Бесіда як метод ознайомлення дітей з природою

(курсова робота з педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади екологічного виховання у дошкільному навчальному закладі ... 5
1.1. Становлення і розвиток методики ознайомлення дітей з природою ... 5
1.2. Поняття екологічного виховання ... 10
Розділ 2. Особливості бесіди як одного із словесних методів ознайомлення дітей з природою ... 13
2.1. Особливості бесіди в дошкільних навчальних закладах ... 13
2.2. Розповідь вихователя як елемент, що може передувати бесіді ... 16
2.3. Використання дитячої природознавчої літератури перед проведеннями бесід з дошкільниками ... 21
Розділ 3. Практичні аспекти застосування бесіди в роботі з дошкільниками ... 26
Висновки ... 34
Література ... 36

Для придбання курсової роботи "Бесіда як метод ознайомлення дітей з природою" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Бесіда як метод ознайомлення дітей з природою"

Курсова робота "Бесіда як метод ознайомлення дітей з природою" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Бесіда як метод ознайомлення дітей з природою", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Бесіда як метод ознайомлення дітей з природою" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Бесіда як метод ознайомлення дітей з природою" і призначений виключно для пошукових систем.

ЛІТЕРАТУРА - уч. предмет в общеоб-разоват. школі. Осн. зміст його складають твори словесного иск-ва. Особлива роль цього иск-ва в історії культури і в духовному житті суспільства визначає місце і значення викладання Л. в школі. Через слово в його образний худож. формі виявляється універсальне воспитат. вплив літри як вигляду иск-ва на думку і уяву учнів. Відображення дійсності, вираження ідеалу і особистості автора народжують в сукупності самобутній худож. мир. Літ. твір звертається на творчий початок читача, запрошує до діалогу. На цьому заснована і активна воспитат. роль Л., що формує нравств. і естетич. СЕМІНАРІЇ - тип ср. спец. уч. закладу. Якби. поширення отримали для проф. підготовки духовенства (духовні), а також для підготовки викладачів нач. школи (вчительські). Духовние С. стали відкриватися в країнах Зап. Європи з 2-й підлога. 16 в. У Росії ведуть історію від архиерейских шкіл, к-рі у відповідності з урядів, указом 1737 перетворювалися в уч. закладу з підвищеним курсом. Зразком була створена Феофаном Прокоповичем школа в Александро-Невской лаврі, з 1726 назв, що отримала. Слов'яно-греко-латинській С. По реформі духовної освіти 1808 - 14 С. стали частиною 4-ступінчастої системи духовних уч. СТІЙ Карл Фолькмар - (22.1.1815, Пегау, поблизу Лейпцига, - 23.1.1885, Йена), ньому. педагог. Закінчив князівську школу в Мейсене і Лейпцигський ун-т. Захопившись філософією і педагогікою І. Ф. Гербарта, слухав лекції останнього в Геттінгене. У 1839 - 43 викладав в приватній школі-інтернаті в Вейнхейме (Баден). У 1843 - 66 і з 1874 був доцентом, а пізніше проф. педагогіки в Йенськом ун-ті; в 1866 - 73 проф. педагогіки в Гейдельбергськом ун-ті. У 40-х рр. на собств. кошти заснував перший в Німеччині університетський пед. семінар з досвідченою школою і воспитат. ин-том для підлітків і викладав в них. У 1867 під. НЕДІЛЬНІ ШКОЛИ - - учбові заклади для дорослих і для працюючих підлітків; форма організації індивідуальної освіти. Поділяються на: конфессиональні - для релігійно-етичного виховання (у християн - недільні, у мусульман -пятничні, у іудеїв - суботні) і загальноосвітні. У Росії православні В.ш. існували з 1-й половини 18 в.; з середини 19 в. - гл.о. в формі недільного читання. На початку 90-х рр. 20 в. на цих принципах працювали деякі початкові конфессиональні учбові заклади. Загальноосвітні В.ш. влаштовували в 1-й половині 19 в. в Москві окремі підприємці: при Трехгорной мануфактурі Прохорових.
Кожна вагома структурна частина курсової "Бесіда як метод ознайомлення дітей з природою" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ТАКТ ПЕДАГОГІЧНИЙ - - принцип міри, який педагог повинен дотримувати в процесі спілкування з дітьми. Т.п. - невід'ємна частина виховальної взаємодії дорослих і дітей, осн. на почутті взаємної поваги і взаємній відповідальності. Т.п. визначається педагогічною майстерністю, досвідом, рівнем культури і особовими якостями педагога. Т.п. виражається в умінні знайти оптимальні заходи виховального впливу в будь-яких ситуаціях (в т.ч. і конфліктних), не принижуючи достоїнство дитини і не спричиняючи у нього опору вихованню. Т.п. вимагає від педагога постійного контролювання власної поведінки і уміння передбачувати можливі. Бертенсон Іосиф Васильович - Бертенсон, Іосиф Васильович, - лікар і гігієніст, почесний лейб-медик (1833 - 95). Медичну освіту отримав в Дерптськом університеті. Після 4-літньої практичної лікарської діяльності в селянському середовищі в Калужської губернії займався в Берліні, Віні, Празі, Гейдельберге і Парижі. У 1865 р. Бертенсон був призначений редактором журналу "Архів судової медицини і суспільної гігієни". З 1866 р. почалася широка лікарсько-санітарна діяльність Бертенсона в боротьбі із заразливими хворобами в столиці, причому їм була влаштована постійна Різдвяна міська лікарня для інфекційних хворих. З 1870 по 1876 р. Авраам - по Біблії перший з патріархів, родоначальник євреї і (через Ісмаїла) арабів. Згідно з переказом, спочатку мав ім'я Аврам, народився в Уре халдейском. Там він одружувався на Сарре. Разом з Саррой він покинув рідну країну. По дорозі Яхве пообіцяв, що потомство Авраама стане великим народом. Слідуючи велінню Яхве, Авраам на 75-м році життя продовжив шлях; в голодний час разом з дружиною і своїми людьми Авраам перейшов в Єгипет, де, з побоювання бути убитим, видавав Сарру за свою сестру. Тим часом Авраама турбувала його бездітність, але Яхве знов обіцяв, що у нього буде потомство незліченне, як пісок.
У вступі курсової "Бесіда як метод ознайомлення дітей з природою" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Геннісаретськоє озеро - (Лук. 5:1) знаходиться в Галілеє. У древні часи воно називалося "Киннерет" (Чис. 34: 11). У часи Маккавеєв озеро отримало назву Геннесар або Геннісаретськоє, по маєтку рівнини, розташованої на його сев. березі. Геннисаретское озеро в Новому Заповіті називається також Тіверіадським (Іоан. 21:1) або Галілейським морем (Мат. 4:18). Це не море в справжньому значенні слова, а прісноводне озеро і притому незначних розмірів. Довжина його біля 20-ти км і найбільша ширина - 10 км. У геологічному відношенні озеро чудове тим, що лежить на 225 м нижче за рівень моря; його найбільша глибина рівна.

