АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Об'єкти впливу засобів масової інформації ... 5
1.1. Людина як об'єкт впливу засобів масової інформації ... 5
1.2. Маніпулятивні можливості мас-медіа ... 10
1.3. Громадська думка як об'єкт впливу засобів масової інформації ... 17
Розділ 2. Оцінка впливу засобів масової інформації на громадську думку ... 20
2.1. Оцінка впливу засобів масової інформації на прикладі оцінки ефективності ПР-програми ... 20
2.2. Дослідження впливу засобів масової інформації методом фокус-груп ... 24
Розділ 3. Методи дослідження впливу засобів масової інформації ... 29
3.1. Контент-аналіз (формалізований аналіз) документальної інформації ... 29
3.2. Спостереження і проблеми його використання в дослідженнях ... 31
3.3. Моніторинг громадської думки ... 34
Висновки ... 35
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Аналіз дослідження впливу засобів масової комунікації" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Аналіз дослідження впливу засобів масової комунікації"

Курсова робота "Аналіз дослідження впливу засобів масової комунікації" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Аналіз дослідження впливу засобів масової комунікації", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Аналіз дослідження впливу засобів масової комунікації" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Аналіз дослідження впливу засобів масової комунікації" і призначений виключно для пошукових систем.

РОСІЙСЬКА МОВА - учбовий предмет в школі Рос. Федерації. Передбачає освоєння фонетики, лексики, фразеології, словотворення, морфології і синтаксису, а також історії Р. я. Крім складу і будови язикових одиниць розглядаються їх сочетаемость і функціонування в мовному вживанні. Основу навчання школярів умінню користуватися мовою у всіх сферах його застосування складають норми графіки, орфографії і пунктуації і уявлення про стилі і культуру мови: зведення про функціональні різновиди (або стилях), смислові типи, язикові норми і правила доцільного вживання одиниць мови в мові. Задачею викладання Р. я, є також розвиток. МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ - (англ. Media education, від лати. media - кошти) - напрям в педагогіці, виступаючий за вивчення школярами масової комунікації. Осн. задачі М.: підготувати нове покоління до життя в сучасних інформаційних умовах, до сприйняття різної інформації, навчити людину розуміти її, усвідомлювати наслідки її впливу на психіку, опановувати способами спілкування на основі невербальних форм комунікації за допомогою технічних засобів. М. веде історію з педагогічного руху за залучення школярів до кращого розуміння кіномистецтва, поширеного в 40-50-е рр. в багатьох країнах. Концепция М. почала формуватися в. ЛЕКЦІЯ - (лати. lectio - читання) - цельнооформленное мовний твір публічною адресованою на наукові теми, що володіє стійкими, і ознаками, що відтворюються, що повторюються, загальнозначущий для носіїв мови. Основне соціальне призначення Більшість дослідників розглядає Л. як один з жанрів усної наукової мови. У залежності від рівня информативности колективного адресата розрізнюють Л. власне-наукові, учбові і науково-популярних, адресовані відповідно фахівцям, учням і нефахівцям. Специфіка аудиторії визначає і міра популярності викладу інформації. У процесі Л. відправник і колективний одержувач мови. АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ по історії освіти і педагогіці - - складова частина вітчизняного архівного фонду. Зберігаються в архівах всіх рівнів: центральних, державних, архівах республік, крайових, обласних і інших. Значні комплекси документів знаходяться у відділах рукописів музеїв, бібліотек, академій наук, університетів, а також у відомчих архівах державних органів освіти. Державний архів РФ в Москві (1992) зберігає документи по історії народного утворення і педагогіки в РСФСР з 1917. Російський державний військовий архів (РГВА) в Москві (1919) зберігає документи за військовою освітою і педагогіці з 1917 по 1940. Російський державний архів.
Кожна вагома структурна частина курсової "Аналіз дослідження впливу засобів масової комунікації" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ДИСКУРС - (лати. discursum) - найважливіша складова мовної події, процес мовної поведінки, мовний і невербальний обмін, що протікає в мовній ситуації. 1 - вербального (словесного) поведінки, 2 - акустичної поведінки (гучність, висота тону, інтонування, темп, паузирование, ритм), 3 - кинесиче-ского поведінки (жести, міміка, поза), 4 - просторової поведінки (проксемика, знакове використання простору при мовному спілкуванні). Аналіз Д. як мовної поведінки, тобто як процесу, а не як фіксованого результату цього процесу (тексту), складає предмет дискурс-аналізу - сучасної лінгвістичної дисципліни, що. Белокуров Сергій Олексійович - Белокуров, Сергій Олексійович - церковний історик і археолог, народився в 1862 р.; по закінченні курсу в Московській духовній академії в 1886 р. поступив на службу в московський головний архів міністерства іноземних справ, де складається нині в посаді діловода. У 1908 р. видав з нагоди 25-летия своєї вчено-літературної діяльності книжку: "С.А. Белокуров. 1882 - 1907 роки" (Москва), що містить в собі всі його роботи, число яких доведене до 401. Вони різноманітні і по розміру, і по характеру. Величезна більшість робіт - біля 180 - складають видані Белокуровим історичні матеріали самого різноманітного. Чечулін Микола Дмитрович - Чечулін (Микола Дмитрович, народився в 1863 р.) - письменник. По закінченні курсу в Санкт-Петербургском університеті і захисті в 1890 р. магістерській дисертації: "Міста Московської держави в XVI віці" (СПб., 1889), з 1891 по 1897 роки читав лекції в Санкт-Петербургском університеті, як приват-доцент. З 1892 р. бере участь в редагуванні "Російського Біографічного Словника", що видається Імператорським російським історичним суспільством (під його спостереженням випущені в світло тому, що обіймають слова на І, I і До); складається помічником редактора "Журналу.
У вступі курсової "Аналіз дослідження впливу засобів масової комунікації" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Фрейслер, Роланд - (Freisler), (1893-1945), голова Народного трибуналу в Берліні з 1942 по 1945, "суддя- вішатель". Народився 30 жовтня 1893 в Целле в старовинній фермерській сім'ї. Добровольцем служив під час 1-й світової війни, 5 років знаходився в полону в Росії (в Сибірі) і навіть був членом РКП(би). Вивчив російську мову, але виробив найбільшу ненависть до комунізму. Прикинувшись фанатичним більшовиком, Фрейслер ухитрився бігти і в 1920 повернувся в Німеччину. Вчився на юридичному факультеті Йенського університету, з 1923 вів юридичну практику в Касселе. Прослуживши в міському уряді соціалістичної.

