На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Взаємодія педагогів і батьків у вихованні толерантності

(курсова робота з педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження виховання толерантності ... 6
1.1. Толерантність як дієвий чинник демократизації сучасного українського соціуму ... 6
1.2. Історичне підґрунтя зниження рівня толерантності у сучасному світі ... 12
1.3. Гуманізація освіти: педагогічний аспект толерантності ... 16
Розділ 2. Особливості взаємодії педагогів і батьків у вихованні толерантності ... 20
2.1. Толерантність як моральність особистості ... 20
2.2. Особливості виховання толерантності ... 26
2.3. Родина та її роль у вихованні толерантності ... 31
2.4. Особливості виховання толерантності в учнів початкової школи ... 34
Висновки ... 37
Література ... 39
Додатки ... 41

Для придбання курсової роботи "Взаємодія педагогів і батьків у вихованні толерантності" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Взаємодія педагогів і батьків у вихованні толерантності"

Курсова робота "Взаємодія педагогів і батьків у вихованні толерантності" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Взаємодія педагогів і батьків у вихованні толерантності", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Взаємодія педагогів і батьків у вихованні толерантності" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Взаємодія педагогів і батьків у вихованні толерантності" і призначений виключно для пошукових систем.

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ - (United States of Amenca), США, гос-у в Сівбу Америці Пл ок 9,4 млн км2. Нас. 258,2 млн чел (1993), в т.ч. 85% - білі, ок 12%-негри, ок 3% - представники інш. рас Офіц мова - англійська Столиця - Вашингтон Рівень утворення населення в США визначається як медіанний, по числу років, проведених в уч. закладах Рівень утворення осіб старше за 25 років (ок 150 млн чел). в нач 90-х гг дорівнював в середньому 12,6 рокам (12,7 - чоловіки і 12,6 - жінки), при цьому є нек-рі відмінності в рівні утворення осіб негритянського (12,3). і латиноамериканского (11,7). походження, а також в рівні утворення працівників. ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ - - Новий, термін, що ще не устоявся; виникає, як правило, у всіх країнах світу при переході від унітарного суспільства до відкритого цивільного, коли суспільство усвідомлює потребу відобразити в мові нове розуміння прав дітей з порушеннями в психофизическом розвитку, нове відношення до них. Даний термін покликаний витіснити з широкого вживання терміни "аномальні діти", "діти з порушеннями в розвитку", "діти з відхиленнями в розвитку" і конкретизуючі їх терміни (дебіл, ідіот, даун, спастик, алалик, дизартрик і інш.) як терміни, вказуючі на ненормальність, неповноцінність людини. Підтверджуючи відмову. УСОВА Олександра Платоновна - [30.10(11.11). 1898, копальня Надеждінський Іркутської губ., - 16.7.1965, Москва], педагог, фахівець по дошк. вихованню, ч.-до. АПН РСФСР. (1950), д-р пед. наук (1959). Пед. діяльність почала в 1921 в Іркутське вчителем нач. школи. По закінченні ЛГПИ ім. А. І. Герцена (1926). працювала там же. У 1938 - 41 зав. кафедрою в Пед. ин-ті ім. Н. К. Крупської. У 1942 - 45 зав. Центр, науч.-метод, кабінетом по дошк. вихованню Мін-ва освіти РСФСР. Працювала в НДІ теорії і історії педагогіки (з 1945), НДІ ДВ (з 1960). У. розробляла теоретич. основи навчання дітей дошк. віку в подітий. саду і сім'ї. ТАРАСА Микола Григорійович - [12(24). 5 1866, Пськов, - 17 3 1942, Ойрот-Туру, нині Гірничо-Алтайськ], методист-історик, мистецтвознавець, краєзнавець, д-р пед. наук (1940), проф, заїв деят науки РСФСР. (1940). Закінчив ист.- филол ф-т Мийок ун-та (1891). Продовжував освіту в Сорбонне і Берлінськом ун-ті, де прослухав цикл лекцій по історії иск-ва З 1891 викладав історію в 5-й Мийок гімназії, невдовзі став інспектором цієї гімназії В 1897 організував при гімназії перші показові метод кабінет історії і аудиторію для класних і позакласних занятті В 1903 - 09 гл. редактор збірників "Пед. музей пед. суспільства.
Кожна вагома структурна частина курсової "Взаємодія педагогів і батьків у вихованні толерантності" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

