вивчення російського посилання;. Постельс Олександр Пилипович - Постельс (Олександр Пилипович, 1801 - 1871) - дослідник. Закінчив курс в Санкт-Петербургском університеті в 1823 р. кандидатом, він був залишений "виправляти посаду магістра". У 1826 р. читав курс неорганічної хімії. У тому ж році він відправився на військовому шлюпе "Сенявін" як мінералог і рисовальщика в кругосвітню подорож, з якої повернувся в 1829 р. З 1830 р. був помічником професора Соколова у викладанні мінералогії; в 1831 р. отримав звання ад'юнкта. З нагоди перетворення університету в 1836 р. був звільнений, але залишався викладачем мінералогії і геогнозии в.
У вступі курсової "Вивчення громадської думки методами соціологічної діагностики" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ТРЕФИЛОВА Тетяна Іванівна - (13.02.1957). Керівник Федеральної служби Російської Федерації по фінансовому оздоровленню і банкрутству в уряді М. М. Касьянова з 16.02.2001 м. Народилася в Москві. Освіту отримала у Всесоюзному юридичному заочному інституті по спеціальності правознавство (1980). До вступу до інституту з 1974 р. була лаборантом московського НПО "Злет", потім з 1975 р. інспектором Головного управління по іноземному туризму при Раді Міністрів СРСР. З 1977 р. в органах прокуратури Москви. Була секретарем, завідуючою канцелярією прокуратури Ленінського району. По закінченні інституту з 1980 р. юрисконсульт.

Шестов Л. - Тичок (Л.) - літературне ім'я талановитого письменника Лева Ісааковича Шварцмана. Народився в 1866 році в купецькій сім'ї. Закінчив курс Київського університету по юридичному факультету. Головні труди його вийшли окремими книгами: "Шекспір і його критик Брандес" (СПб., 1898), "Добро у вченні гр. Товстого і Ф. Ніцше" (СПб., 1900), "Достоєвський і Ніцше" (СПб., 1903), "Апофеоз безпідставності. Досвід адогматического мислення" (СПб., 1905). Всі ці книги, чудово написані, оригінально відповідні до предмета, читаються з великою цікавістю. Важко прирахувати. УРЯД - вищий орган виконавчої влади в державі (Кабінет міністрів, Рада міністрів). Його формують з міністрів (комісарів, уповноважених), керівних найбільш важливими напрямами, що визначають життєдіяльність держави. "Первинне розділення влади" сталося вже в умовах родової общини, коли ще не було державних інститутів. У родоплеменних співтовариствах нерідко вводилася на період бойових дій посада військового ватажка, що відповідав при вожді за військові питання, існувала рада старійшин, яка займалася практично всіма питаннями господарського життя общини - розподілом продовольства.
Список літератури курсової "Вивчення громадської думки методами соціологічної діагностики" - більше 20 джерел. Волжськоє Понізовье - унікальний вузол природних, соціально-економічних і інших комунікацій в багатомірному просторі Євразії. Тут Великий Євразійський степ при зустрічі з Великою рікою народжує енергетику високих напружень на геополітичних, геоекономических, природноетнических і етноконфессиональних комунікаційних рубежах багатомірного простору. На відміну від гір, що частіше за все виконують бар'єрні функції, відкритий всім вітрам степ служить контактам між народами, своєрідною природною комунікацією. Туди, де степ перетинається з судноплавною рікою, тяжіють караванні шляхи, по яких згодом проходять стальні. ВИКОНАВЧА ГІЛКА ВЛАДИ - Виконавча гілка влади відає державними справами шляхом прийняття і реалізації політичних рішень. Функції виконавчої влади виконуються двома відособленими групами людей: найманими посадовими особами (чиновниками), працюючими на умовах постійної зайнятості і що часто мають статус державних службовців, і політиками, що здійснюють політичний контроль над діяльністю держави і звичайно що збірно іменуються "урядом". По американській конституції виконавча влада знаходиться в руках президента, а в Великобританії представлена прем'єр-міністром, кабінетом міністрів і не вхідними до.

