Англія в епоху середньовіччя

(курсова робота з історії)

Вступ ... 3
Розділ 1. Загальна характеристика епохи середньовіччя ... 5
Розділ 2. Соціально-економічний розвиток Англії в епоху середньовіччя ... 12
2.1. Зміст економіки середньовіччя. Періодизація, характерні ознаки та типологізація феодальної системи господарства в Західній Європі ... 12
2.2. Ґенеза феодального господарства в Англії ... 15
2.3. Феодальне право в Англії ... 21
Розділ 3. Особливості культурного розвитку Англії в епоху Середньовіччя ... 26
3.1. Філософія Англії ... 26
3.2. Історія замкової архітектури середньовічної Англії ... 30
3.3. Англійська готика ... 36
3.4. Література раннього середньовіччя ... 38
3.5. Народна поезія. Балади XIV-XV віків ... 39
3.6. Романська архітектура ... 41
Висновки ... 43
Література ... 45

Для придбання курсової роботи "Англія в епоху середньовіччя" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Англія в епоху середньовіччя"

Курсова робота "Англія в епоху середньовіччя" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Англія в епоху середньовіччя", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Англія в епоху середньовіччя" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Англія в епоху середньовіччя" і призначений виключно для пошукових систем.

ЛІТЕРАТУРА для дітей і юнацтва - область худож. творчість. Включає худож., науч. і науч.-популярні твори, написані спеціально для дітей, а також лит. твору, к-рі відповідають духовним і естетич. запитам дитини, можливостям його сприйняття і тому входять (в повному вигляді або з скороченнями, в переказах і т. п.) в коло подітий. читання (див. Читання) Серед позов-в, адресованих безпосередньо дітям, Л. належить ведуча роль. З нею зв'язуються великі можливості розвитку емоційної сфери особистості дитини, образного мислення, формування у дітей основ мировоззре ния і нравств. представлень, розширення їх кругозору. Будучи одночасно. ПОРТРЕТНИЙ НАРИС ВЧИТЕЛЯ - жанровий різновид публіцистичного портретного нарису, в центрі якого яскрава творча індивідуальність вчителя. У основі створення жанру лежить аналіз-дослідження і зображення професійної майстерності педагога, професійних секретів, що відображає його особові особливості, з метою поширення його досвіду роботи, надання соціально-психологічного впливу на аудиторію, що включає переконання і емоційне залучення ("зараження"). У П. про. у. автор досліджує професійний успіх конкретного вчителя, показує його неординарний, творчий підхід до викладання свого предмета, до розв'язання важливих. АКМЕОЛОГИЯ - (від аkme - в перекладі з древньогрецький - вища точка, вістря, розквіт, зрілість, краща пора і логия - від грецького lоgos - вчення) - наука, що вивчає феноменологію, закономірності і механізми розвитку людини на рівні його професійної зрілості. Поняття "А." в науковий оборот ввів Н.А. Рибников (1928), означаючи їм вікову психологію зрілості або взрослости. Проблеми А. як науки були сформульовані Б.Г. Ананьевим ( "Людина як предмет пізнання", 1969) і розвинені А.А. Бодальовим ( "Акмеология як учбова і наукова дисципліна", М., 1993) і інш. Осн. область досліджень А. пов'язана з вивченням. ЕПШТЕЙН Давид Аркадійович - [28.3(9.4). 1898, м. Белосток, нині в Польщі, - 2.2.1985, Москва], педагог, химик-методист, акад. АПН СРСР (1968; акад. АПН РСФСР з 1959), проф. (1933), дер техн. наук (1942). Закінчив хим. ф-т МВТУ (1922). Пед. діяльність початків в 1920 викладачем робітфаку ім. Покровского при 1-м МГУ; в 1925 - 27 працював в Главпрофобре Наркомпроса РСФСР; з 1930 викладав в МВТУ, з 1932 - в Воєн. академії хим. захисти; з 1951 в системі АПН РСФСР (з 1966 АПН СРСР): чл. През. (з 1957), співробітник Ін-та методів навчання (1951 - 59), НДІ виробництв. навчання (1965 - 66), НДІ СиМО (з 1967, з 1975 зав.
Кожна вагома структурна частина курсової "Англія в епоху середньовіччя" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