МУРОВ Євген Олексійович - (18.11.1945). Директор Федеральної служби охорони Російської Федерації з 18.05.2000 м. Народився в м. Звенигороде Московської області. Освіту отримав в технічному вузі і в інституті, вхідному в систему державної безпеки. З 1971 р. в органах КДБ СРСР. З 1974 р. по 1992 р. служив на різних посадах в 1-м Головному управлінні (зовнішня розвідка) КДБ СРСР, потім в Службі зовнішньої розвідки РФ. Три з половиною року знаходився в службовому відрядженні в Південно-Східній Азії. У 1992 - 1997 рр. керував районними підрозділами МБ - ФСК - ФСБ РФ в Санкт-Петербурге. З 1997 р. заступник начальника. Верховський Олександр Іванович - (27 листопада 1886, Петербург, - 19 серпня 1938). З дворян. У 1905 за ліберально-конституційні погляди виключений з Пажеського корпусу і відправлений солдатом в Маньчжурію; був навідником в польовому артдивизионе, нагороджений солдатським Георгиєвським хрестом і зроблений в офіцери. У 1905 - 08 служив в Гельсингфорсе. У 1911 закінчив Академію Генерального штабу. З початку першої світової війни на фронті в Східній Пруссиї. З 1915 начальник оперативної частини штабу 22-го корпусу на Південно-Західному фронті, з липня в штабі 9-й армії, з грудня - 7-й армії. З березня 1916 підполковник.
Список літератури курсової "Бесіда як метод ознайомлення дітей з природою" - більше 20 джерел. Юрьев Олексій Михайлович - (псевдонім Олексія) (жовтень 1887, місто Козлів Тамбовської губернії, -? ). Вчився в комерційному училищі. У 1908 емігрував. У США співробітничав друкується соціал-демократичній. 7 листопада 1917 кочегаром пароплава "Вологда" прибув в Мурманськ. Член РСДРП(би) з 1917. Представляв екіпаж "Вологди" в Мурманськом Раді. Був вибраний товаришем голови виконкому Ради, якого часто заміняв. У Мурманськ була база Флотилії Північного Ледовітого океану і військово-морська база Антанти. Через обмежені можливості зв'язку з центром країни Північ залежала від постачання союзниками вугілля, продовольства і так. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ПОЛІТИЧНА - включення громадян держави в систему політичних відносин. Політична соціалізація виступає як момент загальної социализации, маючи свою специфіку. Особливість сфери політичного обумовлює зміст передумов і дійсності політичної социализации. До змісту даної форми социализации потрібно віднести розвиток політичної свідомості, політичної культури, політичної практики або досвіду, електоральне виховання, політична участь, субьектно-політичну діяльність і т. д. По М. Веберу, можна виділити декілька типів політичної середи, які визначають спосіб социализации особистості: патріархальний.

