Бібліографічний опис документів

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття бібліографічного опису, його функції, вимоги до нього ... 5
Розділ 2. Історичні етапи розвитку бібліографічного опису ... 9
2.1. Розвиток книгоопису з давнини до XVIII ст ... 9
2.2. Розвиток книгоопису в XIX ст ... 11
2.3. Розвиток теорії та практики бібліографічного опису в XX ст ... 13
Розділ 3. Методика складання бібліографічного опису ... 23
3.1. Поняття загальної і спеціальної методики складання бібліографічного опису ... 23
3.2. Види бібліографічних описів. Загальні правила складання бібліографічних описів ... 24
3.3. Зони й елементи бібліографічного опису. Загальні правила наведення їх ... 25
3.4. Процес складання бібліографічного опису ... 28
3.5. Нові правила бібліографічного опису ... 31
Висновки ... 37
Список використаних джерел ... 39

Для придбання курсової роботи "Бібліографічний опис документів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Бібліографічний опис документів"

Курсова робота "Бібліографічний опис документів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Бібліографічний опис документів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Бібліографічний опис документів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Бібліографічний опис документів" і призначений виключно для пошукових систем.

ДИДАКТИКА - (від греч. didaktikos - повчальний, що відноситься до навчання), теорія утворення і навчання, галузь педагогіки. Предметом Д. є навчання як засіб утворення і виховання людини, тобто взаємодія викладання і вчення в їх єдності, забезпечуюче організоване вчителем засвоєння учнями змісту освіти. Отеч. Д. вивчає різні форми вияву взаємодії компонентів навчання і на основі виявлених закономірностей розробляє певні системи повчальних впливів. Ці системи знаходять своє конкретне вираження в змісті освіти, що розкривається в учбових планах, учбових програмах і підручниках; реалізовуються. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ - один з найбільших ун-тов Росії, науч. центр. Осн. в 1819 на базі Гл. пед. ин-та (нек-рі совр. петерб. історики вважають, що веде історію від Академічного університету). Офіційно відкритий в 1820. Спочатку мав 3 ф-та: ист.-филол., филос.-юрид., физ.-мат., в 1854 відкритий ф-т вост. мов. При ун-ті перебував 2-й розряд Головного педагогічного інституту, що готував вчителів для ср. школи. Мн. його викладачі після закриття ин-та (1822). продовжували працювати в ун-ті: М. А. Балугьянський (перший ректор), А. П. Куніцин, К. Ф. Герман, К. І. Арсеньев і інш. У 1839 - 51 при ун-ті працювали (з. АТЕСТАЦІЯ освітньої установи - (від лати. attestatio - свідчення) в Рос. Федерації осн. форма державно-суспільного контролю за освітньою діяльністю. Введена згідно з Законом про освіту РФ (1992). А. встановлює відповідність змісту, рівня і якості підготовки випускників всіх освітніх установ (незалежно від відомчої підлеглості і форм власності) вимогам державних освітніх стандартів (див. Стандарти освітні). А. недержавних освітніх установ будь-яких форм власності, що претендують на видачу документів про утворення державного зразка, проводиться з ініціативи цих установ на договірній основі з Міністерством освіти РФ. Освітня. КОНДИЛЬЯК, Кондійак, Етьен Боїноде - (30.9.1715, Гренобль, - 3.8.1780, Божанси), франц. філософ-просвітник, чл. Франц. академії (1768). Брат Г. Маблі. Вихователь внука Людовіка XV (1758 - 68), для к-рого написав 13-млосне керівництво "Курс занять по навчанню принца Парм-ського ". У філософії і психології Локка. У своєму гл. филос. соч. - "Трактаті про відчуття" (1754, русявий. пер. 1935) К. прагнув вивести всі знання і духовні здібності людини (мислення, волю, почуття, уяву, пам'ять, увагу і т. д.) з відчуттів. Відкидаючи теорію природжених ідей, вважав, що не тільки знання, але і психич. процеси - "дії.
Кожна вагома структурна частина курсової "Бібліографічний опис документів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Сретеніє Господнє - (сретение - ст. славши. - зустріч) - двунадесятий свято православної церкви - 15 лютого. "Сретение" - це зустріч Іїсуса Христа, принесеного батьками в храм на 40-й день після народження, з праведним Симеоном і пророчицей Ганною. Майже триста років ходив по землі праведний старець Симеон і не міг піти з цієї землі: він повинен був жити доти, поки не зустріне і не побачить власними очима обіцяного Богом Спасителя - Іїсуса Христа. У ті часи існувала в Ієрусаліме традиція: на сороковій день від народження батьки повинні були принести свою дитину в храм, щоб присвятити його життя і. Профспілки - Профспілки (trade union), організовані об'єднання робітників по проф. ознаці. У США відомі як профспілки, в Англії - як тред-юниони. У Англії в кон. 18 в. стали виникати групи і клуби, що об'єднували кваліфікованих працівників і покликані регулювати прийом учнів і вести переговори про поліпшення умов труда. Під час воєн з Францією (1793-1815) закони про об'єднання забороняли діяльність такого роду, але їх скасування в 1824 р. дозволило П., хоч і вельми обмежено, діяти в отд. галузях. До 1861 р. в Англії існувало неск. П., що об'єднували кваліфікованих робітників, к-рі в 1868 р. створили. ФИРДОУСИ - Абулькасим (ок. 940, містечко Табаран, нині Фердоус, Хорасан - 1020 або 1030, там же), персидський і таджицький поет. Народився в сім'ї небагатого землевласника. Продовжив поему "Шахнаме" ("Книга царів", 1-я редакція - 994, 2-я - 1010), почату в середині 10 в. поетом Дакики. Створив величезне по об'єму (біля 55 000 двовіршів - бейтов) і глибокий за змістом твір світового значення, що відобразив національний епос персидців і таджиків. Поема була піднесена в дар султану Махмуду Газневіду, однак за свій 35-літній труд Фірдоуси не отримав ніякої винагороди. Твір Фірдоуси.
У вступі курсової "Бібліографічний опис документів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Макаров - адмірал. Велика частина його служби протекла в плаванні. Діставши вельми недостатню шкільну освіту, Макаров все життя вчився, цікавлячись всіма галузями складної морської справи. Його перу належать численні труди з різноманітних технічних питань, а також твір "Міркування з питань морської тактики". У кінці дев'яностих років, зацікавившись експедицією до Північного полюса, він виробив проект, по якому був побудований криголам "Ермак". На початок японської війни Макаров був головним командиром Кронштадтського порту. Передбачуючи розрив на Дальньому Сході, він старанно просив про переклад туди.

