Акцентуації характеру і девіантна поведінка

(курсова робота з психології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні підходи дослідження взаємозв'язку між акцентуаціями характеру і схильністю до девіантної поведінки ... 6
1.1. Характер, його структура і вплив на поведінку людини ... 6
1.1.1. Поняття характеру та його структури ... 6
1.1.2. Основні риси типового характеру та поняття акцентуації ... 10
1.1.3. Природа характеру ... 13
1.2. Вплив акцентуації характеру підлітків і молоді на їх поведінку ... 14
1.2.1. Теоретичні передумови вивчення впливу акцентуації характеру підлітків і молоді на їх поведінку ... 14
1.2.2. Типи акцентуацій характеру та їх вплив на поведінку підлітків і хлопців ... 16
Розділ 2. Емпіричне дослідження акцентуацій характеру ... 29
2.1. Характеристика методики дослідження ... 29
2.2. Аналіз результатів дослідження ... 31
Висновки ... 34
Література ... 36
Додатки ... 38

Для придбання курсової роботи "Акцентуації характеру і девіантна поведінка" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Акцентуації характеру і девіантна поведінка"

Курсова робота "Акцентуації характеру і девіантна поведінка" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Акцентуації характеру і девіантна поведінка", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Акцентуації характеру і девіантна поведінка" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Акцентуації характеру і девіантна поведінка" і призначений виключно для пошукових систем.

БІБЛІОГРАФІЯ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ - розділ бібліографії, в задачі к-рого входять облік і інформація про твори друку для дітей і юнацтва. Така інформація направлена в два осн. адреси: дорослим (вчителям, батькам, вихователям, фахівцям, професіонально пов'язаним з вивченням подітий. літри) і дітям різних вікових груп. Соціальна функція Б. д. л. складається в тому, щоб представити модель книжкової культури, адаптованої до дитячого сприйняття. Інформуючи суспільство про літр для дітей і мат-лах по її вивченню, Б. д. л. допомагає орієнтуватися в книжковому потоку, сприяє осмисленню, розвитку подітий. літри, вдосконаленню. КОЛЕДЖ - (англ. College), уч. заклад в системах утворення Великобританії і країн голений. Співдружності, США і нек-рих інш. По рівню уч. програм розрізнюють 3 типи До.: з підготовкою на рівні базового курсу вищої освіти; з підготовкою, проміжною між вищим і ср. освітою; з підготовкою на рівні тільки ср. освіти. К. перших типи виникли в нач. 13 в. в Великобританії. Історично що склався тип їх в традиц. вигляді зберігся в старовинних ун-тах (Оксфордском і Кембріджськом) до наст. часу. Вони займають отд. будівлі, в к-рих студенти різних ф-тов живуть і навчаються. Роботою студента керує одного з викладачів. ВИХОВАТЕЛЬ - - особа, що здійснює виховання, що приймає на себе відповідальність за умови життя і розвиток особистості іншої людини. У понятті В. об'єднуються професійна роль і цивільна особова позиція, прийнята на себе однією людиною і що реалізовується по відношенню до іншої людини або колективу. Профессия В. відома з часів античності. У середньовічних учбових закладах виховальними функціями наділялися особливі обличчя - класні дами, наглядачі і інш. Заможні обличчя запрошували в сім'ї домашніх У сучасних виховальних установах передбачені спеціальні посади ). В. для своїх дітей виступають батьки, родичі, а. ІНВАЛІДИ З ДИТИНСТВА - - в Рос. Федерації особи, інвалідність яких наступила до 16 років (у учнів - до 18 років) і в той же час до початку трудової діяльності. Прийнято розрізнювати дітей-інвалідів (до досягнення 16 років) і І.с д. старше за 16 років. Дітям-інвалідам група інвалідності не встановлюється. Вони признаються інвалідами на основі медичних свідчень, перелік яких затверджений Міністерством охорони здоров'я. І.с д. забезпечуються пенсією соціальною, розмір якої для дітей-інвалідів і інвалідів 1-й і 2-й груп рівний мінімальній пенсії по старості, а для І.с д. 3-й групи він становить 1/2 від мінімальної.
Кожна вагома структурна частина курсової "Акцентуації характеру і девіантна поведінка" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