КУПИСЕВИЧ Чеслав - (р. 13.7.1924, Соськовец), польск. педагог, ч.-до. Польської АН (1976), проф. (1969). Закінчив Варшавський ун-т. У 1966 - 69 заст. директори Ін-та педагогіки в Варшаві. У 1969 - 72 проректор Варшавського ун-та. Працює на ф-ті педагогіки. К. розробляв теорію і практику проблемного навчання, в зв'язку з чим проводив експерим. дослідження метод. прийомів попередження і ліквідації неуспішності школярів в уч. закладах разл. типів і рівнів. У області програмованого навчання розробив і впровадив оригінальний спосіб програмування, названий ним "варшавской" або "блоковою". Белопольський Арістарх Аполлонович - Белопольський, Аристарх Аполлонович - астроном, народився в 1854 р., виховувався у 2-й московській гімназії і в Московському університеті. З 1878 до 1888 р. був понадштатним асистентом при астрономічній обсерваторії Московського університету. У 1886 р. захистив дисертацію на міру магістра астрономії ( "Плями на сонце і їх рух"), а в 1895 р. - на міру доктора астрономії ( "Про спектр змінної дельта Cephei"). У 1888 р. призначений ад'юнктом обсерваторії в Пулкове, в 1891 р. - астрофизиком, в 1908 р. - віце-директором. У 1900 р. вибраний в ад'юнкти Імператорської Академії Наук, в 1903 р. - в. СТРИНДБЕРГ - (Strindberg) Юхан Серпень (1849, Стокгольм - 1912, там же), шведський письменник. Літературну діяльність початків з драматургії і філософських робіт (1870). Популярність Стріндбергу приніс роман "Червона кімната" (1879), що відрізнявся сильним критичним пафосом. Цикл новел "Браки" (2 т., 1884-86) створив письменнику репутацію непримиренного противника жіночої емансипації. Остаточно репутація женоненависника, богохульника і іконоборця сформувалася після виходу драм "Батько" (1887) і "Фрекен Жюлі" (1888), а також есе "Неповноцінність жінки".
У вступі курсової "Взаємодія педагогів і батьків у вихованні толерантності" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Утопічний соціалізм - одна з течій в суспільній думці, спосіб обгрунтування неминучості створення деякого "ідеального" суспільства (соціалізм, комунізм), яке буде різко відрізнятися від реальної дійсності. Ідеї утопічного соціалізму були ще в трудах античних філософів (Платон). Власне утопічний соціалізм виник в Західній Європі як інтелектуальна реакція на те, що зародилося в 14 - 15 вв. капіталістичне суспільство з властивими йому соціальною нерівністю і експлуатацією найманого труда (Т. Мор, Т. Кампанелла, Дж. Уинстенли, Ж. Мелье, Г. Бабеф, Ш. Фурье, Р. Оуен, А. Сен-Симон). У трудах цих мислителів були.

Внезд-Водовик - Внезд-Водовик - новгородский посадник, вибраний на посадничество в 1229 р. Невдовзі після обрання Внезд-Водовик зіткнувся з іншим претендентом на ту ж посаду, сином відомого новогородского посадника Твердіслава, Степаном (1230). Це зіткнення супроводилося звичайними в Новгороде явищами: зборами на віче, бійками, грабунками, підпалами і т. п. "Паробчи" Внезд-Водовик побили прихильника Степана, боярина Іванка, а на наступний день Іванко з своїми прихильниками розграбував двір Внезд-Водовик; нарешті, Внезд-Водовик самолично кинув Іванка в Волхов. У Новгороде був тоді князем син Михайла. ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА - постійна здатність держави і суспільства забезпечувати доступність продуктів харчування для всього населення в кількості і якості, необхідній для активного і здорового життя. Один з найбільш значних політичних чинників, що грає тим більшу роль, ніж глибше криза держави і економіки. Проблема голоду в країнах третього світу, здавалося б, остаточно вирішена в 1970-х рр., на рубежі XX-XXI вв. нагадала про себе з новою силою. Це було викликане цілим комплексом чинників: різке збільшення населення в країнах Півдня, підвищення, нехай навіть і помірне, його добробут, стрімке зростання цін на енергоресурси.
Список літератури курсової "Взаємодія педагогів і батьків у вихованні толерантності" - більше 20 джерел. ЗУРАБОВ Михайло Юрійович - (р. 03.10.1953) Міністр охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації в уряді М. Е. Фрадкова з 09.03.2004 м. по 24.09.2007 м. у другому президентському терміні В. В. Путіна. Народився в Ленінграде. Батько, лауреат Державної премії, працював на керівних посадах в Міністерстві морського флоту СРСР. Мати, Енгеліна Робертовна, народилася в сім'ї керівника великого підприємства системи Міністерства середнього машинобудування СРСР (нинішнього Мінатома РФ). Освіту отримав в Московському інституті управління ім. С. Орджоникидзе по спеціальності инженеркибернетик (1975) і в аспірантурі. СВОБОДА ІНФОРМАЦІЇ - Свобода інформації передбачає надання державними органами або посадовими особами доступу громадян до широкого кола офіційних документів. Уперше публічний доступ був узаконений в Швеції в 1766 м., однак в інших країнах процес став розвиватися тільки в XX віці. Законодавство про свободу інформації існує в США і Німеччині, де їм відкриваються широкі можливості для проведення журналістських розслідувань. У США законами про свободу інформації 1966 і 1974 рр. громадянам і суспільним об'єднанням гарантується право на безперешкодне ознайомлення з більшістю документів федерального уряду. У разі.

