Байкарська спадщина Красіцкого

(курсова робота з літератури)

Вступ ... 3
Розділ 1. Байка як жанр літератури ... 6
Розділ 2. Байка як жанр української літератури доби Просвітництва ... 8
2.1. Теоретичні аспекти процесу формування системи жанрів української літератури доби Просвітництва ... 8
2.2. Байка як жанр літератури просвітницького реалізму ... 14
Розділ 3. Байкарська спадщина І. Красіцького ... 33
Висновки ... 39
Список літератури ... 41

Для придбання курсової роботи "Байкарська спадщина Красіцкого" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Байкарська спадщина Красіцкого"

Курсова робота "Байкарська спадщина Красіцкого" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Байкарська спадщина Красіцкого", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Байкарська спадщина Красіцкого" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Байкарська спадщина Красіцкого" і призначений виключно для пошукових систем.

ІНОЗЕМНИЙ ЯЗЬ1К - уч. предмет в школі. Направлений на оволодіння учнями лексико-грамматич. і вимовляє, навиками і уміннями для отримання і передачі необхідної інформації при усному або письм. спілкуванні. Уч-ця придбавають знання про дії і операції з язиковим матеріалом. Знайомство із змістом текстів і вправ переслідує воспитат. і образоват. (страноведч.) цілі. При вивченні І. я. у учнів формується нова язикова система комунікації, що накладається на ту, що є в свідомості учня коммуникативную систему рідної мови, що може викликати явище як покладе. перенесення, так і інтерференції. Осн. мета навчання І. я. - практична -. АКАДЕМІЯ КОМУНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ - ім. Н. К. Крупської (АКБ), один з центрів пед. науки в СРСР, висш. уч. заклад (1919 - 35). Організована в Москві на базі пед. ин-та ім. П. Г. Шелапутіна як Академія нар. освіти. У 1919 в неї увійшов Пед. ин-т (бив. Московський вчительський). У 1920 названа Академією соціального виховання (АСВ). З 1923 - АКВ. У 1924 ній привласнене ім'я Н. К. Крупської. АКВ задумана і організована Крупської і П. П. Блонським (перший ректор, 1919 - 23) як центр досліджень в інтересах социалистич. перебудови системи нар. утворення, підготовки вчительських кадрів, пропаганди передового досвіду. СМІЛЬНИЙ ІНСТИТУТ - перше в Росії дружин. ср. уч. заклад закритого типу. Створено з ініціативи І. І. Бецкого в 1764 в Петербурге при Воськресенськом Смільному Новодевичьем монастирі під назв. Виховальне про-у благородних дівчат. У С. і, вчилися (200 чол.). дочки дворян у віці від 6 до 18 років. Ученици ділилися на 4 класи. У мл. класі (6 - 9 років). навчалися 2 иностр. мовам, русявий. мові, арифметиці, а також малюванню, танцям, музиці і рукоділлю. У 2-м класі (9 - 12 років). до цих предметів додавалися географія і історія. У 3-м класі (12 - 15 років). вводилося навчання "словесним наукам". ВНУТРИШКОЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ - в Рос. Федерації, один з елементів самоврядування в школі. Включає систематич. і глибоке вивчення уч. процесу і труда вчителя, надання йому своєчасної допомоги. Здійснюється директором школи і його заступником по уч. роботі за широкою участю досвідчених педагогів. Поширене неск. видів В. до. У ході фронтального контролю аналізуються системи роботи отд. вчителів на уроках, позакласна робота по предмету, діяльність по поширенню пед. знань серед батьків і інш. Класно-узагальнюючий контроль передбачає аналіз уч. роботи одного класу і практики в даному класі колективу вчителів.
Кожна вагома структурна частина курсової "Байкарська спадщина Красіцкого" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ОБОВ'ЯЗКОВЕ НАВЧАННЯ - - принцип організації системи освіти: законодавче введення обов'язку для дітей певного віку відвідувати школу і діставати освіту встановленого об'єму і змісту. О.о. взаємодіє з принципом загальності навчання (див. Загальне навчання) і направлене на його забезпечення. У дореволюційній Росії О.о. передбачалося в статутах народних училищ, але практично не реалізовувалося. Принцип О.о. проголошений першими документами, на основі яких будувалася єдина трудова радянська школа. З середини 30-х рр. принцип О.о. розповсюджувався на всіх учнів незалежно від їх соціального походження. У 70-80-х рр. Бородкин Михайло Михайлович - Бородкин, Михайло Михайлович, - генерал-лейтенант, письменник. Народився в 1852 р.; вчився в константиновском військовому училищі і військово-юридичній академії. Служив у військово-судовому відомстві; входив до складу різних комісій з финляндским справ; Бородкин складається сенатором і начальником військово-юридичної академії; був одним із засновників "Російських Зборів". Надрукував ряд книг з финляндскому питання в дусі "бобриковской" системи управління краєм: "Балтійська Фінляндія і фінська Балтика" (Г.А. Абов, М., 1894); "З історії вчень финляндского державного права" (Г.А. Абов); "XXV-летие. Арарат - область в Вірменії між рікою Араксом і озерами Ваном і Урмієй (4 Цар. 19:37; Іс. 37:38); в Ієр. 51:27 називається "царством Араратським". Гідно зауваження, що в клинописях Вірменія називається Ураарту. На Араратських горах зупинився Ноєв ковчег (Побут. 8:4). Переказ вказує на певну гору Мазіс, високу і покриту снігом; турками вона називається Агри-Даг; персидцями Кухинук, тобто Ноева гора; європейцями - Арарат. У 1831 р. американські місіонери Сміт і Двайт відвідали Вірменію. Смит пише: "Ми проїжджали поблизу підніжжя відомої гори, яку вірмени називають Мазісом, а.
У вступі курсової "Байкарська спадщина Красіцкого" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Картера президентство - Картера президентство (Carter presidency) (1977- 81), термін, протягом к-рого демократ Джеймс (Джіммі) Ерл Картер (рід. 1924 р.) був 39-м президентом США. Походження Картера (з сім'ї южан-баптистів), а також те, що він не належав до амер. политий, еліті, що дискредитувала себе причетністю до Уотер-гейтському скандалу, дозволили йому, в парі з Уолтером Мондейлом в кач-ве віце-президента, виграти вибори 1976 р. На початку К.п. країни, що порушували права людини, закріплені рішеннями Хельсинкської конференції, позбавлялися амер. допомоги, однак невдовзі Картер відмовився від цієї політики. Його.

