Атлас як картографічне видання

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження атласу як картографічного джерела ... 6
1.1. Карти та їх властивості ... 6
1.2. Класифікація карт ... 10
1.3. Географічні атласи та їх класифікація ... 13
1.4. Суть та структура регіональних екологічних атласів ... 15
Розділ 2. Характеристика атласу як документу і видання ... 19
2.1. Загальна характеристика картографічних видань ... 19
2.2. Картографічні знаки ... 20
2.3. Атлас як картографічне видання ... 22
2.4. Електронні карти й атласи ... 23
2.5. Віртуальні атласи ... 26
Розділ 3. Програма підготовки і видання Національного атласу України ... 30
Висновки ... 41
Література ... 44
Додатки ... 46

Для придбання курсової роботи "Атлас як картографічне видання" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Атлас як картографічне видання"

Курсова робота "Атлас як картографічне видання" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Атлас як картографічне видання", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Атлас як картографічне видання" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Атлас як картографічне видання" і призначений виключно для пошукових систем.

БІОЛОГІЯ - уч. предмет в школі; основи знань про живу природу. Відображає совр. досягнення наук, що вивчають будову і життєдіяльність биол. об'єктів всіх рівнів складності (клітка, організм, популяція, біоценоз, біосфера). Шк. курс Б. включає розділи: ботаніка, зоологія, анатомія, фізіологія і гігієна людини, загальна Б. Преподаваніє Б. направлене на оволодіння учнями системою знань про живу природу, прикладними, уч. і политехн. уміннями і навиками, необхідними для підготовки учнів до трудової діяльності і продовження освіти. Обученіє Б. сприяє формуванню у учнів естеств. картини. ЖУКОВСКИЙ Василь Андрійович - [29.1(9.2). 1783, з. Мишенское, нині Тульської обл. - 12(24).4.1852, Баден-Баден, Німеччина], поет, перекладач, ллється. критик. Позашлюбний син А. І. Буніна і полоненої туркені Сальхи (Е. Д. Турча-нінової). Прізвище і по батькові отримав від свого хресного батька. По закінченні в 1800 Моськ. університетського благородного пансіону займався гл. обр. лит. діяльністю. Був близький до H. M. Карамзіну, А. С. Пушкину, в пізній період життя - до Н. В. Гоголю. Один з фундаторів Дружнього лит. об-ва (1801) і кухоль поетів "Арзамас" (1815). Чл. Академії Російської (1818). У 1815. РЕЖИМ ШКІЛЬНИЙ - педагогічно і гігієнічно зумовлена організація труда і відпочинку учнів і пед. колективу в інтересах ефективного обра-зоват процесу Передбачає розподіл уч і позакласної діяльності протягом уч року, уч тижня, дня з урахуванням вікових груп учнів, организац. структури школи і конкретних особливостей їх роботи. Режим образоват. процесу в школах Рос. Федерації будується на основі уч. плану, що розробляється школою самостійно з орієнтацією на зразковий і загальний уч. план, і регламентується розкладом занять. Уч. навантаження учнів не повинні перевищувати гранично допустимих норм. АЛКОГОЛІЗМ - - систематичне вживання спиртних напоїв в дозах, зухвалих алкогольне сп'яніння. Хронічеський А. - захворювання, що характеризується постійною потребою в сп'янінні, розладами нервової системи і внутрішніх органів, особовою і соціальною деградацією. Раніше вважалося, що А. розвивається гл.о. в зрілому віці. Однак з 80-90-х рр. 20 в. медики і педагоги відмічають тенденцію до "омолоджування" А., аж до появи його симптомів в дитячому віці. Возникновенію А. у дітей сприяє звикання до спиртного на ранніх етапах розвитку дитини внаслідок вживання навіть невеликих доз А. матір'ю під час.
Кожна вагома структурна частина курсової "Атлас як картографічне видання" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЕПИКУРЕИЗМ -  одна з осн. філософських шкіл античності; філософська система Епікура;  етико- нормативна традиція гедонистического евдемонизма.  Епикур в 306 з'явився як вчитель філософії в Афінах. Епікурейська школа проіснувала більше за 600 років. Е. передусім пов'язаний з ідеалом безтурботного спокою, що знаходиться індивідом в процесі ухиляння від миру. Індивід залежить від миру двояко: безпосередньо - через незадоволення бажань, що виражається в негативних відчуттях (стражданнях), і опосередковано - через помилкові уявлення, слідством чого є страхи. Тому, щоб бути щасливим, треба навчитися долати. Дух - евр. руах. Дух. 1 ) Дихання, дух життя від Бога у людей і тваринних (Іов. 12:10; 27:3; Пс. 134:17; Еккл. 3:19,21; 12:7); "Якби Він звернув серце Своє до Себе і взяв дух її і дихання її, - раптом загинула б всяка плоть і людина повернулася б в прах" (Іов. 34:14,15). У цьому значенні говориться про випущення духа (Мат. 27:50). "Тіло без духа - мертве" (Іак. 2: 26). У вищенаведених місцях слово дух означає майже те ж. що і душа тільки в нижчому її значенні, напр, "душа жива" в Побут. 1:20, 24. 2) Безсмертний дух у людини, завдяки якому він відчуває, думає і хоче, дух. КИТС - (Keats) Джон (1795, Лондон - 1821, Рим), англійський поет, представник романтизму. Народився в сім'ї власника извозчичьего двора. Вивчав медицину, отримав звання лекарского помічника, але його долю визначила пристрасть до літератури. За недовгі 25 років життя створив справжні шедеври англійської поезії. Писав на теми любові, краси, природи, мистецтва. Майстер сонета, причому перевагу віддавав формі, привнесеній в англійську літературу У. Шекспіром ("Чаттертону", 1815; "Сонет, написаний в будиночку Бернса", 1818). Перший збірник "Вірші" (1817) носить сліди впливу.
У вступі курсової "Атлас як картографічне видання" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. РОСТОВСКИЙ ПОВІТ - освічений Російським урядом в низов'я ріки Дону, невдовзі після основи міцності св. Димитрия Ростовського, як простір землі необхідне для її змісту. "З встановленням твердої межі Приазов'я було виділене з козачих володінь" (Пронштейн); частину його зайняли під Р. У. Таким образом він засновувався на споконвічній козачій землі, де Донци розпоряджалися здавна, не вважаючись навіть з близькістю Турок. Тому Військова Колегія повинна була враховувати побажання Військового уряду і широко не розповсюджуватися. Межі ростовского юрта пройшли "по Кримській стороні від гирла ріки Мокрова-Кизитеренка.