АИНИ - (псевд.; наст. ім'я Садрід-дін Саид-Муродзода) [15(27). 4.1878, з. Соктаре, поблизу Гиждувана, - 15.7.1954, Душанбе], тадж. письменник, педагог, суспільств. діяч, д-р филол. наук (1948), засл. деят. науки Тадж. ССР (1940) і Узб. ССР (1950), акад. і перший през. (з 1951) АН Тадж. ССР. Поч. ч. АН Узб. ССР (з 1943). У Бухарі закінчив медресе (1907), викладав в першої тадж. новометодной нач. школі (1908 - 10). Учасник створення таємного об-ва "Виховання дітей" (1910); викладав у вечірніх школах для дорослих (до 1914). Автор букваря (1908) і книги для читання "Виховання юнацтва". Історичне значення чартизму - Чартистам не вдалося добитися своїх безпосередніх цілей - переходу політичної влади в руки пролетаріату. Головні причини невдачі полягали в тому, що пролетаріат ще не був до цього підготовлений, а англійський капіталізм знаходився ще в процесі зростання і далеко не вичерпав всіх можливостей свого розвитку. Занепаду чартизму сприяла також поразка революцій 1848 - 1849 рр. в країнах континентальної Європи, яке разом з невдачею чартистских виступів цих років на час ослабило віру робітників Англії в революційні методи боротьби. До того ж багато які бойові елементи чартистских організацій емігрували в. Лейбович-Рабинович, Соломон (Шолом) Костянтинович (Кошельович) - єврей, син прикажчика, инж.-механік; рід. в 1869 р. в містечку Карелії, Мінськ. губ. вчився в Політехнікумі в Мюнхене і Харківському технологич. ин-ті. У 80-х рр. брав участь в учнівських кухлях в Ростове н/Д. В 1889-94 рр. перебував в закордонній групі народовольцев в Цюріхе і участв. в роботі робочого клубу в Касселе. Повернувшись в 1895 р. в Росію, распростр. литерат. серед молоді. Невдовзі відійшов від революц. роботи до 1904 р., коли прилучився до Партії соц.-революціонерів і займався в Новоросійську транспортом літератури і зброї. У 1905 р. перебував чл. Сов. Раб. Деп., брав.
У вступі курсової "Акцентуації характеру і девіантна поведінка" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Кашин Даніїл Нікитіч - Кашин, Данило Нікитіч - російський композитор (1773 - 1841). Відбувався з кріпосних Г.І. Бібікова, який, помітивши музичні здібності Кашина, надав йому можливість вчитися у відомого Сарті і потім відпустив на волю. У 1798 - 99 роках Кашин влаштовував в Москві концерти з програмою з своїх власних творів. У 1801 р. він викладав музику в Московському університеті і склав хор з нагоди восшествия на престол імператора Олександра I. У різний час поставлені 3 його опери: "Наталія, боярская дочка" (Москва, 1801); "Ольга Прекрасна" (Москва, 1809) і "Одні доби царювання Нурмагалли, або Торжество любові і.

ОХАВШИ - Цар Ізраїля в 874-853 рр. до Р. Х. Син Омрі. ЖЕ: Изевель, дочка царя Тиру Етобала. За свідченням Флавія, Охавши в своєму нечестии ніскільки не відрізнявся від попередніх царів, наслідуючи їм в лиходійствах і знущанні над Всевишнім. Як і вони, він не визнавав верховенства храму Господнього в Ієрусаліме і поклонявся золотим тельцям, спорудженим Йаровамом I. Жена Ахава тирянка Ізевель, жінка енергійна і сильна, мала на чоловіка великий вплив. На її вимогу цар спорудив храм финикийскому богу Баалу і обсадив це капище гаєм з всіляких дерев. При Ахаве в Ізраїлі майже перестали поклонятися Яхве. БЕРЕЗОВСКИЙ Борис Абрамович - (р. 23.01.1946) Російський олігарх, політемігрант. Народився в Москві. Батько, Абрам Маркович Березовський, був головним інженером Бутовського газосиликатного заводу. Мати, Ганна Олександрівна, працювала старшим лаборантом Інституту педіатрії АН СРСР. Освіту отримав на факультеті електроніки і счетнорешающей техніки Московського лесотехнического інституту (1967) і в аспірантурі Інституту проблем управління АН СРСР. Доктор технічних наук, професор, членкорреспондент АН СРСР (РАН). У 1967-1968 рр. в НДІ випробувальних машин, приладів і коштів вимірювання маси Міністерства приладобудування СРСР, потім в.
Список літератури курсової "Акцентуації характеру і девіантна поведінка" - більше 20 джерел. БЕЛЯЕВ Олександр Миколайович - (р. 09.12.1953) Суперник мера СанктПетербурга А. А. Собчака на виборах 1996 р. Народився в Ленінграде. Освіту отримав на економічному факультеті Ленінградського державного університету (1980) і в аспірантурі БРЕШУ. Кандидат економічних наук. Після закінчення інституту асистент кафедри політекономії Ленінградського гірського інституту. Служив в Радянській армії. У 1988 м. брав участь в організації неформального клубу "Альтернатива". У 1989 м. був одним з ініціаторів створення Ленінградського народного фронту, співавтор проекту його маніфесту і програми. Проте, на засновницькому з'їзді був. БАЛАНС ПОЛІТИЧНИХ СИЛ - (фр. вalance - вага) - система показників, які характеризують співвідношення або урівноваження політичних сил в політичному житті суспільства, що швидко змінюється і держави. Оскільки політичні сили багатоманітні, многоуровневи, діють на вертикальному і горизонтальному зрізі політичних відносин і т.п., то виявити конкретну систему показників їх взаємовідносин надзвичайно важко. На виявлення балансу і його фіксації впливають безпосередній і опосередкованим чином безліч чинників об'єктивного і суб'єктивного характеру. А оскільки політика є найбільш жвавою, динамічною, суперечливою.

