На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Безвідходні і маловідходні технології

(курсова робота з екології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Історичні передумови розвитку маловідходних технологій ... 4
Розділ 2. Концепція безвідходного виробництва ... 12
2.1. Критерії безвідходності ... 13
2.2. Принципи безвідходних технологій ... 15
2.3. Вимоги до безвідходного виробництва ... 17
Розділ 3. Основні напрями безвідходної і маловідходної технології ... 18
3.1. Енергетика ... 18
3.2. Гірська промисловість ... 19
3.3. Металургія ... 19
3.4. Хімічна і нафтопереробна промисловість ... 21
3.5. Машинобудування ... 21
3.6. Паперова промисловість ... 21
Розділ 4. Безвідходні технології в сільському господарстві ... 22
Висновок ... 26
Література ... 28

Для придбання курсової роботи "Безвідходні і маловідходні технології" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Безвідходні і маловідходні технології"

Курсова робота "Безвідходні і маловідходні технології" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Безвідходні і маловідходні технології", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Безвідходні і маловідходні технології" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Безвідходні і маловідходні технології" і призначений виключно для пошукових систем.

ПОЛЬЩА - (Polska), Республіка Польща, гос-у в Центр. Європі. Пл. 312,7 тис. км2. Нас. 38,2 млн. чол. (1991), св. 98% - поляки. Офіц. яз. - польський. Столиця - Варшава. Достовірні свідчення про школи у поляків відносяться до періоду після прийняття християнства (966), коли при перших монастирях бенедиктинцев в Менд-зижече, Тинце і інш. встановлені уч-ща. У них викладали і вели богослужіння на старослав. яз. На рубежі 12 - 13 вв. вже діяла система монастирських і соборних шкіл. У 13 в. їх нараховувалося 28; найбільші - в Кракове, Познані, Вроцлаве. У відповідності з пост. 6-го Латеранського собору. УЧБОВИЙ ПЛАН - основний нормативний документ освітньої установи, що здійснює уч. процес в рамках класно-призначеної системи і предметної структури навчання. У. п., як правило, являє собою таблицю, в до-ой для кожного уч. предмета і кожного року навчання задано число уроків в тиждень, що відводяться на його вивчення. Фіксуючи якби. загальні обмеження по складу змісту освіти і уч. навантаженню учнів, У. п. служить базою для розробки уч. програм (див. Програма учбова). і уч.-метод, посібників, для планування кадрового і финанс. забезпечення образоват. установи. Відбір уч. предметів і розподіл уч. часу. АДАПТАЦІЯ - (від лати. adaptatio - приспособлять, приладновувати; adaptio - пристосування, пристосування). У процесі шкільного навчання учні проходять А. до учбової діяльності. Особливе напруження організму спостерігається у першокласників, а також в 5-м класі в пубертатний період (див. Пубертатний стрибок зростання), коли нові соціально зумовлені вимоги викликають неспецифічну, стресову реакцію організму дитини. Нарушенія А. розглядаються як передумови для розвитку різного роду патологічних станів. У деяких дітей виникають шкідливі звички: смоктання пальців, олівців, обкушування нігтів і пр. У. ЗАКОН КОНТАМИНАЦИИ - (від лати. contaminatio - змішення) - закон, що охоплює процеси переходу з глибинного рівня тексту на поверхневий. Суть 3. до. складається у взаємному пристосуванні форм пропозицій, наступних при розгортанні тексту один за одним. Необхідність такого пристосування є слідством закону інкорпорування, по якому кожна попередня пропозиція вводиться в подальше як його тема і підкоряється йому. Потрібно пам'ятати, що всяка попередня пропозиція, що стає темою для подальшого, складається з своїх теми і реми, тобто з єдності, яка для своєї нової функції (функції теми для нової пропозиції) повинна ще.
Кожна вагома структурна частина курсової "Безвідходні і маловідходні технології" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Теоретичні і емпіричні знання - емпіричне знання виробляється при порівнянні предметів і уявлень про них, що дозволяє виділити в них однакові, загальні властивості. Теоретичне знання виникає на основі аналізу ролі і функцій деякого відношення речей всередині розчленованої системи.Порівняння виділяє формально загальну властивість, знання якого дозволяє відносити окремі предмети до певного формального класу незалежно від того, чи пов'язані ці предмети між собою. Шляхом же аналізу відшукується таке реальне і особливе відношення речей, яке разом з тим служить генетичною основою всіх інших виявів системи, це відношення виступає як. ВОЛОДИН - (справжнє прізвище Ліфшиц) АлександрМоїсеєвич (1919, Мінськ - 2001, Санкт-Петербург), російський поет, драматург, прозаїк. Вчився в Московському авіаційному ин-ті. У 1939 м. поступив в Державний ин-т кінематографії, який закінчив після війни в 1949 м. З 1939 м. - в армії, брав участь в Великій Вітчизняній війні, був важко поранився. Знаходячись на лікуванні, написав перший вірш. Перша книга - збірник "Розповіді" (1954) - стала "підступом" до драматургічних дослідів. У 1967 м. був виданий перший збірник п'єс і кіносценаріїв "Для театру і кіно", куди. ФЕОДОР РОСТИСЛАВИЧ ЧОРНИЙ - Смоленський, Ярославський (ск. 19.09.1299), князь, народився в грізну годину Батиева нашестя, в 1260 одружувався на дочці блгв. кн. Василя Ярославського і став князем Ярославським. У чоловіків народився син Михайло, але невдовзі Феодор овдовів, і сина виховувала теща. Вона ж правила містом у відсутність князя, якій часто доводилося брати участь в ратних справах, в тому числі і в союзі з татарами, що вимагали часто від своїх данников - русичей - військової допомоги. Високого зростання, красивий, мужній, кн. Феодор полюбився ординцам. Самі воїни, вони оцінювали людей передусім по вояцькій.
У вступі курсової "Безвідходні і маловідходні технології" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Піськатор, Ервін - (Piscator), (1893-1966), німецький театральний режисер. Народився 17 грудня 1893 в Ульме. Комуніст. У 1914 був практикантом Мюнхенського придворного театру. У 1919 організував в Кенігсберге театр "Трибунал", в 1920 - в Берліні "Пролетарський театр", в якому поставив написану разом з трупа п'єсу "День Росії, що закликала підтримати Сов. Росію. У 1923-24 керував Центральним театром, де поставив "Міщан" М. Горького і "Настане час" Р. Ролана. У 1924-27 Піськатор був головним режисером театру "Фольксбюне", в якому здійснив постановки "На дні" Гіркого (1927) і п'єс німецьких драматургів:.

