На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Взаємозв'язок між темпераментом і емпатією

(курсова робота з психології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження взаємозв'язку між типом темпераменту та емпатією ... 5
1.1. Визначення темпераменту ... 5
1.1.1. Розвиток поглядів на визначення темпераменту ... 5
1.1.2. Типи темпераментів ... 10
1.1.3. Екстраверти та інтроверти ... 13
1.1.4. Вікові особливості темпераменту ... 14
1.4. Взаємозв'язок емпатії і темпераменту ... 16
1.4.1. Поняття емпатії ... 16
1.4.2. Гендерні особливості емпативності ... 18
1.4.3. Емпатія як джерело справжнього альтруїзму. Гени і емпатія ... 21
1.4.4. Типи темпераменту і емпатія ... 25
Розділ 2. Емпіричне дослідження взаємозв'язку типу темпераменту та емпатії ... 29
2.1. Аналіз першого етапу дослідження ... 29
2.2. Аналіз результатів другого етапу дослідження ... 38
Висновки ... 41
Література ... 45
Додатки ... 48

Для придбання курсової роботи "Взаємозв'язок між темпераментом і емпатією" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Взаємозв'язок між темпераментом і емпатією"

Курсова робота "Взаємозв'язок між темпераментом і емпатією" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Взаємозв'язок між темпераментом і емпатією", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Взаємозв'язок між темпераментом і емпатією" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Взаємозв'язок між темпераментом і емпатією" і призначений виключно для пошукових систем.

ХІМІЯ в школі - уч. предмет, в зміст к-рого входять основи хімії - науки про речовини, їх склад, будову, властивості, процеси перетворення, про використання законів X. в практич. діяльність людей. Ізученіє X. направлене на засвоєння учнями фун-дам. науч. фактів, осн. понять, якби. загальних законів і теорій науки, а також политехн. знань об совр. хим. произ-ве і на розвиток інтелектуальних здібностей і практич. умінь в області X. Хімія як уч. предмет почала викладатися в Росії в нач. 19 в. в гімназіях при нек-рих ун-тах. У 1808 був виданий перший русявий. підручник хімії А. І. Шере-ра. У подальші роки. МАЛИ - Республіка Малі (Republique du Mali), гос-у в Зап. Африці. Пл. 1240 тис. км2. Нас. 8 млн. чол. (1990, оцінка). Офіц. яз. - французький. Столиця - Бамако. Перші школи (мусульманські) з'явилися на терр. М. в 14 в. У 5 - 18 вв. Значить. центрами ср. араб. культури були рр. Томбукту і Дженне. У них діяли найстаріші в Зап. Африці му-сульм. ун-ти, в к-рих працювали видні араб. вчені Ахмед Баба, Мухаммед Ко-ті ат-Томбукту і інш. Перші світські школи з'явилися після завоювання М. французами у 2-й підлогу. 19 в., однак число їх було незначним. До часу проголошення незалежності (I960) шк. система. ПОВТОРЕННЯ - повернення до раніше пройденому уч. матеріалу; необхідна умова міцного, глибокого і системного засвоєння змісту навчання. У пед. літрі термін "П." має 2 значення: діяльність відтворення (в цьому значенні вживається і в психології); етап процесу навчання. Значеніє П. було показане ще К. Д. Ушин-ським, к-рий зазначав, що вчитель повинен вдаватися до П. не для того, "щоб полагодити розвалене, але для того, щоб укріпити будівлю і вивести на ньому новий поверх" (Ізбр. пед. соч., під ред. А. І. Піськунова, Г. С. Костюка і інш., т. 1, з. 324). Він же сформулював ряд. ВУНДТ Вільгельм - (16.8.1832, Неккарау, поблизу Мангейма, - 31.8.1920, Гросботен, поблизу Лейпцига), ньому. психолог, фізіолог, філософ і мовознавець, один з фундаторів експерим. психології. Проф. фізіології в Гейдельберге (1864 - 74) і філософії в Лейпциге (з 1875). У перших своїх роботах висунув план розробки физиол. психології як особливої науки, що використовує метод лабораторного експерименту для розчленування свідомості на елементи і вияснения закономірного зв'язку між ними. Предметом психології вважав непосредств. досвід - доступні самонаблюдению явища або факти свідомості; висш. психич. процеси (мова.
Кожна вагома структурна частина курсової "Взаємозв'язок між темпераментом і емпатією" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