"Адвокат диявола" - так називають учасника бесіди, спора, дискусії, який частіше за все висловлює думки, що негативно характеризують явища, відкидає їх позитивні якості, а також активно використовує факти, що привертають до негативного дозволу проблем, що обговорюються. Це, як правило, люди з гіпертрофованим відчуттям зла, виступаючі в ролі обвинувачів, викривачів вад. У педагогічному колективі, в сім'ї зустрічаються такі люди, вічно всім незадоволені, буркотуна, дріб'язкові критикани. З ними надзвичайно важко уживатися, неприємно спілкуватися, бо вони своєю похмурою картиною світу вбивають настрій, віру в. Пилип - 1) Син Ірода Великого і Маріамни. Див. "Ірод 2". 2) Син Ірода Великого і Клеопатри. Див. "Ірод 5". 3) Апостол Пилип, галилеянин з Віфсаїди (Мат. 10:3; Map. 3:18; Лук, 6:14; Деян. 1:13), оповів Нафанаїлу про те, що він знайшов Мессія в Іїсусе. Синові Іосифа з Назарета, і на його заперечення - з Назарета чи може бути що добре? - коротко відповів: "прийди і подивися" (Іоан. 1:43 і дав.). У Іоан. 6:5 і дав. Иисус радиться з Пилипом, випробовуючи його відносно хлібів для насичення народу. Згодом він привів трохи греків до Іїсусу (Іоан. 12:20 і дав.). У Іоан. 14:8 і дав. він. Мятльов Іван Петрович - Мятльов, Іван Петрович - поет-гуморист (1796 - 1844). Народився в багатій аристократичній сім'ї, був камергером. Видав два збірники віршів (Санкт-Петербург, 1834 і 1835); популярність придбав шляховими враженнями, викладеними в гумористичних віршах під заголовком: "Сенсації і зауваження пані Курдюкової за межею, данина л'Етранже" (Тамбов [насправді друкувалося в Санкт-Петербурге], 1840 - 44; 2-е изд., Санкт-Петербург, 1856 - 57; нове розкішне видання Суворіна, з відтворенням малюнків Тімма, Санкт-Петербург, 1907). Популярності цього твору частково сприяло мистецтво, з яким автор читав його в петербургских.
У вступі курсової "Англія в епоху середньовіччя" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Співаків Михайло Васильович - Співаків (Михайло Васильович) - мандрівник, генерал-майор, народився в 1843 році. Освіту закінчив в Миколаївській академії генерального штабу. П'ятнадцять років провів на службі в Омське. У 1876 році був відряджений для дослідження Чжунгарії. У 1878 і 1879 роках супроводив, з вченою метою, торговий караван по Монголії і північним провінціям внутрішнього Китаю. У 1883 році проводив в натурі державну межу з Західним Китаєм на сходу від озера Зайсана, згідно з Петербургському договором. У кінці 1888 року, по смерті Н.М. Пржевальського, був призначений начальником сформованої останнім перед.

РІЧКОВІ ПОХОВАННЯ - поховання в могилах влаштованих на дні ріки. Завдяки своєму положенню, Р. П. майже не виявляються археологією, але стали відомі по описах, складених деякими древніми авторами. Саме раннє належить перу Алангота Іордана, що описав похорони вестготского короля Аларіха, що відбулися в V в. по Р. Хр. в Південній Італії: "Готи оплакували його по своїй величезній любові до нього; вони відвели з русла ріку Бузент біля міста Консенциї, а ріка ця, спадаючи з підніжжя гори, тече цілющим струменем якраз поблизу цього міста; посередині русла цього потоку вони, зібравши натовп полонених, вирили місце для. БУДДИЗМ - сама древня (їй більше за 25 віків) світова релігія. У світі нараховується не менше за 1 млрд буддистів. Буддизм набув широкого поширення не тільки в традиційному ареалі - Південно-Східної і Центральної Азії, на Дальньому Сході, але, починаючи з другої половини XIX у., - в Європі, спочатку серед інтелектуалів, а потім і в більш широких верствах населення. Фундатором вчення, що стало основою буддійської релігійної доктрини, був індійський принц з династії Шакьев, правлячої в Капілавасте (сучасний Південний Непал) - Сиддхартха Гаутама, прозваний Будда ("просвітленим"). Про життя Будда.
Список літератури курсової "Англія в епоху середньовіччя" - більше 20 джерел. БРИНЦАЛОВ Володимир Олексійович - (р. 23.11.1946) Мав намір балотуватися на посаду Президента Російської Федерації в березні 2004 г, але незадовго виборів зняв свою кандидатуру. Народився в м. Черкесске КарачаевоЧеркесской автономної області Ставропольського краю. Батько був робітником, мати - прачкою. Освіту отримав в Новочеркасськом політехнічному інституті Ростовської області по спеціальності гірський инженермаркшейдер. Працював інженером на шахті, викладачем Черкеського політехнікума, виконробом, в 1973-1980 рр. начальником будівельного управління. У 1980 р. звільнений від посади і виключений з КПРС за те, що побудував собі. Албанський тероризм - Терористи Косово ставлять метою вигнання сербів з території краю і з'єднання краю Косово і Метохия з Албанією. Албанський сепаратизм бере початок в програмі Прізренської Ліги 1878, яка прагнула об'єднати албанців, мешкаючих в Албанії, Греції, Македонії і Югославії, і створити Велику Албанію. Відповідно до програми сепаратистів населені албанцями території сусідніх держав повинні бути обчищені від представників інших націй і приєднані до Албанії. У XX в. албанський тероризм в Косово стимулювався європейськими військовими зіткненнями. У Першу світову війну албанці створили "Комітет.