Западнічество - одна з найбільш впливових ідейних течій в російській суспільній думці 30 - 50-х рр. 19 в., орієнтоване на розвиток Росії в руслі європейської цивілізації. Воно було породжене активними пошуками передової російської інтелігенції того часу відповідей на питання про грядущі соціальні перетворення в країні, про вибір нею шляхів і форм розвитку. Представники цього напряму суспільно-політичної думки виходили з того, що прогрес в Росії неможливий без опори на передові цінності матеріальної і духовної культури, накопиченої країнами Західної Європи. Центральною фігурою в спорі між ними і. ПЕРЕБУДОВА - офіційний курс розвитку країни, проголошений правлячою верхівкою СРСР на чолі з М. Горбачевим в 1985 р. Сукупність дій партийногосударственного керівництва країни, що спровокували масштабну кризу, що привела до розпаду державність, розвалу економічної системи країни і занепаду соціально-духовної сфери. Один з самих драматичних періодів вітчизняної історії, який закінчився ліквідацією цілої держави і відкрив епоху найглибшої системної кризи, що охопила всі без виключення сфери російського життя, наслідки якого в країні ще довго будуть позначатися. Хронологічні рамки перебудови - 1985-91 рр. В 1985.
Список літератури курсової "Безвідходні і маловідходні технології" - більше 20 джерел. НАРИШКИН Сергій Євгенійович - (р. 27.10.1954) Керівник апарату Уряду Російської Федерації - міністр РФ в уряді М. Е. Фрадкова з 13.09.2004 м.; керівник апарату Уряду РФ - вицепремьер Уряду РФ в урядах М. Е. Фрадкова з 15.02.2007 м. і В. А. Зубкова з 24.09.2007 м. у другому президентському терміні В. В. Путіна. Народився в Ленінграде. Освіту отримав в Ленінградськом механічному інституті (Воєнмех) по спеціальності "инженеррадиомеханик" (1978) і в Петербургськом міжнародному інституті менеджменту по спеціальності "економіст". З 1982 р. помічник проректора Ленінградського політехнічного інституту по міжнародних. ГАВРИН Олександр Сергійович - (р. 22.07.1953) Міністр енергетики Російської Федерації в уряді М. М. Касьянова з 19.05.2000 м. по лютого 2001 р. в першому президентському терміні В. В. Путіна; єдиний міністр, знятий В. В. Путіним "за хронічну нездатність справитися з проблемами галузі". Народився в селі Орлово Мелітопольського району Запорізької області Української ССР. Освіту отримав в Запорізькому технікумі електричних приладів (1972), в Тюменськом індустріальному інституті по спеціальності розробка і експлуатація нафтових і газових родовищ (1992), в Тюменськом державному нафтогазовому університеті по.

