Архівне забезпечення конфіденційних документів

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження особливостей архівного забезпечення конфіденційних документів ... 5
1.1. Сутність конфіденційної інформації ... 5
1.2. Особливості організації конфіденційного діловодства ... 6
1.3. Визначення складу конфіденційних документів ... 10
Розділ 2. Характеристика архівного забезпечення конфіденційних документів ... 19
2.1. Охорона документів, що містять конфіденційну інформацію ... 19
2.2. Архівне зберігання та забезпечення схоронності документів. Перевірка їх наявності ... 26
2.3. Особливості забезпечення фізичної схоронності конфіденційних документів ... 30
Висновки ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Архівне забезпечення конфіденційних документів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Архівне забезпечення конфіденційних документів"

Курсова робота "Архівне забезпечення конфіденційних документів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Архівне забезпечення конфіденційних документів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Архівне забезпечення конфіденційних документів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Архівне забезпечення конфіденційних документів" і призначений виключно для пошукових систем.

ФРАНЦІЯ - (France), Французька Республіка, гос-у в Зап. Європі. Пл. 551 тис. км2. Нас 55,9 млн. чол. (1989), ок. 90% - французи Гос. мова - французька. Столиця - Париж. Перші школи на терр. совр. Ф. були засновані в період рим. панування над Галлієй (кон. 1 в до н. е. - 5 в. н. е.). Вони призначалися гл. обр. для римських громадян. Навчання в них будувалося за римським зразком (див. в ст. Античність). У 6 - 7 вв. з поширенням християнства виникли монастирські і соборні школи. У період Каролінгського відродження (8 - нач. 9 вв.). з'явився ряд шкіл, де по антич. традиції вивчалися "сім вільних. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА - - галузь педагогіки, що вивчає закономірності розвитку, виховання і форм навчання дітей у віці, попередньому надходженню в школу. Д.п. спирається на методологію і категориальний апарат загальної педагогіки. Дослідження в Д.п. носять міждисциплінарний характер і займають прикордонне положення на перетині сфер загальної педагогіки, дитячої психології і вікової фізіології. У історії педагогічної думки Д.п. тривалий період не виділялася як самостійна галузь. Осн. принципи навчання і виховання людини від народження до юності, включаючи період дошкільного дитинства, сформулював. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ - - галузь психології, що вивчає закономірності поведінки і діяльність людей, зумовлені їх включенням в соціальні групи, а також психологічні характеристики самих цих груп. Спочатку соціально-психологічні погляди виражалися в рамках різних філософських концепцій, а також всередині конкретних наук, передусім психології і соціології, антропології, етнографії, кримінології, язикознания, педагогіки. Лише до 2-й половини 19 в. відносяться перші спроби створення самостійних соціально-психологічних концепцій: "психологія народів" (М. Лацарус, Г. Штейнталь, В. Вундт), "психологія маси" (С. ШАТАЛОВ Віктор Федорович - (р. 1.5.1927, Сталіне, нині Донецьк, Україна), педагог-новатор, засл. вчитель УССР. (1987), нар. вчитель СРСР. (1990). Учасник Вів. Отеч. війни. Закінчив Сталінський пед. ин-т (1953). На пед. роботі в школі з 1951. З 1956 вів експерим. роботу з учнями, в т. ч. як науч. співробітник НДІ педагогіки УССР. (з 1973). і АПН СРСР. (з 1985). З 1992 доцент Ін-та последипломного освіти в Донецьку. Розробив для ср. і старшої рівнів общеобразоват. школи (з 1984 - 11-літньої). ориг. систему інтенсивного навчання. У ній використовуються авторські уч. допомоги, що представляють програмний матеріал гл.
Кожна вагома структурна частина курсової "Архівне забезпечення конфіденційних документів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ОРІЄНТАЦІЇ ЦІННІСНІ - термін соціології, соціальної психології, социолингвистики. У соціології означає мотиви, потреби, інтереси і інші детермінанти діяльності особистості (соціологічний словник), в социолингвистике розуміється як керівництво певними критеріями вибору тих або інакших коммуникативних коштів, орієнтація на певні социокультурні цінності і норми, обслусловли-вающие використання як мов загалом, так і окремих язикових коштів. Інакшими словами, социолингвистика досліджує О. ц. в сфері вживання мови (мов) в ситуації би- і мультилингвизма, а також у виборі варіантів однієї мови. О. Нікитін Афанасий - Нікитін Афанасий - тверской купець, що описав свої мандрівки по Персії і Індії в цікавому щоденнику, відомому під заголовком "Написання Офонаса тферитина купця, що був в Індії чотири роки, а ходив, кажуть, з Васильем Папіним". "Написання" внесене в повному вигляді в "Софійський літопис" під 1475 р. ( "Повні Збори Російських Літописів", VI), а в скороченні - в "Російський літописець" (там же). Никитин, людина допитлива і заповзятлива, взнавши в 1466 р. про посольство, що відправлялося в Шемаху, вирішила їхати туди ж, з товаришами. У щоденнику описане його плавання по Волзі. Гортензій Гортал, Квінт - римський оратор. У 75 р. був едилом, в 72 р. - претором, в 69 р. - консулом. У політиці дотримувався надто консервативних поглядів. Ще у віці 19 років Г.Г. здобув загальне визнання, виступивши в захист жителів Африканської провінції. Їм захоплювався і частково йому наслідував більш молодий Цицерон. Цицерон і Г.Г. триразово виступали один проти одного: в 70 р., на процесі Верра, якого захищав Г.Г., в 66 р. в справі про пропозицію Манілія довірити Помпею командування у війні з Мітрідатом (Г.Г. заперечував цієї пропозиції), в 65 р., на процесі Цицероном Гнея Корнелія, що захищається, коли.
У вступі курсової "Архівне забезпечення конфіденційних документів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ФЕКЛА ИКОНИЙСКАЯ - Сельовкийська, равноапостольная, первомученица (I у.), відбувалася із знатної і багатої сім'ї, відрізнялася разючою красою і по досягненні повноліття була заручена зі знатним юнаком. Але в цей час в рідному місті Фекли - Іконії почав свою проповідь св. ап. Павло. Істина Хрістова глибоко проникла в серці святої. Жених-язичник був залишений нею, що викликало його страшний гнів. Від нього пішла жалоба правителю міста, і ап. Павло був арештований. Але св. Фекла, підкупивши варту, проникла до нього в темницю і слухала повчанням апостола, а потім пішла за ним в Антіохию. Як християнка, свята зазнала.

