Азбучні вірші ХІ-ХVІІІ ст.

(курсова робота з літератури)

Вступ ... 3
Розділ 1. Абетка слов'янських духовних джерел ... 5
1.1. Особливості азбучних віршів XI-XVIII ст ... 5
1.2. "Азбучна молитва" як один з перших віршованих творів старослов'янської літератури ... 16
Розділ 2. "Азбучна молитва" Костянтина Преславського ... 18
Висновки ... 27
Література ... 29

Для придбання курсової роботи "Азбучні вірші ХІ-ХVІІІ ст." тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Азбучні вірші ХІ-ХVІІІ ст."

Курсова робота "Азбучні вірші ХІ-ХVІІІ ст." виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Азбучні вірші ХІ-ХVІІІ ст.", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Азбучні вірші ХІ-ХVІІІ ст." успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Азбучні вірші ХІ-ХVІІІ ст." і призначений виключно для пошукових систем.

ІСТОРІЯ в школі - уч. предмет, зміст к-рого складають основи ист. знань, уміння і навики, необхідні учнем для їх міцного засвоєння і що дозволяють їх застосовувати в разл. життєвих ситуаціях. Серед інш. гуманітарних предметів І. займає одне з ведучих місць в формуванні свідомості особистості, її гражд. і поли м. культури. Ізученіє И. створює необхідний підмурівок для диалектич. розуміння учнями причин і особливостей розвитку суспільства; сприяє застосуванню принципу історизму в освоєнні інш. уч. дисциплін. Гл. мета навчання якостями, чітко вираженою нац.-культурною самосвідомістю, гуманистич, що засвоїла, що. РУБИНШТЕЙН Моїсей Матвеєвич - [15(27).6.1878, Москва, - 3.4.1953, там же], психолог і педагог. Закінчив в 1905 филос. відділення Фрайбургського ун-та (Німеччина). Повернувшись в Росію, викладав психологію і філософію в Ун-ті Шанявського (з 1908), на мийок. Вищих дружин. пед. курсах (з 1909). Приват-доцент (з 1912), проф. (з 1918). Моськ. ун-та. Організатор і перший ректор Вост.-Сибірського ун-та в Іркутське (1918 - 20). У 1923 - 51 викладав у вузах Москви (в 1941 - 43 - в Красноярськом пед. ин-ті). Автор трудів по філософії, історії педагогіки, педагогіці і психології. Редактор серії книг "Великі педагоги" (для. НІЛ Олександр Сатерленд - (17 10 1883, дер Кингс-мьюїр, Шотландія, - 23 9 1973, Лейстон, Англія), англ. педагог Закінчив Едінбургський ун-т В 1921 під впливом амер педагога Г Лейна організував приватну школу в Дрездене, к-рую невдовзі перевів спочатку в Австрію, а в 1924 в Англію, де вона отримала назв. Саммер-хилл Н - последоват прихильник теорії вільного виховання Осн. принципами виховання називав повагу до дитини як до особистості, розвиток в учні почуття собств достоїнства і свободи Погляди Н багато в чому сформувалися під впливом психол. концепцій 3 Фрейд Основу його пед.теории складала ідея про емоційний розвиток. ІНДУСТРІАЛЬНІ ШКОЛИ - школи для дітей найбідніших верств населення, в к-рих навчали ремеслу і земле-дельч. труду. Виникли в 17 в. в зв'язку з потребами произ-ва, що розвивається в квалифициров. робітників. І. ш. давали також можливість дітям заробляти собі на життя, позбавивши від турботи про незаможних місцеве самоврядування і гос-у. Уперше ідея І. ш. була висловлена в Великобританії Дж. Беллерсом і У. Петті, к-рі вважали за необхідним з'єднати в таких школах ремесл. навчання і загальна освіта. На практиці І. ш. готували дітей тільки до ремесл. труду, причому в Великобританії, Франції, Нідерландах і нек-рих.
Кожна вагома структурна частина курсової "Азбучні вірші ХІ-ХVІІІ ст." (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЛИСИНА Травня Іванівна - (20.4.1929, Харків, - 5.8.1980, Москва), психолог, д-р пед. наук (1974), проф. (1980). Закінчила МГУ (1952). З 1962 зав. лабораторією психології Дітей раннього і дошк. віку, з 1976 зав. відділом вікової психології НДІ ОПП АПН. Розробляла проблеми психології младенч. віку, вивчала генезис спілкування у дітей. Дослідження поведінки дітей младенч. і раннього віку дозволили Л, виділити специфич. форми спілкування дитини з дорослим і на цій основі розробити детальну періодизацію вікового розвитку. Л. встановила, що кожна з форм спілкування характерна для певної "микрофази" психич. розвитку. Ватсон Ернест Карлович - Ватсон Ернест Карлович - письменник (1839 - 91). Закінчив Московський університет по історико-філологічному факультету. Був викладачем історії в I московському кадетському корпусі, але за причетність до студентських хвилювань 1861 р., після короткочасного арешту, був звільнений із забороною назавжди викладацької діяльності. Літературна діяльність Ватсона почалася в 1861 р. участю в "Московських Відомостях" В.Ф. Корша і "Сучасному Слові" Н.Г. Пісаревського (1862). Потім Н.Г. Чернишевський запросив Ватсона співробітничати в "Сучасникові", де, після арешту Чернишевського до остаточного закриття. Внутрішня політика Олександра III - Після загибелі Олександра II від бомби терористів на престол вступив його син, Олександр III (1881-1894). Найближчим радником царя став колишній наставник Олександра К. П. Победоносцев, що займав пост оберпрокурора Святейшего Синоду. Великим впливом при дворі користувався і відомий реакційний журналіст М. Н. Катків. На початку царювання Олександра III Победоносцев підготував Маніфест "Про непорушність самодержавства" і настояв на затвердженні його монархом. У 1883 м. селяни були перекладені на обов'язковий викуп, а викупні платежі знижені. Засновувався Селянський поземельний банк.
У вступі курсової "Азбучні вірші ХІ-ХVІІІ ст." обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Англо-німецька морська угода 1935 - Угода, що змінила співвідношення військово-морських сил Великобританії і нацистської Німеччини. Підписано 18 червня. По угоді загальна водотоннажність німецького військово-морського флоту і ВМС країн Британської співдружності повинна було знаходитися в пропорції 35: 100. Ця пропорція повинна була застосовуватися як до загального тоннажу, так і до кожного класу кораблів. Німеччина дістала право мати рівний з Англією підводний флот, але зобов'язалася не виходити за 45%-ю межу тоннажу британського підводного флоту. Вона зобов'язалася також без попереднього повідомлення і обговорення не змінювати.