Овсянников Пилип Васильович - Овсянников, Пилип Васильович - фізіолог і гістолог (1827 - 1906). Закінчив курс в Дерптськом університеті по медичному факультету. У 1856 р. був відряджений Міністерством внутрішніх справ в Саратов і Астрахань для дослідження рибальства на Волзі і на Казанськом морі, а також перебував професором фізіології і загальної патології в Казанськом університеті, потім професором фізіології і анатомії в Санкт-Петербургском університеті; пізніше читав анатомію, гістологію і ембриологию. Був ординарним академіком Академії Наук. Роботи Овсянникова присвячені гістології, ембриологии і фізіології. Головні з них:. ЧУБАЙС Анатолій Борисович - (р. 16.06.1955) Голова правління РАО "ЕЕС Росії" з 30.04.1998 м. Народився в м. Борисове Мінської області Білоруської ССР в сім'ї військового политработника. За сімейними переказами, предки виходці з Прибалтики, яких в Москву запросив Петро I. Фамілія раніше звучала Чубайтес. Батько, Борис Матвійович Чубайс, полковник у відставці, ветеран Великої Вітчизняної війни, починав танкістом, потім перейшов на политработу, був партійним пропагандистом полку. Перед відставкою очолював кафедру філософії в військовому вузі в Ленінграде. Мати, Раїса Хаїмовна Сигал, за освітою економіст, була.
Список літератури курсової "Байкарська спадщина Красіцкого" - більше 20 джерел. БААДЕР Андреас - (Ганс; 1943-77), німецький (ФРН) терорист, фундатор Фракції Червоної Армії. На рубежі 1960-70-х рр. - один з найнебезпечніших злочинців Західної Німеччини. Син мюнхенского архіваріуса. Школу не закінчив, у віці 17 років з Мюнхена перебрався в Західний Берлін. Займався журналістикою, відвідував літературні салони, де запам'ятався своїм завжди самої модним одягом. Член "Комуни № 1". Захопився леворадикальними ідеями. 12.3.1968 поліцією в Гамбурге був убитий Карл Кунтц, що здійснив замах на газетного магната Шпрінгера. Це підштовхнуло Баадера до терористичної діяльності. Баадер. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ - Засоби масової інформації (ЗМІ) є інструментом комунікації і представлені, зокрема, газетами, телебаченням і новими технологічними розробками, наприклад Інтернетом. У ліберально-демократичних політичних системах окремі види ЗМІ традиційно діяли роздільно і власність, скажемо, на друкарський ЗМІ не розповсюджувалася на інші великі форми комунікації, якими були і понині є телебачення і радіо. З розвитком процесу одночасного володіння різними видами ЗМІ межі між ними стали стиратися і мир став свідком появи таких найвпливовіших інформаційних магнатів, як Руперт Мердок, інтереси якого розповсюджуються на.