РОГАЧЕВ Діма - (р. 1995) Пацієнт Російської дитячої клінічної лікарні, президента, що запросив В. В. Путіна в гості "на млинці". Народився і живе в селі Пеневичи Калужської області. При медичному огляді у нього виявили лейкоз. Лікарі вирішили направити його в Москву, в Російську дитячу клінічну лікарню. Дима чинив опір: "Хочу додому!" Тоді лікар жартома сказав: "Чого ти боїшся? У Москві здорово! Сходиш до Путіну на млинці. Знаєш, як він зрадіє!" Переніс в клініці операцію, чотири місяці провів в послеоперационном відділенні, в стерильному блоці під склом. Думка об В. В. Путіне.
Посилання в тексті роботи "Бесіда як метод ознайомлення дітей з природою" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. АТЕЇСТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В СІМ'Ї - целенаправл. вплив на дітей і підлітків в процесі сімейного виховання для виробітку у них науч. світорозуміння і правильного світовідчування, негативного відношення до ре-ліг. забобонам і забобонам. У ході А. в. в з. долається отриц. вплив, до-ой надає на підростаюче покоління релігія, що дає невірні життєвий. орієнтири, помилкові уявлення про мир, мету і значення існування, призначення людини, породжуюча раздвоенность свідомості, що травмує зрештою дитячу психіку. А. в. в з. повинно будуватися з урахуванням вікової психології, конкр. обстановки, реальних взаємовідносин між дорослими і дітьми. АНТИНОМИЧНОСТЬ КУЛЬТУРИ - вираження внутрішньої складності культури, що являє собою многоаспектний феномен. Антиномія як єдність що двох суперечать один одному, але однаково обгрунтованих думок знаходить своє вираження в культурі. Так, в культурі народжується і затверджується деякий ідеал (истор., нац. і т.д.), на к-рий культура в своєму розвитку орієнтується. Залучення до культури сприяє социализации особистості, але і створює сприятливі умови для її індивідуалізації, сприяє виявленню індивідом своїх можливостей і здібностей. Суб'єктивно культура сприяє розкриттю і затвердженню особистістю своєї. НАВЧАННЯ - процес цілеспрямованої передачі (формування) знань, умінь, навиків. Проблема навчання розглядається не тільки в психології педагогічній (нарівні з питаннями психології виховання), але і в загальній, віковій, в нейропсихологии, патопсихологии, психології труда. Підхід до неї багато в чому визначається базовими общепсихологическими позиціями. Прихильники теорій спонтанного розвитку, визнаючи велику роль навчання в отриманні індивідом суспільного досвіду, вважають, що навчання - процес, зовнішній по відношенню до психічного розвитку, що розвивається по власних законах, не пов'язаних з.

Юнг (JUNG) Карл Густав - (26.07.1875, Кесвіль, поблизу Базеля - 6.06.1961, Кюснахт, Цюріх) - швейцарський психолог і психіатр, творець аналітичної психології. Біографія. У 1900 р. отримав наукову міру по медицині в університеті Базеля. З 1898 по 1909 р. працював як асистент і головний лікар у Е.Блейлера в клініці Цюріха. У 1900 р. познайомився з З.Фрейдом. У 1907-1912 рр. був одним з найбільш близьких його співробітників. З 1911 по 1914 р. - президент Інтернаціонального психоаналитического суспільства. У 1912 р. припинилися особисті відносини з Фрейд. У 20-х рр. брав участь в польових експедиціях в Африці. З. СОН - періодичний функціональний психічний стан людини і тварин зі специфічними поведенческими виявами в сфері вегетативній і моторній, характерний значною обездвиженностью і отключенностью від сенсорних впливів зовнішнього світу, - стан, в якому пропадає інтерес до зовнішнього світу. У людини в снах спостерігається пригноблення психічної активності, що усвідомлюється. У психології західній традиційно розглядається як період відпочинку. Сон з супроводжуючими його сновидіннями виявляється набагато складнішим, ніж думали раніше. Стало відомо, що сон - це стан першорядної важливості, як. КОМУНІКАЦІЯ МАСОВА - систематичне поширення, за допомогою технічних засобів тиражування, спеціально підготовлених повідомлень, що представляють соціальну значущість, серед чисельно великих, анонімних, аудиторій, що розосередилися для надання впливу на установки, оцінки, думки і поведінка людей. Важливий соціальний і політичний інститут сучасного суспільства, виступаючий як підсистема більш складної системи комунікації, в широких масштабах що виконує функції ідеологічного і політичного впливу, підтримки соціальної спільності, організації, інформування, освіти і розваги. Комунікації масовій властиві інституційний. ШКАЛА - інструмент для вимірювання безперервних властивостей об'єкта; являє собою числову систему, де відносини між різними властивостями об'єктів виражені властивостями числового ряду. У психології і соціології різні шкали застосовуються для вивчення різних характеристик соціально-психологічних явищ. Спочатку виділялися чотири типи числових систем, що визначали відповідно чотири рівні, або шкали вимірювання: 1) шкала найменувань - номінальна; 2) шкала порядку - ординальная; 3) шкала інтервалів - интервальная; 4) шкала відносин - пропорційна. Їх розділення здійсненне на основі математичних перетворень, що.