КОНФОРМІЗМ В ПОЛІТИЦІ - (лати. conformis - подібний, схожий) - спосіб політичного пристосовницького, який характеризується пасивним прийняттям існуючого порядку, відсутністю власних політичних позицій, принципів, "сліпим" наслідуванням будь-яким політичним стереотипам поведінки, пануючим в даній політичній системі. Г. Алмонд і С. Верба одним з трьох чистих типів політичної культури виділили "подданническую політичну культуру", яка характеризується конформізмом. Її відрізняє сильна орієнтація на політичну систему і результати її діяльності, але зі слабою спрямованістю на участь в її функціонуванні. Особистість з.
Посилання в тексті роботи "Безвідходні і маловідходні технології" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КАРМА - (санскр. - дія, справа, доля), одне з центр. понять инд. філософії, доповнююче доктрину переродження (див. Сансара). Сходить до добрахманистско-ведийскому періоду, але, як і концепція сансари, рано асоціюється з религ. шуканням брахманизма. Входить майже у все религ. системи Індії, будучи істот. частиною буддизму, джайнизма, індуїзму. У широкому значенні е. подальшого існування; у вузькому значенні - вплив довершених дій на характер теперішнього часу і подальшого існування. У обох випадках К. виступає як невидима сила, причому лише загальний принцип її дії представляється ясним, внутр. же механізм. ПОЧИН - одна з форм ініціативи; дії окремих людний або груп, що послужили початком нового руху, зміни форм суспільної діяльності і укладу життя. П. особливо велике значення придбавав в епохи соціальних зсувів, революцій, будівництва нового об-ва. Буржуазний спосіб виробництва, в протилежність жорсткої цехової регламентації і канонізації прийомів труда, створив умови для розвитку П. приватного підприємництва, що сприяло швидкому зростанню продуктивності труда. Однак в капіталістичному об-ве можливість виявити П. розповсюджується гл. обр. на володарів капіталу, а також на представників т. наз. "вільних. ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНА - (англ. social psychology) - наукова дисципліна, що вивчає закономірності поведінки і діяльність людей, зумовлені чинником їх включення в соціальні групи, а також психологічні характеристики самих цих груп. Протягом тривалого періоду питання П. з. розроблялися в складі різних філософських вчень. Специфіка розвитку П. з. пов'язана з її прикордонним положенням - між соціологією і психологією. Визначаючи місце П. з. в системі наукового знання, її розглядають або як частина соціології, або як частина психології, або ж відводять їй місце на їх перетині. Для вітчизняної традиції більш.

Невропатія лицьового (VLL черепного) нерва - Нерв в основному руховий і забезпечує иннервацию мімічних м'язів, однак в складі його стовбура проходять чутливі (смакові) і парасимпатические (секреторні) волокна, які прийнято розглядати як самостійний нерв (проміжний нерв, ХIII нерв, нерв Врісберга). Поразка рухового ядра лицьового нерва або його стовбура на будь-якому рівні веде до периферичного параліча або парезу мімічних м'язів. При цьому виникає асиметрія особи. На стороні поразки відсутні або стають рідше за мигання, веки не змикаються або змикаються слабо, опущений кут рота. Вираженість асиметрії особи посилюється при мімічних рухах. СИМПТОМ - En.: Symptom Аналітична психотерапія не прагне до негайного усунення симптому, тоді як поведенческий підхід націлений саме на це. Ериксоновский підхід в цьому значенні дуже диференційований. Процитуємо Джея Хейлі (1973, 1984): "Його точка зору складається в тому, що симптом виявляється в тій області, яка для людини, що має проблему, є домінуючою і в якій він здатний реагувати найбільш значно і інтенсивно. Саме ця локалізація обіцяє терапевту максимум можливостей для того, щоб викликати зміну". Ериксон не заперечує внеску, зробленого Фрейд в розуміння значення симптому, але вважає. ЗАЗДРІСТЬ ДО ГРУДЕЙ (BREAST ENVY) - Незадоволення власним тілом і спрага або володіти жіночими грудьми, або привласнити її розміри, або оволодіти вмістом (молоком). Заздрість до грудей переживають і хлопчики, і дівчинки, але у хлопчиків вона зустрічається частіше і є більш інтенсивною. На ранніх етапах розвитку, незалежно від підлоги дитини, може мати місце фіксація на ранніх оральний бажаннях, направлених на материнські груди (або регресія до них), про також на почутті депривации, пов'язаному з втратою грудей при видаленні від неї. Надалі заздрість до грудей зумовлена особливостями едипова комплексу і комплексу кастрації у. Реактивної прихильності розлад - розлад грудного і дитячого віку, що характеризується нездатністю дитини в силу емоційної депривации формувати прихильність і створювати нормальні соціальні зв'язки до 5-літнього віку (в основному, до 3-4-літнього віку, період часу, що розглядається як критичний період формування прихильності). Розлад відрізняють стійка нездатність і відсутність потреби пацієнтів вступати в соціальні взаємодії і, відповідно, неготовність адекватно реагувати на спроби навколишніх їх налагодити, або (це частіше буває у більш старших дітей) нерозбірливістю в спілкуванні, особливо помітною з сторонніми.