ТУРОВСКОЕ КНЯЗІВСТВО - російське князівство IX-XIV вв. Розташовувалося в басейні Пріпяті і її приток, в землі восточнославянского племені дреговичей. На заході межувало із землями ятвягов, на півночі - з Полоцким князівством. На сході межа Туровського князівства проходила по Дніпру. Стольний місто Туровського князівства - Турів (на р. Пріпяті). Міста: Пинск, Клецк, Слуцк, Гродно, Мозирь і інш. У IX в. Туровское князівство існувало як самостійна держава. При кн. Олегові (до. IX - н. X вв.) було приєднано до володінь київських князів. У X-XI вв. Туровское князівство, будучи видною політичною одиницею Древньоруський. ЧУБАЙС Анатолій Борисович - генеральний директор "Російської корпорації нанотехнологий", одного з ідеологів і керівників ліберальних реформ в Росії почала 1990-х рр., автор і організатор ідеї ваучерной приватизації, одна з найбільш суперечливих фігур російської політики. Народився 16 червня 1955 р. в м. Бориса (Білоруська ССР) в сім'ї відставного полковника, викладача марксистсько-ленінської філософії Ленінградського гірського інституту Бориса Матвеєвича Чубайса і Раїси Хаїмовни Сагал. У 1977 р. закінчив Ленінградський інженерно-економічний інститут ім. Тольятті (ЛИЕИ). У 1977-82 рр. працював інженером. Член.
Список літератури курсової "Атлас як картографічне видання" - більше 20 джерел. ЕГОРОВ Микола Дмитрович - (13.05.1951-25.04.1997) Глава адміністрації Президента РФ Б. Н. Ельцина, в 1996 м. що брав участь в перекладі В. В. Путіна з СанктПетербурга в Москву. Народився в станиці Зассовської Лабінського району Краснодарського краю. Освіту отримав в Воєннополітічеськом авіаційному училищі (не закінчив, комісований за станом здоров'я), на економічному факультеті Ставропольського сільськогосподарського інституту і в Вищій партійній школі при ЦК КПРС. У 1978-1984 рр. інструктор райкома партії, секретар парткома радгоспа "Лабінський", в 1984-1989 рр. голова колгоспу "Росія" Лабінського. Рейн Георгій Єрмолайович - (1854 - 1942). Син унтер-офіцера. Закінчив Медико-хірургічну академію в 1874, в 1876 захистив дисертацію на міру доктора медицини по спеціальності акушерство і жіночі хвороби. У 1900 вибраний на кафедру по тій же спеціальності в Імператорську Військово-медичну академію. З 1901 академік. З 1905 заслужений ординарний професор. З 1905 діяльно брав участь в суспільно-політичному житті. Член багатьох міжнародних і російських вчених суспільств. Неодноразово обирався почесним президентом міжнародних з'їздів лікарів. Як землевласник - голосний Острожського уїздного земства і Волинського губернських.