УСТАНОВКА - - в психології, неусвідомлений стан, що передує і визначальне розгортання будь-яких форм психічної діяльності; стан мобилизованности, готовності до дії, зумовлений наявністю у суб'єкта потреби і відповідними умовами її задоволення. її регулююча функція виявляється в формі спрямованості на рішення певних задач. Понятіє У. було спочатку введено в кінці 19 в. в експериментальній психології. У 20 в. поняття соціальної У. вводиться в соціальну психологію і соціологію для позначення суб'єктивних орієнтацій індивідів як членів групи (суспільства) на ті або інакші суспільні цінності і соціально прийняті. БІТІВ - Андрій Георгійович (р. 1937, Ленінград), російський прозаїк. Народився в сім'ї архітектора. Закінчив Ленінградський гірський ин-т (1962), працював буровим майстром в геологічних експедиціях. Почав писати в 1956 м., в 1960 м. в альманаху "Молодий Ленінград" були опубл. перші розповіді "Бабусин піала", "Іноземна мова", "Фіг". Перший збірник оповідань письменника - "Велика куля" (1963); за ним пішли збірник "Дачная місцевість" (1967) і "Аптекарський острів" (1968). Після участі у виданні бесцензурного альманаха. Розвиток рабовласницьких відносин в західному середземномор'ї - Розвиток рабовласницьких відносин в західній частині Средіземногоморя привело до того, що тут вже в VIII - VI вв. до н. е. зав'язався надзвичайно складний вузол протиріч. Напружена боротьба, що кипіла в басейні Західного Середземномор'я, визначалася насамперед співвідношенням і взаємодією таких сил, як Карфагенська держава, що протистоїть їй мир західного еллинства і, нарешті, могутня етруська федерація, що розповсюджувала в той час свою владу майже на весь Апеннінський півострів, а частково і за його межі. Але якщо в VIII - VI вв. до н. е. боротьба між цими основними силами.
У вступі курсової "Взаємозв'язок між темпераментом і емпатією" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Штюльпнагель, Карл Генріх фон - (Stuelpnagel), (1886-1944), генерал німецької армії, головнокомандуючий окупаційними військами у Франції, учасник Липневої змови 1944 проти Гитлера. Народився 2 січня 1886 в Дармштадте. Блискучий кадровий офіцер, що дістав всебічну освіту, Штюльпнагель з перших днів правління Гитлера вважав нацистський режим ганьбою для Німеччини. З листопада 1938 по червень 1940 Штюльпнагель був оберквартирмейстером генерального штабу сухопутних військ. Голова германо-французької комісії з припинення бойових дій. З початку вторгнення в Радянський Союз і до жовтня 1941 командував 17-й армією. З лютого 1942 по.

Будберги - Будберги - дворянський і баронський рід, що відбувається від Теодоріка Будберга, що жив в 1136 р. в Вестфалії, звідки Будберги в XIII в. переселилися в Лівонію, Курляндію і Швецію. Обер-лейтенант і ландрат лифляндский, Леонард-Густав Будберг, в 1693 р. був подарований Карлом XI в баронське достоїнство. У числі перших офіцерів російської служби були: Теодор-Отто Будберг (1779 - 1840), учасник війни 1812 і 1813 років, і Людвіг-Карл Будберг (1774 - 1830), генерал-лейтенант. Далі відомі: барон Олександр Іванович Будберг (1798 - 1876), генерал-лейтенант і генерал-ад'ютант; барон Андрій Яковльович. МАСОВА СВІДОМІСТЬ - збірне поняття, вказуюче свідомість значної частини людей, масу громадян, належних частіше за все до різних соціальних груп, шарів і класів. Цим поняттям характеризуються, якщо не пануючі, то принаймні вельми впливові в суспільстві переконання і настрої, облік яких істотно важливий для політики. Інші форми суспільної свідомості (класові, національні, етнічні і т.п.) відрізняються стійкою визначеністю свого носія і відповідно відносною стабільністю своїх змістовних характеристик, оскільки за допомогою подібних форм свідомості відбивається і виражається істота інтересів цілком певного.
Список літератури курсової "Взаємозв'язок між темпераментом і емпатією" - більше 20 джерел. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ В ПОЛІТИЦІ - початковий пункт політичної технології, що полягає в формулюванні основних задач, установок, кінцевих результатів, ради досягнення яких робляться ті або інакші дії. Целеполагание є найважливішим елементом в теорії політики, що допомагає пояснити дії суб'єктів політики через цели6 які вони ставлять перед собою і знання ними умов і коштів реалізації цих цілей. Якщо вийти з розуміння політики в категоріях дії, то виділяють наступні її основні аспекти: - формування політичних цілей за допомогою створення політичних програм, ідеологічних установок; - прийняття політичних рішень суб'єктами з урахуванням. ВЛАДА ПОЛІТИЧНА - центральне поняття політології, що стає як галузі знання, учбової дисципліни. Воно фіксує сукупність механізмів і коштів, способів визначального впливу політичних суб'єктів, насамперед держави, на поведінку соціальної спільності, людей, організацій з метою управління, координації, узгодження, підкорення інтересів всіх членів суспільства єдиній політичній волі за допомогою переконання і примушення. Переконання і примушення як засіб, механізми реалізації волі політично пануючої сили в реальній практиці політичного процесу виступають в поєднанні, взаємодії, утворять єдність, яка в.

