Варіантність аналізу художнього твору

(курсова робота з літератури)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти аналізу художнього твору ... 5
1.1. Концепція літературної освіти і завдання аналізу художнього твору в школі ... 5
1.2. Принципи аналізу художнього твору ... 16
Розділ 2. Варіантність аналізу художнього твору в методиці викладання літератури ... 19
2.1. Важливість варіантності аналізу художнього твору ... 19
2.2. Особливості аналізу художніх творів у системі оглядового вивчення творчості письменника ... 24
Розділ 3. Шляхи аналізу художнього твору ... 27
Висновки ... 38
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Варіантність аналізу художнього твору" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Варіантність аналізу художнього твору"

Курсова робота "Варіантність аналізу художнього твору" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Варіантність аналізу художнього твору", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Варіантність аналізу художнього твору" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Варіантність аналізу художнього твору" і призначений виключно для пошукових систем.

МАТЕМАТИКИ - уч. предмет в школі, в зміст к-рого входять елементи арифметики, алгебри, почав аналізу, евклидовой геометрії площини і простору, аналитич. геометрії, тригонометрії. Преподаваніє М. направлене на оволодіння учнями системою матем. знань, умінь і навиків, необхідних для подальшого вивчення М. і суміжних уч. предметів і рішення практич. задач, на розвиток логич. мислення, просторів. уяви, усної і письмової матем. мови, формування навиків обчислень, алгебраич. перетворень, рішення рівнянь і нерівностей, інструментальних і графич. навиків. М. як уч. предмет відрізняється від М. як науки не тільки. ІГРАШКИ - - предмети, призначені для розваги дитини і службовці одночасно одним з важливих коштів його психічного розвитку. Протягом всієї історії людства з безлічі предметів, які можуть бути використані в грі, відбиралися ті, які найбільш відповідали б віковим особливостям дитини. Назначеніє И. тісно пов'язане з тими видами діяльності, які виступають ведучими на певних вікових етапах і впливають вирішальний чином на психічний розвиток дитини. У дитячому віці такими видами діяльності є спілкування і маніпулювання. Відповідно немовляті призначаються такі І., які завдяки спілкуванню з дорослими. ЗАЧИН ТЕКСТУ - початкова частина тексту, що має особливе коммуникативное призначення (функцію), определямое автором відповідно до цілей, темою і ідеєю тексту, а також можливостями і інтересами адресата. Відомі наступні найбільш поширені на практикові функції 3. т.: 1) релятивная (фонова) - призначена для введення в оповідання, міркування або опис (в найпростіших випадках ця вказівка на час, місце, предисторию події, історію проблеми і т. д.); функція створення емоційного настрою у читача або слухача (заклик до сопереживанию, соразмишлению, сопредставлению, роздум про причини вибору теми, ліричний етюд і т. п.);. ЛИСТ - знакова система фіксації мови з допомогою графич. елементів. Володіння письмовою мовою відповідно до норм рідної мови - складова частина загальної культури людини (див. в ст. Письменність). Розвиток умінь і навиків П. відбувається внаслідок навчання грамоті. Див. також Мова. Нарушенія П. - різке ускладнення у використанні графич. форми мови; зустрічається як у дорослих (розпад навиків письмової мови, що вже є, що частіше спостерігається при афазиях), так і у дітей. У дітей звичайно зумовлені загальним недоразвитием мови. Діти шк. віку при нормальному слуху і розумових здібностях виявляються не.
Кожна вагома структурна частина курсової "Варіантність аналізу художнього твору" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВИХОВАЛЬНА РОБОТА ПО МІСЦЮ ПРОЖИВАННЯ - - організація виховального впливу на дітей і підлітків в умовах житлово-побутової середи. Місце проживання об'єднує дітей і дорослих в їх вільний час і створює умови для спілкування і спільної діяльності. У залежності від місцевих умов навколишня микросреда може надавати на своїх жителів як позитивне, так і негативний вплив. Велику роль грає інфраструктура мікрорайона, наприклад наявність в ньому установ культури (бібліотеки, установи додаткового утворення дітей, вдома творчість, клуби і т.д.) або криміногенних місць (торгові точки з алкогольною продукцією, стихійні ринки і т.п.). По місцю. Азовський флот - перше регулярне формування російського ВМФ, створене Петром I для боротьби з Туреччиною за вихід в Чорне море. Будівництво флоту почалося в 1695 р., а законодавче він був оформлений Указом Боярської думи від 20 жовтня 1696 р. (Цей день прийнято вважати офіційною датою народження регулярного Російського флоту). Будівництво кораблів велося кумпанствами, в які були згруповані дворянство (18 кумпанств) і духовенство (17 кумпанств). У обов'язку кумпанств входили будівництво, озброєння, зміст і ремонт кораблів. Духовенство повинне було побудувати один корабель від 8 тис. дворів, а дворянство - від. РЕФОРМАТСКИЙ - Олександр Олександрович (1900, Москва - 1978, там же), російський мовознавець, доктор філологічних наук (1962). Закінчив історико-філологічний ф-т Московського ун-та (1923), працював в різних московських видавництвах, викладав у вузах Москви. У 1958-70 рр. завідував Сектором структурної і прикладної лінгвістики в Інституті язикознания АН СРСР. Реформатский - автор робіт "З історії вітчизняної фонологии" (1970), "Фонологичеськиє етюди" (1975), "Нариси по фонологии, морфонологии і морфології" (1979), "Лінгвістика і поетика" (1987), популярного підручника.
У вступі курсової "Варіантність аналізу художнього твору" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Шестиденна війна (SIX-DAY WAR) Арабо-ізраїльські війни - 5-10 червня 1967 Ізраїль отримав повну перемогу в 80-часовій операції проти військ Об'єднаної Арабської Республіки, Сірії і Йорданії. Рано вранці 5 червня ізраїльська авіація, здійснивши наліт на Єгипет по дузі над середземним море, знищила ок. 360 егип. літаків на землі і добилася панування в повітрі. До 7 червня після запеклих танкових боїв ізраїльські танкові частини зайняли весь Синайський пов, підійшли до Суецкому каналу і захопили сектор Газу. У той же час ізраїльтяни знищили з повітря иорданские танкові війська, зайняли Старе місто в Ієрусаліме, а потім всю Йорданію на заходу від р.