НЕЙТРАЛІТЕТ - (німий. Neutralitat; від лати. neuter ні той, ні інший) - принцип зовнішньополітичної діяльності держави. Що Передбачає його неучасть в збройних конфліктах, а в мирний час - відмова від участі у військових союзах і блоках. Даний принцип оформляється як особливий правовий статус держави. Розглядається як політика, тобто доцільна, свідома діяльність вищих облич держави, що здійснюють від імені державних органів і народів дії, направлені на стабілізацію мирних відносин, їх розвиток у бік людяності, гуманистичности. Розрізнюють наступні види нейтралітету: 1. Постійний, який оформляється в.
Посилання в тексті роботи "Англія в епоху середньовіччя" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КРАНТОР з Сол, Сіцілія - (ок. 340/35 - 275 до н. е., Афіни) - грецький філософ, представник Древньої Академії, учень Ксенократа і Кратета, товариш Полемона, ділив дах і стіл з Аркесилаєм. Диоген Лаертій повідомляє про твір Крантора "Про скорботу" і залишені ним "записки". Коментар до "Тімею" Платона, перший серед коментарів до цього діалогу, вплинув, зокрема, на Евдора (витримки у Плутарха, De an. procr. 1012D і інш., і Прокла, In Tim. I 76, l; 277, 8 Diehl). Крантор не визнавав тимчасового початку світу, розуміючи витвір в значенні залежності світу від більш високого онтологічного початку. ПЕТРО ДАЛЬИ, або Петро Аліако - (1350, Компьен - 9 серпня 1420, Авіньон) - французький мислитель-ерудит, чия творчість охоплює сфери теології (коментарі до "Сентенцій" Петра Домбардського), філософії ("Про душу"), наукових і політичних теорій, канонічного права, а також містики, логіки, астрономії і географії. Професор теології (з 1381) і канцлер (з 1389) Паріжського університету; вчитель Ж. Херсона. Архієпіскоп Камбре (з 1397). Проблему достовірності пізнання вирішував в дусі Оккама і Жана з Мірекура. Оккамовских же переконань він дотримувався і в області етики. Подібно Миколі з Отрекура, Петро дАльи. ПУРКИНЕ - (Purkyne) Ян Евангеліста (1787-1869) - чеський біолог, фізіолог і суспільний діяч. Творець теорій центрального і периферичного зору. Вищу медичну освіту отримав в Пражськом ун-ті (1818). Професор Бреславльського (Вроцлавско-го, з 1823) і Пражського (з 1851) університетів. Почесний член Петербургської медико-хірургічної академії, Харківського ун-та, Суспільства російських лікарів в Петербурге. Заснував перший в світі фізіологічний ин-т в Бреславле (1839) і аналогічний ин-т в Празі (1851). Після закінчення ун-та великий період часу приділив дослідженню фізіології зору (1818-1825), заклавши.

АВТОНОМНА (ВЕГЕТАТИВНА) НЕРВОВА СИСТЕМА (АНС) - Головний відділ нервової системи з двома основними підвідділами: симпатичним і парасимпатическим. Система називається "автономної", тому що багато які з функцій, контрольовані нею, є саморегулирующимися або автономними. Симпатичний відділ анатомічно являє собою досить узгоджену систему (див. мал.). Його нейрони виходять з грудного і поясничного відділів спинного мозку (тому це також називається торако-люмбальной системою) і завершуються синапсами з ланцюгом симпатичних ганглиев (також званим паравертебральной ганглиозной ланцюгом). У залежності від напряму нервових волокон ланцюга можуть. ІНТЕРВ'Ю - в психології - спосіб отримання соціально-психологічної інформації за допомогою усного опиту. У порівнянні з анкетуванням передбачає велику свободу опитуваного в формулюванні відповідей, великій развернутость відповідей. Часто запитувачі для інтерв'ю будуються по типу анкет соціологічних, що ставлять метою отримання розподілу типових відповідей по великій кількості питань. Такий підхід потрібен лише на першій стадії дослідження, для первинному орієнтуванню в проблемі. Запитувачі можуть дати цінні результати для подальшого уточнення властивостей, що вивчаються і висунення нових гіпотез. БАЖЕНОВ - Микола Миколайович (1857-1923) - російський психолог і психіатр. Д-р медицини (1894), професор (1900). За роботу в області психіатрії і психіатричного законодавства нагороджений орденом Почесного легіону. Закінчив Московську класичну гімназію (1876) і медичний факт Московського ун-та (1881). Вчився у СП. Боткина. У 1885 р. в одній з сільських лікарень Рязанської губернії уперше в Росії ввів систему неутруднення і відкритих дверей, направлену на скасування зайвих обмежень свободи психічно хворих людей і гуманизацию відношення до них. У 1886 р. початків пропаганду ідеї сімейного психіатричного. Мислення порушення - в психопатології - загальний термін, означає різні аномалії мислительной діяльності (по темпу, связности, рівню і інш.). Потрібно відмітити, що виділення як самостійні різні варіанти розладу мислення носить значною мірою умовний характер, оскільки вони нерідко поєднуються один з одним і утворять при цьому досить складні комбінації. Наприклад, разорванность мислення може поєднуватися з його прискоренням або уповільненням, з персеверациями, обривами думки і т.д. Визначити таке порушення якимсь одним певним терміном звичайно не представляється можливим, таких спеціальних термінів поки що не існує.