Апостол - посланник, вісник. Звичайно, ця назва додається до 12 апостолів, яких Господь Іїсус після ночі, проведеної в молитві, обрав з своїх учнів і дав їм це найменування (Лук, 6:12,13; Мат. 10:1-4; Map. 3:14); "дванадцять апостолів Агнеця" (Отк. 21:14), відповідають 12-ти коленам Ізраїльовим (Мат. 19:28). Імена їх були наступні: Симон Петро і Андрій, сини Іони, Іаков і Іоанн, синовья Зеведея; Пилип, Варфоломей або Нафанаїл, Хома, Матфей, Іаков молодший, син Алфея, Іуда Іаковльов, званий Леввеєм або Фаддеєм, Симон Зілот і Іуда Іськаріот. Після того, як Іуда зрадив Христа, і над ним. НІМЕЧЧИНА - Федеративна Республіка Німеччина (ФРН) - держава в Центральній Європі, з 3 жовтня 1990 р. що об'єднало всі території, розділені між двома німецькими державами після Другої світової війни. Столиця - м. Бонн. На суші межує з Данією на півночі, з Нідерландами, Бельгією, Люксембургом і Францією на заході, Швейцарією і Австрією на півдні, Чехією і Польщею на сході і юговостоке. По чисельності населення (82,33 млн на 2009 р. ) Німеччина поміщається 2-е в Європі (після Росії), а по площі (357 022 кв. км) - 6-е (після Росії, України, Франції, Іспанії і Швеції). Німеччина - одна з ведучих економічних держав.
Список літератури курсової "Аналіз дослідження впливу засобів масової комунікації" - більше 20 джерел. Майський В. - (справжні прізвище і ім'я Ляховецкий Іван Михайлович) (19 січня 1884, м. Киріллов Новгородської губернії, - 3 вересня 1975, Москва). Народився в сім'ї військового лікаря. У 1901 закінчив Омськую гімназію і поступив на історико-філологічний факультет Петербургського університету. За участь в студентському русі виключений в 1902 з університету і висланий в Омськ. Вступив в 1903 в РСДРП, меншовик. Брав участь в організації профруху. У період Революції 1905 - 07 член Саратовського Ради РД. У 1906 арештований, висланий в Тобольськую губернію. У 1908 біг в Німеччину, закінчив економічний факультет. Людмила - Наречена В. В. Путіна. Була студенткою медичного інституту. В. В. Путін мав намір одружуватися на ній, однак в останній момент передумав: "Ми вже подали заяву. Все було зовсім готове. Батьки з обох сторін все закупили - кільця там, костюм, плаття... Це було одне з самих складних рішень в житті. Дуже було важко. Я виглядав як останній негідник. Але я вирішив, що краще за всетаки зараз, ніж потім мучитися і їй, і мені" (Від першої особи. Розмови з Володимиром Путіним. М., 2000. С. 36). Зі слів С. П. Ролдугина, друга сім'ї В. В. Путіна, "ця його дівчинка мені подобалася, хороша.