Майі - Майі (Мауа), індіанці Центр. Америки, до 15 в. осн. культурна і лінгвістична група в Юж. Мексіці, Гватемале і на п-ове Юкатан. Археологи виділяють три зони їх мешкання: юж. (Гватемальское нагір'я); центр, (низм-ти в Центр. Гватемале, оз. Петен), звану Юж. низовиною; і сівба. (п-ов Юкатан), або Сівба. низовина. На рубежі н.е. склалася цивілізація міст-держав М. Ок. 300 - 800 н.е. стр-у міст було зосереджено в Юж. низовини (Тикаль, Уаксак-тун, Паленке); пізніше воно перемістилося на Сівбу. низовина (Чичен-Ица, Ушмаль, Цибільчальтун). Ок. 1200 - 1450 рр. самим могутньою містом-державою став Майяпан. У. ВЛАДА - одна з сторін нерівності у відносинах панування і підкорення, ця - панування волі одних над волею інших, а точніше - підкорення волі одних волі інших, незалежне від того, чи йде мова про окремих індивідів, групи людей, класи, нації або народи. Влада дозволяє що володіє нею здійснювати свою волю, надавати вирішальний вплив на підлеглих і таким шляхом домагатися власної мети. Говорячи про владу або ширше - про відносини панування і підкорення, важливо з'ясувати щонайменше три питання. По-перше, наскільки детермінований і неминучі подібні відносини? А конкретніше: чи властиві такі відносини.
Список літератури курсової "Варіантність аналізу художнього твору" - більше 20 джерел. Районування Світового океану - велика геополітична проблема. Перехід від конвенциальних (умовних) до природно-природним межам океанів є необхідною умовою рішення глобальних геоекономических і геоекологических проблем. Існуючі конвенциальні межі залишає відкритим головне питання: скільки в Світовому океані - океанів? Намітилося три підходи до комплексного природного районування Світового океану на принципах широтної зональности (атмосферних фронтів) і особливостях водної маси, океанських фронтів, дена і берегів і "земноводний підхід", об'єднуючий у взаємопов'язане ціле острови, океан і материкове обрамлення. "НОВІ ПРАВІ" - Термін "нові праві" використовується застосовно до базових елементів політики ряду консервативних партій, що перебували при владі в 1980-е роки і що найбільш рішуче виявили себе в Великобританії і США, коли уряди цих країн очолювалися відповідно Маргарет Тетчер (р. 1925) і Рональдом Рейганом (р. 1911). Політики "нових правих" мала в своїй основі дві самостійні концепції. Перша, неолиберализмом, що іменується, являє собою варіант економічного лібералізму, що спирається на класичні ліберальні ідеї і націленого на обмеження впливу держави, зокрема, шляхом проведення політики.