Слов'янський Дмитро Олександрович - Слов'янський (Дмитро Олександрович, справжнє прізвище Агренев) - народний співак, пропагандист російської і слов'янської пісні, народився в 1836 р. Залишивши військову службу, Слов'янський присвятив себе виключно музичним заняттям. У 1858 р. він зробив першу концертну подорож по півдню Росії; пізніше вчився співу в Італії і в Парижі. Виступивши в одному з симфонічних концертів російського музичного суспільства, Слов'янський невдовзі направляє свою діяльність у бік народної пісні. У кінці 60-х рр. він робить концертну подорож по слов'янських землях і утворить невеликий хор в Празі. З цим хором. Натансон Марк Андрійович - (25 грудня 1850, місто Свенцяни Віленської губернії, - 29 липня 1919, місто Берн, Швейцарія). З міщан. Вчився в Петербургської медико-хірургічній академії (1868 - 71) і в Землеробському інституті (1871). Брав участь в студентському русі, виступав проти тактики С.Г. Нечаєва, арештовувався в 1869 і 1870. У 1869 один з фундаторів і керівників народнической організації (так званих "чайковцев"). У листопаді 1871 арештований, в лютому 1872 висланий в м. Шенкурск Архангельської губернії, в квітні 1873 переведений в м. Бобрів Воронежської губернії. У грудні 1874 повернувся в Петербург і зайнявся.
Список літератури курсової "Архівне забезпечення конфіденційних документів" - більше 20 джерел. ВЕШНЯКОВ Олександр Альбертович - (р. 24.11.1952) Голова Центральної виборчої комісії Російської Федерації в першому і у другому президентських термінах В. В. Путіна ( 27.03.2007 м.). Народився в д. Байкалово Приморського району Архангельської області в сім'ї потомствених рибаків. Освіту отримав в Архангельськом мореплавному училищі, в Ленінградськом вищому інженерному морському училищі ім. адмірала Макарова по спеціальності инженерсудомеханик, в Ленінградської вищій партійній школі, в Дипломатичній академії МЗС РФ. Кандидат юридичних наук. Фахівець в області міжнародного права. У мореплавному училищі був комсоргом рота. У гулянках. ПРОПОРЦІЙНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО - Пропорційне представництво покликано забезпечити математичне відображення думок електорату в складі законодавчого органу. Мова йде швидше про мету, а не про конкретну виборчу систему. Принцип пропорційного представництва реалізовується головним чином через голосування з вказівкою кандидатів в порядку переваги (система єдиного голосу, що передається ) і систему партійних списків. Голосування з вказівкою кандидатів в порядку переваги передбачає ділення країни на певне число виборчих округів, по яких до законодавчого органу балотується більше за одного представника. Від виборців потрібно.