КАТАЕВА Олена Георгіївна - (р. 14.06.1956) Помічник голови Ленсовета, потім мера СанктПетербурга А. А. Собчака в 1990-1991 рр. Народилася в Ленінграде. Освіту отримала на физикомеханическом факультеті Ленінградського політехнічного інституту ім. М. І. Калініна (1978). Кандидат технічних наук (1988). З 1979 р. викладач кафедри "Автоматіка і обчислювальна техніка" в Ленінградськом політехнічному інституті ім. М. І. Калініна. У 1988-1990 рр. помічник (нсультант по зовнішніх зв'язках) депутата Верховної Поради СРСР А. А. Денісова. У 1990-1991 рр. помічник голови Ленсовета, потім мера СанктПетербурга A. А.
Посилання в тексті роботи "Взаємодія педагогів і батьків у вихованні толерантності" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЕМПИРИОМОНИЗМ - (греч. empeiria - досвід і monos - єдиний) - так Богдана наз. свою філософію - різновид емпириокритицизма, махизма. Е. заснований на суб'єктивно-ідеалістичному понятті Маху про нейтральність елементів досвіду (т. е. відчуттів). Філософія Авенаріуса і Маху дуалистична, на думку Богданова, тому що вона побудована на основі автономності психічного і фізичного рядів елементів індивідуального досвіду, до-рому необхідно дати монистическую інтерпретацію; звідси назва богдановской теорії - " З т. зр. Е., всі є так або інакше організований досвід (зрозумілий як сукупність почуттєвих даних, тобто. "ТЕЗИ ПРО ФЕЙЕРБАХЕ - 11 тез Маркса, озаглавлених "До Фейербаху, написані весною 1845; уперше опубліковані в рецензії Енгельса в 1888 як додаток до роботи "Людвіг Фейербах і кінець класичної німецької філософії. "Т. об Ф., вказував Енгельс, неоцінимі як "перший документ, вмісний в собі геніальний зародок нового світогляду (Маркс До., Енгельс Ф. Т. 21. С. 371). За змістом "Т. об Ф. примикають до "Німецької ідеології. У стислій формі Маркс формулює тут кардинальні положення нової філософії. Центральна ідея тез - розробка наукового розуміння практики. Ця задача вимагала матеріалістичного. САМОРЕГУЛЮВАННЯ - поняття, використане раніше в біології і загальній теорії систем, отримало широке застосування в психології, означає довільний і мимовільний психічний і особовий механізм самоорганизации. Понятіє С. пов'язане з новою парадигмою психологічної науки, що полягає в подоланні структурної, статичної методології і переході до методології функціональної.  д., компенсації дефицитарних і оптимізацій потенційних якостей, властивостей і можливостей. Вона погодить темпи, ритми і спрямованість психічних процесів з подіями, умовами і вимогами діяльності у часі і просторі останньої. С. має складну.

ПОЗИТИВНИЙ ЕДИПОВ КОМПЛЕКС - відносини між дитиною і його батьками, амбивалентной, що характеризується установкою його до родителя однієї з ним підлоги і вибором родителя протилежної підлоги як обличчя сексуальної прихильності і любові.    З позицій класичного психоаналізу амбивалентная, що супроводиться одночасною любов'ю і ненавистю установка до батька і тільки ніжне, сексуально забарвлене прагнення до матері є для хлопчика змістом простого позитивного едипова комплексу. Цей комплекс виникає внаслідок посилення сексуальних бажань хлопчика відносно матері і свідомості ним того, що батько перешкоджає реалізації. Неонатоцид - (греч. neonatum - новонароджений, caede - вбивати) - вбивство матір'ю новонародженої дитини. Зустрічається у мислено відсталих пацієнтів, при депресії, в гострому психотическом стані, а у тих, що вважаються психічно здоровими жінок - в ситуаціях, коли переслідується мета будь-якою ціною приховати вагітність. Зустрічаються випадки систематичного убивання новонароджених неначе цілком здоровими в психіатричному плані жінками. Так, в 2010 р. в Німеччині стало відомо про жінку, яка вбивала одного за іншим дітей від 8 своєї вагітності, ретельно приховуючи факти вагітності і неонатоцида від чоловіка і. ЗАКОН СТИВЕНСА - варіант основного психофизического закону, що встановлює статечну, а не логарифмічну (див. Закон Фехнера) залежність між суб'єктивним рядом (рядом відчуттів, вражень) і рядом подразників: Y=KSn, де Y - суб'єктивна величина відчуття, S - величина стимулу (подразника), До - константа, що залежить від одиниці вимірювання. Показник п статечної функції розрізнений для різних модальності-відчуттів. На думку Стівенса, цей закон справедливий для будь-якого ряду подразників, як фізичних, які легко зазнають об'єктивного вимірювання (вага, сила звуку і світла, довжина лінії, температура т. д.), так і. СТРУКТУРНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРИЧИНИ КОНФЛІКТІВ - один з різновидів організаційно-управлінських причин конфліктів, що полягає в невідповідності структури організації вимогам діяльності, якою вона займається. Структура організації повинна визначатися задачами, які ця організація буде вирішувати або вирішує. Однак добитися ідеальної відповідності структури організації задачам, що вирішуються практично неможливо. Чим більше структура організації не відповідає вимогам діяльності, якою вона займається, тим менш ефективно функціонування організації, тим більше межличностних і межгруппових конфліктів виникає в її колективах. Невідповідність.