ПОЛІТИЧНА ЕКОЛОГІЯ - (POLITICAL ECOLOGY) -дослідження відносин політичної системи до навколишнього середовища. Не існує загальної згоди відносно того, які аспекти навколишнього середовища потрібно вважати що мають екологічне значення для політичної системи. Деякі автори явно відносять сюди цілком фізичне, культурне і соціальне навколишнє середовище. Інші зводять екологію до оточення фізичного що і не відноситься до людського роду; треті ж вважають, що екологія політичної системи охоплює як фізична, так і соціальний аспекти навколишнього її середовища, не включаючи в себе, однак, інші політичні системи. З цієї.
Посилання в тексті роботи "Вивчення громадської думки методами соціологічної діагностики" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ХУДОЖНЯ ПРОМИСЛОВІСТЬ - промислове виробництво серійних і масових худож. виробів, що поєднують в собі утилітарні і естетичні якості, складових істотну частину побутової матеріальної культури об-ва. Областью X. п. є виробництво предметів побуту: посуду, меблів, тканин, килимів, одягу, взуття, іграшок, ювелірних прикрас і інш. Мн. з них виступають в якості власне худож. произв. і можуть бути віднесені до декоративно-прикладного мистецтва (напр., мн. вироби Ломоносовського, Дульовського, Дмітровського фарфорових заводів). Нарівні з методами декоративно-прикладного иск-ва в сфері виробництва все ширше використовуються і. КУЛЬТ КОРОВИ - Ідея про який-небудь подібний "культ" є так же помилкової, як несправедливої. Жоден єгиптянин не поклонявся корові, так само як жоден індус не поклоняється цій тварині тепер, хоч і правда, що корова і бик були священними тоді і є такими і в наші дні, але виключно як природний фізичний символ метафізичного ідеалу; так само як церква, побудована з цеглин і будівельного розчину, священна для цивілізованого християнина своїми асоціаціями, а не через її стіни. Корова була присвячена Ізіде, Загальної Матері, Природі і Хатор, жіночому принципу в Природі; обидві ці богині тісно пов'язані з сонцем. КОМПЛЕКС ПОЖВАВЛЕННЯ - (англ. revival complex, revitalization complex) - метафоричний термін, введений в 1920-е рр. рефлексологами (Н. М. Щеловановим і його співробітниками - Н. Л. Фігуріним і М. П. Денісової) для позначення сукупності позитивних емоційних виявів немовляти перших місяців життя, виникаючих при сприйнятті ним радуючих впливів (барвистих іграшок, мелодичних звуків, звертань дорослого). У склад К. про. традиційно включаються усмішка, вокалізація, рухове пожвавлення (інтенсивні рухи кінцівок, повороти голови, вигинання корпусу) і попередні цим виявам завмирання і зорове зосередження на об'єкті.

МЕТОД ПІДБОРУ РИС І ВІЛЬНОГО ОПИСУ В ЕТНОПСИХОЛОГИИ - метод етнопсихологического дослідження, за допомогою якого виявляються типові характеристики національної психології представників того або інакшого народу. Уперше він був застосований в 1933 році в США А. Катцем і У. Брейлі. Заздалегідь дослідниками був складений список з 84 особових характеристик, з яких випробуваним пропонувалося вибрати такі, які, з їх точки зору, характерні для кожної з десяти національних груп: американців, англійців, китайців, німців, італійців, євреї, негрів, турок і японців. У результаті була встановлена висока узгодженість в приписуванні респодентами типових для тієї або. МІКРОЕЛЕМЕНТ ДІЯЛЬНОСТІ - (від греч. mikros - малий...) - найпростіший елемент трудового процесу. Первоначально М. д. були введені для вивчення трудових рухів. Однак, як відмічає Е. І. Арон, М. д. вважається не будь-який рух робочого органу тіла людини, а рух при суворо певних умовах його виконання, включаючи поєднання з попередніми і подальшими рухами. Так, рух руки до предмета стає мікроелементом "простягнути руку", якщо обумовлені умови його виконання. М. д. показують мінімальний час рухів средного працівника в освоєному трудовому процесі, якщо темп роботи можна зберігати без збитку для здоров'я протягом. ФЛОРЕНСКИЙ ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ - (1882-1937) - релігійний філософ, вчений енциклопедист, багато які труди якого мають важливе значення для психології, особливо культурно-історичній. Ф. розвивав гарматний підхід до культури. Крім машин і інструментів "є і інш. рід знарядь, найменше матеріальних, ПОВІТРЯНИХ, якщо виразитися точно і буквально, однак анітрохи не менш могутніх; це суть - СЛОВА - особливо - оформлені технічно поняття і терміни. Слово "повітряне ніщо" є, однак, знаряддя думки, без якого думка не розкривається і не здійснюється. Не в переносному розумінні, а в самому точному - слова є знаряддя". Те. Шкалірованіє по Лайкерту - (Likert Scaling) Процедура Ш. Л. названа ім'ям її винахідника, Ренсиса Лайкерта, першим що застосував цей підхід при проведенні опитів в області аттитюдов. Головні переваги його методики полягали в тому, що вона вимагала менше часу на розробку і легше переймалася, ніж методика, що раніше використовувалася Терстоуна, краю для створення шкали вимагала залучення експертів і оцінювання великої кількості пунктів. Крім того, підхід Лайкерта не вимагав використання негативних формулювань пунктів - перевага, що пояснює його широке застосування в промисловості. Методика Лайкерта полягає в.