ІМПІЧМЕНТ - (англ. impeachment - осуд, обвинувачення) - правова процедура залучення до суду парламенту вищих посадових осіб держави. Імпічмент можна інтерпретувати як критерій развитости демократії в тому випадку, якщо цей інститут діє в реальній практиці. Значення імпічменту полягає в контролі за діяльністю вищої державної еліти з боку населення і демократичних політичних інститутів. Ця процедура пов'язана з поширенням права на всіх громадян держави, включаючи суб'єктів вищого рівня політичної диференціації - представників еліти. Теоретично або формально імпічмент можливий в будь-якій демократичній державі.
Посилання в тексті роботи "Взаємозв'язок між темпераментом і емпатією" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КЛАГЕС (KLAGES) Людвіг - (1872-1956) - ньому. філософ. Розвивав ідеї філософії життя. Одна з основних тим Людина, згідно До., формується на інстинктивно-творчій основі і в той же час випробовує зовнішній организующее вплив духа. Початкова єдність душі і тіла розчленовується, по До., деструктивною діяльністю духа. Позитивна природа духа в його концепції не визначається. Функція духа полягає у вічному противоположении душі, історичні рівні розвитку якої були завжди зв'язані з його руйнуючою силою. К. вважає, що повноту духовного знищення первинних основ життя демонструє роз'єднання поняття і речі. Людина має шанс. МАСАРИК Томаш Гарріг - (17 березня 1850, Чедінг, Австро-Угорщина - 14 сент. 1937, Прага) - чеський філософ і соціолог, політичний діяч. Перший президент Чехословацкой республіки (1918 - 35). Закінчив філософський факультет Венського університету, доктор філософії, професор філософії Пражського університету (1882 - 1914). З березня 1917 до початку 1918 був в Росії, де брав участь в формуванні Чехословацкого легіону. У своїх філософських переконаннях дотримувався (особливо в молодості) позитивістських поглядів, підкреслюючи незалежність наук від світогляду. Масарик був прихильником "реалізму", або. ГІПОТЕЗА ФРУСТРАЦИИ-АГРЕСІЇ - напрям досліджень, де як вмотивовуючий агресію чинник розглядалося агресивне спонукання, що викликається станом фрустрации. Основа Г. ф. - уявлення про те, що в організмі існує деяка сила, яка спільно із зовнішніми подіями приводить до агресії. На відміну від інстинкту, спонукання не є завжди присутнім, а активується лише тоді, коли організм виявляється позбавленим коштів задоволення насущної потреби. Т. о., спонукання служить мобилизующей силою припинення стану позбавлення. Спочатку в Г. ф.-а. (Д. Доллард, А. Міллер, 1939) агресія пояснювалася як результат спонукання покласти кінець стану.

БОРИНГ - (Boring) Едвін Гарріджі (1886-1968)- американський психолог, фахівець в області експериментальної психології, історії, філософії і теорій психології, викладання психології. Освіту отримав в Корнуел-льськом ун-ті (магістр інженерної справи 1908; д-р наук1914). Засл. професор Гарвардського ун-та (1949). Президент АРА (1928). З 1932 - чл. Національної Академії наук. Чл. редк. журналів Contemporary Psychology і American Journal of Psychology. Почавши спочатку інженерну кар'єру, Б. згодом захопився психологією. Професійну психологічну діяльність він почав як викладач Корнуелльського ун-та (1914-1917). КОНФЛИКТОЛОГИЯ ОСВІТИ - частина педагогічної конфликтологии, яка займається вивченням конфліктів в різних сферах освітньої системи, а також розробкою заходів по їх ефективному управлінню. Педагогічна конфликтология займається загалом виховальними аспектами попередження і дозволу конфліктів. Практика показує, що в сучасних умовах потрібно радикальні зміни в російській системі освіти, і особливо - вищого, оскільки конфлікти торкнулися всі елементи цього важливого соціального інституту - мета, функції, основних суб'єктів (викладача, студента, адміністратора), засобу і установ, соціального контролю і санкцій (А. Ю. Жінки і депресія - Тривожна тенденція, що намітилася в останні два десятиріччя. Було встановлено, що жінки в середньому страждають депресією в два рази частіше, ніж чоловіки. Існує ряд можливих пояснень цієї статистичної аномалії, хоч жодне з них не має видимих переваг перед іншими. 1. Гіпотеза помилкового відображення: статевої схильності до депресії не існує, але жінки частіше звертаються за психологічною допомогою в зв'язку з симптомами депресії. Значно більше число чоловіків намагається боротися з депресією за допомогою алкоголю. Це міркування підкріпляється відкриттям, що чоловіки в середньому страждають. ДЕПРИВАЦИЯ - (deprlvation) Досвід недоотримання необхідного. Психоаналіз цікавиться двома видами деприваций: материнської исексуальной. Обидва вигляду, а в останні роки переважно перший з них, приводяться як причини НЕВРОЗУ, особливо Bowlby (1951) в Великобританії. Теорія неврозу, зумовленого материнської депривацией, існує в різних мірах осмислення, в залежності від того, як визначається недостатність необхідного. Статистичні теорії материнської депривации повинні, з потреби, визначати депривацию з позицій тривалості фізичної відсутності МАТЕРІ. Інші теорії, наприклад, теорія Вінникотта.