АГРЕСІЯ - (лати. aggressio - напад) - незаконні, заборонені міжнародним правом насильні дії, направлені проти суверенітету і територіальної цілісності держави. Виділяють військову, економічну, психологічну і ідеологічну форми агресії. У 1974 р. 29-я сесія Генеральної Асамблеї ООН затвердила визначення агресії як застосування озброєної сили проти суверенітету, територіальної цілісності або політичної незалежності іншої держави або яка-небудь інакша дія, несумісна з Статутом ООН. Відповідно до Резолюції, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 14.12.1974 м., як акти агресії кваліфікуються наступні дії: 1).
Посилання в тексті роботи "Аналіз дослідження впливу засобів масової комунікації" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. неТРАДИЦІЙНІ КУЛЬТИ - собират. поняття, що використовується в совр. религиовсдч. літрі для позначення нових религ. рухів і культів, виниклих в капиталистич. країнах (передусім в США) в 60-х і 70-х рр. Н. до. являють собою один з виявів совр. загальної кризи релігії. Традіц. церкви і деномінації в значить, міри дискредитували себе політично як прислужники імперіалізму і колоніалізму; їх віровчення і культ архаїчні і зазнають гострої критики. Н. до. в цих умовах стали осереддям религ. пошуків частини молоді Заходу, розчарованої в традиц. религ. цінностях, але не бажаючої або нездібної цілком порвати з релігією. Разлічают Н. до.. ГЕНДЕР - соціальна, культурна підлога, поведінка чоловіка і жінки, яке генетично не успадковується, а придбавається в процесі социализации. Якщо поняття "підлогу" фіксує біологічні і фізіологічні відмінності між чоловіком і жінкою, то "гендер" описує соціальні і культурні відмінності між підлогами, які не успадковуються, а придбаваються в суспільстві. Для позначення статевої приналежності прийнято використати два поняття: секс і гендер. Якщо секс означає біологічну підлогу і підсумовує біологічні відмінності між чоловіком і жінкою. те гендер є соціальною конструкцією. ОБМОВКА - формальна помилка у виборі слова або словоформи в мові, що має глибокі внутрішні обгрунтування в психічній діяльності і соціальній ситуації говорячого. Знаменітая О. в романові Л. Толстого "Ганна Кареніна" у обдуреного і важко переживаючого обман чоловіка героїні: "пелестрадал" (замість "перестраждав"). О. можливі як в усній, так і в письмовій мові (як смислові друкарські помилки; напр., при наборі даного словника наборщица замість "сенсибилизация" набрала "сексобилизация"). Устние О. бувають 2-х типів: умисні і ненавмисні. Другі.

КОНСТРАСТНА ПСИХОТЕРАПІЯ ЗАВИЛЯНСКОЙ - Методики впливу на позицію хворого по відношенню до психотравмирующим чинників. Підкреслюючи особливу роль патологічно змінених асоціацій в формуванні психопатологических структур, Л. І. Завілянська (1968) розробила методики викликання асоціацій, видозмінюючи їх в залежності від природи захворювання, його динаміки і особових особливостей хворого. Так, методика викликання позитивних асоціацій застосовується при лікуванні неврастенії, циклотимической депресії, церебрастенических симптомокомплексов різного походження. При цьому використовується раціональна психотерапія з. Зейгарник Блюма Вульфовна - (9.11.1900 - 24.02.1988) - радянський психолог і патопсихолог. Біографія. Психологічну освіту отримала в 1927 р. в Берлінськом університеті у М.Вертгеймера, В.Келера, К.Левіна, у якого виконала першу наукову роботу. З 1931 р. працювала в психоневрологічній клініці Всесоюзного інституту експериментальної медицини під керівництвом Л.С.Виготського. Під час Вітчизняної війни проводила - в групі видних радянських психологів (А.Р.Лурія, А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, С.Я.Рубінштейн) - практичну роботу по відновленню працездатності що поранилися в нейрохірургічному госпіталі на Уралі. Очолювала. ПОЛІОМІЄЛІТ - (poliomyelitis, infantile paralysis, polio) - вірусне інфекційне захворювання, що вражає центральну нервову систему. Вірус виділяється в довкілля з каловими масою інфікованої людини, тому дане захворювання буває найбільш поширено в місцях з поганими санітарними умовами. Однак епідемії поліомієліту можуть виникати всюди, незалежно від гігієнічних умов, там де у людей немає придбаного в дитинстві імунітету до цієї хвороби. Симптоми захворювання звичайно з'являються на 7-12 день після зараження. У більшості випадків параліч взагалі не виникає. При абортивному поліомієліті (abortive poliomyelitis). дианетика - наука про душевне здоров'я, про розум людини, про методи впливу розуму на душу, несвідоме, методах управління життєвою енергією з метою підвищення ефективності духовної, творчої діяльності людини; це наука про технологію духовного лікування. Фундатор даного наукового напряму Л. Рон Хаббард. Основні терміни дианетики: динаміка виживання, инграмма, оборонець, клир, кейс і інш. Відповідно до висновків дианетики основна мета існування людства і кожної людини - виживання. Виживання має як би чотири складових (чотири динаміки). Перша динаміка - прагнення людини до виживання ради самого себе, це як би.