ЦИВІЛЬНА СПІВУЧАСТЬ (УЧАСТЬ) - поняття, що розкриває механізм і міру вовлеченности і включенности інтересів і діяльності громадян і їх об'єднань в процес розробки і прийняття рішень з кардинальних проблем цивільного суспільства. Цивільна співучасть - центральна ідея громадянства, але співучасть свідома, коли метою ставиться реальна зміна (Р.Дарендорф). Участь, як неангажоване державно-політичними органами і добровільний вияв на усвідомленому рівні цивільної ініціативи по зміні, поліпшенню або перебудові умов суспільного життя, як правило, здійснюється через подолання внутрішньої протидії влади. Цивільна співучасть.
Посилання в тексті роботи "Варіантність аналізу художнього твору" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ВЕСЕЛА НАУКА - (старопровансальск. - gaya scienza) - твір Ніцше (1882), в рамках якого реалізовує себе стратегія "переоцінки всіх цінностей". Найважливішим аспектом цієї роботи, що виступив пізніше одним з центральних вузлів спадкоємності в розвитку філософської традиції від модернізму до сучасності, з'явилася закладена в "В.Н." програмна установка на методологію язикової гри і свого роду семантичний волюнтаризм, що вплинули глибокий чином на філософію 20 в. (ігровий етимологизм Хайдеггера, ігрова концепція культури Хейзінги, модель співвідношення сакрального і ігрового початків в історії у Р.Кайюа. ТЕГИМЕН - (лати. tegimen - покривало, покриття, покривало, одяг, броня, оболонка, шкірка, покрівля, навіс, прикриття, захист) - буття в аспекті своєї сокритости, облаченности, прикровенности. Іменник "тегимен" освічений за допомогою суфікса "міни" (як і в слові "феномен") від дієслова "tego, tegere" - "крити, покривати, приховувати, вкривати, зберігати, захищати, закутувати, ховати, зберігати в таємниці". Явище так же розкриває, як і приховує свій вміст. Те, що ми називаємо явищем, можна назвати і "таінням", приховуванням, прихованням. Феномен і тегимен - оборотні поняття; те, що феномен виявляє, то. ПЕДЖЕТА СИНДРОМ - (кісткова хвороба Педжета, що деформує остит Педжета, на ім'я J. Paget; синонім - спадкова прогресуюча остеодистрофия) - деформуюча остеодистрофия невиясненої природи, що починається звичайно після 30 років (звідси неточність ще однієї назви хвороби - "стареча дистрофія"), що повільно розвивається і бессимптомной, що тривало залишається. Патоморфологически - специфічна форма фиброзной остеодистрофии. На відміну від гиперпаратиреоидной остеодистрофии немає гормональних і метаболічних (фосфорно-кальцієвий обмін) порушень. Спостерігаються як моно-, так і полиоссальні (але не.

Соціальна ситуація розвитку - [лати. socialis - суспільний] - сущностная характеристика вікового періоду розвитку, введена Л.С. Виготським. С. з. р. - ці єдині і неповторні, специфічні для даного віку відносини між дитиною і середою. С. з. р. визначає весь образ життя дитини, його соціальне буття, особливості його свідомості. С. з. р., як відносини між суб'єктом, що розвивається і середою, визначає: 1) об'єктивне місце дитини в системі соціальних відносин і відповідні очікування і вимоги, що пред'являється до нього суспільством (А.Н.Леонтьев); 2) особливості розуміння дитиною займаної ним соціальної позиції і своїх взаємовідносин. Здоров'я душевне - термін, що не має чіткого і загальноприйнятого визначення. Згідно з дефініцією експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, "здоров'я - це стан повного тілесного, психічного і соціального благополуччя". Це твердження здається декілька розпливчатим, особливо якщо врахувати, що переважна більшість що жили раніше і мешкаючих нині людей благополучними ніколи не були і не є тепер по своєму соціальному статусу, оскільки відносяться до бідної і найбіднішої частини населення планети, позбавленої нормальних умов існування. З формальної точки зору термін взагалі не підлягає однозначній. БЕЛЯЕВА-ЕКЗЕМПЛЯРСКАЯ - Софія Миколаївна (1895-1973) - російський психолог, фахівець в області психології музики, канд. педагогічних наук. У 1915 р. закінчила історико-філологічний факт Московських Вищих жіночих курсів. Вчилася по класу фортепиано в музичному училищі Андреєва. З 1916 р. вела дослідницьку роботу по загальній психології і психології музики. У 1917 р. була прийнята на кафедру філософії при Вищих жіночих курсах. Була д. чл. Державного інституту музичної науки (з 1926 р. - Державної академії художніх наук). У 1932-1935 рр. - с.н.с. акустичної лабораторії при Московській консерваторії, де займалася. Рационально-емотівная терапія - Словотворення. Відбувається від лати. rationalis - розумний греч. emovere - хвилювати і theraрeia - лікування. Категорія. Форма когнитивной психотерапії. Автор. Альберт Елліс. Специфіка. Заснована на усуненні ірраціональних думок пацієнта, страждаючого неврозом. Як філософська установка в даному методі було реалізоване положення про відповідальність самої людини за свою долю (Б.Рассел), а як теоретичне обгрунтування була запропонована модель "опосередкування" (так звана "А-В-З - теорія"), відповідно до якої, певна негативна якість емоцій (фрустрация, розчарування) або поведінки (З).