ИОВИАН, Флавій - Римський імператор в 363-364 рр. Рід. ок. 331 р. Помер 17 февр. 364 р. Іовіан, син відомого коми-та Варроніана, під час східного походу імператора Юліана був командиром доместиков. Після того як Юліан був смертельно поранився і помер в своєму наметі, командири легіонів зібралися, щоб вибрати нового імператора. Поки між ними йшли спори, декілька гарячих голів проголосили Серпнем Іовіана і вдяглися його в імператорський одяг. Негайно після його обрання поновився важкий відступ римського війська. Персидці наполегливо переслідували його, наседали з всіх сторін і постійно атакували. На кінець. СВІТОВА ФІНАНСОВА КРИЗА 2008-09 рр. - криза фінансових інститутів, що привела до рецессии в світовому масштабі, що характеризується різким падінням основних економічних показників в більшості країн світу, зниженням обсягів виробництва товарів і послуг, викликаним пригнобленою кон'юнктурою, ослабленням міжнародних торгових зв'язків, високим рівнем безробіття, кризою довір'я до банківської системи і держави як інструмента економічного регулювання. Початок його зв'язують з крахом системи іпотечного кредитування в США, що відбулися в 2007 р. і що стали, зі слів фінансиста Дж. Сороса, "спусковим гачком" руйнування створеною при Р.
Список літератури курсової "Азбучні вірші ХІ-ХVІІІ ст." - більше 20 джерел. СЕРДЮКОВ Анатолій Едуардович - (р. 08.01.1962) І. про. міністра Російської Федерації по податках і зборах в уряді М. Е. Фрадкова з 15.03.2004 м. по 29.07.2004 м., керівник Федеральної податкової служби в уряді М. Е. Фрадкова з 29.07.2004 м.; міністр оборони Російської Федерації в уряді М. Е. Фрадкова з 16.02.2007 м. і в уряді В. А. Зубкова з 24.09.2007 м. у другому президентському терміні В. В. Путіна. Народився в пос. Холмский Абінського району Краснодарського краю. Освіту отримав в Ленінградськом інституті радянської торгівлі (1984) по спеціальності "економіст" і в СанктПетербургськом державному університеті (2001) по. Україна. Геоекономический код - Геоекономічеський код України формувався під впливом традицій міського (західноєвропейського) і козачого самоврядування. У Мові Посполітой магдебургское право було дароване багатьом українським містам. Природний чинник також наклав відбиток на місцевому господарському укладі. На відміну від московської Русі, де природно-кліматичні умови вимагали об'єднання селян, що обробляють землю общиною, на Україні було поширене одноосібне господарство. За роки незалежність Україна зруйнувала що склався геоекономический код і перетворилася в одну з самих бідних європейських держав. Добровільна відмова від статусу.