АВИТ - Римський імператор в 455-456 рр. Помер 456 р. Авіт відбувався з багатої галльської сім'ї. Більш тридцяти років він провів на римській державній службі. Сидоний пише, що він висунувся, виконуючи відповідальні дипломатичні доручення полководця Аеция, а потім був зведений в звання преторианского префекта Галій. Потім, віддалившись від всіх справ, він деякий час проживав на своїй віллі в околицях Клермона. Імператор Максим призначив Авіта головним начальником кавалерії і піхоти в Галій. У короткий термін йому вдалося припинити спустошливі набіги варварів. Для того, щоб заручитися підтримкою. ЗЮГАНОВ Геннадій Андрійович - (р. 26.06.1944) Суперник В. В. Путіна на президентських виборах 26.03.2000 м. Народився в селі Мимріне Знаменського району Орловської області в сім'ї сільських вчителів. Прізвище відбувається від "зюганки" - морозостійкого сорту пшениці. Виріс в однокімнатній квартирі сільського будинку. Досі пам'ятає черемху у дворі, сарай з конем і трактор ХТЗ. Освіту отримав на физикоматематическом факультеті Орловського державного педагогічного інституту (1969) і в аспірантурі Академії суспільних наук при ЦК КПРС (1981). Доктор філософських наук. У інституті був капітаном КВН, захоплювався.
Список літератури курсової "Бібліографічний опис документів" - більше 20 джерел. Нікитін Олексій Максимович - (12 лютого 1876, Нижній Новгород, -? ). З купецької сім'ї. Закінчив Московський університет, юрист. Член РСДРП з 1899, з 1903 меншовик. Під час Лютневої революції 1917 голова московського ВРК, з 1 березня голова Московської Ради РД, з 5 березня начальник міліції Москви, з 11 квітня член президії виконкому Моссовета, з 25 червня заступник голови московської Міської управи. На початку липня здійснював конфіскацію зброї у робітників, вимагав роззброєння Червоної Гвардії. З 24 липня міністр пошти і телеграфов Тимчасового уряду, з 1 вересня член Директорія, з 25 вересня одночасно міністр внутрішніх справ. Десятий з'їзд Партії Народної Свободи (кадетів) - 14 - 16 жовтня 1917, Москва. Біля 350 делегатів представляли приблизно 370 партійних організації від 73 губерній і областей Росії; уперше були присутні представники армійських організацій кадетів, що об'єднували до 600 партійних осередків і фракцій. З'їзд відкрив член ЦК князь П. Д. Долгоруков. Обговорені питання: Про тактику  - В. Д. Набоков і П. Н. Мілюков; Аграрне питання на околицях  - А. А. Кауфман; Про зміни в фінансово-економічній програмі партії  - А. І. Шингарев; Вибори в Засновницькі Збори  - Шингарев; Про виступ генерала Л. Г. Корнілова  - Ф. Ф. Кокошкин; Статут партії  - Н. Н. Щепкин;.

