Вивчення будови слова в другому класі

(курсова робота з педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження вивчення будови слова у 2 класі ... 5
1.1. Мовно-мовленнєвий розвиток учнів початкових класів як необхідна умова успішного навчання ... 5
1.2. Сутність і функції методів навчання ... 12
1.3. Зміст програмових вимог з розділу "Будова слова" ... 16
Розділ 2. Система роботи над вивченням будови слова у 2-му класі ... 19
2.1. Методика вивчення розділу "Будова слова" ... 19
2.2 Вивчення теми "Будова слова" у 2-му класі ... 28
Висновки ... 34
Література ... 36
Додатки ... 39

Для придбання курсової роботи "Вивчення будови слова в другому класі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Вивчення будови слова в другому класі"

Курсова робота "Вивчення будови слова в другому класі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Вивчення будови слова в другому класі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Вивчення будови слова в другому класі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Вивчення будови слова в другому класі" і призначений виключно для пошукових систем.

КІНО для дітей і юнацтва - - область кіномистецтва. Терміни "дитяче кіно", "підліткове кіно", "кіно для дітей і юнацтва" носить досить умовний характер і вживається аналогічно, наприклад, з терміном "дитяча література", гл.о. для зручності в професійному спілкуванні і у взаємовідносинах з глядачами. Незважаючи на багату практику, безліч досягнень, тривалий історичний шлях, єдиної формули, яка могла б служити для визначення К. для дітей і влаштовувала б всіх, досі немає. Проблема специфіки і "точної адреси" К. вирішується багато років і йде корінням в спори про специфіку мистецтва 19 у., в яких ще В.Г. НАГЛЯДНІСТЬ - 1) властивість психич. образів об'єктів пізнання, що виражає міра доступності і зрозумілість цих образів для суб'єкта, що пізнає; 2) один з принципів навчання. При непосредств. впливі нек-рого об'єкта на органи чуття людини в його свідомості виникає образ сприйняття даного об'єкта. Створення такого образу - це рішення людиною познават. задачі, в до-ром нарівні з відчуттям беруть участь пам'ять і мислення. Н. образу сприйняття залежить від того, наскільки він звичний і зрозумілий людині. Об'єкт, що Сприймається володіє властивістю чуттєвості, оскільки він впливає на органи чуття, але його образ є. МАБЛИ (Ману) Габрієль Бонно де - (14.3.1709, Гренобль, - 23.4.1785, Париж), франц. письменник, історик. Автор творів, вмісних утопическо-коммунистич. ідеї. Вчився в єзуїтській колегії і в семінарії, став абатом, потім відмовився від духовної кар'єри. З 1742 знаходився на дипломатії, службі, в 1746 залишив її і майже все подальше життя присвятив науч. заняттям. Згідно М., людина наділена розумом, к-рий є очолюючим початком, і різноманітними пристрастями, в т. ч. "соціальними інстинктами", спонукаючими його жити в суспільстві. Мораль і вчинки індивіда залежать від підкорення його пристрастей розуму, а це. ЧЕСТОЛЮБСТВО - соціальне почуття, що виявляється як мотив дій, що здійснюються для досягнення суспільств. визнання, престижу, пошани, слави в якості гл. життєвої цінності Ч особливо поширено в соціальній спільності, де надається особливе значення статусним відмінностям і створюються можливості для переходу з одного статусу в інший Здорове, помірне Ч не є вадою, бо утворить один з найважливіших мотивів соціальної активності людей Непомірне і не підкріплене собств. значущістю Ч вироджується в пихатість - прагнення знайти дешеву або вигадану славу, внеш. символи престижу Хворобливе Ч при незначить. здібностях.
Кожна вагома структурна частина курсової "Вивчення будови слова в другому класі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВИДИ КОММУНИКАТИВНОЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ - реалізовуються в наступних видах спілкування: 1) спілкування з учнями; воно являє собою таку до. д. у., при якій він передає знання, управляє всією пізнавально-практичною діяльністю учнів і т. д. на уроці (наприклад, пояснення нового матеріалу, виконання вправ на закріплення вивченого і т. п.); організує обмін інформацією, поглиблене вивчення окремих розділів шкільного курсу відповідного предмета після уроку (наприклад, заняття гуртка, предметний конкурс і т. д.); вивчає умови життя учня, його інтереси, розширює його кругозір і пр. поза школою (наприклад, екскурсія, похід в кіно, відвідування. Македонія - дика гориста країна з плодоносними приморськими областями; вона розташована на північ від Греції, між Фессалієй на півдні і Мезієй і Фракиєй на півночі; в древні часи була населена різними і численними племенами, які Пилипу вдалося з'єднати в одне ціле. Завдяки його сину, Олександру Великому, Македонія стала світовою державою. Олександр заснував величезне Греко-Македонське царство від Адріатічеського моря до Індії (334 г до Р.Хр.) Передбачають, що у пророка Даніїла укладаються пророцтва відносно цього всесвітнього царства, яке розповсюдило грецьку культуру по всій східній Азії і. МАНУЕЛ I ВЕЛИКИЙ - Король Португалії з Бургундської династії, що правив в 1495-1521 рр. ЖЕ.: 1) з 1497 р. Изабелла, дочка короля Арагона Фердінанда II (рід. 1470 р. Помер 1498 р.); 2) з 1500 р. Марія, дочка короля Арагона Фердінанда II (рід. 1482 р. Помер 1517 р.); 3) з 1519 р. Елеонора, дочка ерцгерцога австрійського Пилипа 1 (рід 1498 р. Помер 1558 р.). Рід. 1469 р. Помер 1521 р. Мануел, прозваний сучасниками Великим, не був особливо даровитим полководцем або правителем, але він умів надихати португальське дворянство старанністю до королівської служби і направляти сили нації до великих цілей. Протягом усього його.
У вступі курсової "Вивчення будови слова в другому класі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Гизевіус, Ханс Бернд - (Gisevius), (1904-1974), німецький дипломат і письменник. Народився 14 липня 1904 в Арнсберге. Почавши дипломатичну службу з приходом нацистів до влади в 1933, Гизевіус займав різні пости в міністерстві іноземних справ. Він був залучений в декілька змов проти Гитлера. З 1940 по 1944 Гизевіус був віце-консулом в Цюріхе і в цій якості часто зустрічався з Алленом Даллесом, представником американських спецслужб. Після провалу Липневої змови 1944 Гизевіус залишився в Швейцарії. Він був одним з головних свідків обвинувачення на Нюрнбергськом процесі. Після війни він провів декілька років в США і в Західному.