КРИЗА ПОЛІТИЧНА - (political crisis, від гр. krisis) - наростаючий нестійкий стан політичної системи суспільства, що виражається в існуючих конфліктах, в різкому загостренні політичної напруженості. К.п. в своєму становленні може пройти ряд етапів: предкризисное стан суспільства або його політичної системи, що полягає в розвитку конфліктних ситуацій до такої міри, коли вони вже не можуть бути нормально дозволені шляхом досягнення компромісу; виникнення кризи, що виражається в нездатності уряду, влади вирішувати стоячі перед суспільством проблеми політичними методами, характерними для звичайного функціонування.
Посилання в тексті роботи "Байкарська спадщина Красіцкого" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КАРНАВАЛ - (фр. carnaval) - святкове видовище, масове народне гуляння, при до-ром порушуються (частіше за все перекидаються, замінюються на протилежні) правила і норми звичайної поведінки, в т. ч. і словесного (відміняються заборони на слова, к-рі в інш. умовах публічно вживати не прийнято). Свобода і раскованность поведінки, що передбачається правилами До-, сприяють тимчасовій компенсації жорстких норм соціальної поведінки, властивих звичайному життю, а в певному значенні і соціальній інтеграції об-ва. Засобом худож. вираження перевернення соціальних ролей на К. служить пародійна форма карнавального. Осиріс - (егип.)  - бог продуктивних сил природи, володар загробного світу, старший син Геба і Нут, брат і чоловік Ісиди, брат Нефтіди і Сету, батько Гора. Успадкувавши владу над Єгиптом, О. навчив людей сіяти ячмінь і пшеницю, саджати виноградники, випікати хліб, виготовляти вино і пиво, добувати і обробляти мідну і золоту руду. Він навчив людей будівництву, целительству, встановив культ богів. Молодший брат Сет, злий бог пустелі, задумав погубити О. і відняти у нього владу. З'явившись зі своїми приспішник на бенкет до О., він приніс розкішно прикрашений ящик і сказав, що подарує його тому, кому. Асоціації словесної тест - (Word Association Test) [лати. associatio - з'єднання] - передвісник проективних методик дослідження особистості. Вивчення асоціацій почалося задовго до виникнення наукової психології і сходить до Арістотелю. А. з. т. уперше описаний і систематизований Ф. Гальтоном (1879) в зв'язку із задачею вивчення "асоціації ідей". Надалі він отримав розвиток в дослідженнях Е. Крепеліна (1892), К. Юнга (1906), Г. Кента і А. Розанова (1910), В. Вундта (1911), А.Р. Лурії (1932), Д. Рапапорта з сотр. (1946). Стимульний матеріал А. з. т. складається з списку непов'язаних між собою слів (слова-стимули).

ПРОФЕССИОГРАФИЯ - (від лати. professio - рід занять і grapho - пишу) - вивчення і опис соціально-економічних, виробниче-технічних, санітарно-гігієнічних, психологічних і інших особливостей професії. П. вивчає мета і задачі конкретного вигляду професійного труда, умови і організація виконання окремих етапів трудового процесу і всієї роботи загалом, а також психофізіологічна структура професії. Трудова діяльність в П. виступає не тільки як предмет об'єктивного наукового вивчення, але і як предмет багатопланової оцінки, яка здійснюється відповідно до різних критеріїв: тягар, напруженість. КОНФЛІКТ ПРАВОВИЙ - соціальний конфлікт, в якому суперечність пов'язана з правовими відносинами сторін (їх юридично значущими діями або станами) і, отже, суб'єкти або мотивація їх поведінки, або об'єкт конфлікту володіють правовими ознаками, а конфлікт спричиняє юридичні наслідки. Напр., правовим є конфлікт з приводу власності, навіть якщо противники і не знаходилися у юридичних відносинах. Хоч між фірмами поки правових відносин немає, вони неминуче виникнуть, як тільки суб'єкти звернуться для розв'язання конфлікту до державного органу (суд, арбітраж). Якщо ж не звернуться, а вирішать конфлікт в приватному. СИГНАЛ - (від лати. signum - знак) - процес або явище (зовнішнє або внутрішнє, усвідомлене або неусвідомлене), несуче повідомлення про яку-небудь подію і орієнтуюче живу систему відносно цієї події (див. Подразник). Відповідно до характеру аналізаторів і інших сприймаючих систем виділяються З: оптичні, акустичні, тактильні, термічні, електромагнітні, хімічні, биоритмические і інш. С. можуть бути штучними (код, символ, знак, що відображає реальність) і природними (вигляд реальних об'єктів, явищ). Відповідно до цього розрізнюють інструментальну (приладову) і неінструментальну інформацію, яку вони. Концепція етнофункциональной методології - Автор. А.В.Сухарев. Категорія. Генетична теорія. Специфіка. У основі даної концепції лежить уявлення про систему етнофункциональних переваг людини, тобто його відносин до етнічних ознак в контексті вибираного ним образу етнічної самоидентичности. Ці переваги організовані в трьох областях: климатогеографической, расово-біологічної, социокультурной. При цьому климатогеографической області надається найбільш істотне значення. На матеріалі польових і клінічних досліджень показано, що такого роду відношення, які властиві окремій людині, можуть істотно відрізнятися від образу етнічної.