ЧААДАЄВ Петро Якович (1794- 1856) - відомий російський мислитель XIX в. Основна робота - "Філософічні листи", перше з яких було опубліковано в 1836. У своїх листах Ч. створює модель західного світу, який мислиться їм як єдність релігії, культури і моральності. Він вважає, що європейська цивілізація - єдино істинна і всі ідеали (людські і божественні) тут досягнуті. З цієї точки зору Ч. критикує російські реалії, які, на його думку, не є цивілізацією, займаючи проміжне положення між Європою і Азією і стоячи "як би поза часом". Росія повинна наздогнати Захід, повторюючи всі пройдені ним етапи розвитку, і тим самим подолати отлученность.
Посилання в тексті роботи "Азбучні вірші ХІ-ХVІІІ ст." - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СИНТЕТИЧНЕ І АНАЛІТИЧНЕ - (греч. synthesis - з'єднання, поєднання і analysis - розкладання, розчленування) - поняття, що виражають різні способи встановлення істинності пропозицій (висловлювання). Всі пропозиції недо-рій логічно впорядкованої системи знання, зафіксованої в звичайній мові або спеціальній мові науки, можна розділити на два типи: аналітичні - ті, істинність к-рих може бути встановлена на основі тільки правил даної системи, без звернення до внеязиковим фактів, і синтетичні - ті, істинність к-рих не може бути виявлена на основі лише цих правил і вимагає звернення до емпіричних даних. У історії. ШИЗОАНАЛИЗ - термін, що використовується Ж. Делезом і Ф. Гваттарі в роботі "Капіталізм і шизофренія" (1972 - 80) для позначення їх дослідницької методики. У роботі висунені дві радикальних тези: 1) будь-яким типам людської колективності передують маргинальні групи; 2) мова являє собою неістотну частину неязикового поля, що складається з "машин бажання". Мир бажання (мир абсолютних можливостей), що прославляється шизоанализом, прирівнюється до особливого роду шизофреническому досвіду, нетотожному клінічним формам шизофренії. "Шизофрениками", що Відбулися називаються. ФАБРИ СИНДРОМ - (описаний німецьким дерматологом J. Fabry, 1860-1930; синоніми - дифузна ангиокератома, спадковий дистопический липидоз) - спадкове захворювання, пов'язане з недостатністю лизосомального ферменту альфа-галактозидази А, що приводить до накопичення гликосфинголипида (церамид-тригексозида) в судинах, ниркоподібних клубочках і канальцах, периферичній і центральній нервовій системі. Маніфестує в дитячому або підлітковому віці акропарестезиями - поступово наростаючими відчуттями печіння, стягання, покаливания, повзання мурашок і т. д. в стопах і кистях, виникаючими спонтанно і що.

Нетактовність - порушення тактовності (див.). Її вияви дуже багатоманітні; наприклад, вияв нетерпіння в ситуації, коли людина надовго виїжджає і прощається зі своїми домашніми. Важливо уміти правильно реагувати на нетактовність. Якщо ви чуєте звернене до вас вульгарне, нечемне зауваження, непристойний натяк, фразу з блатними словечками, саме просте, що можете зробити як культурна людина - це відповісти демонстративним мовчанням, виражаючи тільки мімікою своє неприйняття. Якщо після цього до вас продовжують приставати з некультурною мовою, можна сказати: "Пробачте, я не бажаю з вами розмовляти" і по. "F20.5" Залишкова шизофренія - Хронічна стадія в течії шизофренії, при якій спостерігається виразний перехід від ранньої стадії (що складається з одного або більше за епізоди з психотической симптоматикой, відповідаючим загальним критеріям шизофренії) до подальшої, що характеризується що тривало зберігаються, хоч і необов'язково безповоротними негативними симптомами. Потрібно відмітити: Даний код відповідає поняттю стійкого шизофренического дефекту, що включає і кінцевий стан при шизофренії. Діагностичні вказівки: Для достовірного діагнозу необхідні наступні критерії: а) виразні негативні шизофренические симптоми, то еесть. Тест "Етнічна аффилиация" - Г. У. Солдатова, С. В. Рижова. Призначений для дослідження етнич. аффилиативних тенденцій. У кач. емпіричних основ вивчення вираженість мотиву етнич. аффилиации використовувалися 3 критерії, виділені Г. Тріандісом як основа аллоцентрического типу особистості. Критерії: 1) підкорення індивідуальних цілей груповим; 2) виражена ідентифікація зі своєї етнич. групою; 3) сприйняття себе як частини групи, а групи як продовження самого себе. Аллоцентризм-идеоцентризм розглядаються Г. Тріандісом і його колегами як вимірювання социокультурной розмірності. ИНСАЙТ - Здібність до миттєвого розуміння суті ситуації або власних проблем або акт такого розуміння. У психіатрії термін часто застосовується для позначення усвідомлення пацієнтом власного психічного нездоров'я, яке типовим образом відсутнє при психозах, але має місце при неврозах. У психоаналізі термін застосовується ширше - в значенні розуміння динамічних чинників, причетних до вирішення конфлікту, - і розглядається як важливе досягнення, необхідне для терапевтичної зміни. Таке розуміння вимагає певної свободи асоціацій, самонаблюдения, що роздумав, проникливість, ведучих до об'єктивності (чому.