Зарплата в бюджетній сфері. Тарифна сітка в бюджетній сфері - Президент РФ В. Путін: "... середня зарплата в бюджетній сфері значно нижче середньої зарплати по країні. Вважаю за необхідним протягом трьох років добитися підвищення доходів бюджетников в реальному вираженні не менш ніж в 1, 5 рази. Тобто для більшості працівників бюджетних організацій ризики попасть в зону бідняцтва надто високі". (Послання 2005 року.) Заробітна плата в бюджетній сфері затверджується урядом РФ і фінансується з федерального бюджету країни. Суб'єкти РФ можуть здійснювати надбавку до зарплат з регіонального бюджету. Зарплата державного службовця відповідає його.
Посилання в тексті роботи "Бібліографічний опис документів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЖУРНАЛІСТ - Чоловік, що спеціалізується на так званих засобах масової інформації: журналах, газетах, телебаченні, радіо і т. д. Задачею засобів масової інформації, як випливає з самої назви, є передача інформації масі. Так що журналіст - це рецензент, і більш ніхто. Він є фахівцем із збору, викладу і передачі інформації. І поки він цим займається, його труд корисний і докорити його не в чому. Однак за останні сто років журналісти привласнили собі інакшу функцію і виступають тепер в ролі вчителів, проповідників моралі. Вони не просто інформують читачів і слухачів про те, що сталося; як їм здається, вони мають. ДИПОВ КОМПЛЕКС - поняття психоаналізу 3. Фрейд. Названо на ім'я героя древньогрецький трагедії царя Едіпа, який, не знаючи цього, убив власного батька і одружувався на власній матері; взнавши істину, він засліпив себе. Для аналогічних переживань дівчинок Фрейд ввів поняття "комплекс Електри". Згідно з Фрейд, в фалічній фазі сексуального розвитку (у віці 3 - 5 років) дитина стикається з гострим конфліктом відносно своїх батьків. Так, хлопчик випробовує сексуальний потяг до власної матері і бажання усунути батька як суперник (позитивний Едіпов комплекс). Страх покарання з боку батька (комплекс кастрації). АНАКЛИТИЧЕСКАЯ ДЕПРЕСІЯ - депресивний стан, виникаючий у дитини внаслідок усунення емоційних контактів з матір'ю.    Термін "анаклитическая депресія" був введений в наукову літературу австро-американським психоаналітик Р. Шпітцем (1887-1974). Поняття "анаклитический" виражає незадовільну потребу в опорі на годуючу і захищаючу матір, фізичну і емоційну залежність від неї. У більш широкому розумінні термін "анаклитический" означає такий тип залежності, при якому одна людина покладається на іншого в задоволенні основних потреб.    У статті "Анаклітічеська депресія" (1946) Р. Шпітц.

НЮХОВИЙ АНАЛІЗАТОР - нейрофизиологическая система, що здійснює сприйняття і аналіз різних запахів. Як і будь-якої іншої, О. а. складається з трьох частин: рецептори (дільниці слизової оболонки в носовій порожнині), провідні нервові шляхи, дільниці в корі головного мозку. Умовами сприйняття запахів є летючість пахучої речовини (виділення його молекул у вільному вигляді), розчинність речовини у воді, рух повітря, вмісного молекули пахучої речовини. Чувствітельность О. а. залежить від вигляду пахучої речовини, температури, вогкості,, руху повітря, тривалості впливу, концентрації речовини. Абсолютний поріг О. а. вельми. ОСЛЕРА - РЕНДЮ СИНДРОМ - (Ослера - Рендю - Вебера синдром, описаний французьким лікарем H. J. M. Rendu, 1844-1902, W. Osler, британським лікарем F. P. Weber, 1863-1962; синоніми - природжена геморагічна теленгиектазия, геморагічний спадковий ангиоматоз) - спадкове захворювання: множинні дрібні червоно-фіолетові телеангиектазии (судинні капілярні зірочки) на шкірі особи, вухах, слизовій оболонці губ, мови, носа, коньюнктиве, кінчиках пальців, що з'являються в дошкільному віці і що мають тенденцію до збільшення; носові кровотечі, що повторюються; судинні порушення в шлунково-кишковому тракті, сечовому пузирі, піхві. Матеріалістичний сенсуалізм - (від лати. sensus - почуття, відчуття), вчення про те, що основу психічного життя складають почуттєві образи. У античності прихильниками цього вчення були представники ряду філософських шкіл (киренаики, епікурейці, в більш помірній формі - стоїки). Затверджуючи, що внечувственное пізнання неможливе, стоїки запропонували розглядати розум як "чисту дошку", на якій досвід відображає свої письмена. Їм же належить афоризм: немає нічого в розумі, чого б не було спочатку в почуттях. Надалі ці положення пропагувалися прихильниками С. епохи Відродження і Нового часу (Дж. Локк, Е. Кондільяк) в. УМІННЯ - (англ. ability, skill) - проміжний етап оволодіння новим способом дії, заснованим на к. правилі (знанні) і відповідним правильному використанню цього знання в процесі рішення певного класу задач, але рівня навику, що ще не досяг. У звичайно співвідносять з тим рівнем, який на початковому етапі виражається в формі засвоєного знання (правила, теореми, визначення і т. п.), яке понятий уч-ця і м. би. довільно відтворене. У подальшому процесі практичного використання цього знання воно придбаває деякі операциональні характеристики, виступаючи в формі дії, що правильно виконується, регульованої цим.