Політична боротьба - вид політичної взаємодії, в якому люди демонструють свої Домагання на одні і ті ж ресурси влади, на одні і ті ж статусні позиції в політичній ієрархії, на право впливати на масу, в тому числі шляхом поширення певних політичних цінностей. П. би. - ця невід'ємна властивість політики. Чим складніше структура відносин політичної влади, тим різноманітніше за форму П. би., в яку залучаються не окремі політичні діячі, а партії, організації, соціальні групи. Причина цього полягає в тому, що цілі П. би. практично неможливо реалізувати поодинці, потрібно підтримка маси або організацій. П. би. в суспільстві може.
Посилання в тексті роботи "Акцентуації характеру і девіантна поведінка" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ВИМІРЮВАННЯ -  це  метод, що передбачає використання спеціальних вимірювальних  приладів, що дозволяє підвищити точність пізнання, для порівняння двох або більше за величини, внаслідок якої встановлюються відносини між  шуканими і еталонними величинами. Введення вимірювання перетворює дослідження в сувору науку. Воно доповнює якісні методи пізнання кількісними. У основі вимірювання лежить порівняння об'єктів по яких-небудь властивостях або сторонах і введення певних  одиниць вимірювання. Одиниця вимірювання  -  це  еталон  (йому  привласнюється числове значення),  за  допомогою якого порівнюються об'єкти або. Постпозітівізм - течія західної філософсько-методологічної думки XX в., що прийшло на зміну неопозитивизму (логічному позитивізму). Постпозитивизм історично сходить до робіт К. Поппера 50-х рр. XX в. і подальших представників "філософії науки" Т. Куна, І. Лакатоса, П. Фейерабенда, Ст. Тулмина і інш. Виник як критична реакція на логічний позитивізм. Поппер Карл Раймунд (1902-1994) - британський філософ, логік, соціолог, один з найбільших мислителів XX в. Свою філософську концепцію критичного раціоналізму розробляв шляхом подолання логічного позитивізму. Його ідеї стали початковими для постпозитивизма. ХОЛЕСТЕАТОМА ВУХА - опухолевидное освіта, що розвивається часто на фоні хронічного гнійного запалення середнього вуха і представляюче собою скупчення кератина, кристалів холестерину і слущенного ороговевшего епітелію, оточеного оболонкою. Чинячи постійний тиск на навколишні кісткові стінки, холестеатома руйнує кісткову тканину. Більшість хворих скаржаться на тупий, ниючий, розпираючий що, давить або стріляючий біль у вусі, головний біль; може виникнути головокружіння, зумовлене лабиринтитом. Виділення з вуха частіше бувають скудними з неприємним гнилісним запахом. У гнійному відокремлюваному можна виявити білувату.

Психологічне консультування в інформаційному просторі - Глобалізация інформаційного простору і технічні досягнення в області ЗМІ перетворили телебачення і Інтернет в наймогутніший чинник впливу на картину світу як окрему людину, так і политий. і економ. колективних суб'єктів. ЗМІ в цей час являє собою величезне етнокультурний перехрестя, на до-ром проводяться інформаційні війни і реалізовуються сценарії інформаційного тероризму. Осн. метою такого могутнього інформаційного вторгнення є структура індивідуальної і колективної свідомості людського співтовариства. Одним з осн. коштів захисту особистості людини від агресивного впливу інформаційного. Перший рівень формування неврозу - Це рівень гри і ролей (рівні Еріка Берна), рівень "фальшивих відносин". Ми можемо піймати себе на думці, що живемо згідно з концепцією, яку створили самі або навколишні люди. Невротична особистість також відмовляється жити згідно своєму істинному "Я", відмовляється від актуалізації свого "Я". Замість цього невротик живе ради якоїте ідеї, прийнятого стереотипа, ради актуалізації цієї концепції. Він часто не хоче бути самим собою, він хоче бути кимто іншим. У результаті він переживає почуття незадоволення. Він не задоволений тим, що він робить, або батьки не. Продуктивність труда - (employee productivity) П. т. можна широко визначити як кількість зробленої продукції за людино-годину. Капіталовкладення в технологію встановлюють потенційну продуктивність обладнання, тоді як челов. чинник визначає те, наскільки воно наблизиться до реалізації свого макс. потенціалу. Обширні исслед., що проводилися з 1940-х рр., показали, що маніпулювання тільки однієї важливої челов. змінною викликає лише незначний приріст в П. т. Одна з найбільш успішних маніпуляцій одиничної змінної, постановкою цілей, приводила в середньому до збільшення продуктивності тільки на 17%. Одне. СТРЕС - поняття, введене Г. Селье в 1936 р. для позначення обширного кола станів психічного напруження, зумовлених виконанням діяльності в особливо складних умовах і виникаючих у відповідь на різноманітні екстремальні впливи - стрессори. Спочатку поняття виникло в фізіології для позначення неспецифічної реакції організму ("загального адаптационного синдрому") у відповідь на будь-який несприятливий вплив (Г. Селье), пізніше воно стало використовуватися для опису станів індивіда в екстремальних умовах на фізіологічному, психологічному і поведенческом рівнях. У залежності від вигляду.