КОНКУРЕНЦІЯ - поведенческая категорія, коли індивідуальні продавці і покупці суперничають на ринку за більш вигідний продаж і купівлі відповідно. Конкуренція - "невидима рука" ринку, яка координує діяльність його учасників (по А. Сміту). У теорії ринку - міра залежності загальних ринкових умов від поведінки окремих учасників ринку. У залежності від міри досконалості конкуренції виділяють різні типи ринків, для кожного з яких властива певна поведінка економічних суб'єктів. У радянській політекономії - антагоністична форма економічного змагання приватних товаровиробників за отримання можливо більшого.
Посилання в тексті роботи "Архівне забезпечення конфіденційних документів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. МАРСИЛИЙ ИНГЕНСКИЙ - (Johannes Marsilius Inguen, Marsilius de Novimagio) (1330/40, Інген, ок. Неймегена - 20 серпня 1396, Гейдельберг) - философ-номиналист і дослідник, послідовник Ж. Бурідана і Миколи Орема (коментарі до "Сентенцій" Петра Ломбардського, робіт Арістотеля, трактати за логікою). Магістр (з 1362) і ректор (1367 і 1371) Паріжського університету; перший ректор Гейдельбергського університету (1386). Дотримуючись оккамовского розрізнення між досвідченим знанням і вірою, вважав, що абсолютна могутність Бога і створення світу з нічого, будучи предметом віри, не можуть бути доведені, і точно. МЕТОД - (греч. methodos - шлях до чого-небудь, дослідження, дослідження) - спосіб досягнення мети, сукупність прийомів і операцій теоретичного або практичного освоєння дійсності, а також людської діяльності, організованої певним чином. М. в науці - це також і заданий зв'язаною гіпотезою шлях вченого до збагнення предмета вивчення. У межах античної філософії було уперше звернено увага на взаємозв'язок результату і М. пізнання. Систематичне дослідження М. пов'язане з генезисом експериментальної науки. Пошуки універсального М., приложимого до будь-яким ипостасям дійсності (ідеал "методологічного. ФАНТАЗІЯ - (Fantasy; Phantasie) - потік психічної енергії або сукупність образів і ідей в несвідомому психічному, становлячі діяльність уяви; потрібно відрізняти від мислительного або пізнавального процесів взагалі. "Фантазію потрібно розуміти і каузальне, і фінально. Для каузального пояснення вона є такий симптом фізіологічного або особистого стану, який є результатом попередніх подій. Для фінального ж пояснення фантазія є символ, який намагається визначити або вхопити за допомогою матеріалу, що є певну мету або, вірніше, деяку майбутню лінію психологічного розвитку. Оскільки активна фантазія.

БЕНЬЕ - БЕКА - ШАУМАННА СИНДРОМ - (шкіряна форма захворювання описана британським хірургом і дерматологом J. Hutchinson, 1828-1913, і пізніше - E. Besnier і норвезьким дерматологом C. P. M. Boeck, 1845-1917; поразка лімфатичних вузлів і легких виявив шведський лікар J. Shaumann, 1879-1953; синоніми - саркоид Бека, саркоидоз) - доброякісне за течією системне захворювання невідомої природи, що характеризується розвитком продуктивного запалення з формуванням невеликих вузликів - гранулем в різних органах (лімфатичних вузлах, легких, шкірі, кістках, слинних залозах, очах і інш.) без некрозу, з виходом в розсмоктування або. СИСТЕМОТЕХНИКА - (від греч. systema - ціле і techne - мистецтво, майстерність) - науковий напрям, що охоплює питання проектування, створення, випробування і експлуатацій складних систем різного призначення (АСУ, человеко-машинні системи, робототехнічні комплекси і пр.). З позиції С. елементи складної системи розглядаються у взаємозв'язку, незважаючи на їх різнорідність (типовий приклад- СЧМ). С. засновується на системному підході, який передбачає комплексний розгляд всіх чинників, шляхів і методів рішення многовариантной задачі досягнення мети в конкретних умовах, тобто системного аналізу різних шляхів. ЛАЗУРСКИЙ - Олександр Федорович (1874-1917) - російський лікар і психолог. Професор Психоневрологічного ин-та в Петрограде і Педагогічної академії. Співробітник В.М. Бехтерева. Цікавився проблемами впливу природознавства на розвиток психологічної науки (Вплив природознавства на розвиток психології / Огляд психіатрії, неврології і експериментальної психології, 1900). Був одним з організаторів і активних учасників російських з'їздів по педагогічній психології і експериментальній педагогіці. Розробив Програму дослідження особистості (СПб., 1908) і на її основі характерологию - психологічну концепцію. КОДУВАННЯ ОПТИМАЛЬНЕ - (в інженерній психології) (англ. optimal coding) - створення кодів, що забезпечують максимальну швидкість і надійність прийому і переробки інформації про об'єкт управління людиною-оператором (див. Прийом інформації, Декодування). Проблема К. про. - одна з центральних в конструюванні коштів відображення інформації і інформаційних моделей. Розв'язання цієї проблеми включає 3 аспекти: 1) психофизический - вибір фізичного алфавіта сигналів відповідно до чутливості аналізаторів, їх здібності до адаптації і т. п.; 2) теоретико-інформаційний - вибір оптимальної довжини алфавіта сигналів і інформаційних.