ШУМПЕТЕР Йозеф Алоїс - (1883-1950) - американський економіст, соціолог, політолог, автор теорії "елітарної демократії". У центрі наукових інтересів - дослідження в обасти теорії капіталізму, зокрема, вивчення циклів ділової активності. По Шумпетеру, розвиток капіталізму не можна зрозуміти, виходячи тільки з логіки економічних процесів, важливе значення мають також соціальні, культурні і політичні чинники. Розглядаючи їх, Шумпетер приходить до створення теорії "елітарної демократії". Він протиставляє її класичній теорії демократії, що базувалася на ідеях народного суверенітету, загальної.
Посилання в тексті роботи "Атлас як картографічне видання" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КОЖЕВНИКОВ Володимир Олександрович - (12 травня 1852, Козлів Тамбовської губ. - 3 липня 1917, ст. Хлебникове під Москвою, похований на Новодевичьем кладовищі) - російський філософ, історик і поет. Як вільний слухач відвідував лекції в Московському університеті (1868 - 73), завдяки постійному самообразованию придбав обширні пізнання в різних областях науки і мистецтва, досконало володів багатьма іноземними мовами. У 1912 вибраний почесним членом Московської духовної академії. У 1875 познайомився з Федоровим, який заповідає йому згодом всі свої рукописи. У брошурі "Безцільний труд, "нероблення" або. ЗЕМЛЯ - планета, один і первоелементов світобудови. Асоціюється з грецьким божеством Геєй. Жіноча, на відміну від Неба, первоеманация в міфологічному космогенезе. Витвір світу часто підноситься у вигляді браку Неба і Землі. Як первоелемент характеризується жіночими і пасивними якостями. Є амбивалентним символом, пов'язаний як з ідеєю народження - родючістю, так і смерті - могилою. Містерії землі неодмінно включали в себе ритуали, не віддільні від мифологеми Воскресіння. З мотивом родючості пов'язане характерне наділення землі аспектами материнства, наприклад, "мати - сир Земля" у древніх. МОЗОК ГОЛОВНИЙ - частина системи нервової, взята в черепну коробку і що складається з мозку великого, мозочка, моста варолиева і мозку довгастого. Складається з стовбура і мозку великого (кінцевого). Останній розділяється подовжньою щілиною на дві півкулі - праве і ліве. Основну масу півкуль мозку великого складають підкоркові (або базальні) ядра, а також підкоркова біла речовина. Півкулі мозку великого покриті шаром сірої речовини - кори мозку головного. З позицій психології, не можна говорити про локалізацію окремої функції психологічної в конкретній дільниці мозку. Психологічні функції - це функціональні.

ВЗАЄМОДІЯ МЕЖЛИЧНОСТНОЕ - 1. У широкому значенні - випадковий або навмисний, приватний або публічний, тривалий або короткочасний, вербальний або невербальний особистий контакт двох і більш чоловік, манливий взаємні зміни їх поведінки, діяльності, відносин і установок. Таке трактування звичайно використовується для вказівки на безпосередній взаємозв'язок як-небудь взаємно впливаючих індивідів (внаслідок взаємодії вони щонайменше віддають собі звіт у взаємному існуванні). 2. У вузькому значенні - система взаємно зумовлених індивідуальних дій, пов'язаних циклічною причинною залежністю, при якій поведінка кожного з учасників. Латералізация - (лати. lateralis - бічний, розташований збоку ) - процес, за допомогою якого різні функції і процеси зв'язуються з однією або іншою половиною головного мозку. Увагу до цієї проблеми уперше залучив французький лікар П.Брока (1880), який повідомив, що у пацієнтів, що страждали руйнуванням мови, на розкритті виявляються пошкодження лівої скроневої частки. Найбільш помітними виявами межполушарной асиметрії є користування правою і лівою рукою і володіння мовою. Так, з лівою (домінантним) півкулею зв'язують мову, когнитивні процеси і навіть самоосознавание. Вказується, що домінантна півкуля. Ажітация - (від франц. agitation "сильне хвилювання, збуджене стан") - афективна реакція людини на загрозу життя, аварійну ситуацію і т. п. (сильний неспокій, тривога, втрата цілеспрямованості в діях, русі, відчуття пустоти і відсутності думок); сильне збудження взагалі. Не пройшло і години після того, як вона [Ганна Австрійська] заснула, як раптом за дверми і важкими драпіровками роздалися пронизливі крики. Вона наказала вставити герцогиню де Шеврез. Та вбігла в супроводі чотирьох камерфрейлин і трьох покоївках, боса, в одній сорочці і в довгому плащі; майже без почуттів впала вона біля. ВІДМОВА СЧМ - випадкова подія, що полягає у втраті працездатності системи або її неправильному функціонуванні. А. І. Губінський розрізнює три вигляду О. СЧМ: 1) структурний 2) функціональний О.- приватний вигляд О., при якому процес функціонування СЧМ продовжується, але задана мета не досягається (напр., из-завихода яких-небудь параметрів за допустиму межі, неправильних дій оператора і т. п.); 3) параметричний О.- подія, що полягає в невиконанні мети функціонування СЧМ до заданого терміну. Между О. оператора і техніки, з одного боку, і О. СЧМ, з іншого боку, існує досить складний взаємний вплив, який необхідно.