Брюс Яків Олександрович - Брюс (Яків Олександрович) - граф і головнокомандуючий м. Москви, син Олександра Романовича Брюса, народився в 1742 р., в 1744 р. записаний солдатом в Семеновський полк, в 1750 р. зроблений в прапорщики, в 1751 р. в подпоручики, а через чотири роки в поручики. У цьому чині він брав участь в Семирічній війні, в якій за відмінність в Гросс-Егерсдорфском битві зроблений 28 січня 1758 р. в полковники армії, а за блокаду Кюстріна і битву при Цорндорфе - в лютому наступного року в бригадири. У 1761 році, коли на російському престолі був Петро III, Брюс був нагороджений чином секунд-майора лейб-гвардії. Перший Всеросійський з'їзд Рад селянських депутатів - 4 - 28 травня 1917, Петроград. Зізваний за рішенням наради (Петроград, 13 - 17 квітня) представників селянських Рад 27 губерній, що обрали оргбюро по скликанню з'їзду на чолі з есером С. С. Масловим. У день відкриття був присутній 561 депутат, 19 травня  - 1340, найбільша чисельність  - 1353 (очікувалося 1500) депутати, що представляли 63 губернії і 8 областей; менш представлені були віддалені губернії і області, особливо з неслов'янським населенням. Повноваження 1167 депутатів затвердила мандатна комісія (599 від 61 губернії і області, 568 від армії). Понад 537 депутатів  - есери.
Список літератури курсової "Вивчення будови слова в другому класі" - більше 20 джерел. ДЕМОКРАТІЯ - (від греч. "демос" - народ і "кратия" - влада) - буквально влада народу або народовладдя. Термін "Д." має два значення: 1) держава, де влада належить народу, або виражає народні інтереси і 2) рух, що бореться за здійснення інтересів народу. 8 античному мирі під Д. малося на увазі безпосередня участь народу в управлінні державою. Античні автори відмічали п'ять ознак Д.: загальна рівноправність, відсутність деспотизму, вибори на посаді по долі, відповідальність виборних осіб, рішення найважливіших справ на народних зборах. Однак розуміння Д. в Древній Греції і. НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА - політика держави по відношенню до різних національностей, мешкаючих в одній країні. У різний час і в різних державах може міняти характер від національного терору ("погроми", етнічні чистки і т. п.), штучної асиміляції до надання повної культурної і частково політичної автономії різним народам в рамках єдиної держави. Т. е. по своїй суті, національна політика - це політика багатонаціональної держави по відношенню до проживаючих в державі народів. У Російській Федерації національною політикою вважається система заходів, направлених на оновлення і подальший еволюційний розвиток національного.

ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА - сукупність політичних інститутів, суб'єктів влади, відносин між ними, політичної культури що складаються а процесі здійснення влади. У західній політології під П. С. розуміється сукупність суспільних відносин, що включають в себе влада і керівництво (Р. Даль) і за допомогою яких в суспільстві авторитарно розподіляються цінності (Д. Істон); система ролей в суспільстві, тісно пов'язаних з державою (Г. Алмонд); система, що забезпечує досягнення загальних цілей (Т. Парсонс). Більшість вчених сходиться в тому, що в зміст П. С. входять політичні інститути (держава, партії, партійні системи).
Посилання в тексті роботи "Вивчення будови слова в другому класі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПРОЕКТ - (лати. projectus - виступаючий уперед) - прототип, прообраз об'єкта, що пропонується. Робота по створенню П. вимагає, по-перше, знання про об'єкти проектування і знання про призначення і функціонування сфери діяльності (дійсність), в яку вводяться об'єкти, що перетворюються; по-друге, знання методик і понятійних коштів проектування як специфічної діяльності. Гіпотетичне перетворення об'єкта пов'язане не тільки з описом данности, але враховує також можливість практичного приведення існуючого об'єкта до того вигляду, який задається в П. Основанія, що визначають вибір напряму перетворень (або. ВОЛОШИНОВ Валентин Миколайович (1895-1936) - російський філософ, поет і музикант. Закінчив Дванадцяту Петербурзьку міську гімназію (1913). У 1913-1917 вчився на юридичному факультеті університету Петрограду. Залишив навчання із-за матеріальних труднощів. У 1918 працював головою Виконкому співробітників окружного народного суду Петрограду і завідувачем канцелярією кримінального відділу. У 1919-1922 працював в Невеле, Вітебську і ін., де займав різні адміністративні посади і викладав музику, історію літератури і драматургії, естетику і ін. Досліджував філософські проблеми психоаналізу і мови. Співробітничав з Бахтіним, якому, згідно. ДІТИ З ПОРУШЕННЯМИ МОВИ - страждають відхиленнями в розвитку мови при первинно збережених передумовах інтелектуального розвитку і нормальному слуху. Цим вони відрізняються від дітей, страждаючих розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку, порушенням слуху і інш., у яких мовні зміни носять повторний характер. Порушення мови розрізнюються за формами і по мірі вираженість. Вони можуть зачіпати тільки фонетичну сторону мови або також її смислову сторону, словниковий запас, граматичну будову. Крім того, порушення виявляються в зміні темпу і плавності мови (наприклад, при заїканні), в розладах листа і читання. У.

Інвентар інтересів Стронга-Кемпбелла - (Strong-Campbell interest inventory) І. і. С.-До. (SCII), уперше опублікований в 1974 р. Девидом Кемпбеллом і Джо-Идой Хансен, являє собою комбінацію Бланка професійних інтересів для чоловіків (Strong Vocational Interest Blank for Men) і Бланка професійних інтересів для жінок (Strong Vocational Interest Blank for Women) Стронга в новій редакції. Він містить 325 питань з варіантами відповіді "подобається", "байдуже" або "не подобається" відносно різноманітних професій, занять, шкільних предметів і типів людей. Тест призначений для осіб у віці від 16 років і старше. Редакція 1982 р. включає 162. МИЛЛЕРА ФИШЕРА СИНДРОМ - епонимическое назва двох синдромів, описаних канадським неврологом С. M. Fisher (рід. в 1913). 1. Варіант синдрому Гийена - Барре, що виявляється арефлексией, атаксією (мозжечкового характеру) і офтальмоплегией (із залученням зовнішніх, рідше внутрішніх м'язів очей). У важких випадках можуть приєднатися тетрапарез, параліч дихальних м'язів, але частіше хвороба має доброякісну течію, завершуючись спонтанним видужанням протягом декількох тижнів або місяців. У 90 % хворих виявляються антитіла до ганглиозиду GQ1b, що може пояснити виняткову вибірковість поразки нервових структур. У нечисленних. Припадок - короткочасне і переважно повторящееся з різною частотою хворобливий стан з раптовою втратою свідомості, нерідко з судомами, іншими соматичними порушеннями і характерними змінами на ЕЕГ. Звичайно є у вигляду епілептичний припадок, в тій або інакшій формі властивий великому числу захворювань (більше за 40 захворювань). Епілептичний припадок ініціюється гиперсихронним розрядом нейронів епілептичного вогнища (клінічно цей розряд може виявлятися аурою припадку), таке вогнище є не анатомічною структурою, а дисфункциональним освітою, хоч, по даним ЕЕГ, він має певну локалізацію. Епілептичних вогнищ. Особові опросники, розроблені на основі факторного аналізу - (Factor-analyzed personality questionnaires) У порівнянні з описами структури особистості, що носив суб'єктивний характер психоаналитическими, к-рі переважали в теорії особистості на всьому протязі 1930-х рр., психометрически орієнтовані психологи сприйняли факторний аналіз як спосіб внесення мат. точність в задачу картирования області особових крес. Однак факторно-аналітичний підхід до вивчення особистості не виправдав в повній мірі надій, що покладаються на нього. Залишається багато недозволених питань в області вимірювання особистості, і досі не преодолена зяюче провалля між точністю.